Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Spôsob úhrady

Úhrada poplatku

V zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z.z. sa za materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na :

  • obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
  • vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,
  • obstaranie obalu, a to najmä obálok,
  • odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.

Úhrada týchto nákladov je súčtom preukázateľných materiálnych nákladov.

Žiadateľ uhradí poplatok povinnej osobe vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie ihneď po vybavení žiadosti :

  • v hotovosti do pokladne Mestského úradu na prízemí č. dverí 117, v pracovnom čase od 8.00 h do 12.00 a od 13.00 h do 15.00 v pracovných dňoch, alebo
  • poštovou poukážkou ( ten, kto žiadosť o poskytnutie informácie vybavoval na nej vyznačí meno toho, kto uhrádza poplatok, výšku poplatku, čoho sa poplatok týka, oddelenie, ktoré žiadosť vybavovalo).

 


 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka