Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Zoznam dlžníkov

Mesto Poprad zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na daniach a poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Správca  dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2019 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby ( vrátane fyzických osôb – živnostníci ) 160,- € a u právnickej osoby 1 600,-  €.

Zoznam dlžníkov - Právnické osoby

Zoznam dlžníkov - Fyzické osoby

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.