Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Strategický rozvojový manažment

Vedúci oddelenia:

JUDr. Hudáková Natália
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167218

mail.: natalia.hudakova@msupoprad.sk

 

 • zabezpečuje koordinačnú, metodickú a konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdii, ekonomických analýz,
 • poskytuje podporu projektového riadenia pre projekty prebiehajúce na mestskom úrade resp. pre projekty, na ktorých sa zúčastňuje Mesto Poprad,
 • zabezpečuje tvorbu stratégie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Poprad,
 • zabezpečuje samostatné odborné vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán,
 • zabezpečuje koncepčnú a  analytickú  činnosť  a  prípravu   podkladov  na   rozhodovanie   o strategických otázkach miestneho ekonomického rozvoja,
 • koordinuje celoštátne a medzinárodné systémy v multi disciplinárnych programoch Európskej únie na miestnej prípadne regionálnej úrovni,
 • zabezpečuje tvorivé riešenie koncepcií, zámerov a ich realizácia s miestnym, okresným, regionálnym resp. nadregionálnym zámerom (cezhraničným),
 • zabezpečuje samostatné spracúvanie podkladov z marketingových prieskumov cestovného ruchu, vytvára podklady pre zameranie propagácie cestovného ruchu,
 • zabezpečuje metodické usmerňovanie marketingu a propagácie v oblasti cestovného ruchu na miestnej, regionálnej úrovni,
 • zabezpečuje koncepčnú činnosť v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu na miestnej, regionálnej úrovni,
 • koordinuje miestne, regionálne a cezhraničné systémy v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu,
 • zabezpečuje koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie domácich výstav alebo zahraničných výstav,
 • zabezpečuje koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na miestnej úrovni,
 • vypracúva priority rozvojových programov verejných investícii v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
 • zabezpečuje tvorbu medzinárodných, miestnych zmlúv, alebo iných dokumentov v rámci spolupráce regionálneho rozvoja miest v oblasti ekonomického rozvoja,
 • zabezpečuje zber a spracúvanie informácii na tvorbu a obnovu propagačných materiálov mesta Poprad a regiónu v grafickej a číselnej forme,
 • obnovuje a aktualizuje súbor popisných informácii mesta Poprad,
 • pripravuje vstupné údaje pre hromadné spracovanie dát,
 • zabezpečuje grafické spracúvanie textu propagačných materiálov mesta Poprad,
 • vykonáva odbornú rešeršnú a inú informačnú agendu, spracúva záznamy, spracúva informácie,
 • zabezpečuje tvorivú odbornú publicistickú činnosť,
 • zabezpečuje spracovanie a sprístupňovanie získaných údajov o ekonomickom rozvoji.

 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka