Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Otvorenie školského roka 2021/2022

02.09.2021
Otvorenie školského roka 2021/2022

Školské lavice už od dnešného dňa nebudú zívať prázdnotou. Po dlhej prestávke sa do nich vrátili tisícky žiakov.

Aj tento školský rok začal s opatreniami proti pandémii koronavírusu.

Svoje brány ráno otvorila aj ZŠ s MŠ na Tajovského ulici, do ktorej zavítal primátor mesta Poprad Anton Danko. „Všetkým žiakom prajem úspešný začiatok školského roka i keď viem, že bude ťažký pre všetkých, pre žiakov, učiteľov, rodičov, ale aj pre nás, pre zriaďovateľa, ale verím, že to zvládneme. Hlavne by som chcel všetkých poprosiť, aby boli k sebe tolerantní a aby pochopili aj nosenie rúšok a ďalšie obmedzenia, ktoré sme si nevymysleli my, ale sú nutné kvôli COVID-19. Verím, že po Vianociach už všetko skončí a budeme sa môcť rozprávať o iných aktivitách v školách.“

Rodičia museli priniesť doklad o bezpríznakovosti žiaka. Deti prichádzali do školy postupne v 15 minútových intervaloch.

Otvárame školský rok s počtom 470 žiakov, dve prvácke triedy, v ktorých bude 48 žiakov a už sa veľmi tešíme a veríme, že bude nový školský rok úspešný. Musíme sa riadiť manuálom, ktorý vydal RÚVZ a ministerstvo školstva. Je pre nás zákonná povinnosť ho dodržiavať a pripravovali sme sa na to poctivo. Pevne verím, že budeme voči sebe úctiví, tolerantní, empatickí a spolu všetko zvládneme,“ uviedla riaditeľka školy ZŠ s MŠ na Tajovského ulici Renáta Vlčková

Prípravy na nový školský rok boli náročné.

Počas leta bolo potrené pripraviť dezinfekciu a hygienické potreby. Samotné vyučovanie bude prebiehať v tradičnom režime. Rodičia majú právo ospravedlniť dieťa maximálne na 5 dní za sebou, ak je to viac, musia mať potvrdenie od lekára. Ak dieťa vymešká vyučovanie 3 dni po sebe, je jedno či je to sobota, nedeľa, sviatok, musí doniesť potvrdenie o bezpríznakovosti, takisto aj zamestnanci. Výhody budú mať zaočkované deti, ktoré nebudú musieť ísť do karantény, ak budú mať v triede prípad infekcie. Inak trieda pôjde na 14 dní do karantény. Novinkou je, že Ministerstvo školstva umožnilo rodičom nechať si deti pred nástupom do školy otestovať.

„Musíme povedať, že okolo 55 percent rodičov prejavilo záujem o samotesty a v 3 školách rodičia prejavili záujem o kloktacie testy. Kloktať by mali dnes doma a zajtra by nám mali prísť pozbierať vzorky a uvidíme, aká bude po pretestovaní situácia. Taktiež sa trochu zmenili spotrebno-materiálne normy v školských jedálňach. Je veľký dôraz na kvalitu potravín a na domáce potraviny, ktoré sú bez pridaných látok. Z jedálnička sa teda vylúčili niektoré druhy potravín a sprísnili sa požiadavky na jednotlivé potravinové komodity,“ vysvetlila situáciu vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad Edita Pilarová.

Tento rok do popradských škôl nastúpilo okolo 500 prváčikov, pre ktorých malo mesto Poprad pripravený darček.

Vedenie mesta sa totiž už tak ako po minulé roky rozhodlo pomôcť rodinám vecným darom, a to balíčkom so školskými potrebami v celkovej hodnote 30 eur. Prváčikom na Tajovského ulici rozdal tieto balíčky primátor Anton Danko.

Galéria

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.