Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Hlasujte za obnovu nášho ihriska v Matejovciach

20.03.2021

"Revitalizácia verejných priestranstiev a oddychových zón."

Hlasujte za obnovu nášho ihriska v Matejovciach

Mesto Poprad má aj v tomto roku záujem revitalizovať verejné priestranstvá a oddychové zóny v čo najväčšej možnej miere. Medzi takéto iniciatívy patrí aj projekt na revitalizáciu detského ihriska na ulici Továrenská štvrť v Matejovciach.

Projekt s názvom „Zveľadenie a revitalizácia detského ihriska“  bol pripravený v rámci aktivity “Ahoj, Krásne Slovensko“. Naše ihrisko v rámci uvedenej aktivity postúpilo do ďalšieho kola, ktoré prebieha formou hlasovania na internetovej stránke www.ahojkrasneslovensko.sk, kde nájdete bližšie informácie.

Zahlasujte za obnovu, zveľadenie a revitalizáciu nášho detského ihriska a to v termíne od 1. 4. – 31.5.2021.

Zahrajme sa znovu na krajšom detskom ihrisku!

Detské ihrisko na ulici Továrenská štvrť v mestskej časti Matejovce v Poprade je miestom, ktoré za posledných 11 rokov zažíva veľký nápor detských návštevníkov. Ihrisko bolo v maximálnej možnej miere využívané nielen obyvateľmi blízkych bytových domov, ale aj mladými rodinami s deťmi z neďalekého okolia. Používaním ihriska došlo k opotrebeniu niektorých materiálov ale aj spojov, ktoré po opakovanej údržbe nie je možné opraviť, resp. oprava by bola finančne náročnejšia ako výmena za nový detský prvok.

Mesto Poprad v rámci myšlienky „mesto deťom – deti mestu“ sa podujalo na obnovu a zatraktívnenie detských ihrísk, preto by sme radi prostredníctvom tohto projektu existujúce ihrisko zveľadili a revitalizovali výmenou poškodenej váhadlovej hojdačky za novú a doplnením časti ihriska novým pružinovým koníkom a lezeckou stenou.

Cieľom projektu je vytvoriť a naďalej udržiavať funkčné detské ihrisko, skrášliť verejný priestor v obytnej zóne a ponúknuť atraktívny priestor pre trávenie voľnočasových aktivít nielen pre občanov žijúcich v tejto lokalite ale aj pre občanov celej mestskej časti.

Veríme, že realizáciou tohto projektu prinavrátime späť život a krásu tomuto ihrisku, ktorú za posledné roky stratilo.

Galéria

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.