Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zdenko Rojko, Štúrova 296/46, 059 21 Svit, vyvesené 18.6.2018 - 3.7.2018
 rojko.pdf (151.6 kB) (151.6 kB)

 
Ľudmila Pospíšilová, Partizánska 697/69, 058 01 Poprad, vyvesené 18.6.2018 - 3.7.2018
 pospisilova.pdf (166 kB) (166 kB)

 
Tatiana Gurniková, 058 01 Poprad, vyvesené 18.6.2018 - 3.7.2018
 gurnikova.pdf (178.2 kB) (178.2 kB)

 
Miroslav Gancarčík, 058 01 Poprad, vyvesené 18.6.2018 - 3.7.2018
 gancarcik.pdf (148.2 kB) (148.2 kB)

 
Jozef Čajnák, Jarná 3040/2, 058 01 Poprad, vyvesené 18.6.2018 - 3.7.2018
 cajnak.pdf (152.6 kB) (152.6 kB)

 
Martina Matoňáková, 058 01 Poprad, vyvesené 15.6.2018 - 30.6.2018
 matonakova.pdf (42.2 kB) (42.2 kB)

 
Peter Suchý, 058 01 Poprad, vyvesené 13.6.2018 - 28.6.2018
 suchy.pdf (47.1 kB) (47.1 kB)

 
Ing. Ján Kušnirák, 058 01 Poprad, vyvesené 13.6.2018 - 28.6.2018
 kusnirak.pdf (47 kB) (47 kB)

 
Vladimír Pašmik, 058 42 Poprad, vyvesené 13.6.2018 - 28.6.2018
 pasmik.pdf (156.7 kB) (156.7 kB)

 
Patrícia Stoličná, 058 01 Poprad, vyvesené 12.6.2018 - 27.6.2018
 stolicna.pdf (183.3 kB) (183.3 kB)

 

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Poverenie poľovníckej organizácie - Poľovnícka spoločnosť Úsvit vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver, vyvesené 4.6.2018 - 19.6.2018
 usvit.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Verejné osvetlenie Ul. Staré ihrisko v Poprade objekt Vonkajšie na pozemku v k.ú. Poprad, vyvesené 15.6.2018 - 2.7.2018
 stare_ihrisko_osvetlenie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Prestavba bytu č. 16 - dverný otvor v nosnej priečke, murovanie jadra a udržiavacie práce bytového domu Vysoká na Podtatranskej ulici, s. č. 137, e. č. 6, vyvesené 12.6.2018 - 27.6.2018
 byt_16.pdf (653.4 kB) (653.4 kB)

 
Rozšírenie parkovacích miest na MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade, vyvesené 8.6.2018 - 25.6.2018
 parkovisko_hviezdoslavova.pdf (885.1 kB) (885.1 kB)

 
Bytový dom URSUS na pozemkoch k.ú. Poprad, vyvesené 6.6.2018 - 21.6.2018
 ursus.pdf (5.5 MB) (5.5 MB)

 

Oznámenie o dražbe

Byt č. 68 v bytovom dome Magura s.č. 2677, ul. Rázusova č. vchodu 12, 058 01 Poprad, vyvesené 18.6.2018 - 17.7.2018
 byt_68.pdf (1020.7 kB) (1020.7 kB)

 
Rodinný dom zapísaný na LV č. 1766 okres Poprad, obec Poprad, k.ú. Veľká, vyvesené 29.5.2018 - 13.7.2018
 RD_velka.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 

Oznámenie o upustení od dražby

Alžbeta Becková, Letná 3371/23, 058 01 Poprad, vyvesené 18.6.2018 - 3.7.2018
 beckova.pdf (266 kB) (266 kB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Nadstavba bytového domu s.č. 349 na Hviezdoslavovej ulici v Poprade, vyvesené 15.6.2018 - 2.7.2018
 nadstavba_BD.pdf (451.1 kB) (451.1 kB)

 
Stavebné úpravy v byte č.27, Tajovského 2599/4, 058 01 Poprad, vyvesené 7.6.2018 - 22.6.2018
 byt_27.pdf (330.9 kB) (330.9 kB)

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade 20 SZZ č. 35-21 Nad Viaduktom, k. ú. Poprad ak. ú. Spišská Sobota, vyvesené 18.6.2018 - 3.7.2018
 pozemky_ZO.pdf (308.2 kB) (308.2 kB)

 
Oplotenie Letiska Poprad-Tatry, vyvesené 11.6.2018 - 26.6.2018
 predlzenie_lehoty.pdf (279.2 kB) (279.2 kB)

 

Oznámenie o oprave chyby v písaní - verejná vyhláška

Obnova bytového domu Záhorie, s.č. 166 na Ul. 29. augusta v Poprade, vyvesené 12.6.2018 - 27.6.2018
 power_technology.pdf (317.9 kB) (317.9 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a kópie žiadosti o začatie stavebného konania podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona na stavby, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákona EIA")

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Žiadosť o stavebné povolenie - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Výrobná hala-LPH, Priemyselný park Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia - tu


 

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku evidovaného na liste vlastníctva č. 3113, obec Poprad, katastrálne územie Poprad: parcelne cislo 2075 - trvale travne porasty o vymere 4301 m2, vyvesené 11.6.2018 - 26.6.2018
 polnohosp_pozemok.pdf (151.9 kB) (151.9 kB)

 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 18.6.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 19.6.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 20.6.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 21.6.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 22.6.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 23.6.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 24.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 25.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka