Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Nadlimitné zákazky

 • Súťažné podklady: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
 • Komisia na otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk
   
 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“  sa uskutoční dňa 04.11.2013 o 14.00 hod. (Zverejnené 02.10.2013)
 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Kritéria“  sa uskutoční dňa 13.11.2013 o 08.30 hod. (Zverejnené 07.11.2013)
 • Informácia sa zverejňuje na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 41 ods. 1 zákona   č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení         neskorších predpisov
 • Vo verejnej súťaži bolo ukončené  vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:
  1. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o, Tomášikova 23/D, 831 01 Bratislava
  2. Edenred Slovakia , s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215   
  Informácia sa zverejňuje na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 44 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    
  (Zverejnené 19.11.2013)
 • Zverejnenie správy o zákazke podľa § 21 ods. 2 a 3  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tu. (Zverejnené 17.12.2013)
 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok.

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.