Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Rozdelenie okrskov

Mestskú políciu Poprad tvorí 43 zamestnancov mesta Poprad.

 

Organizačná časť:

JUDr. GARDOŠ Marián        - náčelník MsP Poprad
Mgr. ŠIPULA Štefan             - zástupca náčelníka MsP Poprad

Ing. SABAKOVÁ Jana          - referentka pre ekonomický úsek
Mgr. RENNEROVÁ Martina  - referentka pre administratívu

Výkonná časť:

HANZELY Vladimír                 - referent stálej služby operačného strediska
MARTINKO Vladimír              - referent stálej služby operačného strediska
SKOKAN Viktor                      - referent stálej služby operačného strediska
Bc. ŠULÍK Anton                    - referent stálej služby operačného strediska


JUDr. KRUČINSKÝ Miroslav - referent priestupkového referátu
Mgr. JAKUB Martin                - referent  preventívnych činností

Okrsok Centrum:

 

JANOŠOVÁ Katarína - veliteľ okrsku, tel. kontakt 0910 890 056

CENTRUMAlžbetina, Banícka, Bernolákova, D.Tatarku, Drevárska, Francisciho, Halatova, Hviezdoslavova, Jiřího Wolkera, J.Curie, Karpatská, Levočská, Mnoheľova, Murgašova, Nábrežie J.Pavla II., Námestie sv. Egídia, Okružná, Popradskej brigády, Popradské nábrežie, Sládkovičova, Štefániková, Tatranská, Tatranské námestie, Vajanského, Zdravotnícka, 1.mája.

Okrsok Západ, JUH III.

JURSKÝ Dušan - veliteľ okrsku, tel. kontakt 0910 890 058

ZÁPADBrežný riadok, Hraničná, Huszova, Jazova, Komenského, Kvetná, Mlynská, Partizánska, Podtatranská, Sadová, Slovenského odboja, Staré ihrisko, Štúrova, Traktorová, Záhradnícka, 29.augusta

JUH III. - Dlhé hony, Jarná, Jesenná, Letná, MPČL, Novomeského, Podjavorinskej, Rastislavova, Suchoňova, Šoltésovej, Tolstého, Uherova, Záborského, Zimná

Okrsok Veľká, Spišská Sobota, Stráže

Ing. SLOTA Milan - veliteľ okrsku, tel. kontakt 0910 890 057

VEĽKÁ - Amurská, Cintorínska, Dolný rad, Donská, Družstevná, Farbiarska, Fraňa Kráľa, Gemerská, Horská, Hurbanova, Jabloňová, Jahodná, Jarmočná, Jókaiho, Juraja Tranovského, Kmeťová, Kollárova, Krátka, Krompecherova, Kysucká, Kuzmányho, Lesná, Lipová, Liptovská, Lomnická, Lúčna, Magurská, Mierova, Na letisko, Nešporova, Nová, Odbojárska, Oravská, Papierenská, Poľná, Richarda Bekessa, Scherffelova, SNP, Spišská, Stavbárska, Svitská cesta, Šafárikova, Šarišská, Široká, Tekovská, Teplická, Teplická cesta, Velické námestie, Vodárenská, Zemplínska, Železničná

SPIŠSKÁ SOBOTA - Boženy Němcovej, Brokoffova, Budovateľská, Bulharská, Buzulucká, Fabiniova, Gattingerova, Gerlachovská, Grebova, Grossova, Harmincova, Hitschova, Chalúpkova, Jesenského, Kežmarská, Košická, Lerchova, Majunkeho, Malinová, Malinovského, Matejovská, Nám.M.Beňovského, Nemocničná, Orlická, Palárikova, Pod Bránou, Prešovská, Radničná, Reinerova, Riečna, Schmoerova, Slavkovská, Slobody, Sobotská, Sobotské námestie, Sokolovská, Szászova, Športová, Továrenská, Trhová, Vagonárska, Velická cesta, Wallachyova, Ulica Majstra Pavla, Ulica sv. Juraja,  Uralská,
STRÁŽE - Františka Hečku, Hodžova, Kukučínova, Petra Jilemnického, Rovná, Skladová, Strážske námestie, Škultétyho, Štefánska, Švermova

Okrsok Juh I. II. V. VI. a Kvetnica:

LEHOTSKÝ Ľubomír - veliteľ okrsku, tel. kontakt 0910 890 327

JUH I.,II.V.VI Bajkalská, Dostojevského, Kopečná, Ludvíka Svobodu, Moyzesova, Pavlovova, Rázusova, Slnečná, Svätoplukova, Šrobárova, Tajovského, Tomášikova, Ul.Mládeže, Ústecko-Orlická

KVETNICA - Dubová, Jedľová

Okrsok Matejovce

Ing. FRANICKÝ Miroslav - veliteľ okrsku, tel. kontakt 0910 890 328

MATEJOVCEAllendeho, Bezručova, Bottova, Gorkého, Hlavná, Janka Kráľa, Koperníkova, Lidická, Matejovské námestie, Nad tehelňou, Nerudova, Priemyselná ulica, Puškinova, Scholtzova, Smetanova, Staničná, Teheľňa, Továrenská štvrť, Ulica sv.Mateja, Úzka

GALLOVIČ Tomáš – mestský policajt

Mgr. GLATZ Ján – mestský policajt

GLEJDURA Ján – mestský policajt

GUROVIČ Pavol -mestský policajt

Bc. CHOVANEC Jozef - mestský policajt

JADAMEC Martin - mestský policajt

KRAJČÍK Ľubomír -mestský policajt

Mgr. KREMPASKÝ Ján -mestský policajt

KUNDISOVÁ Andrea ­ mestský policajt

KUSKO Matúš - mestský policajt

LAŠKODY Ladislav - mestský policajt

LEGUTKY Bernard - mestský policajt

MAŇÁK Petr - mestský policajt

Bc. MIŠURDA Slavomír - mestský policajt

ODEHNAL Ivan - mestský policajt

OLEJ Július -mestský policajt

Mgr. OPRONDEKOVÁ Jana - mestský policajt

POLÁK Ľubomír - mestský policajt

RUŠIN Miloš - mestský policajt

SKOKAN Ján - mestský policajt

SLIVKA Ľubomír - mestský policajt

ŠAVEL Jaroslav - mestský policajt

TENCEROVÁ Petronela - mestský policajt

TUČNÝ Alojz - mestský policajt

ZAKREVSKÝ Dušan - mestský policajt

ZELINKA Štefan - mestský policajt

Operátori Mestského kamerového systému:

IVANOVÁ Ľudmila
LUŠČOŇ Ladislav

 

 

 

 


 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka