Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Priemyselný park

Základné informácie

Priemyselný park sa nachádza v mestskej časti Poprad – Matejovce a rozprestiera sa bezprostredne za západnou hranicou areálu Tatramat, a. s. a Whirlpool Slovakia, a. s., následne za areálom vo výstavbe EUROTILLERS, s. r. o. Z južnej strany je ohraničený trasou diaľnice D1 a zo severnej strany južným okrajom obytného súboru Matejovce.

Myšlienkou vybudovania priemyselného parku sa Mesto Poprad začalo zaoberať schválením koncepcie pre prípravu investície „Priemyselný park Poprad – Matejovce“ na rokovaní Mestského zastupiteľstva v apríli 2004. V júni 2005 Mesto Poprad podpísalo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Celková výška finančného príspevku poskytnutého na základe Zmluvy o poskytnutí NFP sa skladá:

  1. z príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – 75 % z celkových oprávnených nákladov,
  2. z príspevku zo štátneho rozpočtu – 20 % z celkových oprávnených nákladov,
  3. z vlastných zdrojov Mesta Poprad (prostriedky miest a obcí) - 5 % z oprávnených nákladov na realizáciu projektu.

Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov miest a obcí k pomeru finančných zdrojov EÚ je 25%:75 %.

Predmetom projektu bola realizácia a vybudovanie stavebných objektov - komunikácie v celkovej ploche 26 353 m2, elektrorozvody v celkovej dĺžke 11 803 m, rozvody vody v celkovej dĺžke 4 015,65, celkový objem zemných prác – 255 905 m3.
Po vybudovaní infraštruktúry jednotliví investori postupne vybudovali svoje prevádzky, v ktorých  zamestnávajú viac ako 1 000 zamestnancov.

Celková plocha parku - cca 10 ha je k dnešnému dňu plne obsadená (prenajatá) jednotlivými investormi.

Projekt vybudovania „Priemyselného parku Poprad – Matejovce“ bol ukončený 31. marca 2008.

Vlastníkom pozemkov v priemyselnom parku je Mesto Poprad, ktoré zároveň vykonáva správu parku prostredníctvom samostatného oddelenia správy parku .
 

Investori v priemyselnom parku


STIGA Slovakia, s. r. o.
Priemyselná 4686/1
059 51 Poprad - Matejovce
Kontakt: 052/787 9411, 0911 994 539
www.ggp-group.com
Zameranie: výrobca záhradného zariadenia (kosačky, krovinorezy, zastrihávače plotov)
Zahájenie výroby: september 2006


TOL, spol. s r. o.
Priemyselná 4765
059 51 Poprad - Matejovce
Kontakt: 052/776 9251, 0905 302 127
www.tol.sk
Zameranie: spoločnosť zaoberajúca sa importom cukroviniek a priemyselného tovaru
Zahájenie výroby: august 2007


CA.BI, s. r. o.
Nová Lesná 368
Kontakt: 052/773 1254
Zameranie: spoločnosť zameraná na sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy
Zahájenie výroby: december 2008


LPH, a. s.
Pod dolami 838
093 02 Vranov nad Topľou
Kontakt: 052/418 08 12
www.lph-as.sk
Zameranie: výroba výliskov z plastov, vrátane montáži vyšších celkov
Zahájenie výroby: október 2007


HO & PE FAMILY, s. r. o.
Priemyselná 4947
059 51 Poprad - Matejovce
Kontakt: 052/4313 101- recepcia, 0903 650 630
Zameranie: výroba mrazených polotovarov a potravín
Zahájenie výroby: november 2009

 

Immergas Europe s. r.o.
Priemyselná 4789
059 51 Poprad - Matejovce
Kontakt: 052/4314 329
www.immergaseurope.com
Zameranie: výroba plynových kotlov
Zahájenie výroby: september 2008

 

IDEAL CENTER, s.r.o.
Priemyselná 4760
059 51 Poprad - Matejovce
Kontakt: 052/7780105
Zameranie: Povrchová úprava práškovým lakovaním
Zahájenie výroby: júl 2010


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka