Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Deklarácia o spolupráci

Deklarácia účastníkov spoločného zasadnutia mestských zastupiteľstiev miest Poprad, Zakopane a Vysoké Tatry

Poprad, 5. september 2003

Uvedomujúc si význam cezhraničnej spolupráce medzi miestnymi orgánmi
z hľadiska procesu európskej integrácie a vytvárania dobrých susedských vzťahov,
presvedčení, že je nutné vynakladať sústavné úsilie podporujúce rozvoj
cezhraničných spoločenských, hospodárskych a politických kontaktov na miestnej a
regionálnej úrovni,

účastníci spoločného zasadnutia mestských zastupiteľstiev miest
Poprad, Zakopane a Vysoké Tatry

 • s uspokojením konštatujú, že spolupráca miest Poprad, Zakopane a Vysoké Tatry sa intenzívne rozvíja v duchu Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci, ktorý ratifikovali aj Slovenská republika a Poľská republika,
 • oceňujú významnú úlohu, ktorú pri udržiavaní a rozvoji vysokého stupňa spolupráce medzi Slovenskou a Poľskou republikou zohrávajú samosprávy miest Poprad, Zakopane a Vysoké Tatry, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach cezhraničného združenia Euroregión Tatry, a ktorá je výsledkom politiky decentralizácie vedenej v prospech samosprávnych orgánov,
 • poukazujú na mnohé existujúce kontakty zúčastnených miest a ich vzájomnú výmenu skúseností, ktorá je mimoriadne dôležitá vo fáze rozširovania Európskej únie,
 • odporúčajú zapojiť predstaviteľov samosprávy, ďalších inštitúcií a občanov do projektov a aktivít cezhraničnej spolupráce,
 • sú presvedčení, že medzi hlavné smery ďalšej spolupráce patrí riešenie problémov v súčasnosti najpálčivejších oblastí a to infraštruktúra, ochrana životného prostredia a ľudské zdroje,
 • s uspokojením konštatujú, že boli vytvorené tri pracovné komisie zložené

zo zástupcov všetkých troch miest a to:

 1. komisia územného rozvoja a infraštruktúry
 2. komisia životného prostredia
 3. komisia regionálneho rozvoja, miestnej demokracie a ľudských zdrojov


a každé mesto bude mať trojčlenné zastúpenie v každej komisii,

 • cieľom každej komisie je aktívne pracovať na riešení aktuálnych problémov, ktoré sú v gescii horeuvedených komisií a vypracovať spoločný projekt, ktorý by mohol byť financovaný z fondov EÚ v rámci pomoci novým členom EÚ,
 • ďakujú všetkým účastníkom za aktívnu účasť na zasadnutí a taktiež ďakujú predstaviteľom Mesta Poprad za zorganizovanie tohto spoločného podujatia,
 • veria že spoločné zasadnutie poslancov mestských zastupiteľstiev posunie vzájomnú spoluprácu do kvalitatívne aj kvantitatívnej vyššej úrovne a zároveň prehlasujú, že tieto rokovania budú pravidelné a budú minimálne jedenkrát za rok.Anton Danko Piotr Bak Ján Mokoš
primátor mesta Poprad primátor mesta Zakopane primátor mesta Vysoké Tatry

 

Primátori Piotr Bak, Anton Danko a Ján Mokoš po slávnostnom podpise deklarácie.


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka