Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Zákazky podľa par 9 ods 9 zákona 25/2006

 • Oznámenie o zadaní zákazky: pozáručný servis, vykonávanie pravidelnej profylaktickej kontroly a hotline podpory automatizovaného turniketového systému v Aréne Poprad, zverejnené 11.3.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky: výroba a inštalácia nápisu "FUTBALOVÝ ŠTADIÓN MESTA POPRAD" na objekt Futbalový štadión, Fraňa Kráľa 2031/9, Poprad - Veľká, zverejnené 28.2.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Vyhotovenie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Rekonštrukcia bytového domu XENÓN", zverejnené 19.02.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Grafické riešenie, výroba a prevádzka webstránky Arény Poprad, zverejnené 17.02.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodávka výpočtovej techniky: 30 ks počítačových zostáv, zverejnené 17.2.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky: divadelné predstavenie " ANI ZA MILIÓN", zverejnené 14.2.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Ročná revízia elektrickej požiarnej signalizácie vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad, zverejnené dňa: 14.2.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Tlač mesačníka Poprad, zverejnené 13.2.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Oprava káblového rozvodu verejného osvetlenia na ul. Grossovej v Poprade, zverejnené 10.2.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín, zverejnené 10.2.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Dodávka náhradných dielov na detské ihriská, zverejnené 6.2.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Rozšírenie licencií na používanie a aktualizáciu programového vybavenia Automatizovaný systém právnych informácií, zverejnené 4.2.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia mostov a komunikácie ul. Športová", zverejnené 3.2.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Výroba reflexných prvkov s potlačou erbu mesta Poprad, zverejnené 30.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Dodanie a aktivácia mestských čipových kariet na rok 2014 pre občanov mesta Poprad v rozsahu 500 ks, zverejnené 27.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Oprava a výmena podlahovej krytiny a brúsenie a lakovanie pódia v objekte Radnica Stráže, zverejnené 24.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Dodanie desiatových polievok pre bezdomovcov na rok 2014, zverejnené 24.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Premiérový program k 45. výročiu založenia súboru Šarišan s názvom „ Z valašečku za dražečku“, zverejnené 22.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Zábavný program pod názvom „ Abeceda hviezd “, zverejnené 22.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Renovácia použitých tonerových kaziet a ekologická likvidácia nepoužívaných a poškodených tonerových kaziet, zverejnené 20.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Divadelné predstavenie Hospodská - Divadelného spolku Frída Brno, zverejnené 17.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Demontáž vianočnej výzdoby na Námestí sv. Egídia v Poprade, zverejnené 16.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Výroba archívnych policových a uzamykateľných skríň, zverejnené 14.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Prevádzkovanie verejného WC v meste Poprad na Námestí sv. Egídia, zverejnené 13.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Upratovanie spoločných priestorov v objekte Tatranka na Podtatranskej v Poprade, zverejnené 13.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Kvety a materiál pre potreby obradnej siene na rok 2014, zverejnené 7.1.2014
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodanie kancelárskych potrieb a tlačív. Zverejnené dňa 23.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Upratovacie služby vnútorných priestorov Mestského úradu Poprad, zverejnené dňa 18.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Servis hygienických zariadení a dodávka náhradných náplní do existujúcich hygienických zariadení. Zverejnené dňa 17.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Zabezpečenie odchytu túlavých psov na území mesta Poprad v rokoch 2014 - 2015, zverejnené dňa 15.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Prevádzka zariadenia pre túlavé a odchytené psy - útulku a karantény, zverejnené dňa 15.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Výmena pohonu kabínových dverí výťahu vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad, zverejnené dňa 17.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty stavebných prác za účelom vyčíslenia nákladov na asanáciu objektov, vyčistenie územia a jeho prípravu pre budúce využitie v k. ú. Poprad na pozemkoch parc. č. KN-C 2005, 2004/2, 2004/3, 2004/15-2004/19, 2004/22, 2006/1-2006/11, zverejnené 16.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Výroba a montáž dreveného Betlehemu, zverejnené 11.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Nákup tovaru pre potreby obradnej siene, zverejnené 10.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Výroba kancelárskeho nábytku, zverejnené 9.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodanie textilnej dlážkovej krytiny a a schodiskových hrán na stupne do veľkej a malej zasadačky v objekte MsÚ Poprad, zverejnené 9.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Výroba jedálenských stolov pre objekt FŠ Poprad - Veľká, zverejnené 9.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Rozšírenie informačného systému a dodanie služieb spojených s jeho rozšírením, zverejnené 6.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodávka denného offline monitoringu a monitoringu sociálnych sietí pre MsÚ Poprad, zverejnené 4.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Oprava 40 ks poškodených drevených pódiových dielcov, zverejnené 4.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Výkopové práce pre opravu káblových rozvodov verejného osvetlenia na ulici Okružnej v Poprade, zverejnené 4.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Kúpa digitálneho klavíra, zverejnené 03.12.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Účinkovanie folklórneho súboru a predvádzanie domácej zabíjačky počas Tradičného vianočného jarmoku 2013, zverejnené 29.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Prenájom mobilných toaliet na Tradičný vianočný jarmok 2013, zverejnené 29.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodávka a inštalácia dochádzkového systému pre Dom kultúry, zverejnené 28.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Právne služby - zastupovanie a príprava listín, zverejnené 27.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Výmena motorového agregátu na vozidle KIA,  PP130CL, zverejnené 26.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Odpočet stavov na pomerových rozdeľovačov vykúrovacích nákladov, na vodomeroch SV, TÚV a rozúčtovanie nákladov tepla, teplej  a studenej vody v bytových domoch, zverejnené 26.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Nákup vianočnej výzdoby - kontúry striešky betlehému, zverejnené 22.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodanie a výmena frekvenčného meniča pre výťah do bytového domu Rázusova 24 v Poprade, zverejnené 21.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Montáž vianočnej výzdoby na Námestí svätého Egídia v Poprade, zverejnené 18.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Montáž prvkov vianočnej výzdoby a to anjel na veľkom kruhovom objazde, kométa na kruhovom objazde na sídlisku JUH, sviečky na kruhovom objazde na sídlisku Západ, betlehém pred budovou súdu, hviezdy na ul. 1.mája, centrálny strom, girlandy, vločky na Námestí svätého Egídia, zverejnené 14.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Vianočná výzdoby - vianočná sviečka, zverejnené 14.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Nákup tovarov – náhradné diely a potrebné súčiastky pre opravu a údržbu detských bicyklov a kolobežiek využívaných počas vyučovania dopravnej výchovy, zverejnené 14.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – budov súp. č. 230, 439 a 4786 a pozemkov parc. č. KN-C 252/2, 253/1, 253/4 a 254 v k. ú. Poprad za účelom zámeny nehnuteľností, zverejnené 12.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Montáž vianočnej výzdoby v mestských častiach a sídliskách mesta Poprad, zverejnené 12.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodanie pracovnej obuvi: 3/4 obuv outdoor, 27 párov, poltopánky, 6 párov, zverejnené 12.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodanie termobielizne, 37 súprav,  zverejnené 12.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Objednanie opravy vianočnej výzdoby - "Anjel", zverejnené 12.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Objednanie opravy svetelných reťazí na stromoch na Námestí svätého Egídia v Poprade, zverejnené 12.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Tlač vianočného bulletinu, zverejnené 12.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Dodanie kompletného pracovného oblečenia pre troch mestských policajtov, zverejnené 11.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Dodávka zvonových, plastových zberových nádob na separovaný zber   1 300 l v počte 31 ks, zverejnené 11.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Dodávka betónových, malých smetných nádob v počte 20 ks, zverejnené 11.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Nákup ochranných pracovných prostriedkov zverejnené 4.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Dodávka a montáž 4 ks plastových okien v objekte MsÚ Poprad zverejnené 4.11.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Realizácia pyromuzikálneho ohňostroja dňa 5.12.2013, zverejnené 31.10.2013.
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Objednanie výkopových prác z dôvodu poruchy vodovodného potrubia v objekte Široká 2, Poprad, zverejnené 29.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Objednanie opravy vodovodného potrubia v objekte Široká 2, Poprad, zverejnené 29.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky : Zabezpečenie exteriérového zvukového a svetelného zariadenia v rámci realizácie podujatia " Príchod Mikuláša", zverejnené 24.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Tlač publikácie s názvom "Poprad mám rád", zverejnené 23.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Plastová dvojtrúbka a fixačný hrebeň na prevádzku mobilnej ľadovej plochy na Nám.sv. Egídia, zverejnené dňa: 22.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Audit účtovnej závierky Mesta Poprad za rok 2013, zverejnené 22.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Vypracovanie statického posúdenia premostenia rieky Poprad (príjazd k AQUACITY Poprad) a premostenia  Velického potoka (príjazd k futbalovému štadiónu v Poprade), zverejnené 18.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodávka a montáž indukčných slučiek detektora D5 CSS na križovatke PP001 (I/18 - L. Svobodu - J. Curie) a detektora D4 CSS na križovatke PP006 (I/18 - Partizánska) v Poprade, zverejnené 18.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Oprava NN rozvodov v objekte FŠ Poprad - Veľká, Fraňa Kráľa 2031/9, 058 01 Poprad, v zmysle novej projektovej dokumentácie, zverejnené 14.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Oprava služobného motorového vozidla PP 642 BN, zverejnené 14.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodávka a montáž elektronického zabezpečovacieho systému do objektu Futbalového štadióna Poprad - Veľká, Fraňa Kráľa 2031, Poprad, zverejnené 9.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodávka výpočtovej techniky: 15 ks počítačových zostáv, zverejnené 08.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Pripojenie MsÚ do siete internet, pripojenie budovy OÚ do LAN, pripojenie pobočiek do VPN, zverejnené 07.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Vystúpenie Petra Cmoríka, zverejnené 07.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Vystúpenie hudobnej formácie WEDNES DAY BLUES BAND, zverejnené 07.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Výkopové práce pre výmenu poškodeného káblového rozvodu verejného osvetlenia v križovatke ulíc Lidická a Gorkého v Poprade Matejovciach, zverejnené 3.10.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Oprava pamiatkových objektov - náhrobkov, národnej kultúrnej pamiatky v počte 11 ks a opravu oplotenia - oporný múr na cintoríne Poprad - Spišská Sobota, zverejnené 27.09.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Poskytnutie priestorov a pohostenia pre 320 seniorov mesta Poprad na akciu Tretí vek sa zabáva, dňa 16. 10. 2013, zverejnené 26.9.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Divadelný sitkom Slovenského komorného divadla Martin, od autorov  Doda Gombára a Róberta Mankoveckého - "www.narodnycintorín.sk I.a II", zverejnené 23.9.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Divadelné predstavenie autora Zoltána Egressyho - Rozhodcovia, zverejnené 11.9.2013
 • Oznámenie o zadaní zakázky: Oprava kopírovacieho stroja zn. TOSHIBA, zverejnené 10.9.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby - Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade, zverejnené 03.09.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Ozvučenie kultúrnych podujatí v interiéri na obdobie október - december 2013, zverejnené 02.09.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Výmena dvoch vchodových dverí v objekte MŠ Tajovského, Poprad, zverejnené 20.8.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Oprava troch balkónov v objekte MŠ Tajovského, Poprad, zverejnené 20.8.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Vypratanie podkrovia v objekte Obvodný úrad v Poprade, zverejnené 20.8.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Oprava strešnej krytiny MŠ Tranovského, Poprad, zverejnené 20.8.2013
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodávka a montáž klimatizácie, zverejnené 12.08.2013.
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Odborné prehliadky, vnútorné silnoprúdové rozvody el. prúdu a bleskozvodov pre Zimný štadión v Poprade, zverejnené 29.07.2013.
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Oprava kompresora SABCUBE 109L, zverejnené 19.07.2013.
 • Oznámenie o zadaní zákazky: Dodávka a montáž klimatizácie, zverejnené 19.07.2013.

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.