Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Zoznam kontaktných osôb

Zuzana Bajtoš Miškovská
Oddelenie daní, poplatkov a pokladne

Email: zuzana.bajtos.miskovska@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 235

Ľuboslava Duroňová
Oddelenie daní, poplatkov a pokladne

Email: luboslava.duronova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 223

Helena Gerberyová
Oddelenie daní, poplatkov a pokladne

Email: helena.gerberyova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 224

Anna Kellerová
Oddelenie daní, poplatkov a pokladne

Email: anna.kellerova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 268

Monika Korenková
Oddelenie daní, poplatkov a pokladne

Email: monika.korenkova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 235

Rastislav Kurian
Oddelenie daní, poplatkov a pokladne

Email: rastislav.kurian@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 225

Martina Lapšanská
Oddelenie daní, poplatkov a pokladne

Email: martina.lapsanska@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 225

Anna Lešková
Oddelenie daní, poplatkov a pokladne

Email: anna.leskova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 235

Eva Valková
Oddelenie daní, poplatkov a pokladne

Email: eva.valkova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 225

Slávka Varhoľová
Oddelenie daní, poplatkov a pokladne

Email: slavka.varholova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 231

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.