Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Projekt podporený Finančným mechanizmom EHP, Nórskym finančným mechanizmom a Úradom vlády SR

     Logo Finančný mechanizmus EHP                            Úrad vlády SR                          Logo Nórsky finančný mechanizmus

Projekt podporený Finančným mechanizmom EHP, Nórskym finančným mechanizmom a Úradom vlády SR

Názov projektu:

Rekonštrukcia Domova dôchodcov – domova penzión za účelom skvalitnenia sociálnych služieb/
The reconstruction of the Old people's home - boarding home in order to improve social services“


Cieľ projektu:

„Prispieť ku skvalitneniu sociálnych a zdravotníckych služieb na samosprávnej úrovni poskytovaných obyvateľom nad 60 rokov“.

Účel projektu:

„Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych a zdravotníckych služieb v DD-DP“

V Domove dôchodcov v Poprade sa vďaka finančnej podpore z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a vďaka podpore zo štátneho rozpočtu SR zvýši kvalita poskytovaných sociálnych služieb. Domovu dôchodcov bol schválený celkový grant vo výške 526 348 EUR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia Domova dôchodcov - domova penzión za účelom skvalitnenia sociálnych služieb“.


Cieľom projektu je skvalitnenie sociálnych služieb na samosprávnej úrovni poskytovaných obyvateľom nad 60 rokov. Realizácia projektu v sebe zahŕňa rekonštrukciu existujúcich priestorov budovy, nadstavbu nového podlažia, vybudovanie bezbariérového vstupu do zariadenia, bezbariérovej kúpeľne, rehabilitačnej miestnosti, rekonštrukciu vykurovacieho a kanalizačného systému, modernizáciu signalizačno-komunikačného systému a zateplenie budovy. Celkovou rekonštrukciou budovy sa zvýši kapacita zariadenia o 12 bytových jednotiek resp. lôžok.

Vďaka realizácii projektu a celkovej finančnej podpore sa zvýši kvalita poskytovaných služieb v Domove dôchodcov na Okružnej ul. v Poprade, čím sa vytvoria kvalitné podmienky pre dôstojné a zdravé starnutie obyvateľov.

 

Zrekonštruovaný Dom dôchodcov spreduZrekonštruovaný Dom dôchodcov zo zadu

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.