Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Strategický rozvojový manažment

Vedúci oddelenia

Ing. Jozef Durbák - poverený vedením
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167214

mail.: jozef,durbak@msupoprad.sk

 

 • zabezpečuje koordinačnú, metodickú a konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdii, ekonomických analýz,
 • poskytuje podporu projektového riadenia pre projekty realizované Mestom Poprad resp. pre projekty, na ktorých sa zúčastňuje Mesto Poprad
 • zabezpečuje tvorbu stratégie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Poprad,
 • zabezpečuje samostatné odborné vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán,
 • zabezpečuje koncepčnú a analytickú  činnosť  a  prípravu   podkladov  na   rozhodovanie   o strategických otázkach miestneho ekonomického rozvoja,
 • koordinuje celoštátne a medzinárodné systémy v multi disciplinárnych programoch Európskej únie na miestnej prípadne regionálnej úrovni,
 • zabezpečuje tvorivé riešenie koncepcií, zámerov a ich realizácia s miestnym, okresným, regionálnym resp. nadregionálnym zámerom (cezhraničným),
 • zabezpečuje samostatné spracúvanie podkladov zo štatistických zisťovaní pre rozhodovanie vedenia mesta,
 • zabezpečuje koordinovanie celoštátnych a medzinárodných grantových programov,
 • vypracúva priority rozvojových programov verejných investícii v oblasti regionálneho rozvoja
 • zabezpečuje tvorbu medzinárodných, miestnych zmlúv, alebo iných dokumentov v rámci spolupráce regionálneho rozvoja miest v oblasti ekonomického rozvoja,
 • obnovuje a aktualizuje súbor popisných informácii mesta Poprad,
 • vykonáva odbornú rešeršnú a inú informačnú agendu, spracúva záznamy, spracúva informácie,
 • zabezpečuje tvorivú odbornú publicistickú činnosť,
 • zabezpečuje spracovanie a sprístupňovanie získaných údajov o ekonomickom rozvoji.

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka