Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Rok 2015

P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Nebytový priestor o celkovej výmere 12,10 m2, nachádzajúci sa v budove súpisné číslo 1308 v Poprade na Scherfelovej ulici, katastrálne územie Veľká. SP NP 1-2015

Úspešná
Zápis NP 1-2015

2. Nebytový priestor o celkovej výmere 20 m2 nachádzajúci sa v budove súpisné číslo 1308, or. č. 15 na Scherfelovej ulici v Poprade, katastrálne územie Veľká. SP NP 2-2015

Úspešná
Zápis NP 2-2015

3. Nebytový priestor o celkovej výmere 15 m2 nachádzajúci sa v budove            súpisné číslo 1308, or. č. 15  na Scherfelovej ulici v Poprade, katastrálne územie Veľká. SP NP 3-2015

Úspešná
Zápis NP 3-2015

4. Nebytový priestor o celkovej výmere 17,19 m2 nachádzajúci sa v objekte            súpisné číslo 736, or. č. 39 na Ulici Joliota Curie v Poprade, katastrálne územie Poprad. SP NP 4-2015

Úspešná
Zápis NP 4-2015

5. Prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 3204/1 o výmere 1053 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Poprad. SP 5-2015

Úspešná
Zápis 5-2015

6. Prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 3207/5 o výmere 482 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty v katastrálnom území Poprad. SP 6-2015

Úspešná
Zápis 6-2015

7. Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3006/299, druh pozemku ostatné plochy o výmere 192 m2, v katastrálnom území Poprad. SP 7-2015

Úspešná
Zápis 7-2015

8. Predaj pozemku parcela č. KN-E 3593/1 o výmere 210 m², druh pozemku orná pôda v katastrálnom území Poprad a pozemku parcela č. KN-C 2860/1 o výmere 145 m², druh pozemku orná pôda v katastrálnom území Poprad. SP 8-2015

Úspešná
Zápis 8-2015

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka