Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Príprava príslušníkov Mestskej polície Poprad na výkon služby

Príslušníci Mestskej polície Poprad v rámci prípravy na výkon svojho zamestnania absolvujú v rámci pracovného plánu odbornú prípravu, fyzickú prípravu, streleckú prípravu a nácvik sebaobrany.

Odborná príprava pozostáva v pravidelnom oboznamovaní sa príslušníkov mestskej polície s právnymi predpismi (zákonmi, vyhláškami, všeobecne záväznými nariadeniami, smernicami) ich zmenami a novelizáciami týchto právnych predpisov potrebnými pre plnenie ich povinnosti v rámci výkonu služby.

Fyzická príprava súvisí so zdokonaľovaním fyzickej, resp. kondičnej zdatnosti príslušníkov mestskej polície. Každoročne sú príslušníci Mestskej polície Poprad preskúšavaní previerkami kondičnej prípravy. V rámci týchto previerok absolvujú tieto disciplíny: beh na 100m, skok z miesta, zhyby na hrazde, sed – ľah, tlak činky na lavičke, 12 minútový beh, prípadne beh na 1500 m. Sú povinní absolvovať všetky disciplíny a z každej z nich musia dosiahnuť aspoň 1 bod, pričom celkovo musia dosiahnuť minimálne určený počet bodov.

Sebaobrana príslušníkov mestskej polície pozostáva v nácviku rôznych situácii pri zadržaní a spacifikovaní osôb, ktoré kladú aktívny alebo pasívny odpor aj s použitím donucovacích prostriedkov.

Strelecká príprava je vykonávaná v priestoroch strelnice na Kvetnici a pozostáva z týchto disciplín:

  • mierená streľba,
  • inštinktívna (pudová) streľba,
  • parkúrová streľba.

Streleckú prípravu zabezpečuje odborne vyškolený inštruktor.

2.jpg3.jpg
 

 

 

 

 

 

 

Smernica pre posudzovanie telesnej spôsobilosti na stiahnutie - tu.


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka