Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Opatrovateľská služba v Poprade bude dostupnejšia Vytlačiť
 

2.JPG

Mesto Poprad sa v máji 2017 zapojilo do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Projekt, ktorý potrvá do konca apríla 2018, zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a zníži dopyt po inštitucionálnej starostlivosti,“ uviedla vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská. Od začiatku realizácie projektu  mesto Poprad  ako poskytovateľ opatrovateľskej služby  postupne  získalo nenávratný finančný príspevok  na vytvorenie 14 pracovných miest pre opatrovateľky na plný pracovný úväzok ( 507 EUR/1 pracovné miesto/mesiac ) a 1 pracovné miesto na polovičný pracovný úväzok ( 253 EUR/1 pracovné miesto/mesiac ). Národný projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a jeho cieľom je aj podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky/opatrovateľov.

Do projektu sa mesto zapojilo z dôvodu, že dopyt po opatrovateľskej službe prevyšoval možnosti samosprávy. Z pôvodnej požiadavky na vytvorenie 30 miest napokon získalo 14,5. V súčasnosti zabezpečuje mesto Poprad opatrovateľskú službu prostredníctvom 73 opatrovateliek.


 
 

Popradská energetická spoločnosť začala s dodávkami tepla Vytlačiť
 

kure2.JPG

Popradská energetická spoločnosť (PES) ako dodávateľ tepla a teplej vody do domácností a ďalších objektov v Poprade začala dnes – v stredu 20.septembra - s dodávkou tepla pre svojich odberateľov.

Oficiálne začala vykurovacia sezóna už 1.septembra, kúriť sa však začína podľa zásady vtedy, ak priemerná denná teplota klesne v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch pod 13°C a predpoveď počasia na ďalší deň nenasvedčuje, že sa počasie zlepší.

PES začala poskytovať služby spojené s dodávkou tepla a teplej vody ako spoločnosť so 100 % kapitálovou účasťou mesta Poprad od 1. januára tohto roku. „Už dnes sa dá s istotou povedať, že projekt Popradskej energetickej spoločnosti bola dobrá voľba. Je prínosom pre občanov mesta, pretože k ôsmemu mesiacu tohto roka zaplatili občania medziročne menej o 444 tisíc eur za dodané teplo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. PES zásobuje teplom 14 tisíc domácností. Na domácnosť zatiaľ vychádza úspora 25 eur Presné výsledky sa ukážu až pri zúčtovaní v marci-apríli 2018. Vtedy Popradčania reálne uvidia, o koľko ktorá domácnosť zaplatila menej za teplo a teplú vodu,“ uviedol 1. viceprimátor mesta Igor Wzoš.

Konateľ PES Pavol Kubičko informoval o realizovaných prácach v minulých mesiacoch súvisiacich so zabezpečením nielen bezproblémového, ale aj efektívneho a úsporného vykurovania. „Na vykurovacom okruhu kotolne Matejovce - vetva č.2 sme vymenili 45 ročné teplovodné potrubie, ktoré dosiahlo svoju životnosť, za vysokokvalitné predizolované plastové potrubie, ktorého životnosť je viac než 50 rokov, pričom sa vyznačuje nízkou tepelnou stratou a vysokou bezpečnosťou. Vetvu č.1 plánujeme vymeniť na budúci rok. Na okruhu kotolne Západ II sme v rámci opráv menili po dvadsiatich rokoch odovzdávacie stanice tepla (OST). Nahradili ich nové, ktoré sú efektívnejšie a úspornejšie, čo by sa malo prejaviť v znížených nákladoch na energie. Pracujeme aj na okruhu kotolne E 3/6 na sídlisku Juh VI , kde je napojených 25 bytových domov a do každého z nich chceme inštalovať odovzdávaciu stanicu. Desať sme už inštalovali, momentálne pokračujú práce na ďalších a chceme ich ukončiť do konca septembra,“doplnil Kubičko. Odstávky na tomto okruhu sú len krátke a PES prepája nový systém tak, aby obyvatelia takmer nepocítili výpadok teplej vody. Takisto bolo vymenené teplovodné potrubie na okruhu kotolne E 6/1 v dĺžke približne 300 metrov. V rámci investície na okruhu kotolne K 3/3 inštalujú 9 OST. Dve sú na základných školách na Jarnej a Letnej ulici.
Medzi objekty, v ktorých bola uskutočnená výmena OST , patrila aj ZŠ s MŠ na Komenského ul. Riaditeľka Jarmila Cervová zhodnotila: „Dôvodom bolo jednak to, že už bola zastaralá, ale druhým dôvodom pre nás bolo, že sme dostali prísľub, že nám oddelia jednotlivé vetvy vykurovania. Takže výhodou bude, že budeme môcť kúriť len tam, kde bude práve prevádzka. Myslím si, že určite ušetríme, lebo takto sme kúrili v celom objekte, ale pritom žiaci boli trebárs len v desiatich triedach. Výsledky uvidíme, keď sa spustí vykurovacia sezóna.“
Nový systém OST je z hľadiska obsluhy pre jednotlivé bytové domy prijateľnejší. Kým doteraz odberatelia museli požiadať o zmenu alebo prispôsobenie teploty pre všetky bytové domy v okruhu kotolne, teraz môžu správcovia dať požiadavku pre každý jednotlivý bytový dom zvlášť.
Celkovo spravuje PES v meste Poprad 41 kotolní a 166 odovzdávacích staníc. Z dlhodobého hľadiska sa PES bude snažiť smerovať investície do OST, lebo ide o úspornejšie a energeticky menej náročné riešenie ako je dodávka teplej vody priamo z kotolní. Konateľ P. Kubičko podčiarkol, že PES urobila všetko pre to, aby boli dodávky tepla bez problémov. Zakontrahovala zemný plyn, ktorý potrebujú na výrobu tepla na obdobie troch rokov a elektrickú energiu na dva roky. Prioritou pre PES je, aby cena tepla pre odberateľov ostala na tej istej úrovni ako v tomto roku.
Pred vstupom do novej vykurovacej sezóny primátor Popradu Jozef Švagerko vyzdvihol dôležitú úlohu tejto mestskej spoločnosti pre mesto: „Všetky doterajšie ukazovatele a čísla počas tohto roka ukazujú, že zvolená cesta mestskej spoločnosti bola správna. Budeme pokračovať v nastúpenej práci a verím, že obyvatelia Popradu budú spokojní. Nechcel by som hodnotiť pred vykurovacou sezónou, ale s bilancovaním by som počkal, až keď ju budeme mať za sebou a budeme mať aj spätnú väzbu od našich odberateľov.“

(Noviny Poprad)


 
 

Najdôležitejšia stavba roka v Poprade začala!Vytlačiť
 

 20170922_092220.jpg

V Poprade začala vo štvrtok 21.9.2017 odovzdaním staveniska zhotoviteľovi stavba kruhovej križovatky štátnej cesty č. III/3080 Slovenského odboja – Hraničná. Na kľúčovú investíciu vyčlenilo mesto 250-tisíc eur, sumou 300-tisíc eur prispel Prešovský samosprávny kraj.

Výstavbu kruhovej križovatky schválilo MsZ mesta Poprad v roku 2015 spolu s výstavbou kruhovej križovatky na Ul. L. Svobodu na sídlisku Juh. Kým na sídlisku jazdia obyvatelia po novej križovatke už od konca uplynulého roka, dopravný uzol koncentrujúci dopravu zo sídliska Západ a z centra Popradu do časti mesta Veľká a ďalej smerom na Vysoké Tatry prišiel na rad až na jeseň. Ide pritom o strategický dopravný bod, ktorým podľa sčítania dopravy Slovenskej správy ciest z roku 2015 prejde denne viac ako 10-tisíc automobilov.

Pôvodná križovatka bola vzhľadom na intenzitu dopravy, výjazd z obchodného centra a frekventovaný peší ťah k autobusovej i vlakovej stanici, častým miestom dopravných nehôd, dokonca aj s tragickými následkami. „Tento problém sa spolu so zvyšujúcou sa intenzitou dopravy každým rokom stupňoval a rozhodli sme sa ho riešiť prestavbou tejto križovatky. Kruhová križovatka by mala zásadným spôsobom zvýšiť bezpečnosť a priechodnosť kritického dopravného uzla v meste,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Samospráva ocenila aj ústretový krok súkromných vlastníkov, od ktorých bolo nevyhnutné odkúpiť časť pozemkov pre rozšírenie križovatky a jej jednotlivých ramien.

Keďže ide o križovatku štátnej cesty a mestskej komunikácie, investícia bola riešená ako združená. Spolu 250-tisíc eur vyčlenilo na stavbu mesto Poprad a 300-tisíc Prešovský samosprávny kraj.

„Je to jedna z väčších investícií, pri ktorých sme združili prostriedky so samosprávou. Je to výsledok dobrej spolupráce PSK, mesta Poprad a poslancov oboch zastupiteľstiev. S tým, že ak sa po realizácii kruhovej križovatky ulíc Slovenského odboja/Hraničná zvýšia prostriedky, tie by sme použili na celkovú opravu 1,2 km dlhého úseku cesty II/534 priamo v intraviláne mesta Poprad - od cesty I. triedy po diaľnicu. V súčinnosti s Integrovaným regionálnym operačným programom budeme potom pokračovať v rekonštrukcii 5 km úseku cesty II/534 z Popradu do Starého Smokovca,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

Vo verejnej obchodnej súťaži bol úspešným uchádzačom zhotoviteľ SLOV-VIA,.s.r.o., ktorý stavbu zrealizuje za 344 646,29 eur. Predpokladaný termín realizácie je 100 dní.

Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná dňa 23. júna 2017. Samotné stavebné povolenie na realizáciu stavby nadobudlo právoplatnosť až 21.septembra 2017 z dôvodu, že do konania sa prihlásilo  Združenie domových samospráv z Bratislavy a museli uplynúť nevyhnutné termíny odvolacieho konania.

Už 18.septembra bola križovatka úplne uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie, ktorá je súčasťou prestavby križovatky na okružnú ako samostatná stavba. Uzávierka bola vyznačená dočasným dopravným značením, ktoré bude platiť aj v čase stavby samotného objektu okružnej križovatky. Obchádzka uzavretej križovatky je možná po Karpatskej ulici, ktorá je počas uzávierky križovatky zobojsmernená a zároveň je na nej zakázané státie a zastavovanie vozidiel.

Vzhľadom na očakávanú hustotu premávky na obchádzkovej trase samospráva žiada vodičov o zvýšenú pozornosť a vzájomnú toleranciu.

„Okresný dopravný inšpektorát počas úplnej uzávierky križovatky ulíc Slovenského odboja a Hraničná v meste Poprad z dôvodu výstavby okružnej križovatky bude v úseku obchádzkovej trasy vykonávať  dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,“ uviedol riaditeľ ODI OR PZ v Poprade Štefan Takáč.

Obmedzenia v MHD

Z dôvodu úplnej uzávierky došlo aj k obmedzeniam v mestskej hromadnej doprave, pričom od uvedeného termínu sú na linke č. 3 dočasne zrušené zastávky PP, obch. dom a PP, Sídl. Západ Šport v smere z autobusovej stanice do Veľkej. Linka č. 3 je vedená z autobusovej stanice priamo na zastávku PP, Veľká, Teplická Široká (bez obslúženia zastávok PP, obch. dom a PP, Sídl. Západ Šport).

Na linke č. 5, spoji č. 2 bola dočasne zrušená zastávka PP, obch. dom.

Linka č. 1 je zatiaľ bez zmeny.

V súvislosti s uvedenou uzávierkou samospráva upozorňuje na možnosť prípadného meškania spojov.

Prístup k supermarketu bude po celý čas prestavby križovatky zachovaný zo štátnej cesty č. III/3080 Slovenského odboja.

Dopravné obmedzenie:

doprava_kruh.jpg

 

Budúca podoba križovatky:

kruh.jpg


 
 

Primátor odovzdal do užívania 11 zrekonštruovaných obytných jednotiek v Zariadení pre seniorovVytlačiť
 

 

   3.JPG  02.jpg

   4.JPG   6.1.JPG  6.3.JPG

Primátor Popradu Jozef Švagerko v pondelok 25.septembra 2017 odovzdal do užívania 11 zrekonštruovaných obytných jednotiek v rámci ukončenia realizácie projektu „Bezbariérové úpravy Zariadenia pre seniorov – 3. etapa“.

Pri úprave ubytovacích buniek na 7. poschodí Zariadenia pre seniorov v Poprade na Komenského ulici boli zrealizované pôdorysné a materiálové úpravy priestorov s účelom dosiahnuť ich väčšiu bezbariérovosť. „Došlo k úpravám hygienických jadier – kúpeľní a WC, úprave existujúceho priestoru kuchyne a výmene elektrických rozvodov v celej obytnej jednotke. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena starého signalizačno-komunikačného systému za nový, technologicko modernejší. Cena za samostatnú rekonštrukciu predstavovala sumu 98 750 eur. Cena za výmenu signalizačno-komunikačného systému na štyroch  poschodiach s novou ústredňou tvorila čiastku 34 988 eur,“ uviedol riaditeľ Centra sociálnych služieb v Poprade Jozef Košický. Zo strany klientov boli najpozitívnejšie prijaté práve bezbariérové úpravy hygienických jadier. „Najväčšiu radosť majú zo sprchovacích kútov so sedačkou a signalizačno-komunikačným systémom pre prípad potreby privolať pomoc,“ doplnil Košický.

Celkovo ide o štvrté zrekonštruované poschodie v objekte na sídlisku Západ, v podobnom duchu chce samospráva zrekonštruovať aj zostávajúce štyri.

„Mesto Poprad je známe vysokou úrovňou poskytovania sociálnych služieb, vďaka ktorým chceme zabezpečiť dôstojnú starobu pre našich obyvateľov. Jestvujúce zariadenia nám napomáhajú tieto požiadavky napĺňať, no jedna vec je takéto zariadenia mať a druhá obnovovať a rekonštruovať ich. Bezbariérovosť, kuchynské linky, signalizačné zariadenia, to všetko sú veci, ktoré pomáhajú ľuďom zabezpečiť komfort a dôstojné prežitie staroby. Budeme preto hľadať prostriedky, aby sme mohli zrekonštruovať aj ďalšie poschodia a zázemie pre našich starších spoluobčanov naďalej skvalitňovať,“ doplnil primátor Popradu.

V súčasnosti je kapacita zariadenia na sídlisku Západ 97 klientov, v poradovníku je ďalších 95 záujemcov. Celková kapacita všetkých zariadení pre seniorov je 132 klientov, v Zariadení opatrovateľskej služby je kapacita 30 klientov. Zariadenia sú kapacitne vyťažené, v poradovníku sú ďalší záujemcovia.


 
 

V Poprade skončili tohtoročné veľkoplošné opravy ciest a chodníkovVytlačiť
 

20170914_125003.jpg

Správa mestských komunikácií (SMK) v Poprade zavŕšila tohtoročné veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov. Nové asfaltové koberce dostalo v roku 2017 spolu 11 200 m2 chodníkov a 2150 m2 mestských ciest. Veľkoplošné opravy realizovala od augusta spoločnosť STRABAG, ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní. Cena diela predstavuje sumu 178-tisíc Eur. „V snahe zabezpečiť čo najrýchlejší a zároveň plynulý priebeh asfaltovania sme už v júni začali s odstraňovaním starých, poškodených najmä liatych asfaltov, ktoré boli následne nahradené novými povrchmi,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Výber chodníkov a komunikácií bol vypracovaný SMK Poprad na základe požiadaviek a podnetov občanov a schválený vedením mesta. „Opravované úseky boli na sídliskách JUH a Západ, v Matejovciach, v centre Popradu, v Spišskej Sobote či vo Veľkej. Ďalšie kilometre opravených povrchov nadväzujú na minuloročný rekordný rozsah veľkoplošných opráv mestských komunikácií a chodníkov, keď sa podarilo opraviť viac ako 16 tisíc m2 chodníkov a ďalších 407 m ciest,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Okrem veľkoplošných opráv vykonáva SMK ďalšiu bežnú údržbu komunikácií – aktuálne prebieha oprava schodov na Šoltésovej ulici na sídlisku Juh III, opravu absolvovali aj schody pri evanjelickom kostole v centre Popradu, prebieha tiež obnova vodorovného dopravného značenia.


 
 
Položky 56-60 z 1329

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad

ďalšie dni

Štvrtok 24.5.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Piatok 25.5.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Sobota 26.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 27.5.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.5.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 29.5.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 30.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 31.5.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka