Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Prerušenie dodávky vody Vytlačiť
 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. informuje, že dňa 26.09.2016  od 8:00 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v Poprade-Veľkej na uliciach Oravská, Šarišská, Kysucká, Magurská, Odbojárska, Jokaiho, Tekovská z dôvodu opravy poruchy.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené cisternou.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. 

Pre viac informácií kontaktujte dispečing spoločnosti na tel. čísle 052 / 77 29 548.

 


 
 

Európsky týždeň mobility 2016 Vytlačiť
 

Slovenské mestá odštartovali aktivity Európskeho týždňa mobility 2016 (ETM 2016), ktoré vyvrcholia 22.septembra 2016 Dňom bez áut. Do národnej kampane ETM 2016 sa prihlásilo 46 miest , ktoré si naplánovali aktivity súvisiace s ústrednou témou: Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy, alebo sa zapoja do Dňa bez áut a vyčlenia jednu či viaceré zóny v meste výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu, alebo prijali trvalé opatrenia, ktoré prispejú k postupnému prechodu od prepravy osobným vozidlom na ekologickejší dopravný prostriedok.

Mesto Poprad sa v tomto roku zapojilo do kampane bezplatnou MHD, ktorá bude na Deň áut premávať vo štvrtok 22.septembra 2016 celý deň zadarmo a bude zároveň podporená letákovou kampaňou na podporu alternatívnych spôsobov dopravy. Malí Popradčania si budú môcť po celý týždeň bezplatne požičiavať šliapacie autíčka v Mestskej informačnej kancelárii mesta Poprad a rovnako tak aj v OC FORUM v Poprade, ktoré sa k tejto aktivite pripojilo. Z pohľadu systémových opatrení mesta Poprad na podporu udržateľnosti mestskej mobility je dôležité schválenie prostriedkov na prípravu projektovej dokumentácie na investičnú akciu „Cyklistický chodník Poprad – Matejovce“. Tento chodník by mal rozšíriť jestvujúcu sieť cyklistických chodníkov v meste Poprad a zvýšiť tak bezpečnosť cyklistov v meste.

V tomto roku je kampaň ETM v znamení motta Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy. Konanie v súlade s inteligentnou a udržateľnou mobilitou môže mať pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť výrazný finančný prospech. Intenzívnejšie využívanie inteligentných a udržateľných spôsobov dopravy môže viesť k výrazným úsporám verejných financií okrem iného aj v oblasti zdravia, životného prostredia a spotreby energie. Inšpiráciu, ako žiť v súlade s týmto mottom, nám ponúknu počas národnej kampane ETM 2016 rôznorodé aktivity miest. Všetky zapojené mestá budú prostredníctvom svojich webov, lokálnych médií a sociálnych sietí vyzývať obyvateľov, aby 22. septembra využili na cestu do práce, do školy, do obchodu, iný dopravný prostriedok, ako auto...

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či hromadnou dopravou). Národnú kampaň organizujú Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Slovensko sa tento rok počtom zaregistrovaných samospráv do národnej kampane zaradilo na deviatu priečku medzi zapojenými krajinami do ETM 2016. Viac informácií o kampani ETM, aktivitách a trvalých opatreniach jednotlivých zapojených miest nájdete na webovej stránke www.eurotm.sk.


 
 

Správa mestských komunikácií nezaháľa ani v leteVytlačiť
 

Pracovníci Správy mestských komunikácií v Poprade sa v uplynulých dňoch venovali nielen oprave samotných mestských ciest a chodníkov, ale aj opravám lávok, osvetlenia podchodov, čisteniu kanalizačných vpustí či striekaniu vodorovného dopravného značenia. Pozrite si fotoreportáž z ich činnosti. 

  

  

  

  


 
 

Poprad preinvestuje v školách a škôlkach cez prázdniny 800-tisíc eurVytlačiť
 

Leto v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad je v znamení rozsiahlych opráv, modernizácií i bežnej údržby. Celkovo bude počas leta preinvestovaných okolo 800 000  eur. Najväčšie investície počas leta putujú do materských škôl.

Kapitálové výdavky boli naplánované na tieto práce: výmena gastrotechniky v ŠJ (ZŠ s MŠ Dostojevského, ZŠ s MŠ Francisciho, ZŠ s MŠ Koperníkova), rekonštrukcia školských jedální MŠ (Mládeže,5 a Záborského ul. ), rekonštrukcia niektorých striech na materských školách (MŠ Podtatranská ul., MŠ Záborského ul. a MŠ Ulica mládeže 5) a hydroizolácia v ZŠ s MŠ na Vagonárskej ul.  Mesto uspelo tiež v 2 projektoch na rekonštrukciu telocviční v ZŠ Jarná a ZŠ Komenského.

„Aj keď sú to investície do budov a vybavenia, musíme to vnímať v prvom rade ako investíciu do vzdelania. Školy a škôlky potrebujú kvalitné vybavenie a zázemie, aby výučba mohla prebiehať v takých podmienkach, ako si to naše deti zaslúžia,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko.

Jednotlivé práce postupujú podľa plánu. Trpezlivejší však musia byť rodičia detí, ktoré navštevujú Detské jasle mesta Poprad. „Robí sa kompletná rekonštrukcia kuchyne, čo si vyžaduje dlhší čas. Nebolo možné odstaviť detské jasle na celé dva mesiace, ako by sa to dalo v prípade materskej školy. Prevádzka v jasliach už začala, ale kuchyňa ešte dokončená nie je. Zásobovanie jedlom sme zabezpečili z MŠ na Ulici mládeže 11 aj pre detské jasle,“ uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová. V týchto dňoch sa pracuje na hydroizolácii budov na Vagonárskej ulici, rekonštrukcie striech prídu na rad následne.


 
 

Popradčania majú k dispozícii dva zberné dvory Vytlačiť
 

Popradčanom sa opäť skvalitnili možnosti na odovzdanie rôznych druhov odpadov. K zbernému dvoru na sídlisku Juh – Ul. L. Svobodu, ktorý bol otvorený už v roku 1998, pribudol ďalší. Spoločnosť Brantner Poprad dostala povolenie na prevádzku druhého zberného dvora na jar a od začiatku apríla slúži najmä na výkup železa a farebných kovov. Od júla 2016 je určený aj na ostatné odpady ako sú stavebný a objemný, elektroodpad, atď.

Pre občanov Popradu ide o ústretový krok, pretože najmä pre obyvateľov Veľkej sa vzdialenosť podstatne skrátila a popradská samospráva je spokojná, pretože pri počte obyvateľov nad 50 tisíc by malo mať mesto dva zberné dvory.

Obidva zberné dvory – na Ul. L. Svobodu a Hraničnej ul. v Poprade sú cez leto, teda v júli a auguste otvorené v predĺžených hodinách od pondelka do piatka: 7. - 19. hod., v sobotu od 10. do 15. hod., nedeľa je zatvorené. V septembri bude otváracia doba počas pracovných dní kratšia o hodinu, teda do 18. hod. (takisto býva aj v apríli až júni) a od októbra do marca je otvorené od 7. do 17. hod. Sobotňajšie otváracie hodiny sú rovnaké počas celého roka.

„Zberný dvor na Hraničnej ulici má rozlohu 7660 m2 a je lepšie vybavený ako zberný dvor na sídlisku Juh. Je v ňom umiestnená aj elektromagnetická mostová váha a môžeme tam od občanov vykupovať okrem papiera aj železo a farebné kovy. Občania môžu odovzdávať prakticky všetky veci, ktoré sa v domácnosti bežne používajú a už ich nepotrebujú. Je to papier, plasty, sklo, drevo, kovové obaly, elektroodpad, stavebné odpady, nábytok, biologicky rozložiteľný odpad, textil, okrem starých vozidiel a pneumatík. Konečný používateľ je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať výlučne distribútorovi pneumatík a staré vozidlo do zariadenia na zber starých vozidiel resp. spracovateľovi starých vozidiel. Drobný stavebný odpad sa bude od budúceho roka, t.j. od 1. januára 2017, odovzdávať len v zbernom dvore na Hraničnej ulici, z toho dôvodu, že tento odpad musí byť odvážený. V tomto zbernom dvore od občanov vykupujeme nielen papier, kartón a použitý jedlý olej, ale aj železo a farebné kovy ako sú meď, hliník, mosadz, bronz, nerez, zinok, olovo,“ uviedol konateľ spoločnosti Brantner Ondrej Korenko. Papier, kartón a použitý jedlý olej spoločnosť Brantner vykupuje takisto naďalej vo svojom zbernom dvore na Ul. L. Svobodu. Odovzdanie všetkých ostatných odpadov (elektroodpad, nábytok, stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, atď.) je pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Poprad bezplatné.

Zberné dvory sú vyťažené. Aj Popradčania si čoraz viac uvedomujú nevyhnutnosť separovania a recyklovania odpadov, a preto využívajú možnosť odovzdávať ich na ďalšie spracovanie. „Obyvatelia Popradu za obdobie prvého polroka 2016 odovzdali do zberného dvora na sídlisku Juh takmer 2236 ton odpadu, z toho najviac predstavoval stavebný odpad 1182 ton, nasledoval objemný odpad 851 ton, papier, elektroodpad, použitý jedlý olej, motorový olej, batérie a akumulátory. Za rok 2015 to bolo celkovo takmer 4475 ton odpadu, z toho najviac stavebného odpadu 2380 ton, nasledoval objemný odpad 1707 ton, papier, elektroodpad, batérie a akumulátory, motorový olej a použitý jedlý olej,“ konštatoval O. Korenko. (Noviny Poprad)


 
 
Položky 6-10 z 1050

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 29.9.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 1.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.10.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.10.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.10.
Benu - Tesco
Teplická cesta 4359/3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.10.
Benu - Tesco
Teplická cesta 4359/3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka