Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zuzana Marková, 058 01 Poprad, vyvesené 13.2.2019 - 28.2.2019
 markova.pdf (41.8 kB) (41.8 kB)

 
ProAcc, s.r.o., Popradskej brigády 745/22, 058 01 Poprad, vyvesené 13.2.2019 - 28.2.2019
 proacc.pdf (164.8 kB) (164.8 kB)

 
Mgr. Janete Praščáková, Záborského 2943/25, 058 01 Poprad, vyvesené 13.2.2019 - 28.2.2019
 prascakova.pdf (167.7 kB) (167.7 kB)

 
Katarína Briscoli, Okružná 769/69, 058 01 Poprad, vyvesené 13.2.2019 - 28.2.2019
 briscoli.pdf (160.8 kB) (160.8 kB)

 
Jozef Starakuľa, 058 01 Poprad, vyvesené 12.2.2019 - 27.2.2019
 starakula.pdf (42.5 kB) (42.5 kB)

 
Jozef Kuruc, 058 01 Poprad, vyvesené 11.2.2019 - 26.2.2019
 kuruc.pdf (42.4 kB) (42.4 kB)

 
Marcel Galani, 058 01 Poprad, vyvesené 7.2.2019 - 22.2.2019
 galani.pdf (46.6 kB) (46.6 kB)

 
Milan Biroščák, Viera Odehnalová, 058 01 Poprad, vyvesené 7.2.2019 - 22.2.2019
 biroscak_vodehnalova.pdf (46.6 kB) (46.6 kB)

 
Július Nosko, 058 01 Poprad, vyvesené 6.2.2019 - 21.2.2019
 nosko.pdf (41.7 kB) (41.7 kB)

 
Michal Pilat, 059 12 Hôrka, vyvesené 5.2.2019 - 20.2.2019
 pilat.pdf (161.7 kB) (161.7 kB)

 
bip - SLOVAKIA spol. s r.o., Komenského 583/5, 058 01 Poprad, vyvesené 5.2.2019 - 20.2.2019
 bip_slovakia.pdf (148.7 kB) (148.7 kB)

 
Lukáš Haman, 058 01 Poprad, vyvesené 1.2.2019 - 16.2.2019
 haman.pdf (47.6 kB) (47.6 kB)

 
Andrea Feriancová, 058 01 Poprad, vyvesené 1.2.2019 - 16.2.2019
 feriancova.pdf (47.6 kB) (47.6 kB)

 
TRACOMF, s.r.o., Okružná 782/36, 058 01 Poprad, vyvesené 31.1.2019 - 15.2.2019
 tracomf.pdf (138.2 kB) (138.2 kB)

 
Ján Krok, 058 01 Poprad, vyvesené 31.1.2019 - 15.2.2019
 krok_1.pdf (138.6 kB) (138.6 kB)

 
Ján Krok, 058 01 Poprad, vyvesené 31.1.2019 - 15.2.2019
 krok.pdf (138.1 kB) (138.1 kB)

 
Dominik Henkeľ, 058 01 Poprad, vyvesené 31.1.2019 - 15.2.2019
 henkel.pdf (155 kB) (155 kB)

 
Viera Galasová, 058 01 Poprad, vyvesené 31.1.2019 - 15.2.2019
 galasova.pdf (153.8 kB) (153.8 kB)

 
Marián Kubek, 058 01 Poprad, vyvesené 28.1.2019 - 12.2.2019
 kubek.pdf (139.9 kB) (139.9 kB)

 

Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Obnova bytového domu na Lúčnej ulici v Poprade, vyvesené 1.2.2019 - 18.2.2019
 bd_lucna.pdf (529.7 kB) (529.7 kB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy v rámci hlavnej stavby Bytový dom na pozemkoch k.ú. Matejovce, vyvesené 1.2.2019 - 18.2.2019
 bd.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 

Územné rozhodnutie

Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ, vyvesené 13.2.2019 - 28.2.2019
 cyklochodnik.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 

Oznámenie o dražbe

Byt č. 38 na 5 p. vchod č. 33, v bytovom dome s.č. 3310, bytový dom Bilina, vyvesené 28.1.2019 - 5.3.2019
 byt_38.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Nebytový priestor č. 1-A9 na prízemí bytového domu, súpisné číslo:3313, vchod :12, zapísaný na LV č. 4856, k.ú. Poprad, vyvesené 22.1.2019 - 18.2.2019
 nebyt_1A_9.pdf (824.5 kB) (824.5 kB)

 
Nebytový priestor č.1-A10 na prízemí bytového domu, súpisné číslo: 3313, vchod: 12, zapísaný na LV č. 4856, k.ú Poprad, vyvesené 22.1.2019 - 18.2.2019
 nebyt_1A_10.pdf (832.4 kB) (832.4 kB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Prestavba predajne Šport Rysy na Námestí sv. Egídia 2950/94, na pozemkoch KN-C parc. č. 60/3 a 60/4 v k.ú. Poprad, vyvesené 29.1.2019 - 13.2.2019
 Rysy_Group.pdf (382.6 kB) (382.6 kB)

 
Bytový dom EDEN Poprad na pozemkoch k.ú. Poprad, vyvesené 28.1.2019 - 12.2.2019
 eden.pdf (498.5 kB) (498.5 kB)

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústného pojednávania - verejná vyhláška

Rekonštrukcia a prístavba - Obchodné centrum Výkrik k.ú. Poprad, vyvesené 30.1.2019 - 14.2.2019
 vykrik.pdf (468.9 kB) (468.9 kB)

 
Bytový dom Barbora, vyvesené 29.1.2019 - 13.2.2019
 Barbora.pdf (497.4 kB) (497.4 kB)

 
Bytový dom Merťuky, vyvesené 29.1.2019 - 13.2.2019
 Mertuky.pdf (496.2 kB) (496.2 kB)

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Stavebné úpravy v byte č. 17 v bytovom dome Tekov s. č. 165 na Ul. 29. augusta v Poprade, vyvesené 29.1.2019 - 13.2.2019
 Staveb_upr_byt_17_Tekov.pdf (349.7 kB) (349.7 kB)

 

Verejná vyhláška

Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní - Stavebné úpravy v byte č. 51 v bytovom dome Desna na ul. Svätoplukova 2813/15 v Poprade, vyvesené 1.2.2019 - 18.2.2019
 byt_51.pdf (629.9 kB) (629.9 kB)

 
Návrh návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma, vyvesené 28.1.2019 - 12.2.2019
 NP_TNP.pdf (16.2 MB) (16.2 MB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom bytov na Levočskej, Štúrovej a Rázusovej ulici
 Zverejnenie zámeru prenajať byt Rázusova, Štúrova, Levočská.pdf (39.8 kB) (39.8 kB)

 
Predaj pozemku parc. č. KN-C 5869/16, záhrada o výmere 3 m2 v katastrálnom území Hranovnica, obec Poprad
 Zušťák - MPV - Dubina II.pdf (47.9 kB) (47.9 kB)

 
Rozšírenie prenájmu nebytových priestorov na výmeru 1936,93 m² nachádzajúcich sa v budove Viacúčelovej haly Aréna súp. č. 4680 na Uherovej ulici v Poprade, katastrálne územie Poprad
 ZÁMER rozšírenie VÚH  pre BK Poprad.pdf (54.5 kB) (54.5 kB)

 
Prenájom nebytových priestorov o výmere 107,65 m² nachádzajúcich sa v budove súp. č. 3585 na ulici Zimná v Poprade, katastrálne územie Poprad
 ZÁMER prenájom Zimná 3585 pre Bambino.pdf (56.2 kB) (56.2 kB)

 
Predaj pozemkov záhrada o výmere 9 m2 a záhrada o výmere 8 m2 v katastrálnom území Hranovnica, obec Poprad
 Šulík, Kicková - MPV - Dubina II.pdf (49.8 kB) (49.8 kB)

 
Predaj pozemku - záhrada o výmere 13 m2 a záhrada o výmere 11 m2 v katastrálnom území Hranovnica, obec Poprad
 Cicák - MPV - Dubina II.pdf (49.8 kB) (49.8 kB)

 
Prenájom častí pozemkov parc. č. KN-C 352/2, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KN-C 352/3, zastava
 Avan Trading - prenájom - parkovisko.pdf (52.1 kB) (52.1 kB)

 
Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3222/103, ostatné plochy o výmere 40 m² za účelom jeho užívania ako stanoviska na nakládku a vykládku tovaru
 Parc. č. KN-C 3222-103.pdf (344.7 kB) (344.7 kB)

 

Rozhodnutie o prerušení konania - verejná vyhláška

Oplotenie letiska Poprad - Tatry, vyvesené 15.2.2019 - 4.3.2019
 OPLOTENIE_LETISKA_POPRAD_TATRY.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 

Oznámenie k prerušeniu konania - verejná vyhláška

Oplotenie časti letiska v priestore pred prahom dráhy 27 postavenej v územnom obvode Letiska Poprad - Tatry, vyvesené 15.2.2019 - 4.3.2019
 OPLOTENIE_LETISKA_PRED_PRAHOM_DRAHY_27.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Nebytové priestory o celkovej výmere 20,46 m2 , nachádzajúce sa na 3. poschodí v budove, súp. č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 6/1, k. ú. Veľká
 OVS- Sutaz 20,46 m2  Kino Máj  012019.pdf (72.5 kB) (72.5 kB)

 
Nebytové priestory o celkovej výmere 17,39 m2 , nachádzajúce sa na 2. poschodí v budove, súp. č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 6/1, k. ú. Veľká
 OVS- Sutaz 17,39 m2  Kino Máj  012019.pdf (72.4 kB) (72.4 kB)

 
Predajný stánok na Námestí sv. Egídia v Poprade
 Predajný stánok na NSE PP.pdf (48.9 kB) (48.9 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a kópie žiadosti o začatie stavebného konania podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona na stavby, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákona EIA")

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Žiadosť o stavebné povolenie - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Výrobná hala-LPH, Priemyselný park Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-pristavba

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia - tu

 

Revitalizácia a dostavba priemyselného areálu Schüle Slovakia, s. r. o. na Teplickej ul. v Poprade

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-dostavba-priemyselneho-arealu-schule-slovakia-s-r-o--1

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

Predloženie zmeny návrhu - tu

Zariadenie na zber a výkup odpadov Poprad - Matejovce

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-ne-zber-vykup-odpadov-poprad-matejovce

Oznámenie o doručení rozhodnutia - tu

 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Záverečné stanovisko k Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020 (zákon EIA) http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Zaslanie záverečného stanoviska - tu

 

PRIEMYSELNÝ PARK POPRAD II

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor opravných prostriedkov (zákon EIA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti%3A-priemyselny-park-poprad-ii

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu


 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka