Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Činnosť Mestskej polície Poprad

.Mestská polícia Poprad je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní:

  • mestských vecí verejného poriadku,
  • ochrany životného prostredia v meste Poprad,
  • plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta,
  • plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.