Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Projekt Kohézneho fondu Európskej únie

logo_EU.jpg

„Kohézny fond“

Mesto Poprad realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je dosiahnutie zvýšenia kapacity pre triedenie komunálneho odpadu a rast množstva vytriedeného KO na území mesta Poprad.

Názov projektu

Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad

Hlavný cieľ projektu

Zvýšiť kapacitu pre triedenie komunálneho odpadu na území mesta Poprad a zvýšiť množstvo vytriedeného KO

Kontrahovaná výška NFP

733 768,60 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.sazp.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.