Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mestská rada

Na základe uznesenia č. 221/2016 schváleného na 5. zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa 21.10.2016 o zavedení digitálného zastupiteľstva budú všetky materiály na MsZ od 1.1.2017 zverejňované na odkaze https://poprad.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-poprad/mestska-rada/2014-2018

Charakteristika

 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
 2. Počet členov Mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov Mestského zastupiteľstva. V zloženi Mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v Mestskom zastupiteľstve.
 3. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
 4. Mestská rada:
 • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského  zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na zasadnutie mestského zastupiteľstva,            
 • pripravuje zasadnutie mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
 • organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
 • zaujíma stanoviská vo veciach predložených primátorom na prerokovanie,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
 1. Spôsob volieb členov mestskej rady upravuje rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva. Spôsob rokovania mestskej rady určuje rokovací poriadok mestskej rady.
 2. Mestská rada sa schádza podľa potreby najmenej raz za dva mesiace. Jej zasadnutie  zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.
 3. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia Mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

 

Členovia Mestskej rady

 • Ing. Slavomír Božoň
 • Ing. Pavol Gašper
 • Ing. Ondrej Kavka
 • PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
 • Mgr. Štefan Pčola
 • Mgr. Igor Wzoš

 

Dochádzka členov Mestskej rady

Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2016
 Dochádzka_MsR_2016.pdf (43.7 kB) (43.7 kB)

 
Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2015
 Dochádzka_MsR_2015.pdf (95.3 kB) (95.3 kB)

 
Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2014
 Dochádzka_MsR_2014.pdf (94 kB) (94 kB)

 
Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2013
 dochádzka_MsR_2013.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

 
Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2013
 dochádzka_1_MsR_2013.pdf (17.5 kB) (17.5 kB)

 
Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2012
 dochádzka_MsR_2012.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

 
Dochádzka poslancov Mestskej rady - rok 2011
 dochádzka_MsR_2011.pdf (22.6 kB) (22.6 kB)

 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 21.5.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 22.5.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 23.5.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 24.5.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Piatok 25.5.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Sobota 26.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 27.5.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.5.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka