Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Marketing a komunikácia

Bc. Jarmila Hlaváčová
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 303
e-mail:jarmila.hlavacova@msupoprad.sk

Hovorkyňa mesta plní najmä tieto úlohy:

 1. Komplexne koordinuje komunikačné aktivity MsÚ.
 2. Monitoruje  činnosť  MsÚ,  jeho  jednotlivých  organizačných zložiek, výstupy z MsZ a komisií.
 3. V súčinnosti s vedením mesta a vedúcimi jednotlivých organizačných zložiek spracúva informácie o činnosti MsÚ a primátora Mesta a zabezpečuje ich ďalšie šírenie.
 4. Vytvára a udržiava efektívne komunikačné kanály zabezpečujúce šírenie informácií smerom k verejnosti.
 5. Koordinuje médiá spadajúce do kompetencie samosprávy - web, televízia a noviny  s cieľom vytvoriť čo najprofesionálnejšiu a najefektívnejšiu formu prezentácie činnosti MsÚ a samotného Mesta.
 6. Pripravuje, organizuje, vedie a moderuje tlačové konferencie a besedy, brífingy.
 7. Buduje, rozvíja a udržiava korektné vzťahy so zástupcami médií, zabezpečuje stretnutia s novinármi, ich účasť na dôležitých  podujatiach  organizovaných Mestom Poprad a primátorom Mesta.
 8. Pripravuje tlačové správy a vyhlásenia, spracúva otázky a odpovede zo strany verejnosti a médií.
 9. V prípadoch uverejnenia nepravdivých a špekulatívnych informácií zabezpečuje po konzultácii s vedením mesta alebo vedúcimi jednotlivých organizačných zložiek bezprostrednú reakciu.
 10. Zastupuje vedenie Mesta Poprad a primátora mesta pred médiami a novinármi v prípade neprítomnosti vedenia Mesta Poprad a primátora mesta.
 11. Spravuje evidenciu kontaktov novinárov, redaktorov, médií a tlačových agentúr.
 12. Zabezpečuje televízne a rozhlasové vystúpenia vedenia mesta, ich dramaturgiu a réžiu.
 13. Pomáha vytvárať pozitívny imidž mesta Poprad.

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka