Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Kamerový systém

Mestský kamerový systém v Poprade je zriadený od roku 2001 kedy bolo v záujmových lokalitách, kde dochádzalo k častému narušovaniu verejného poriadku nainštalovaných 6 kamier. V roku 2003 sa počet kamier rozšíril o ďalšie 3 kamery. V sledovaných lokalitách poklesla pouličná kriminalita aj vďaka tomu, že príslušníci MsP Poprad na základe monitorovania vytypovaných miest, najmä v blízkosti nočných podnikov, prostredníctvom kamerového systému mohli rýchlo a včas zasiahnuť už pri náznakoch rôznej protispoločenskej činnosti. Mestský kamerový systém sa postupne rozširoval. V roku 2009 sa pomocou finančných prostriedkov získaných z Fondu kriminálnej prevencie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky mestský kamerový systém zmodernizoval a zároveň rozšíril o ďalších 11 kamier, čím sa celkový počet kamier zaokrúhlil na 26.  V roku 2013 je kamerovým systémom monitorované okolie podchodu do mestskej časti Spišská Sobota. V septembri 2014 sa kamerový systém ďalej rozširoval, keď v mestskej časti Veľká pribudli tri nové kamery na jedna kamera pribudla na na ulici Alžbetinej v Poprade. V októbri 2014 bol kamerový systém rozšírený o 4 nové kamery na ulici Tomášikovej, čím sa celkový počet kamier zvýšil na 35. V rámci úspešného projektu v roku 2014 boli z Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality získané finančné prostriedky vo výške 13000 €, ktoré spolu s finančnými prostriedkami vo výške 4800 €, čo je spoluúčasť mesta Poprad, boli použité na zakúpenie ďalších 7 kamier. Z nich 5 bolo inštalovaných v nových lokalitách, kde doposiaľ kamerový systém nebol a 2 z nich nahradili zastaralé kamery, ktoré už svojimi technickými možnosťami nepostačovali dnešným požiadavkám. 1 zastaralá kamera bola z technických príčin demontovaná. Celkový počet kamier sa tak zaokrúhlil na 38. Pomocou všetkých kamier Mestská polícia Poprad monitoruje vybrané lokality v centre mesta, na sídliskách Juh, Juh III., Západ aj v mestských častiach Matejovce a Veľká.

V decembri 2016 bola nainštalovaná 1 kamera na ulici Komenského, čím sa celkový počet kamier zvýšil na 39.
Kamery.jpg
 


Za účelom zefektívnenia práce mestskej polície bolo zriadené chránené pracovisko pre občanov s telesným postihnutím, ktorí vykonávajú obsluhu mestského kamerového systému. Na tomto pracovisku sú zaradení 2 pracovníci.
Monitorovacie pracovisko metského kamerového systému je zaradené do kategórie režimových pracovísk, to znamená, že prístup na toto pracovisko je umožnený len vymedzenému okruhu osôb. Výstupy z kamier slúžia len pre služobné potreby mestskej polície, prípadne pre potreby orgánov činných v trestnom konaní. Priestor, ktorý je monitorovaný kamerami kamerového systému je zreteľne označený pre potreby občanov, aby mali o tom vedomosť.
 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka