Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Primátor šoféroval pod vplyvom alkoholuVytlačiť
 

Minulú stredu o 16.35 hod. zastavili dopravní policajti neďaleko cintorína vo Veľkej primátora Popradu Jozefa Švagerka a podrobili ho dychovej skúške. Tá ukázala, že šoféroval pod vplyvom alkoholu, keď mu na mieste namerali viac ako 1 promile alkoholu v krvi.

Ako nás informoval hovorca KR PZ v Prešove Daniel Džobaník, poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade začal 16. augusta trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky voči 50-ročnému mužovi z Popradu – išlo o primátora Popradu. Uviedol: „Počas kontroly policajnou hliadkou bol vodič podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorej výsledok bol pozitívny s nameranou hodnotou 0,66 miligramov etanolu na liter vydychovaného vzduchu. Vodič sa podrobil opakovaným dychovým skúškam – výsledok jednej z nich bol pod jedným promile alkoholu, výsledok ďalších nad jedným promile. Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a po vykonaní potrebných procesných úkonov a odberov krvi v nemocnici, bol prepustený z cely predbežného zadržania a stíhaný bude na slobode.“

Ako ďalej informoval hovorca KR PZ v Prešove, ak je hladina alkoholu nad jedno promile ide o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, kde v prípade dokázania viny hrozí previnilcovi trest odňatia slobody až na jeden rok. Ak je hladina alkoholu pod jedno promile, ide o priestupok, za ktorý hrozí pokuta 200 až tisíc eur a zákaz vedenia motorových vozidiel do 5 rokov.

V prípade preukázania viny hrozí primátorovi nielen trest za daný skutok, ale aj zánik mandátu. Zákon o obecnom zriadení uvádza, že mandát starostu (primátora) zaniká (okrem iného) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený.

Primátor čerpá od minulého štvrtka dovolenku, ktorú ohlásil aj tento a budúci týždeň. V jeho neprítomnosti ho zastupuje 1. viceprimátor Igor Wzoš, ktorý hneď po tom, čo sa dozvedel o nečakanej situácii, zrušil svoju dovolenku. Uviedol: „V princípe táto situácia nemá vplyv na chod mestského úradu, mesto má svoje vedenie. V prípade, že primátor nemôže vykonávať svoju funkciu z akýchkoľvek dôvodov, je tu prvý viceprimátor a potom ešte druhý viceprimátor. Nie je to žiadna mimoriadna situácia. Mesto pokračuje vo svojom živote tak ako doteraz.“ Momentálne zabezpečuje chod samosprávy, pokým sa situácia nevyjasní. Druhý viceprimátor Popradu Pavol Gašper vydal vyhlásenie, že v prípade, že to bude potrebné, je pripravený prebrať plnú zodpovednosť za vedenie mesta. Podotkol, že primátor mesta je dospelým človekom, ktorý za svoje činy zodpovedá po právnej i morálnej stránke a mal by byť pozitívnym príkladom pre všetkých občanov mesta.

Predseda poslaneckého klubu Sieť-Nova-OKS-KDS, Smer-SD a niektorých nezávislých poslancov, zároveň člen Mestskej rady Popradu Štefan Pčola sa vyjadril, že vyčká na právoplatné rozhodnutie súdu, doteraz skôr len reagoval na mediálne informácie. Okrem iného povedal: „Mrzí ma, ak sa o Poprade hovorí v negatívnych súvislostiach a trpí meno mesta, ktorého je primátor predstaviteľom.“ Za poslanecký klub uviedol, že do konania štvrtkového mestského zastupiteľstva počkajú na stanovisko primátora.

Š. Pčola už v apríli minulého roku vystúpil za skupinu poslancov s podozrením na „nefunkčnosť“ primátora v dôsledku požitia alkoholických nápojov.

Primátor mesta poskytol k celej situácii oficiálne vyjadrenie TU.

Noviny Poprad


 
 

Zasadnutie MsZ mesta Poprad bolo prerušenéVytlačiť
 

V poradí 4.plánované zasadnutie MsZ mesta Poprad, ktoré začalo dňa 24.augusta 2017 o 9:00, bolo prerušené. Stalo sa tak po porade vedenia jednotlivých poslaneckých klubov. V úvode zasadnutia poslanec Štefan Pčola informoval o stanovisku klubu, ktorého je predsedom. „Klub nezávislých poslancov nebude schvaľovať finančné, majetkové a strategické zámery mesta do doby, kedy bude jasne, zreteľne a jednoznačne formulované vyjadrenie primátora mesta Jozefa Švagerka o zotrvaní resp. odstúpení z funkcie primátora mesta,“ informoval Štefan Pčola. Viceprimátor Igor Wzoš, ktorý zasadnutie MsZ viedol, následne schôdzu prerušil. „Ocitli sme sa vo veľmi zložitej situácii, v ktorej je potrebné zachovať pokoj a rozvahu. V záujme toho, aby toto mesto naďalej napredovalo, boli zachované všetky jeho funkcie a aby nevznikol chaos, po dohode klubov a poslancov sme sa dohodli, že prerušíme zasadnutie a budeme pokračovať v stredu 30.augusta. Od tejto chvíle budú prebiehať rokovania o tom, ako pokračovať ďalej. Máme pre sebou zásadné úlohy, aj v programe tohto zasadnutia je veľa materiálov v prospech občanov a verím, že máme všetci spoločný záujem, aby prešli,“ uviedol Igor Wzoš.


 
 

Viceprimátor Gašper odstupuje z funkcieVytlačiť
 

Pavol Gašper vo štvrtok 24.augusta 2017 informoval, že končí vo funkcii 2.viceprimátora mesta Poprad. „Na základe udalostí z posledného týždňa a na základe súčasnej situácie som dospel k presvedčeniu, že terajšie vedenie mesta nemôžem podporovať. Preto ku koncu tohto mesiaca odstupujem z morálnych dôvodov z funkcie zástupcu primátora mesta Poprad. Naďalej ostávam poslancom a budem podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia slúžiť občanom,“ uviedol Pavol Gašper. „Čo sa týka primátora mesta, je určite v ťažkej životnej situácii on i celá jeho rodina, prosím preto všetkých, aby sme im pomohli zaradiť sa do normálneho každodenného života,“ doplnil Gašper.


 
 

V novom školskom roku chce mesto pokračovať v úspešných projektochVytlačiť
 

Nový školský rok už klope opäť na dvere. Žiaci zasadnú po prázdninách do školských lavíc po prvýkrát v pondelok 4. septembra. V základných školách v pôsobnosti mesta Poprad ich bude približne 4 400.

Presná štatistika bude známa v polovici septembra. Toto číslo zahŕňa len odchod deviatakov a nástup prvákov, nie sú započítaní žiaci, ktorí odchádzajú na bilingválne a osemročné gymnáziá. Nový školský rok prinesie aj zopár zmien. „Mení sa financovanie v originálnych kompetenciách v rámci materských škôl, základných umeleckých škôl, stravníkov v školských jedálňach a školských klubov detí. Pridáva sa tiež jedna hodina dejepisu žiakom na 2. stupni ZŠ zo 6 na 7 hodín a je v kompetencii riaditeľa a pedagogickej rady, ako ich podelí do jednotlivých ročníkov. Tohtoroční deviataci budú mať o hodinu naviac, ak nemali dejepis posilnený v nižších ročníkoch z voliteľných hodín. Hodina navyše je z voliteľných hodín, takže žiakom týždenne hodina nepribudne, len voliteľných hodín bude o hodinu menej,“ vysvetľovala vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.

V popradských školách bolo rušno aj počas leta. „Počas prázdnin školy robili opravy väčšieho či menšieho rozsahu z pridelených rozpočtov podľa akútnych stavov. Materské školy fungovali bez akýchkoľvek problémov v oddychovo-relaxačnom programe s posilneným pitným režimom a vyhoveli sme všetkých rodičom. Medzi významné investície patrí výstavba druhej telocvične v ZŠ s MŠ Francisciho, rekonštrukcia strechy nad telocvičňami v ZŠ s MŠ Dostojevského, rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ Jarná, či rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Tajovského. Práce pokračujú podľa plánu a ukončené by mali byť do 15. septembra. V štádiu príprav je rekonštrukcia chodníkov a prístupových ciest v areáli ZŠ s MŠ Vagonárska,“ uviedla E. Pilárová.

V novom školskom roku chce mesto pokračovať v športových aktivitách, prehodnotiť niektoré športy, o ktoré je menší záujem a doplniť novými, modernými aktivitami, ktoré deti a žiakov zaujmú. „V tomto školskom roku zvažujeme pridať cyklistiku. Peter Sagan je tým impulzom a je potrebné využiť takýto vzor. v prvý školský deň budeme oceňovať najšportovejšie školy za minulý školský rok - 1. ZŠ s MŠ Dostojevského, 2. ZŠ s MŠ Vagonárska, 3. ZŠ s MŠ Francisciho, 4. ZŠ s MŠ Jarná a 5. ZŠ s MŠ Komenského. Zásluhu na vynikajúcich výsledkoch v športovej oblasti majú aj projekty ako dlhodobá žiacka liga, olympiáda detí a žiakov a tatranská lyžiarska liga,“ zdôraznila vedúca odboru školstva, mládeže a športu a dodala: „Pokračovať chceme aj v zmenách nastavených v školskom stravovaní - jednotný, pestrý a vyvážený jedálny lístok. Štát by mal zmeniť podmienky verejného obstarávania pre zariadenia školského stravovania, a tak budeme mať ešte väčšiu možnosť orientovať sa na domácich a regionálnych dodávateľov a uprednostniť kvalitu pred cenou.“

Mesto Poprad chce aj v novom školskom roku sledovať výzvy na získanie mimorozpočtových zdrojov. „Chceme sa zapojiť do výzvy MŠVVaŠ SR - rozvoj telesnej kultúry a športu - rekonštrukcie telocviční - požiadali sme o schválenie 10% spoluúčasti MsZ, ktoré bude zasadať vo štvrtok 24. augusta pre 3 školy - ZŠ s MŠ A.V. Scherfela, Fraňa Kráľa, ZŠ s MŠ Tajovského ulica a Spojená škola, Letná ulica. Vlani sme boli úspešní v 2 telocvičniach - Komenského a Jarná ulica. Modernizačný dlh týkajúci sa povinného vybavenia školských učební - 3 ročné obdobie sa mení na 5 ročné prechodné obdobie, kedy učebne budú musieť spĺňať štátom nastavené podmienky. Aj tu čakáme na vyhodnotenie projektu,“ povedala E. Pilárová.

Od 1. septembra MŠVVaŠ SR ruší povinnosť písania len spojeným písaným písmom, takže školy a učitelia si budú môcť vyberať z viacerých možností. Táto povinnosť mala platiť od začiatku septembra, ale počas prázdnin ju ministerstvo zrušilo.

Noviny Poprad


 
 

Blíži sa začiatok školského roka Vytlačiť
 

S blížiacim sa koncom letných prázdnin popradská mestská polícia apeluje na rodičov, aby nepodcenili prípravu detí na bezpečnú cestu do školy. V prvých dňoch a týždňoch veľa rodičov sprevádza svojich prváčikov na ceste do školy, ale skôr či neskôr sa budú deti vydávať na túto cestu sami. Už teraz počas prázdnin by preto mali rodičia naučiť dieťa chodiť do školy najbezpečnejšou trasou - aj za predpokladu, že najbezpečnejšia cesta nemusí byť aj najkratšia. „Je potrebné si uvedomiť, že dieťa nedokáže dopredu predvídať a odhadnúť situáciu v cestnej premávke, nakoľko pre svoj malý telesný vzrast nemá taký zorný uhoľ pohľadu, ako dospelá osoba a preto nevie odhadnúť rýchlosť blížiaceho sa vozidla. Aj preto je potrebné zvoliť takú trasu, aby cez cestu prechádzalo čo najmenej,“ vysvetlil náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula. „Veľmi dôležité je naučiť deti, aby sa pozreli na každú stranu minimálne dva razy alebo aj viackrát a to podľa potreby, učiť ich aby cez cestu prechádzali iba v tom prípade, že nejdú žiadne vozidlá a to v oboch smeroch. Dieťa by nemalo vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných vozidiel, nakoľko tieto mu znemožňujú výhľad na cestu. Malo by platiť, že dieťa by malo ísť samé do školy až vtedy, keď je schopné bezpečne absolvovať zvolenú trasu,“ doplnil Šipula.

Rodičia by na bezpečnosť detí mali myslieť už počas prázdnin, kedy pripravujú dieťa do školy a už pri nákupe oblečenia mu vyberali skôr pestrofarebnejšie oblečenie. Pri kúpe školskej tašky by mali dbať na to, aby táto obsahovala niekoľko reflexných prvkov, ktoré zvýšia bezpečnosť ich dieťaťa, tým že bude dobre viditeľné.

Mestská polícia sa bude počas školského roka intenzívne venovať dopravnej výchove, ktorá pomáha zlepšiť dopravnú gramotnosť detí a tým predchádzať tragédiám na cestách. „V súvislosti so začiatkom školského roka budú príslušníci mestskej polície v súčinnosti s príslušníkmi OR PZ Poprad vykonávať zvýšený dohľad v okolí priechodov pre chodcov v blízkosti školských zariadení na teritóriu mesta a v Matejovciach budú dohľad vykonávať aj príslušníci občianskej hliadky,“ uzavrel Šipula.


 
 
Položky 51-55 z 1336

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Utorok 19.6.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 20.6.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 21.6.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 22.6.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 23.6.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 24.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 25.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.6.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka