Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služieb

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon mestám a obciam ukladá povinnosť vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb.

Do procesu komunitného plánovania v meste Poprad boli zapojení všetci účastníci systému sociálnych služieb, a to verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, prijímatelia sociálnych služieb, resp. potencionálni prijímatelia sociálnych služieb. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad pozostáva zo všeobecnej a analytickej časti. Analytická časť bola vypracovaná aj na základe dotazníkových prieskumov, do ktorých sa zapojilo 14 poskytovateľov sociálnych služieb z 18-tich oslovených a 1 277 občanov z celkovo 2 000 oslovených.

Dňa 5. mája 2010 bol Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad je záväzným dokumentom, a zároveň otvorený potrebám občanov mesta, participácii poskytovateľov sociálnych služieb s dôrazom na dôsledné a efektívne napĺňanie stanovených priorít.

Na základe Národných priorít rozvoja sociálnych služieb 2015 – 2020 bol vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad na obdobie rokov 2015 – 2020. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poprad 2015 – 2020 bol dňa 28. októbra 2015 schválený Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad.


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka