Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Platenie miestnych daní a miestneho poplatku

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platia na základe rozhodnutia, okrem dane za ubytovanie, nasledovnými spôsobmi:

  • v hotovosti alebo platobnou kartou do pokladnice mestského úradu,
  • vkladom v hotovosti na účet mesta Poprad,
  • bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet mesta Poprad,
  • poštovým poukazom.

 

Platba do pokladnice mestského úradu

Pri platbe do pokladnice mestského úradu je potrebné predložiť rozhodnutie, ktorým bola daňovníkovi vyrubená alebo uložená daňová povinnosť a na požiadanie zamestnanca mestského úradu aj občiansky preukaz.
 

Pri platbe v hotovosti v banke alebo pri bezhotovostnom prevode z účtu daňovníka je potrebné správne vyplniť identifikáciu platby – variabilný, konštantný a špecifický symbol.

Neoznačenú platbu daňového subjektu  správca dane podľa daňového poriadku použije na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby. Ak v čase prijatia platby existuje viacero daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.

Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový subjekt.

Účty mesta Poprad:

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.                                                                 
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562                                                            
SWIFT/BIC: SUBASKBX


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka