Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Projekty podporované z medzinárodného Vyšehradského fondu

  

logo_V4.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISEGRAD PROJECT:

„LET’S MIX THE QUARTET OF BUILT AND CULTURAL

HERITAGE, GASTRONOMY AND HANDICRAFT”

SZARVAS, POPRAD, TŘEBOŇ, USTRZYKI DOLNE

VISEGRAD GRANT NO. 21830204

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary,

Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International

Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for

sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

 

Project title: „Let’s Mix the Quartet of Built and Cultural Heritage, Gastronomy and Handicraft”

The main objective of the project is to boost regional tourism and help local entrepreneurs improve their services and range of offers. In the existing practice local actors in tourism have limited opportunity to encounter with new and innovative ideas, exchange experiences and good practices.

 In the framework of the project participants will be able to find new ways and solutions to promote and improve their services, especially in the four focus areas: built heritage, natural heritage, gastronomy and handicraft. The project will strengthen the connection between the four geographic regions, improve the dialogue between participants and facilitate the development of further joint projects.

The four partners learn each other’s best practices through workshops and cultural introduction days, contributing to sustainable regional cooperation in the V4 region according to the aims of Visegrad Fund. For more information on Visegrad Fund, please visit: www.visegradfund.org

The municipality of Szarvas was granted 9,617.00 EUR for the implementation.

 

logo_V4.png  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISEGRAD PROJECT:

„LET’S MIX THE QUARTET OF BUILT AND CULTURAL

HERITAGE, GASTRONOMY AND HANDICRAFT”

SZARVAS, POPRAD, TŘEBOŇ, USTRZYKI DOLNE

VISEGRAD GRANT NO. 21830204

 

Tento projekt je spolu-financovaný  vládou Českej republiky, Maďarska,

Poľska a Slovenska v rámci Vyšehradského grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu.

 Funkciou fondu je zvýšiť počet nápadov na trvalú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Názov projektu: „Let’s Mix the Quartet of Built and Cultural Heritage, Gastronomy and Handicraft”

„Mix kvarteta architektonického a kultúrneho dedičstva, gastronómie a remesla“

Hlavným cieľom tohto projektu je vylepšiť regionálny turizmus a pomôcť lokálnym podnikateľom zlepšiť ich služby a zvýšiť kvalitu ich ponúk. V súčasnosti majú lokálni podnikatelia v oblasti turizmu limitované možnosti ako zapojiť nové a inovatívne myšlienky, vymeniť si skúsenosti a osvedčené praktiky. V rámci projektu budú môcť účastníci nájsť nové spôsoby a riešenia na podporu a zlepšenie svojich služieb, najmä v štyroch zameraných oblastiach: architektonické dedičstvo, prírodné dedičstvo, gastronómia a remeslá. Projekt posilní prepojenie medzi štyrmi geografickými regiónmi, skvalitní komunikáciu medzi účastníkmi a uľahčí rozvoj ďalších spoločných projektov.

Štyria partneri sa navzájom oboznámia o najlepších postupoch prostredníctvom workshopov a kultúrnych dní, ktoré prispievajú k udržateľnej regionálnej spolupráci v regióne V4 podľa cieľov Vyšehradského fondu.

Pre viac informácií, prosím navštívte stránku vyšehradského fondu: www.visegradfund.org

Samospráva mesta Szarvas získala grant v hodnote 9,617. 00EUR na implementáciu tohto projektu.

Tento fond bude rozdelený medzi štyroch partnerov V4.

Hlavný partner projektu:

5540 Szarvas, Szabadság street 36., Hungary

Website: www.szarvas.hu 

Project coordinator: Eszter Prievaráné Mácsár

Tel.: +36 20 446 0115 

Email: macsareszter@szarvas.eu

Project partner 1 : Rozmberk Society

37901 Trebon, P.O. Box 41., Czechia 
Website: www.rozmberk.org or ruze.ekomuzeum.cz 
Contact person: Robert Dulfer 
Tel.: +420 724132180 
Email: dulfer@rozmberk.org

Project partner 2 : Bieszczadzka Foundation
38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja Street 16., Poland 
Website: www.fundacjabieszczadzka.org 
Contact person: Iwona Gratkowska 
Tel.: +48 134697297 
Email: i.gratkowska@fundacja.bieszczady.pl


 

I. Stretnutie – Nové Hrady ČR

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka