Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

História vzniku Mestskej polície Poprad

Domovenka MsP Poprad biela.Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad uznesením č. 1/1991 k 01.02.1991 zriadilo Mestskú políciu Poprad. Za prvého náčelníka bol vymenovaný Ing. Štefan Kolcún, ktorého úlohou bolo rozbehnúť činnosť mestskej polície v súlade s § 19 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil obciam a mestám zriadiť si na zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia svoj poriadkový útvar, obecnú políciu. Prvotný plánovaný počet bol 20 príslušníkov, ktorý sa postupne napĺňal. Sídlom Mestskej polície Poprad v čase jej zriadenia bola budova bývalého Mestského úradu v Poprade na ulici Mnoheľovej. Spočiatku svoju činnosť vykonávali príslušníci mestskej polície v jednosmennej prevádzke počas dennej služby, neskôr sa prešlo na dvojsmennú prevádzku.

Domovenka MsP Poprad čierna.Mestská polícia fungovala na základe štatútu schváleného Mestským zastupiteľstvom v Poprade bez toho, aby bola prijatá ďalšia legislatíva. Základy fungovania, úlohy, oprávnenia a kompetencie ako aj technické prostriedky stanovil zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Oporu na priame pôsobenie mala mestská polícia aj v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

V roku 1992 sa zrealizovala nepretržitá 24 hodinová prevádzka, čo si vyžadovalo pôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku, ako aj činnosť novo zriadeného pultu centrálnej ochrany. Tieto zmeny vyústili do sprevádzkovania stálej služby, kde mohla verejnosť službukonajúcim policajtom oznamovať svoje podnety telefonicky na čísle 159. V tom istom roku sa mestská polícia presťahovala do budovy Mestského úradu na Nábreží Jána Pavla II. 2802/3 v Poprade, kde sídli aj v súčasnosti. V roku 2001 bol zriadený Mestský kamerový systém, ktorý sa postupne rozrastal až na dnešných 39 kamier.

Postupne sa zvyšoval počet pracovných miest mestskej polície na 30. V súčasnosti má Mestská polícia Poprad schválený a naplnený počet pracovných miest 41, kde z celkového počtu je 1 civilná zamestnankyňa zabezpečujúca administratívnu a ekonomickú činnosť mestskej polície a 2 operátori zabezpečujúci obsluhu Mestského kamerového systému v rámci projektu chránenej dielne.Súčasná domovenka MsP Poprad čierna.Chronologický prehľad náčelníkov Mestskej polície Poprad:

1991 - 2003         Ing. Štefan KOLCÚN

2003  -2015         Ing. Jaroslav MARUŠIN

2016 - 2018         Mgr. Štefan ŠIPULA

od 13.12.2018    JUDr. Marián GARDOŠ

  

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka