Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Mesto je vo veľmi dobrej finančnej kondíciiVytlačiť
 

Mesto Poprad hospodárilo za minulý rok veľmi dobre. Potvrdzuje to záverečný účet mesta, ktorý poslanci schválili minulý týždeň na rokovaní mestského zastupiteľstva. Vo svojom stanovisku hlavná kontrolórka mesta Poprad Zita Kozlerová konštatovala, že mesto vykazuje k 31. decembru 2015 veľmi dobrú finančnú kondíciu.

„Vysoký prebytok bežného rozpočtu dosiahol vyše 4 milióny eur, schodok kapitálového rozpočtu vo výške takmer 2,5 mil. eur bol nižší ako bol predpokladaný, čiže celkové rozpočtové hospodárenie mesta bolo ukončené prebytkom vo výške viac ako 1,6 mil. eur, po zákonných úpravách skončilo hospodárenie mesta s prebytkom vo výške 1 413 tis. eur. Je to veľmi dobrý výsledok. Horšie je však, že mesto naplnilo rozvojové programy a investičné zámery len na necelých 67 percent. Možno konštatovať, že investičné zámery mesta pre rok 2015 boli príliš ambiciózne a mestu sa ich nepodarilo v plnom rozsahu naplniť,“ uviedla hlavná kontrolórka.

Primátor Popradu Jozef Švagerko chce ambicióznosť pretaviť do realizácie. Povedal: „Chcem, aby bol rozpočet ambiciózny, aby naše plány boli ambiciózne, ale zároveň čo najbližšie k realite. Čo sa týka kapitálových výdavkov, naplánovali sme si na tento rok vyše 4,2 mil. eur a sú pred nami veľké výzvy. Chceme ich investovať do mnohých investičných aktivít, do škôl, riešenia dopravy, rekonštrukcie verejného osvetlenia, kultúry, športu... Máme dobre nastavené hospodárenie, som presvedčený, že peniaze dokážeme efektívne a hospodárne využiť.“

Poslanci sa pozastavili aj nad značnou výškou nedoplatkov za takmer 900 tis. eur, na čom sa podieľajú nedoplatky za daň z nehnuteľnosti a daň za komunálny odpad. Neplatiči sú zo sociálne slabších vrstiev alebo ľudia bez domova, od ktorých sú pohľadávky ťažko vymožiteľné. Nejde len o problém Popradu, preto bude primátor J. Švagerko iniciovať prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska legislatívne zmeny, ktoré by narastaniu takýchto nedoplatkov zamedzili.

Vedúci ekonomického odboru Marián Matta zhodnotil: „Mestské zastupiteľstvo Záverečný účet mesta Poprad za rok 2015 schválilo. Celkové príjmy za minulý rok dosiahli viac ako 33,865 mil. eur, celkové výdavky 32,583 eur. Upravený výsledok hospodárenia bol v sume 1,413 mil. eur. Do rezervného fondu mesta prechádza suma takmer 905 tisíc eur a do mestského fondu rozvoja bývania takmer 144 tisíc eur.“ 


 
 

Popradskí študenti poslali odkaz do roku 2046Vytlačiť
 

  

Mesto Poprad uzavrelo v spolupráci so študentmi šiestich popradských stredných škôl projekt MOJE MESTO POPRAD. Jeho cieľom bolo spracovať vízie stredoškolákov o tom, ako by mal vyzerať Poprad o 30 rokov. Spracované boli jednotlivé oblasti ako doprava, priemysel, cestovný ruch, kultúra, zdravotníctvo a šport. Na projekt participovali študenti týchto popradských škôl:

Gymnázium Kukučínova,

Gymnázium Pavla Ušáka Olivu,

Stredná priemyselná škola,

Stredná odborná škola technická,

Stredná zdravotnícka škola,

Obchodná akadémia Poprad.

Mesto Poprad pripravilo toto podujatie pri príležitosti 70.výročia spojenia Popradu s Veľkou a Spišskou Sobotou do jedného mestského celku s názvom Poprad. Študenti pri svojich prácach komunikovali nielen so svojimi pedagógmi, ale využili aj príležitosť a medzi respondentmi sa objavili napríklad manažéri najväčších popradských podnikov. Vo víziách študentov sa objavili nové zdravotnícke zariadenia, cesty z recyklovaných materiálov, cesty vedúce popod mesto, parkovacie domy s ihriskami na strechách, archeopark či vedecko - zábavno-vzdelávacie centrum pre deti.

Práce boli vo štvrtok 23.6.2016 uzavreté a zapečatené do tubusu, ktorý bude uložený v Štátnom archíve v Spišskej Sobote. „Je na našich nasledovníkoch, ktorí to o 30 rokov otvoria, aby posúdili, do akej miery sa vízie mladých ľudí z roku 2016 o rozvoji nášho mesta dokázali naplniť. A možno tubus otvoria práve autori týchto prác, ktorí tak budú mať možnosť zabaviť sa svojim dnešným pohľadom alebo vážne zhodnotiť, v čom všetkom mali správny odhad,“ povedal primátor Popradu Jozef Švagerko.

Iniciátorom celého projektu bol publicista Mikuláš Argalács, ktorý od neho v priebehu trvania odstúpil.

Súčasťou projektu bol aj elektronický prieskum na vzorke 72 študentov, v ktorom sa zisťovali ich životné priority, ambície a plány do budúcnosti. Podľa výsledkov prieskumu chce polovica respondentov určite ostať žiť v Poprade aj naďalej, druhá polovica plánuje vycestovať do zahraničia. Ako najčastejší dôvod vycestovania bolo spomínané pracovné uplatnenie. Práve viac zaujímavých pracovných ponúk, lepšie športové a kultúrne vyžitie a podmienky na bývanie boli uvádzané ako najdôležitejšie dôvody, kvôli ktorým by mladí ľudia naopak boli ochotní v Poprade ostať žiť aj naďalej. Študentom v Poprade podľa prieskumu chýbajú pekné rodinné bytovky s veľkými bytmi, veľký mestský park a tiež zábavný park pre rodiny s deťmi.

Riešiteľské tímy:

Gymnázium Kukučínova:Martin Minarovič, Ondrej Jabrocký, Filip Vitkovský, Samuel Šarišský, Oliver Uhlár, Adam Alexaj, Matej Maličký.

Gymnázium Pavla Ušáka Olivu:Anabela Bujalková,Kristína Maličká, Lucia Reľovská, Nikola Šebestová.

Stredná priemyselná škola:Bronislava Cirjáková, Jozef Krupka, Peter Tomečko, Patrik Korsch, Patrik Havrilla, Marko Gonda.

Stredná odborná škola technická:František Saloušek, David Kučma, Milan Samiec, Paľo Uhlár, Samuel Korenko, Leo Línek.

Stredná zdravotnícka škola:Karolína Romaňáková, Dominika Adámková, Kristína Gerčáková, Júlia Kocunová, Terézia Kocunová, Nikola Nemergutová.

Obchodná akadémia Poprad: Terézia Mikurdová a kol.


 
 

Nominujte tých, ktorí si zaslúžia ocenenie! Vytlačiť
 

Nominačná uzávierka sa blíži. OBYVATELIA mesta Poprad a poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad môžu ešte do konca júna predkladať návrhy na udelenie Ceny mesta Poprad a udelenie čestného občianstva. Tieto návrhy je potrebné doručiť do kancelárie kontaktu s občanmi mestského úradu. „Chcel by som vyzvať Popradčanov, aby sa zapojili do nominovania výnimočných osobností nášho mesta. Aby sme spoločnými silami dokázali oceniť tých, ktorí si to zaslúžia za všetko, čo pre naše mesto a jeho obyvateľov robili a robia,“

Čestné občianstvo mesta Poprad možno udeliť osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cenu mesta Poprad možno udeliť za:
a)vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b)za činnosť osôb, ktoré významným spôsobom prispeli k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju mesta, jeho propagácii doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane l‘udských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Okrem týchto ocenení sa udeľuje aj Cena primátora mesta Poprad. Primátor ju udeľuje občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Uvedené ocenenia sa udeľujú spravidla každé dva roky na slávnostnom zasadnutí MsZ mesta Poprad.

Viac detailov o jednotlivých oceneniach nájdete v Štatúte mesta Poprad.


 
 

Súťaž návrhov „Verejné viacpodlažné parkovisko na Ul. Rastislavovej JUH III, Poprad“Vytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlasuje verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska na Ul. Rastislavovej na sídlisku JUH III v Poprade, ktoré patrí medzi rezidenčné časti mesta s najvyššou koncentráciou obyvateľov.

Podľa súťažných podmienok je cieľom súťaže získanie najlepšieho architektonicko-konštrukčného návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti bude originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostane v povedomí širokej verejnosti.

O výsledku súťaže rozhodne súťažná porota, zložená zo zástupcov Mesta Poprad a stavovských organizácií, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 30.06.2016 do 14:00 hod.

Súťažné podklady získate na nasledujúcom odkaze:
download.poprad.sk/sutazne_podklady.rar

 

Pozri tiež PARKOVACIE DOMY BY MALI PRIBUDNÚŤ VO VIACERÝCH LOKALITÁCH

 


 
 

Ak chcú mať rodičia deti v škôlkach aj cez prázdniny, prihlásiť ich musia do 20.júnaVytlačiť
 

Do 20.júna 2016 môžu rodičia detí, ktoré  navštevujú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad, prihlásiť svoje ratolesti do materských škôl aj v čase letných prázdnin.

"Chceme rodičov požiadať, aby zvážili potrebu umiestnenia dieťaťa v materskej škole počas prázdnin a ak sa pre školu rozhodnú, tak aby ho naozaj záväzne prihlásili. Na základe počtu prihlásených detí my následne zabezpečíme potrebný počet personálu. Často sa stáva, že rodičia prihlásia deti do školy len pre istotu, no deti do školy nenastúpia, a to znamená zbytočné problémy aj pre pedagógov, ktorí si tak musia následne čerpať neplánované dovolenky," uviedla vedúca Edita Pilárová z odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade.

Letné prázdniny potrvajú od 1. júla do 2. septembra 2016.

Činnosť v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad bude zabezpečená nasledovne:

Júl: MŠ na Tajovského ulici, na Lidickej ulici v Poprade – Matejovciach, na Okružnej ulici, na Dostojevského ulici, na Tranovského ulici v Poprade – Veľkej, na Letnej ulici,

August: MŠ na Jarnej ulici, na Podtatranskej ulici, na Ulici mládeže  2614/11,  na Vagonárskej ulici v Poprade - Spišskej Sobote.

Uzatvorená počas hlavných prázdnin júl – august 2016 bude z dôvodu rekonštrukcie kuchyne  Materská škola na Záborského ulici 3248/13. Materská škola na Ulici mládeže 5 bude v auguste fungovať v obmedzenom režime ( detské jasle ), ak sa nestihne ukončiť kompletná rekonštrukcia školskej jedálne, ktorá je cez leto naplánovaná.  Strava sa v takom prípade bude voziť z inej materskej školy. Ak bude rekonštrukcia ukončená v júli, detské jasle budú fungovať aj so stravou. Verejnosť budeme o tejto situácii priebežne informovať. 

 


 
 
Položky 56-60 z 1050

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 30.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 1.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.10.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.10.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.10.
Benu - Tesco
Teplická cesta 4359/3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.10.
Benu - Tesco
Teplická cesta 4359/3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 7.10.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka