Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Miestna občianska poriadková služba

Úspešný projekt miestnej občianskej poriadkovej služby bude pokračovať

Od začiatku tohto roka realizuje mesto Poprad projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorá pracuje pod garanciou popradskej mestskej polície. Ukazujú sa priaznivé výsledky a projekt, ktorý sa v meste Poprad realizuje v mestskej časti Matejovce, potvrdzuje svoje opodstatnenie. Ministerstvo vnútra SR koncom augusta vyhlásilo novú výzvu zameranú na MOPS s cieľom podporiť komplexné poskytovanie takejto služby v obciach s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity.

Mesto Poprad vypracovalo projekt a zaslalo na MV SR. Je oveľa výhodnejší preto, lebo už zohľadňuje nárast minimálnej mzdy od roku 2019 a takisto je v ňom zakomponované financovanie 5 perc. od mesta a 95 perc. z prostriedkov štátu. Teda spolufinancovanie mesta pozostáva zo sumy vyše 7 400 eur, nenávratný finančný príspevok štátu zo sumy takmer 141 tisíc eur pri šiestich členoch MOPS. Na októbrové zastupiteľstvo bola predložená na schválenie žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu zámeru zriadenia MOPS v meste Poprad. Projekt bude realizovaný od marca 2019 do februára 2021 a bude nadväzovať na doterajší.

V Matejovciach funguje aj samotný okrsok mestskej polície, kde sa venuje  pozornosť tejto marginalizovanej skupine obyvateľstva a je tam zvýšený výkon hliadkovej služby príslušníkmi mestskej polície, okrem ktorých tam pôsobia aj členovia MOPS.


 

Miestna občianska poriadková služba nahradila občianske hliadky

Do výkonu služby dnes v Poprade nastúpili členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby. Mesto Poprad získalo prostriedky na jej zriadenie vďaka projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Poprad“, ktorý je financovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Mesto na tento účel získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 143 647,69,- €, čo je 95 % nákladov na realizáciu projektu. Zvyšných 5 % t. j. 7 560,41,-€ bude použitých z vlastných zdrojov.

Medzi hlavné úlohy miestnej občianskej poriadkovej služby bude patriť ochrana verejného poriadku, ochrana životného prostredia, ktorá bude spočívať hlavne v nahlasovaní čiernych skládok a pod. Ich činnosť však nebude iba pri ochrane verejného poriadku, ale budú nápomocní aj napr. pri nastoľovaní poriadku pri vyplácaní sociálnych dávok, pri výkone práce plynárov, elektrikárov, zdravotníckej služby, aby nedochádzalo počas vykonávania ich činnosti k ich napádaniu resp. ohrozeniu.

V rámci projektu bolo zamestnaných 6 osôb na dobu 3 rokov, ktoré svoju činnosť vykonávajú v koordinácii a pod dohľadom mestských policajtov. Všetci pracovníci boli preškolení vo vymedzenom rozsahu hlavne z oblasti trestného práva, zákona o priestupkoch a o cestnej premávke, aby ju vedeli primerane riadiť, hlavne počas sprevádzania detí do školy.

Príslušníci MOPS sú vybavení reflexnou vestou s označením „Miestna občianska poriadková služba“, na ktorej majú pripnutý preukaz člena MOPS s fotografiou. Okrem toho sú vybavení baterkou a zastavovacím terčom pre riadenie cestnej premávky. Pracovať budú vo dvojiciach v čase od 06. do 14. hod. , od 12. do 20.hod a tretia dvojica od 14. do 22. hod., ale v prípade potreby budú k dispozícii aj pri zásahoch spojených s rušením nočného pokoja alebo narušením verejného poriadku aj po 22. hod.

Projekt MOPS nadväzuje na projekt občianskych hliadok, ktoré v Poprade pôsobili v rokoch 2016 a 2017. Kým projekt hliadok bol vždy na deväť mesiacov v roku a pre štyroch pracovníkov.


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka