Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Symboly mesta

Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení priznal mestám na Slovensku právo používať pri výkone samosprávy erb mesta, pečať mesta, vlajku mesta a mestské insígnie. Symboly Mesta Poprad sú: erb mesta, vlajka mesta, pečať mesta.


Symboly mesta:
 

Erb mesta

Erb mestaErb mesta tvorí erbový štít s modrým podkladom, na ktorom sú strieborné tatranské štíty a pod nimi dva skrížené červené šípy. Erbový štít zozadu pridržiava sv. Egídius, odetý v bielej sutane a červenom plášti so zlatou berlou v ľavej ruke a zlatým šípom v pravej ruke. Erbový štít sa môže používat aj samostatne.

Erb mestaErbový štít, ktorý sa v zmysle Štatútu mesta Poprad samostatne používa ako erb mesta, má modrý podklad, na ktorom sú strieborné tatranské štíty a pod nimi dva skrížené červené šípy.


 
 

Časti mesta majú svoje vlastné erby:

Erb mestskej časti PopradErb časti mesta Poprad má túto podobu:
Na modrom podklade sv. Egídius odetý v bielej sutane a červenom plášti drží v ľavej ruke zlatú berlu a v pravej ruke zlatý šíp.
 

 


Erb mestskej časti Spišská sobotaErb časti mesta Spišská Sobota má túto podobu:
V modrom, zlatými hviezdami posiatom štíte stojací sv. Juraj ako obrnený rytier v striebornom zbroji s červeným chocholcom na prilbici kópiou zabíja strieborného draka.
 

 


Erb mestskej časti VeľkáErb časti mesta Veľká má túto podobu:
V modrom štíte strieborné rameno (sv. Jána Evanjelistu) držiace zlatý kalich, z ktorého vylieza strieborný drak. Erb je modrý lebo nejde o mučeníka.
 

 


Erb mestskej časti MatejovceErb časti mesta Matejovce má túto podobu:
Zobrazuje mäsiarsku sekeru – symbol sv. Mateja, ktorej rukoväť je prekrížená pravdepodobne mečom.
 

 


Erb mestskej časti Stráže pod TatramiErb časti mesta Stráže pod Tatrami má túto podobu:
V červenom štíte na okrúhlom zlatom podnose strieborná hlava sv. Jána Krstiteľa s čiernymi vlasmi a bradou.
 

 


Erb mestskej časti KvetnicaErb časti mesta Kvetnica má túto podobu:
V modrom štíte (voda korešpondujúca s kúpeľníctvom) strieborná ruža so zlatým semenníkom a okvetnými lístkami.
 

 

 

Vlajka mesta

Vlajka mestaVlajka mesta pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej a modrej s lemom striedavých farieb, pomer strán má 2 : 3 a ukončená je lastovičím chvostom, t. j. zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu. Vlajka mesta Poprad môže byť vyvesená len so štátnou vlajkou, vlajka SR je umiestnená na najčestnejšom mieste.

Používanie:
Vlajku Mesta Poprad používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
 

Pečať mesta

Pečať mesta tvorí erb mesta s hrubopisom: "MESTO POPRAD".

Používanie:
Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach udelenia čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod..
Pečať uschováva primátor mesta.

 

Insígnie mesta

Vlajka mestaNa insígniách mesta Poprad je aplikovaná heraldická kompozícia v tvare kruhu s priemerom 9 cm, v ktorom je erb mesta Poprad. Erb je v dolnej časti reťaze a nad ním medzi článkami sú erby mestských častí.

Používanie:
Tieto insígnie sa môžu používať pri najslávnostnejších príležitostiach, primátorské insígnie, monumentálne aplikácie v obradnej sieni, pamätné plakety a pod.
 

Zdroj: Štatút mesta Poprad


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka