Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Rozpočet mesta

Rozpočet mesta

Rozpočet je základom finančného hospodárenia obce resp. mesta. Je tvorený pre jeden kalendárny rok. Návrh rozpočtu obce je pred schválením otvorený verejnosti na pripomienkovanie. Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania.
Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre obec zo všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia obce alebo z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

 


 

Súbory na stiahnutie

Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021
 rozpocet_2019_vyveska.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Výročná správa Mesta Poprad za rok 2017
 vyrocna_sprava_2017_u.pdf (13.7 MB) (13.7 MB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2017
 ZU_m_PP_2017.pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2018 s výhľadom na roky 2019– 2020
 Rozpocet_2018.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Výročná správa Mesta Poprad za rok 2016
 vyrocna_sprava_2016.pdf (8 MB) (8 MB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2016
 ZU_2016.pdf (4.7 MB) (4.7 MB)

 
Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018– 2019
 schvaleny_rozpocet_2017.pdf (802.7 kB) (802.7 kB)

 
Výročná správa Mesta Poprad za rok 2015
 Výročná správa rok 2015.pdf (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2015
 ZU_2015.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017– 2018
 Rozpocet_2016_2018.pdf (948.6 kB) (948.6 kB)

 
Výročná správa Mesta Poprad za rok 2014
 vyrocna_sprava_2014.pdf (5.8 MB) (5.8 MB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2014
 Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2014.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017
 rozpocet_2015.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Výročná správa Mesta Poprad za rok 2013
 vyrocna_sprava_2013.pdf (3.5 MB) (3.5 MB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2013
 ZUM_F.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016
 schvaleny_rozpocet_2014.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Výročná správa Mesta Poprad za rok 2012
 Vyrocna_sprava_Mesta_PP_2012.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2012
 zaverecny_ucet_2012.pdf (2 MB) (2 MB)

 
Rozpočet Mesta Poprad na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 – 2015
 rozpocet_2013.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Výročná správa Mesta Poprad za rok 2011
 Výročná správa Mesta Poprad za rok 2011.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2011
 zaverecny_ucet_2011.pdf (2 MB) (2 MB)

 
Programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2012 s výhľadom na roky 2013– 2014
 Programový rozpočet na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014.pdf (484.9 kB) (484.9 kB)

 
Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014
 Rozpočet Mesta Poprad na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014.pdf (57 kB) (57 kB)

 
Výročná správa Mesta Poprad za rok 2010
 Výročná správa Mesta Poprad za rok 2010.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2010
 hodnotenie-programoveho-rozpoctu-2010.pdf (590 kB) (590 kB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2010
 zaverecny-ucet-mesta-poprad-2010.pdf (174.4 kB) (174.4 kB)

 
Rozpočet Mesta Poprad a jeho plnenie za rok 2010
 rozpocet-mesta-poprad-a-jeho-plnenie-za-rok-2010.pdf (86.1 kB) (86.1 kB)

 
Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 - 2013
 Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2011 s výhľadom na roky 2012-2013 - MsZ.pdf (64.5 kB) (64.5 kB)

 
Programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2011 - 2013
 Programový rozpočet Mesta Poprad na roky 2011-2013 - MsZ.pdf (435.3 kB) (435.3 kB)

 
Schválený rozpočet na rok 2010 s výhľadom na roky 2011-2012 - MsZ
 schvaleny_rozpocet_mesta_poprad_na_rok_2010_s_vyhladom_na_roky_2011-2012.pdf (52.9 kB) (52.9 kB)

 
Programový rozpočet na rok 2010-2012 - MsZ
 programovy_rozpocet_mesta_poprad_na_roky_2010-2012_-_msz.pdf (452.6 kB) (452.6 kB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2009
 Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2009.pdf (780.9 kB) (780.9 kB)

 
Rozpočet Mesta Poprad a jeho plnenie za rok 2009
 Rozpocet_a_plnenie_2009.pdf (42.7 kB) (42.7 kB)

 
Schválený rozpočet na rok 2009 s výhľadom na roky 2010-2011
 Schvaleny rozpocet 2009 s vyhladom na 2010-2011.pdf (58.2 kB) (58.2 kB)

 
Programový rozpočet Mesta Poprad na roky 2009 - 2011
 Programový rozpočet Mesta Poprad na roky 2009 - 2011.pdf (416.2 kB) (416.2 kB)

 
Rozpočet na roky 2009 - 2011 podľa programov,podprogramov a prvkov
 Rozpočet na roky 2009 - 2011 podľa programov,podprogramov a prvkov.pdf (45.1 kB) (45.1 kB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2008
 Zaverecny_ucet_2008.pdf (133.8 kB) (133.8 kB)

 
Rozpočet Mesta Poprad a jeho plnenie za rok 2008
 Rozpocet_a_plnenie_2008.pdf (55.2 kB) (55.2 kB)

 
Schválený rozpočet na rok 2008 s výhľadom na roky 2009 a 2010
 Schvaleny rozpocet 2008 s vyhladom na 2009-2010.pdf (56.5 kB) (56.5 kB)

 
Rozpočet Mesta Poprad a jeho plnenie za rok 2007
 Rozpočet Mesta Poprad a jeho plnenie za rok 2007.pdf (56.2 kB) (56.2 kB)

 
Správa o záverečnom účte Mesta Poprad za rok 2007 a návrh finančného usporiadania za rok 2007
 Záverečný účet Mesta Poprad 2007.pdf (105.2 kB) (105.2 kB)

 
Schválený rozpočet na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 a 2009
 Schvaleny rozpocet 2007 s vyhladom na 2008-2009.pdf (52.9 kB) (52.9 kB)

 
Rozpočet Mesta Poprad a jeho plnenie za rok 2006
 rozpocet_a_plnenie_2006 .pdf (53.6 kB) (53.6 kB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2006
 Zaverecny ucet mesta za rok 2006.pdf (46.1 kB) (46.1 kB)

 
Rozpočet Mesta Poprad a jeho plnenie za rok 2005
 Cerpanie rozpoctu k 31-12-2005.pdf (52.7 kB) (52.7 kB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2005
 Zaverecny ucet 2005.pdf (36.3 kB) (36.3 kB)

 
Rozpočet Mesta Poprad a jeho plnenie za rok 2004
 Cerpanie rozpoctu k 31-12-2004.pdf (56.2 kB) (56.2 kB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2004
 Zaverecny ucet-2004.pdf (35.3 kB) (35.3 kB)

 
Rozpočet Mesta Poprad a jeho plnenie za rok 2003
 Cerpanie rozpoctu k 31-12-2003.pdf (55.9 kB) (55.9 kB)

 
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2003
 Zaverecny ucet-2003.pdf (31.7 kB) (31.7 kB)

 
Prehľad rozpočtu Mesta Poprad za roky 1998-2002
 Prehlad o miestnom rozpocte 1998-2002.pdf (50.9 kB) (50.9 kB)

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka