Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Viera Vodehnalová, 058 01 Poprad, vyvesené 8.3.2018 - 23.3.2018
 vodehnalova.pdf (40.8 kB) (40.8 kB)

 
B.M. - E, s.r.o., Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad, vyvesené 8.3.2018 - 23.3.2018
 bm_e.pdf (157.8 kB) (157.8 kB)

 
Eduard Mirga 058 01 Poprad, vyvesené 7.3.2018 - 21.3.2018
 mirga.pdf (41 kB) (41 kB)

 
Jana Tvrdá 058 01 Poprad, vyvesené 7.3.2018 - 21.3.2018
 tvrda.pdf (43.6 kB) (43.6 kB)

 

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Odvolanie Poľovníckej spoločnosti Háje, Družstevná 494, 049 32 Štítnik, vyvesené 9.3.2018 - 26.3.2018
 rozh.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Obnova bytového domu Záhorie s. č. 166 na Ul. 29. augusta v Poprade, vyvesené 12.3.2018 - 27.3.2018
 zahorie.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 

Územné rozhodnutie

Rozšírenie parkovacích miest na MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade, vyvesené 8.3.2018 - 23.3.2018
 parkovacie_miesta.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 

Oznámenie o dražbe

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Poprade, okres Poprad, k.ú. Spišská Sobota, drobné stavby a príslušenstvo, technologické zariadenia a elektronika, vyvesené 28.2.2018 - 26.3.2018
 nehnutelnosti.pdf (3.9 MB) (3.9 MB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Zateplenie bytového domu na ulici Fraňa Kráľa 3493/16, 18 v Poprade - Veľkej, vyvesené 16.3.2018 - 3.4.2018
 bd_frana_krala.pdf (344.3 kB) (344.3 kB)

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Obnova bytového domu Odra na Šrobárovej ulici v Poprade, vyvesené 15.3.2018 - 3.4.2018
 odra.pdf (408.8 kB) (408.8 kB)

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Rodinný dom na Novej ulici v Poprade - Veľkej, vyvesené 1.3.2018 - 16.3.2018
 rodinny_dom.pdf (493 kB) (493 kB)

 

Verejná vyhláška

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká - zverejnenie registra pôvodného stavu, vyvesené 16.2.2018 - 19.3.2018
 pozemkove_upravy_velka.pdf (292.2 kB) (292.2 kB)

 

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Parkovacie státia vo vnútrobloku ul. Francisciho a Nám. sv. Egídia Poprad, vyvesené 14.3.2018 - 29.3.2018
 park_miesta.pdf (463.8 kB) (463.8 kB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3009/841, ostatné plochy o výmere 12 m², vyvesené 2.3.2018 - 19.3.2018
 Parc. č. KN-C 3009-841.pdf (39.4 kB) (39.4 kB)

 
Prenájom časti nehnuteľností v k. ú. Spišská Sobota
 SZĽH Infra.pdf (75.8 kB) (75.8 kB)

 

Verejné oznámenie

Prerokovanie návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, vyvesené 15.3.2018 - 30.4.2018
 up_psk.pdf (390.7 kB) (390.7 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Pozemky časť parc. č. KN-C 355/1, ostatné plochy a časť parc. č. KN-C 355/2, ostatné plochy spolu o výmere 1655 m² v katastrálnom území Veľká, obec Poprad
 OVS - nájom 355-1%2c2.pdf (98.1 kB) (98.1 kB)

 
Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2785/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Nabíjacia stanica pre elektromobily - vyhlásenie OVS.pdf (480.5 kB) (480.5 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a kópie žiadosti o začatie stavebného konania podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona na stavby, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákona EIA")

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Žiadosť o stavebné povolenie - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Výrobná hala-LPH, Priemyselný park Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia - tu


 

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Parcela registra E, parc. č. 1420, výmera 7504 m2, ponúkaná výmera 7504 m2, vyvesené 13.3.2018 - 28.3.2018
 polnohospodarska_poda.pdf (115.7 kB) (115.7 kB)

 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 20.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 21.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 22.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 23.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 24.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 26.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Utorok 27.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka