Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

História vzniku Mestskej polície Poprad

Domovenka MsP Poprad biela.Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad uznesením č. 1/1991 k 01.02.1991 zriadilo Mestskú políciu Poprad. Za prvého náčelníka bol vymenovaný Ing. Štefan Kolcún, ktorého úlohou bolo rozbehnúť činnosť mestskej polície v súlade s § 19 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil obciam a mestám zriadiť si na zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia svoj poriadkový útvar, obecnú políciu. Prvotný plánovaný počet bol 20 príslušníkov, ktorý sa postupne napĺňal. Sídlom Mestskej polície Poprad v čase jej zriadenia bola budova bývalého Mestského úradu v Poprade na ulici Mnoheľovej. Spočiatku svoju činnosť vykonávali príslušníci mestskej polície v jednosmennej prevádzke počas dennej služby, neskôr sa prešlo na dvojsmennú prevádzku.

Domovenka MsP Poprad čierna.Mestská polícia fungovala na základe štatútu schváleného Mestským zastupiteľstvom v Poprade bez toho, aby bola prijatá ďalšia legislatíva. Základy fungovania, úlohy, oprávnenia a kompetencie ako aj technické prostriedky stanovil zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Oporu na priame pôsobenie mala mestská polícia aj v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

V roku 1992 sa zrealizovala nepretržitá 24 hodinová prevádzka, čo si vyžadovalo pôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku, ako aj činnosť novo zriadeného pultu centrálnej ochrany. Tieto zmeny vyústili do sprevádzkovania stálej služby, kde mohla verejnosť službukonajúcim policajtom oznamovať svoje podnety telefonicky na čísle 159. V tom istom roku sa mestská polícia presťahovala do budovy Mestského úradu na Nábreží Jána Pavla II. 2802/3 v Poprade, kde sídli aj v súčasnosti.

Postupne sa zvyšoval počet pracovných miest mestskej polície na 30. V súčasnosti má Mestská polícia Poprad schválený a naplnený počet pracovných miest 43, kde z celkového počtu sú 2 civilné zamestnankyne zabezpečujúce administratívnu činnosť mestskej polície a 2 operátori zabezpečujúci obsluhu Mestského kamerového systému v rámci projektu chránenej dielne.
V roku 2001 bol zriadený Mestský kamerový systém, kde bolo nainštalovaných na kontrolu dodržiavania verejného poriadku v meste Poprad 6 kamier. V roku 2003 pribudli ďalšie 3 kamery. V roku 2009 sa počet kamier v Mestskom kamerovom systéme zvýšil o ďalších 11 kamier (8 statických a 3 pohyblivé). V roku 2013  a 2014 sa kamerový systém ďalej rozširoval a modernizoval a počet kamier vzrástol na 38. V decembri 2016 bola nainštalovaná 1 kamera na ulici Komenského, čím celkový počet kamier vzrástol na 39.


Súčasná domovenka MsP Poprad čierna.Chronologický prehľad náčelníkov Mestskej polície Poprad:

1991-2003    Ing. Štefan KOLCÚN

2003-2015    Ing. Jaroslav MARUŠIN

2016-2018    Mgr. Štefan ŠIPULA

 

Dňom 13.12.2018 sa náčelníkom MsP Poprad stal JUDr. Marián GARDOŠ.


 


 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka