Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Odstávka vody v Poprade - VeľkejVytlačiť
 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. informuje, že dňa 22. marca 2017  od 08:00 do odstránenia poruchy  bude prerušená dodávka pitnej vody v Poprade - Veľkej na Ul. SNP -  od križovatky s Hurbanovou po križovatku s Teplickou ulicou.

Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

 


 
 

Popradský web už aj rozpráva Vytlačiť
 

Samospráva urobila ďalší krok k lepšej dostupnosti obsahu webového sídla mesta Poprad pre pre seniorov a slabozrakých. Od stredy 15.februára má mestská internetová stránka k dispozícii možnosť variabilného zväčšovania písma textu ako aj ďalšiu novinku – možnosť využiť na sprístupnenie obsahu hlasovú službu – tá po otvorení konkrétneho článku po kliknutí na príslušnú ikonu vďaka softvéru prečíta obsah článku.

Táto funkcionalita je prístupná aj pri prehliadaní stránky z mobilného zariadenia – v takomto prípade si však klient musí otvoriť jej PC verziu, ktorá zväčšovanie písma textu ako aj hlasovú službu ponúka.


 
 

Blížia sa zápisy, mesto ponúka novinkuVytlačiť
 

Zápisy do prvých ročníkov základných škôl sa blížia. „Zápisy sa budú, podobne ako minulý rok, konať v prvý aprílový týždeň od utorka do štvrtka v zmysle VZN mesta Poprad. Informácie budú včas oznámené cez médiá, internetové stránky mesta, ale aj prostredníctvom jednotlivých škôl. Už sme zisťovali možný počet detí podľa evidencie obyvateľstva, ale budeme sa tomu venovať až na porade s riaditeľmi,“ uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.

Po zápise má rodič možnosť požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, ale musí splniť určité povinnosti. „Musí mať odporúčanie pediatra a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Riaditeľ na základe týchto odporúčaní musí odklad udeliť,“ zdôraznila E. Pilárová s tým, že takýchto prípadov každý rok pribúda. „Je to možno spôsobené aj tým, že deti majú veľmi veľa vzruchov vo svojom prostredí. Dnes všetky technologické vymoženosti na deti vplývajú a nie každé dieťa to vie spracovať. Môže dôjsť k poruchám, ktoré sú vrodené alebo získané,“ vysvetľovala.

Práve kvôli tomuto trendu prichádza mesto Poprad s novinkou. „Rozhodli sme sa urobiť prieskum na základe iniciatívy zo ZŠ s MŠ Jarná, ktorá má špeciálneho pedagóga pre deti s rôznymi poruchami učenia, či správania. Chceme rodičom ponúknuť možnosť otvoriť v prvom ročníku tzv. prípravný ročník. Rovnakým spôsobom chceme postupovať aj pri zápise detí do materských škôl. Je však rozdiel medzi prípravným ročníkom a nultým ročníkom. V nultom ročníku sú deti s nedostatočnou zrelosťou, ale aj zo sociálne zanedbaného prostredia. V prípravnom ročníku nemôže byť dieťa zo sociálne zanedbaného prostredia, vyslovene ide o poruchy správania, či učenia sa,“ zdôraznila E. Pilárová.

Mnohí rodičia majú dilemu, či dieťa nechať v škôlke dozrieť kým sa dá, alebo ho vypraviť na cestu školského života. Odborníci riešia takéto prípady každý rok. „Zo zákona je možné žiadať o doklad dvakrát po sebe. O rok by teda malo dieťa prísť na kontrolu, či dobehlo veci, v ktorých bolo slabšie. Je to individuálne, ale sú deti, ktorým odklad pomôže,“ ozrejmila Martina Barillová z CPPPaP v Poprade a dodala: „Odklad sa dáva v prvom rade, kvôli nejakej zdravotnej nespôsobilosti, čo odporúča pediater. My odporúčame odklad najčastejšie z dôvodu nesprávnej výslovnosti, či z dôvodu nedostatočnej grafomotoriky. Taktiež aj z dôvodu sociálnej a emocionálnej nezrelosti, keď je dieťa hravé a nie je napríklad odpútané od blízkej osoby. Rodičia si čoraz viac uvedomujú, že odklad povinnej školskej dochádzky nie je trest. Ak dieťa nemá byť od začiatku v škole úspešné, tak je tam dôvod na odklad.“

(Noviny Poprad)


 
 

Anketa NAJ PEDAGÓG 2017 pozná víťazovVytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlásilo výsledky tretieho ročníka ankety NAJ PEDAGÓG 2017. V rámci nej pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo najaktívnejších a  najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl pôsobiacich na území mesta. Školy mohli po internom hlasovaní alebo výbere s možnosťou zapojenia pedagógov, žiakov a rodičov nominovať do ankety NAJ PEDAGÓG 2017 pedagogických zamestnancov v týchto kategóriách:

1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec – do tejto kategórie mohli byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci bez ohľadu na vek (teda aj mladí), ktorí sú tvoriví, akční, zavádzajú do edukačného procesu inovatívne metódy, využívajú netradičné metódy a  formy práce, publikujú, pracujú v metodických združeniach a predmetových komisiách, aktívne pracujú v rôznych spoločenských organizáciách.

2. Učiteľ s  mimoriadnymi výsledkami – do tejto kategórie mohli byť navrhnutí pedagógovia, ktorí vo svojej pedagogickej praxi dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v projektoch, v reprezentácii školy, mesta, kraja či republiky.

3. Zaslúžilý učiteľ - do tejto kategórie mohli byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci podľa dĺžky pedagogickej praxe - takí, ktorí pracujú v školstve, alebo  sú už na dôchodku, alebo sú v preddôchodkovom veku, ktorí svoj aktívny pedagogický život zasvätili práci s deťmi v  škole aj mimo školy. Nemuseli dosiahnuť mimoriadny úspech, ale sú z  pohľadu žiakov, vedenia školy i rodičov skvelými učiteľmi.

V stanovenej lehote bolo organizátorovi ankety doručených spolu 17 nominácií. Odborná rozhodovala v tomto zložení: predseda poroty 1.viceprimátor Igor Wzoš;

Alena Madzinová, podpredsedníčka komisie školstva, mládeže a športu pri MsZ, poslankyňa MsZ mesta Poprad; Edita Pilárová, vedúca odboru školstva,mládeže a športu MsÚ v Poprade.

Porota rozhodla rozhodla o udelení cien nasledujúcim spôsobom:

 

Kategória: Akčný – tvorivý učiteľ

Zoran Stojanovič – ZŠ s MŠ Tajovského ul, Poprad

„Obľúbený a naozaj akčný pedagóg a skvelý kolega, ktorý svojim športovým zápalom dokáže chytiť všetkých okolo seba. Do bojovnosti a chuti vyhrávať neustále zasväcuje aj svojich žiakov, ktorým ukazuje pozitíva a krásy športu. Je veľmi ťažké vymenovať všetky úspechy, ktoré pán učiteľ Zoran so svojimi žiakmi dosiahol. Je vzorom pre všetkých učiteľov,“ uviedla v nominácii riaditeľka ZŠ s MŠ Tajovského PaedDr. Renáta Vlčková.

Zoran Stojanovič bol porotou nominovaný do celoslovenského finále ankety o najobľúbenejšieho učiteľa ZLATÝ AMOS, ktoré sa uskutoční 8.mája 2017 v Poprade.

 

Kategória: Učiteľ s mimoriadnymi výsledkami

Mgr. Tatiana Husárová, Stredná zdravotnícka škola, Poprad

Absolventka Strednej zdravotníckej školy v Poprade, kde vyučuje anglický jazyk. Založila jedinečný divadelný súbor Art Academy, v ktorom už 10 rok režíruje divadelné hry v angličtine, pre ktoré vyhľadáva talenty z radov študentov rôznych škôl. Jej prínos v oblasti rozvoja komunikačných zručností v angličtine už ocenili aj dvaja britskí veľvyslanci na Slovensku. Jej študenti sú viacnásobnými víťazmi celoštátnej súťaže Jazykový kvet, režírovala galaprogram Umelci Popradu, spolupracuje s Maticou Slovenskou, je tohtoročnou víťazkou oblastného kola v prednese poézie žien Vansovej Lomnička 2016.

 

Ing. Veronika Špaková, ZŠ s MŠ, Dostojevského ul., Poprad

Pedagóg s vysokou mierou zodpovednosti a aktívnej všestrannosti. Vyučuje anglický jazyk, matematiku a informatiku. Počas existencie Školského športového strediska so zameraním na gymnastiku bola trénerkou a gymnastky pod jej vedením dosiahli vynikajúce výsledky v Slovenskom pohári, dosiahli aj na titul majsteriek Slovenska. Aj vďaka nej získala škola ocenenie Gymnastickej federácie za rozvoj gymnastiky na Slovensku. Prostredníctvom projektov Comenius pomohla škole získať finančné prostriedky a neoceniteľné zážitky a skúsenosti. Je vzorom pre kolegov a ľudí, ktorí ju poznajú a obdivujú jej energiu a chuť neustále dosahovať vysoké méty.

 

Kategória: Zaslúžilý pedagóg

Mgr. Zuzana Ometáková, ZŠ s MŚ , Tajovského ul., Poprad

„Za celoživotné pôsobenie v oblasti základného školstva, za edukačnú a riadiacu činnosť, za humánny a tvorivý prístup a vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese.“

Od roku 1986 pôsobila v ZŠ Tajovského v Poprade, kde sa v roku 1991 stala jej riaditeľkou, ktorou bola až do roku 2015. Pod jej vedením bola škola v rámci okresu medzi prvými školami ako samostatnými organizáciami s právnou subjektivitou. Mala i má mimoriadny prínos na rozvoji a modernizácii školy, tým najväčším úspechom bol projekt z eurofondov na rekonštrukciu, ktorý bol jediným úspešným v rámci ZŠ v meste Poprad.

Cenu v mene Z.Ometákovej, ktorá sa slávnostného vyhlásenia nemohla zúčastniť, prevzala riaditeľka ZŠ s MŠ Tajovského PaedDr. Renáta Vlčková.

 

Ján Alžbetkin, Stredná priemyselná škola, Poprad

Ján Alžbetkin bol učiteľom praxe na SPŠ v Poprade 37 rokov – od roku 1966 až do roku 2003. Povedomie tisícov absolventov školy je spojené s tým, že ich naučil niečo manuálne vyrobiť, s otcovským prístupom odborníka na prax a spracovanie dreva a kovu. Zabezpečoval súvislú odbornú prax žiakov napríklad v Škode Mladá Boleslav, ale aj vo Vagónke, Tatramate, Whirlpoole, Chemosvite či Strojcheme. Aj po odchode do dôchodku si nájde čas a zavíta do školských dielní a pomáha pri údržbe. Svojim prístupom, nadšením, vedomosťami a pedagogickým majstrovstvom je vzorom aj pre súčasnú generáciu učiteľov SPŠ.


 
 

Mesto a kraj združili peniaze na okružnú križovatkuVytlačiť
 

Už v lete sa predpokladá začiatok prác na prestavbe križovatky cesty Ul. slovenského odboja a Ul. Hraničnej na okružnú križovatku. Stavba bude spolufinancovaná mestom Poprad a Prešovským samosprávnym krajom v pomere 250 tisíc mesto a 300 tisíc eur PSK. Prestavbu si vyžaduje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky v krížení ciest v blízkosti Billy na sídlisku Západ. Na štvrtkovom rokovaní MsZ poslanci schválili účasť mesta v združení bez právnej subjektivity s PSK na realizáciu tejto stavby. Mesto zároveň zabezpečí majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, vydanie právoplatného stavebného povolenia, proces vereného obstarávania na výber zhotoviteľa prestavby, výkon objednávateľa a stavebného dozoru stavby, ako aj dokumentáciu skutočného zrealizovania stavby.(Noviny Poprad)


 
 
Položky 56-60 z 1212

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Sobota 19.8.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 20.8.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 21.8.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 22.8.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 23.8.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 24.8.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 25.8.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 26.8.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka