Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Podlimitné zákazky

Rekonštrukcia MK a chodníkov v Poprade (Centrum mesta - ul. Alžbetina vrátane asanácie objektu č. 408/43 a ul. 1. mája)

 

Podlimitná zákazka:  Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade

 

Podlimitná zákazka:  Parkovisko pri cintoríne v  Poprade - Spišskej Sobote

 

Podlimitná zákazka: Rekonštrukcia MK, chodníkov a verejného osvetlenia v Poprade – Spišskej Sobote ( ul. Pod bránou a ul. Slavkovská)

 • Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka)
 • Súťažné podklady: Rekonštrukcia MK, chodníkov a verejného osvetlenia v Poprade – Spišskej Sobote ( ul. Pod bránou a ul. Slavkovská)
 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 04.02.2014 o 14:00 hod. (Zverejnené 16.01.2014)
 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Kritéria“  sa uskutoční dňa 17.02.2014 o 14:00 hod. (Zverejnené 10.02.2014)
 • Komisia na vyhodnotenie ponúk
 • V podlimitnej zákazke: Rekonštrukcia MK, chodníkov a verejného osvetlenia v Poprade - Sp.Sobote ( ul. Pod bránou a ul. Slavkovská) bolo ukončené vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:

  1. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
  2. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
  3. ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava
  4. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
  5. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
  6. C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
  7. kastell s.r.o., Nová 5, 984 01 Lučenec
  8. SLOV-VIA a.s., Nám.sv.Egídia 42/97, 058 01 Poprad
  9. Cestné stavby Liptovsky Mikuláš spol.s r.o., Ulica 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Informácia sa zverejňuje na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 44 ods. 2 zákona
  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (Zverejnené dňa 27.02.2014)

 

Podlimitná zákazka: Novostavba: Sociálne byty, Levočská ulica, Poprad

 • Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka)
 • Súťažné podklady: Novostavba: Sociálne byty, Levočská ulica, Poprad
 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 31.01.2014 o 09:00 hod. (Zverejnené 15.01.2014)
 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Kritéria“  sa uskutoční dňa 12.02.2014 o 13:30 hod. (Zverejnené 10.02.2014)
 • Komisia na vyhodnotenie ponúk
 • V podlimitnej zákazke: „Novostavba: Sociálne byty, Levočská ulica, Poprad “ bolo ukončené vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:

  1. CHEMOSTAV, a.s., Hraničná  689/22, 058 01 Poprad
  2. DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
  3. CŠO - stav., s.r.o., Partizánska  4213/89, 058 01 Poprad*
  4. PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov
  5. Ivan Zelina DAN-ZEL, Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
  6. Š&L stav, s.r.o., Nám. M. Pajdušáka 4/269, 053 11 Smižany
  7. STEMP M&G s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad
  8. Ing. Milan Štupák - IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa
  9. ARPROG,  akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
  10. KRYPTON, s.r.o., Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad
  11. TIMOTHY, s.r.o, Reimannova 9, 080 01 Prešov
  12. RIASTAV, spol. s r.o., 1682, 023 02 Krásno nad Kysucou
  13. Širila, a.s. Spišská Nová Ves, Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves

  Informácia sa zverejňuje na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 44 ods. 2 zákona
  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (Zverejnené dňa 19.02.2014)

 

Podlimitná zákazka: Zabezpečenie strážnej služby v areáli Priemyselného parku Poprad - Matejovce

 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 18.12.2013 o 14.00 hod. (Zverejnené 28.11.2013)
 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Kritéria“ sa uskutoční dňa 07.01.2014 o 09:30 hod. (Zverejnené 23.12.2013)
 • Komisia na otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk (Zverejnené 10.01.2014)
 • V podlimitnej zákazke: „Zabezpečenie strážnej služby v areáli Priemyselného parku v Poprade-Matejovciach“ bolo ukončené vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:

  1. Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o., Ľ.Štúra 70, 071 01 Michalovce
  2. BB Security s.r.o., Nad Laborcom 2, 071 01 Michalovce
  3. DKFB PLUS, s.r.o., Údernícka 14/A, 851 01 Bratislava
  4. DUG 1 s.r.o., Ul. Alexandra Markuša 567/22, 979 01 Rimavská Sobota
  5. MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, 040 12 Košice
  6. ASGuard security s.r.o., Ul. 1. mája, 031 01 Liptovský Mikuláš
  7. P.A.P. SERVICE spol. s r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov
  8. GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad
  9. DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota
  10. Golden eyes 3D agency, s.r.o., Mestská záhrada 1909, 979 01 Rimavská Sobota

  Informácia sa zverejňuje na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 44 ods. 2 zákona
  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ( zverejnené dňa 15.01.2014)
   
 • Zverejnenie správy o zákazke podľa § 21 ods. 2 a 3  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tu.
  (Zverejnené 12.02.2014)

 

Verejná súťaž: Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Poprad

 

 • Mesto Poprad oznamuje, že podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dňa 12.08.2013 o 14.00 hod. otvorí ponuky - časť "Ostatné" v predmetnej verejnej súťaži. (Zverejnené 09.08.2013)
   
 • Mesto Poprad oznamuje, že podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dňa 22.08.2013 o 10.00 hod. otvorí ponuky - časť "Kritéria" v predmetnej verejnej súťaži. (Zverejnené 14.08.2013)
   
 • Vo verejnej súťaži „Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Poprad“ bolo ukončené vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:

  1. CORA GEO, s.r.. Záborského 20/10089, 036 01 Martin

  Informácia sa zverejňuje na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Správa o zákazke podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tu. (Zverejnené 02.10.2013)

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka