Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Sakrálne pamiatky

Poprad, rímskokatolícky Kostol sv. Egídia

Poprad, rímskokatolícky Kostol sv. Egídia

Kostol sv. Egídia je najcennejšou historickou pamiatkou, ktorá sa nachádza v strede mesta. Jeho vznik datujeme do 2. polovice 13. storočia. V dávnej minulosti bol kostol konsekrovaný, o čom svedčia znaky posvätného pomazania stola hlavného oltára a dreva kríža na stenách kostola. V rokoch 1994 – 1998 bola reštaurovaná loď chrámu a ranogotický portál pri južnom vstupe do kostola. V roku 2008 bol do zrekonštruovanej barokovej skrine z 18. storočia vstavaný organ.

 

Poprad, evanjelický Kostol Svätej Trojice

Poprad, evanjelický Kostol Svätej Trojice

Kostol evanjelickej cirkvi a. v. bol postavený v rokoch l829 – 1834 v klasicistickom štýle podľa projektov Jána Fabriciho. Klasicistický oltár bol postavený okolo roku 1838. V kostole sa nachádza náhrobná doska kňaza, náboženského spisovateľa a šľachtica Ondreja Fabriciho ( Fabriczyho ) z roku 1830, ktorý v Poprade pôsobil 41 rokov.

 

Poprad - Veľká, rímskokatolícky Kostol sv. Jána Evangelistu

Poprad – Spišská Sobota – rímskokatolícky Kostol sv. Juraja

Kostol je z 13. storočia. Z pôvodnej neskororománskej stavby sa zachovala veža a múry lode. Presbytérium a klenba lode sú z 15. storočia. Zariadenie kostola je zväčšia barokové. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje bronzová gotická krstiteľnica z roku 1439 s medeným vrchnákom z roku 1666. Organ, ktorý sa nachádza v kostole, bol postavený v druhej polovici 17. storočia. Vitráže okien sú s tematikou: „Korunovácia Panny Márie“ a „Božie milosrdenstvo“. Navrhol ich akademický maliar Michal Trembáč a zhotovené boli v roku 2003.

 

Poprad – Veľká, evanjelický Kostol Svätej Trojice

Poprad – Veľká, evanjelický Kostol Svätej Trojice

Kostol bol postavený začiatkom 19. storočia. V interiéri dominujú obrazy – Posledná večera na predele pochádzajúca z Norimberskej školy a obraz Samota ukrižovaného Krista Pána na oltárnom obraze, dielo Jozefa Lercha z roku 1817. Myseľ veriacich upierajú na dianie Veľkého piatka. Kazateľnica má bohatú rokokovú a klasicistickú ornamentiku a jej vrchol zdobí plastika sv. Michala archanjela. Unikátny klasicistický organ postavený viedenským majstrom Jozefom Seyberthom mal ako prvý na Slovensku pedálovú kužeľovú vzdušnicu.

 

Poprad – Matejovce, rímskokatolícky Kostol sv. Štefana – kráľa

Poprad – Matejovce, rímskokatolícky Kostol sv. Štefana – kráľa

Kostol sv. Štefana – kráľa bol postavený v gotickom slohu v 1. pol.14. storočia, v 18 stor. bol zbarokizovaný. Je to jednoloďová stavba s presbytériom s rovným uzáverom zaklenutým jedným poľom krížovej rebrovej klenby. Triumfálny oblúk je lomený. Loď je zaklenutá na dva polygonálne piliere krížovou rebrovou klenbou. Na západnej strane lode je murovaný luisézny organový chór. Na východnej strane presbytéria sa nachádza zamurované gotické okrúhle okno. Na severnej stene presbytéria je výklenkové pastofórium.

 

Poprad – Matejovce, Evanjelický kostol

Poprad – Matejovce, Evanjelický kostol

Základný kameň kostola bol položený 29. mája 1786 a kostol bol vysvätený 4. októbra 1787. V interiéri kostola sa nachádza neskorobarokový oltár z rokov 1780 – 1790 s obrazom Krista a samaritánky z roku 1887 a polychrómovaná drevená kazateľnica z druhej polovice 18. storočia. Dvojmanuálový organ z roku 1823 sa dodnes používa na služby Božie aj na organové koncerty. Pri príležitosti 200 ročnej existencie kostola sa v roku 1987 uskutočnila rekonštrukcia kostola.

 

Poprad – Spišská Sobota – rímskokatolícky Kostol sv. Juraja

Poprad – Spišská Sobota – rímskokatolícky Kostol sv. Juraja

Kostol sv. Juraja z polovice 12. storočia je najstaršou stavbou na námestí Spišskej Soboty. Z pôvodného neskororománskeho kostola sa zachovali niektoré fragmenty – južný portál, obvodové múry lode a hranatá veža. V 15. storočí a začiatkom 16. storočia bol kostol vybavený gotickou výzdobou – piatimi gotickými oltármi. Hlavný Oltár sv. Juraja z roku 1516 je dielom Majstra Pavla z Levoče. Vľavo od hlavného oltára sa nachádza najstarší oltár Panny Márie z roku 1464, ktorého autor je neznámy. Na oltári sv. Antona pustovníka z roku 1503 sú výnimočné maľby na krídlových tabuliach. Zo 17. storočia je v kostole dominantný organ, organová skriňa a baroková kazateľnica z dielne P. Grossa. V bezprostrednej blízkosti kostola sa nachádza zvonica postavená v rokoch 1588 - 1589.

 

Poprad – Spišská Sobota, Evanjelický kostol

Poprad – Spišská Sobota, Evanjelický kostol

Kostol bol postavený v roku 1777. V interiéri sa nachádza klasicistický oltár z polovice 19. stor. a na ňom je obraz Kristus na Olivovej hore z roku 1852. Kazateľnica, krstiteľnica, empora a klasicistický organ pochádzajú z 19. storočia.

 

Poprad - Stráže pod Tatrami, rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa

Poprad - Stráže pod Tatrami, rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa

Kostol sv. Jána Krstiteľa pochádza zo 14. storočia, zbarokizovaný bol v roku 1777. Na hlavnom oltári je obraz Krst Krista v Jordáne z konca 18.stor. Na jednom z bočných oltárov je vyobrazené Božské srdce Ježišovo a na druhom Panna Mária. Bronzová krstiteľnica s medeným vrchnákom zo 14. storočia patrí medzi najstaršie krstiteľnice na Spiši

 

Poprad – Stráže pod Tatrami, Evanjelický kostol

Poprad – Stráže pod Tatrami, Evanjelický kostol

Klasicistický kostol bol postavený na základe miestodržiteľského povolenia z 2. marca 1784. V jednoduchom a elegantnom interiéri sa nachádza kazateľnica z prvej tretiny 18. storočia. Veľký požiar 19. októbra 1833 zničil spoločné zvony na veži rímskokatolíckeho kostola, preto bola v roku 1930 postavená nová zvonica. Väčšou rekonštrukciou prešiel kostol v roku 1988.

 

Poprad – Kvetnica, rímskokatolícky Kostol sv. Heleny

Poprad – Kvetnica, rímskokatolícky Kostol sv. Heleny

Kostolík sa nachádza v peknom prostredí lesoparku. Bol postavený zo zbierok Petra Rátha a jeho najbližších príbuzných na mestských pozemkoch v rokoch 1909 -1910. Počas prevádzky liečebného ústavu poskytoval pacientom duchovnú útechu. V roku 1952 prestal kostolík plniť svoje duchovné poslanie a stal sa skladom. Jeho znovuotvorenie ohlásil zvon na Vianoce 24.12.1989. Po dôkladnej oprave poškodených vitráží a doplnení interiéru bol kostolík druhýkrát vysvätený na sviatok sv. Heleny 18. 8. 1990. V blízkosti Kostola sv. Heleny sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii z Lúrd, ktorá bola vysvätená 6. júna 1948.

 

Poprad, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

Poprad - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

Posviacka základného kameňa pre mariánsky Kostol Sedembolestnej Panny Márie ako patrónky Slovenska sa uskutočnila 8. októbra 1939. Kostol stavali tri roky podľa návrhu Ing. G. Schreibera. Chrám posvätil J.E. Ján Vojtašák, spišský biskup 8. septembra 1942. Na konkatedrále je ešte potrebné dokončiť vežu a zvonicu. Na hlavnom oltári je socha Sedembolestnej Panny Márie a socha svätého Jána apoštola. Obe sochy sú z kararského mramoru, vyhotovené boli v roku 1949 akademickými sochármi Štefunkom a Gibalom. Socha Márie Magdalény z roku 1956 je od majstra Blažka. Farebné okná v sanktoáriu zhotovili podľa návrhu A. Mašeka a znázorňujú niektoré udalosti zo života Krista. Krížová cesta z umelého kameňa je dielom majstra Blažeka a bola inštalovaná v roku 1957. Organ bol postavený v roku 1968 kutnohorským družstvom Organa. Má tri manuály a 41 registrov. Kostol je postavený v modernom, ešte nevykryštalizovanom funkcionalistickom slohu.

 

Poprad, Kostol sv. Cyrila a Metoda

Poprad, Kostol sv. Cyrila a Metoda

Kostol je zasvätený sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, ktorých súsošie zdobí hlavnú stenu tohto chrámu. Na pravej strane kostola je Kaplnka sv. Jozefa. Základný kameň posvätil Svätý otec Ján Pavol II. v Bratislave v roku 1990. Realizácia stavby sa uskutočnila v rokoch 1993 -1998. Konsekrácia kostola bola 26. 6.1998. Stavba má železobetónový skelet. Za túto konštrukciu bol v roku 1998 kostol vyhodnotený za stavbu roka v SR. Kostol má v suteréne veľké priestory pre rôzne sympóziá a prednášky. Je tam veľká kongresová sála, miestnosť pre katechétov a farská knižnica s internetom.


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka