Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Nákup nového špičkového vybavenia v popradskej nemocnici

08.09.2021
Nákup nového špičkového vybavenia v popradskej nemocnici

Nemocnica Poprad rozšírila svoje zdravotnícke vybavenie o nové intenzivistické lôžka a anestéziologické prístroje. Nákup špičkového vybavenia je výsledkom podpory zo strany Mesta Poprad, ktoré na návrh primátora Antona Danka schválilo výnimočný finančný príspevok pre nemocnicu.

Na jar 2021 v čase pokračujúcej druhej vlny pandémie COVID-19 oslovil primátor mesta Poprad Anton Danko vedenie Nemocnice Poprad s myšlienkou poskytnúť jej pomoc v období mimoriadneho stavu. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad následne na svojom marcovom zasadnutí schválilo kapitálovú dotáciu Nemocnici Poprad vo výške 100 000€. Konkrétne využitie prostriedkov v prospech pacientov a zvýšenia kvality a rozsahu poskytovanej starostlivosti bolo predmetom ďalších rokovaní primátora s generálnym riaditeľom nemocnice. Výsledkom bolo rozhodnutie o zakúpení 2 ks anestéziologických prístrojov s monitoringom vitálnych funkcií a 6 ks intenzivistických lôžok určených pre pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19.

Situáciu v nemocnici počas celého obdobia pandémie pozorne sledujem nielen ako primátor mesta, ale aj ako obyvateľ, ktorý je pandémii vystavený spolu s ostatnými Popradčanmi. V týchto náročných časoch všetci vzhliadame k zdravotníkom a spoliehame sa, že v prípade ťažkostí nám budú vedieť pomôcť. Som preto skutočne rád, že poslanci zareagovali veľmi rýchlo a môj návrh na dotáciu vo výške 100 tisíc Eur pre nemocnicu schválili. Našim cieľom bolo pomôcť týmto darom nemocnici lepšie zvládať mimoriadne náročné obdobie. Zároveň ma teší, že dar dorazil práve v čase, keď v nej vrcholia prípravy na ďalšiu vlnu,“ uviedol primátor Anton Danko.

“Zakúpené prístroje použijeme na COVID OAIM oddelení, aby sme boli čo najlepšie pripravení zvládnuť výzvu v podobe ďalšej vlny pandémie. Situácia nie je jednoduchá, o to viac si pomoc mesta vážime. Nemocnica Poprad sa už v predstihu začala systematicky pripravovať na náročnú jeseň – opäť zasadá krízový štáb, na vstupe do zariadenia bola zriadená triáž, teda triedenie pacientov a ostatných prichádzajúcich, v nemocnici platí zákaz návštev. Robíme všetko preto, aby sme chránili zdravie pacientov i odborného personálu a boli pripravení pomáhať tým, ktorí to budú potrebovať,“ uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s., Jozef Tekáč.

Obstaranie nových prístrojov súvisí s prípravou COVID OAIM oddelenia pre najťažšie stavy COVID pozitívnych pacientov. Anestéziologický prístroj predstavuje kompaktný, univerzálny anestetický systém, určený na podávanie celkovej anestézie pri chirurgických, ako aj diagnostických výkonoch. Umožňuje vedenie anestézie použitím nízkych a minimálnych prietokov anestézie aj pri dlhotrvajúcich a komplikovaných operačných výkonoch u dospelých, detí ako aj u novorodencov. Prístroj disponuje elektricky nastaviteľnými a meranými prietokmi kyslíka, vzduchu a oxidu dusného (rajský plyn) a zabezpečuje monitoring ventilácie pomocou snímačov zapojených v inspiračnej a expiračnej vetve dýchacieho okruhu. Multimodálny monitor vitálnych funkcií zabezpečuje grafické a numerické zobrazenie všetkých monitorovaných parametrov pacienta, ktorému je podávaná anestézia. Uvedené zariadenia v rámci svojej triedy patria medzi jedny z najlepších na trhu.

Intenzivistické lôžka sú určené pre pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19, ktorých zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti resp. na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny s podporou umelej pľúcnej ventilácie. Moderné lôžka poskytujú účinnejšie riadenie prevencie vzniku preležanín zapríčinených tlakom a šmykom – (hlavné dôvody vzniku dekubitov) a v neposlednom rade pomáhajú znižovať riziko úrazu pacientov a ošetrujúceho personálu pri nepretržitej manipulácií a polohovaní pacienta. Toto materiálne vybavenie v budúcnosti umožní rozšírenie operačných kapacít Nemocnice Poprad, a. s., modernizáciu a nevyhnutnú obnovu prístrojového vybavenia a zároveň zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v popradskom regióne.

Galéria

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.