Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Oznam - parkovanie Ústecko-Orlická ulica

26.07.2021
Oznam - parkovanie Ústecko-Orlická ulica

Mestský úrad v Poprade zabezpečuje realizáciu investičnej akcie: „Prepojenie Ul. Ústecko-Orlickej s Bajkalskou, Poprad – Juh II“.

Po zrealizovaní prepojenia týchto ulíc dôjde k zmene v trvalom dopravnom značení, ktorým sa zjednosmerní komunikácia na ulici Ústecko-Orlická a zároveň sa na nej zlegalizuje parkovanie.

Z dôvodu realizácie vodorovného dopravného značenia bude na ulici Ústecko – Orlická dočasne zrušená možnosť pozdĺžneho parkovania v dňoch:

29.07.2021 – 30.07.2021 (štvrtok – piatok) od 7:00 hod. do 15:00 hod.

Mesto Poprad prosí občanov parkujúcich na ceste Ul. Ústecko-Orlická, aby svoje vozidlá preparkovali na parkovisko pri viacúčelovej hale Aréna.

Galéria

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.