Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Futbalový štadión mesta Poprad

Vedúci

Ing. Július Mihálik
Futbalový štadión mesta Poprad
058 01 Poprad

mobil: 0910 890 496
mail: julius.mihalik@msupoprad.sk

 

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MESTA POPRAD

  • zabezpečuje prevádzku a údržbu futbalového štadióna, tenisových kurtov a ostatných zverených športových zariadení v majetku mesta Poprad,
  • zabezpečuje výkon OBP a PO futbalového štadióna priamo alebo prostredníctvom tretej osoby,
  • zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo   zákona   č. 223/2001  Z. z.  o  odpadoch v  platnom  znení, zákona č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia v platnom znení, zákona č. 364/2004   Z. z.  o  vodách  v  platnom znení,   ďalších   súvisiacich   predpisov  platných vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnomznení,
  • v zmysle zákona  zabezpečuje  vykonávanie pravidelných revízií na zverených  technických zariadeniach,
  • zabezpečuje bezporuchovú prevádzku všetkých technologických zariadení,
  • zabezpečuje dodržiavanie stanovených odberných diagramov spotreby energií,
  • zabezpečuje poskytovanie prenájmu priestorov a plochy futbalového štadióna,
  • zabezpečuje a spracováva harmonogram športových, kultúrnych a iných podujatí,
  • technicky zabezpečuje a organizačne sa podieľa na príprave a priebehu všetkých podujatí konaných na futbalovom štadióne.

 
 
 
 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka