Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Výberové konanie - odborný referent/ka správy priemyselného parku

01.04.2021
Výberové konanie - odborný referent/ka správy priemyselného parku

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:

odborný referent/ka správy priemyselného parku

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • ukončené úplné stredné vzdelanie technického smeru,
 • min. 3 roky praxe v oblasti správy nehnuteľností,
 • znalosť postupov pri vybavovaní odberov el. energií, plynu, vody,
 • znalosť postupov pri verejnom obstarávaní výhodou,
 • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
 • práca s počítačom – pokročilý,
 • vodičský preukaz sk. B.

Požadované doklady k prihláške:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu,
 • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Ponúkaný plat : od 800,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Uzávierka prihlášok je 23. apríla 2021 do 14.00 hod.

Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7167291

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť e-mailom na adresu podatelna@msupoprad.sk alebo zaslať poštou s označením neotvárať „VK – Park“ na adresu:

Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Ďakujeme za pochopenie.

Galéria

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.