Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Na Bajkalskej ulici sa začalo s výstavbou viacpodlažného parkoviska

07.04.2021
Na Bajkalskej ulici sa začalo s výstavbou viacpodlažného parkoviska

V utorok 6.apríla sa začalo s výstavbou viacpodlažného parkoviska na Bajkalskej ulici. Cieľom výstavby je zvýšiť celkovú kapacitu a kvalitu parkovania obyvateľov sídliska. Existujúce asfaltové parkovisko rozmerov 25 m x 60 m s tromi vjazdami/výjazdami na miestnu komunikáciu na Ul. Bajkalskej má v súčasnej dobe max. 60 parkovacích miest.

Nové viacpodlažné parkovisko na pôvodnej ploche parkoviska bude mať nad prízemím ešte jedno poschodie. Počet parkovacích miest na prízemnej ploche je 62, z toho 5 miest pre imobilných a 2 miesta ako nabíjacie stanoviská elektromobilov. Na podlaží bude 47 parkovacích miest. Spolu sa vytvorí 109 parkovacích miest, čo je o 49 miest naviac oproti pôvodnému počtu.

„Táto výstavba bola jeden z mojich hlavných volebných sľubov a ďalší v poradí, ktorý s radosťou plním a taktiež som osobne prisľúbil, že bude realizovaná len v prípade, že dotknutí obyvatelia vyjadria väčšinový súhlas. Hlasovanie prebiehalo v okolitých bytových domoch. Zo 417 bytov za hlasovalo 306 čo predstavuje 73,38%,“ povedal primátor Anton Danko.

Podlažie bude prístupné dvoma oceľovými schodiskami a nájazdovou rampou pre automobily, ktorá plynulo prechádza do príjazdovej komunikácie, vyúsťujúcej na Ul. Bajkalskú. Pôvodné vjazdy/výjazdy z prízemia ostávajú zachované. Celé parkovisko bude osvetlené. Zvýši sa komfort parkovania na existujúcom parkovisku, ktoré bude prekryté horným parkoviskom. Náklady na realizáciu stavby na Bajkalskej ulici, vo vnútrobloku medzi bytovými domami Antimón a Argón, predstavujú podľa zmluvy o dielo vyše 767 000 EUR s DPH.

„Nové podlažie nebude prestrešené. V rámci stavby bude zrealizovaný presun pieskoviska, jeho výmena za nové a výsadba vzrastlých stromov,“ uviedla vedúca odboru výstavby MsÚ Poprad Kristína Horáková.

Predpokladané ukončenie výstavby je naplánované na začiatok septembra tohto roka.

Galéria

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.