Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Aktivačné práce

Aktivačná činnosť sa vykonáva formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi. Práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť a ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.
Mesto Poprad má uzatvorené dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec.  Na území mesta Poprad pracuje päť skupín aktivačných pracovníkov s piatimi kordinátormi. Jedna samostatná skupina pracuje v časti mesta Matejovce. Ostatné skupiny pracujú podľa potreby na sídliskách mesta Poprad a častiach mesta Poprad (Veľká, Spišská Sobota, Stráže, Kvetnica). V súčasnosti je na aktivačnej činnosti zaradených 60 uchádzačov.
Mesto Poprad od roku 2011 spolupracuje s Okresným súdom Poprad pri zabezpečení výkonu trestu povinnej práce uloženého trestným rozkazom v súlade so zákonom č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odsúdení vykonávajú výkon trestu povinnej práce so skupinami pracovníkov aktivačných prác.

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.