Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Sadzba dane je 0,70 € na osobu a prenocovanie.

Platiteľ dane, fyzická alebo právnická osoba, je povinná správcovi dane písomne oznámiť vznik alebo zánik činnosti prevádzky ubytovacieho zariadenia do 30 dní od vzniku alebo zániku činnosti a to na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na mestskom úrade a na webovom sídle mesta.

Správca dane po splnení oznamovacej povinnosti oznámi platiteľovi dane evidenčné číslo, ktoré je platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých dokladoch vydávaných pre účely dane za ubytovanie a taktiež ako variabilný symbol v tvare „203xxxxxxx“, kde x je pridelené evidenčné číslo.

Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať správcovi dane do 15 dní nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia a súčasne predložiť vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive. Vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach platné od 01.01.2015 - otvorí sa v novom okne.

 

Kontakty

Ing. Helena Gerberyová
tel: 052/7167 240
e-mail: helena.gerberyova@msupoprad.sk


 

Súbory na stiahnutie

tlačivo - daň za ubytovanie 2019.pdf(58.6 kB)Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka