Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Kancelárie kontaktu s občanmi mestských častí

Mgr. Lucia Knežníková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 216
e-mail: lucia.kneznikova@msupoprad.sk

Kancelária kontaktu s občanmi:

 • zabezpečuje organizačné a administratívne činnosti mestského zastupiteľstva a primátora mesta,
 • zabezpečuje agendu poslancov mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií pri mestskom zastupiteľstve a výborov vo volebných obvodoch,
 • organizačne zabezpečuje stretnutia obyvateľov mesta s primátorom mesta v jednotlivých volebných obvodoch,
 • zabezpečuje odborné podklady a písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií pri mestskom zastupiteľstve,
 • materiálne, technicky a organizačne zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
 • pripravuje potrebné podklady pre prácu komisií a zabezpečuje koordináciu ich činností, vedie potrebnú agendu komisií,
 • spravuje a vedie evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva, mestskej rady a zabezpečuje ich kontrolu,
 • zabezpečuje distribúciu interpelácií poslancov dotknutým subjektom a sleduje ich včasné vybavovanie,
 • zabezpečuje materiálne, technické a personálne podmienky pre prácu výborov príslušných volebných obvodoch mesta,
 • organizuje voľby do orgánov samosprávy, ako aj do Národnej rady SR,
 • v prípade vyhlásenia referenda plní všetky povinnosti z neho vyplývajúce,
 • zabezpečuje a organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta so zabezpečením verejných zhromaždení a verejných diskusií občanov,
 • zodpovedá za aktuálnosť vývesných úradných tabúľ umiestnených na prízemí MsÚ a pred MsÚ,
 • zodpovedá za aktualizovanie internetovej stránky mesta v rozsahu informácií z rokovaní mestského zastupiteľstva v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka