Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Psíky v popradskom útulku mali oneskorené VianoceVytlačiť
 

Mestský útulok pre túlavé a odchytené psy v Poprade usporiadal v utorok 27.decembra ďalší ročník podujatia VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY. Aj napriek chladnému počasiu so silným vetrom, ktoré ovplyvnilo dramaturgiu podujatia, si cestu do útulku našla približne stovka dobrých ľudí. Už tradične dominovali rodiny s deťmi, ktoré okrem toho, že vzali psíkov na prechádzku, priniesli obyvateľom útulku aj oneskorené vianočné darčeky. „Psíkovia dostali takmer 300kg granúl, 20 kg konzerv, rôzne maškrty, pod stromčekom nechýbali ani misky, obojky, deky či vankúše,“ vyratúva Peter Greňa z útulku. „Sme radi, že okrem pre nás už známych tvárí si cestu do útulku našli aj ďalší – veľkí i malí milovníci zvierat. V jednom prípade prejavili dokonca záujem aj o adopciu, takže to je asi ten najkrajší darček,“ uzavrel Greňa.

V popradskom útulku je v súčasnosti 27 psov, v dočasných opaterách ďalších 17 psov. Od začiatku roka do 27.decembra 2016 prijal útulok spolu 172 psíkov. Z toho 91 psíkom pomohol útulok nájsť nový domov, ďalších 37 zatúlaných psov pomohol útulok vrátiť pôvodným majiteľom.


 
 

Novoročný príhovor primátora mestaVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,
uplynulý rok 2016 zavŕšil polovicu doterajšieho volebného obdobia, odkedy som sa ujal vedenia mesta Poprad ako primátor. Boli to dva náročné roky naplnené ambicióznymi víziami a zámermi, z ktorých niektoré sa už dočkali svojho splnenia, iné ešte len čakajú na uskutočnenie. Spolu so svojimi spolupracovníkmi sme si stanovili veľké ciele, ktoré sa nedajú zrealizovať za krátke obdobie, ale vyžadujú si dôkladnú prípravu. Veď viaceré ovplyvnia život nášho spoločného mesta nie iba na roky, ale až na desaťročia.

Kým prvý rok môjho pôsobenia na poste primátora Popradu bol rokom položenia základov pre presadzovanie novej línie vedenia mesta, v druhom sa už dostavili prvé konkrétne výsledky a som presvedčený, že nasledujúci rok 2017 prinesie uskutočnenie mnohých plánov, ktoré sme si určili.

Po celý minulý rok, rovnako ako v roku predtým, sme dôsledne pracovali na zmene a doplnku Územného plánu mesta Poprad, do ktorého sme aktívne zapojili Vás – občanov, aby ste sa spolupodieľali na jeho premene. Vaše podnety, pripomienky a návrhy sme sa snažili zohľadniť a vytvoriť tak dokument, ktorý bude významným podkladom pre ďalší rozvoj nášho mesta. Nie je vždy jednoduché ani možné, vyhovieť všetkým, ale vždy som mal na zreteli, aby každé riešenie bolo čo najlepšie pre obyvateľov mesta. Vždy mám na pamäti spokojnosť a dobro pre všetkých Popradčanov bez rozdielu, či sú to Sobotčania, Veľčania, Matejovčania, Strážania, Kvetničania, či občania zo sídlisk alebo centra. Vediem toto mesto v prospech Vás všetkých, ale je jasné, že pri riešení niektorých dôležitých záležitostí sú rozhodovania ťažké a vyžadujú si aj kompromisy. V uplynulom roku medzi verejnosťou najviac zarezonoval zámer parkovacieho domu na Rastislavovej ulici, obmedzenie parkovania dodávok a nákladných áut na sídliskách Juh I-VI, problémy v popradskom hokeji a v dotovaní športu v meste, situácia a riešenie mediáciou medzi občanmi a spoločnosťou Schule atď.

V rámci investičných aktivít patrili v minulom roku medzi najvýznamnejšie výstavba kruhovej križovatky na Ul. L. Svobodu, Rázusovej a Mládeže, rekonštrukcia Bernolákovej ulice, rozsiahle veľkoplošné opravy chodníkov a ciest, viaceré vylepšenia na cintoríne vo Veľkej, Strážach a príprava ďalších na ostatných pohrebiskách. V závere roka sme vyhodnotili architektonicko-konštrukčnú súťaž vyhliadkovej veže na vrchu Zámčisko v Kvetnici, kde v minulom roku prebiehal archeologický výskum a priniesol veľa zaujímavých nálezov. Vôbec Kvetnica bola vlani často v centre pozornosti – okrem iného bola miestom vzniku Baníckeho cechu horného Spiša, ale aj riešenia pozemkov pod komunikáciami, chodníkmi a verejnou zeleňou, aby Kvetničania nedoplácali na minulosť a mohli si byť istí, že mesto sa snaží všetkým svojim obyvateľov vytvoriť spokojné miesto na život.

V roku 2017 sa medzi investičné zámery zaradia: dlhoočakávaná prestavba križovatky štátnej cesty na Ul. Slovenského odboja a mestskej komunikácie na Ul. Hraničnej na okružnú križovatku, stabilizácia svahu na Kukučínovej ul. V Strážach, rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov na Ul. Staré ihrisko, most pre peších a cyklistov ponad štátnu cestu 66, cyklistický chodník od mestského úradu do Spišskej Soboty, rekonštrukcia verejného osvetlenia na Velickej ceste, vybudovanie parkoviska NTC, tréningová hala a nákup rolby pre zimný štadión, oplotenie futbalového ihriska v Strážach, rekonštrukcia a prístavba budovy Materskej školy na Podtatranskej ulici, vybudovanie skate parku, workout parku, oplotenie zariadenia pre seniorov, rekonštrukcia nebytového priestoru Reduta v Poprade, nocľaháreň na Levočskej ul., spolufinancovanie projektu na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov a ďalšie.

Vyčlenené sú aj finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (PaPD) na rekonštrukciu kultúrneho domu vo Veľkej, Brokoffovho domu v Spišskej Sobote, PaPD rekonštrukcie mestskej komunikácie na Ul. Boženy Němcovej, Ul. Vagonárskej, chodníka na Ul. Allendeho a prepojenia pre peších pri ZŠ v Matejovciach, mosta na Ul. Francisciho, tiež PaPD rekonštrukcie mestskej komunikácie okolo tenisových kurtov ZŠ Veľká, športovísk – areál ZŠ Matejovce a areál ZŠ Komenského, rekonštrukcie Immaculaty v Matejovciach a detského ihriska v Spišskej Sobote.

Do nového roka vstupuje mesto Poprad aj s výnimočnou zmenou – spravovanie tepelného hospodárstva po dvadsiatich rokoch bude vykonávať Popradská energetická spoločnosť, ktorej je mesto stopercentným vlastníkom. Som presvedčený, že Popradčania pocítia túto zmenu vo svoj prospech a budú za teplo platiť menej.

Koncom roka 2016 sa Poprad zviditeľnil i ďalším významným počinom – stal sa členom Slovak Smart City Clustra a presadzuje sa ako moderné mesto, ktoré bude postupne zavádzať inteligentné technológie do riadenia a celého chodu mesta.

Stálu pozornosť venujeme takisto rozvoju školstva nielen v obnove a modernizácii budov, ale aj v skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho systému. Od nového roka dochádza tiež k zmene systému v školskom stravovaní – vytvoreniu jednotného jedálneho lístka na všetkých popradských základných školách.

Ak sa obzriem späť na rok 2016, môžem konštatovať, že mesto je vo výbornej finančnej kondícii, doma i v zahraničí sa teší jedinečnému renomé ako líder regiónu cestovného ruchu na Slovensku. Tisíce návštevníkov k nám prichádzajú počas celého roka, aby si vychutnali bohaté kultúrne, športové a spoločenské programy, prezreli si pamätihodnosti a historické cennosti, ku ktorým pribudne po rekonštrukcii Podtatranského múzea i prezentácia kniežacej hrobky. Poprad je povestný jedinečnými podujatiami počas celého roka a v zime navyše svojou vianočnou výzdobou, do ktorej sme aj tohto roku pridali nové prvky, najmä adventný veniec okolo fontány. V uplynulom roku sa mesto zaslúžilo aj o vybudovanie nového informačného systému o pamiatkach v Spišskej Sobote, zabezpečilo organové CD z popradských kostolov, prispelo k realizácii projektu Umenie v podchode, usporiadalo workshop o cestovnom ruchu Workshop Poprad 2016, Scholtzove dni v Matejovciach, konferenciu o smerovaní popradského športu, podporilo charitatívne podujatie Integrácia so živou reťazou detí z námestia až k viacúčelovej hale Aréna, postaralo sa o znovuoživenie kina Tatran, odkúpilo budovu bývalého Tatranského múzea vo Veľkej, ktorú chce zrekonštruovať a multifunkčne využiť, uskutočnila sa tiež rekonštrukcia zimného štadióna, bolo vybudované nové tréningové ihrisko NTC. K imidžu Popradu prispelo množstvo skvelých podujatí ako boli festivaly v spolupráci s OZ Pre mesto Made in Slovakia a Viva Italia, tenisový turnaj ATP Challenger Tour 2016, oslavy 110. výročia futbalu v Poprade, bežecké preteky Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka či spolupráca na Feel Fajn Poprad a ďalších.

Vážení spoluobčania,
každodenný život v meste prináša veľa vecí, ktoré treba riešiť „za pochodu“ a vedenie mesta ich rieši tak, aby ste nepocítili žiadne obmedzenia alebo problémy. Kým sa z našich spoločných predsavzatí stanú skutky a dospejú do realizácie, si často vyžaduje určitý čas, avšak iba dobre pripravené zámery sú zárukou úspechu. Verím, že spoločnými silami budeme pokračovať v budovaní nášho mesta. Ďakujem Vám za Vašu doterajšiu podporu a spoluprácu, ktorou prispievate k dobrému menu Popradu.

Do nového roka 2017 Vám prajem veľa zdravia, šťastia, pracovných aj osobných úspechov, aby sa nám dobre žilo a tvorilo v našom spoločnom meste Poprad.

Jozef Švagerko,
primátor mesta Poprad


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

Mesto Poprad už po 14-krát podávalo štedrovečerné menu, toho roku v spolupráci s Jedálňou Centra sociálnych služieb v Poprade na Baníckej ulici. Nechýbalo ani obdarovanie tých, ktorí žijú na ulici a nemajú to šťastie byť počas vianočných sviatkov v kruhu rodiny. Oblátky s medom, kapustnica, zemiakový šalát, vyprážaná ryba, koláče, chlieb, vianočka, ovocie - nič z toho na sviatočne prestretom stole nechýbalo. Klienti zariadenia neskrývali ani radosť z darčekov v ruksakoch, ktorými boli obdarovaní primátorom mesta. Ponožky, spodná bielizeň, hygienické potreby, konzervy, káva, čaj, lupienky, sladkosti, polievky a pod., to všetko si našli pod vianočným stromčekom.

Mesto Poprad a klienti chcú touto cestou poďakovať tým, ktorí prispeli a pomohli zrealizovať túto myšlienku:

FEGA FROST s. r. o. Kežmarok, Kaufland Poprad, Reštaurácia Zimný štadión Poprad, Perkins Poprad, Denné centrum Veľká, Kvety Victor Poprad, Baliarne obchodu Poprad, Sintra spol. s r. o. Poprad,Podtatranská hydina , MVDr. Konkoľová Hana, Tatrakon spol. s r. o. Poprad, Územný spolok SČK Poprad, OZ Korene Poprad, poďakovanie patrí aj pánovi Františkovi z Popradu.

(ppp)


 
 

Na konci uplynulého roka mal Poprad 50 718 obyvateľovVytlačiť
 

Podľa údajov referátu evidencie obyvateľstva MsÚ v Poprade dosiahol k 31. decembru 2016 počet obyvateľov mesta Poprad 50 718, čo je o 250 menej oproti koncu predchádzajúceho roka. Avšak v roku 2016 ubudlo o 65 Popradčanov menej ako v roku 2015, kedy ich počet poklesol o 315. Vlaňajší úbytok je teda menší než bol pred rokom. Žien a dievčat bolo 26 495, mužov a chlapcov 24 223.

K trvalému pobytu v Poprade sa v uplynulom roku prihlásilo 613 občanov, odhlásilo sa 953, z toho do cudziny 64, čo je takmer o polovicu menej než v roku predtým. Narodilo sa 451 detí, zomrelo 371 obyvateľov. Narodilo sa aj zomrelo menej ľudí než v roku 2015.

Čo sa týka vekovej štruktúry, najväčšiu skupinu tvoria občania v produktívnom veku od 18 do 60 rokov, ktorých bolo v Poprade ku koncu uplynulého roka 31 155, za nimi nasledujú obyvatelia nad 60 rokov, ktorých bolo 11 114. Detí od 6 do 15 rokov bolo 4 092, od 3 do 6 rokov 1 544, mládeže od 15 do 18 rokov bolo 1 419 a detí do troch rokov 1 394. Traja občania by sa mali v roku 2017 dožiť sto a viac rokov.

Najviac občanov býva v centre mesta a na sídliskách – 37 698, potom v mestskej časti Veľká – 4 657, s tesným rozdielom v Matejovciach – 2 834 a v Spišskej Sobote – 2 827. V Strážach žije 586 ľudí, v Kvetnici 198. V meste Poprad je evidovaných 1 918 ľudí bez domova, čo je o 76 viac ako ku koncu roka 2015.

(pmm)


 
 

Najobľúbenejšími menami medzi rodičmi boli Sofia a JakubVytlačiť
 

Minulý rok zapísali do knihy narodení v pôsobnosti Matričného úradu v Poprade 1311 detí, čo je o 72 viac ako v roku 2015. Z toho bolo 666 dievčat a 645 chlapcov. Pokračuje teda trend zvyšujúceho sa počtu novorodeniatok. Hoci v roku 2015 sa narodili len o tri deti viac ako v roku 2014, rok 2016 zato svojou štatistikou predčil očakávania.

V uplynulom roku sa narodilo dvanásť párov dvojičiek, z toho 7 párov boli chlapci, 3 páry dievčatá a jeden pár boli chlapec a dievča. Trojčatá ani štvorčatá sa vlani v popradskej nemocnici nenarodili.

Kým u našich predkov prevládala najmä u mužských potomkov tradícia a chlapci dostávali meno po svojom otcovi, dedovi alebo klasické slovenské mená, dnes panuje oveľa väčšia rôznorodosť. Rodičia neraz dlho pred pôrodom listujú v kalendári, hľadajú na internete, sledujú, aké mená dávajú svojim ratolestiam celebrity, ba podaktorí sú ovplyvnení aj obľúbenými seriálmi. Dnes už nie je ničím nezvyčajným, ak dajú svojim deťom nie iba jedno, ale aj dve či tri mená. Najmä, ak sa nevedia dohodnúť alebo v prípade rodičov zo zahraničia, kde je takáto prax bežnejšia. Na Slovensku môžu dať rodičia svojmu dieťatku 2 až 3 mená bez poplatku.

Podľa údajov Matričného úradu v Poprade dve mená dostalo v minulom roku 25 dievčat a 7 chlapcov, jednému dievčatku zapísali až tri mená.

Mená hýrili rozmanitosťou. Je zaujímavosťou, že väčšej obľube sa v poslednom čase začalo tešiť meno Anna, Hana, ale aj Ela, Ella alebo Simon, Šimon. V rebríčku najčastejších mien, ktoré dávali rodičia svojim novonarodeným deťom v matričnom obvode Poprad vlani patrili u dievčat Sofia (28-krát), Ema (27), Viktória (21), Karolína (19) a Kristína (16). Rebríček sa dosť premiešal – v roku predtým mu kraľovala Nina, za ňou Laura, zhodne Sofia a Kristína, Alexandra a Ema. U chlapcov zvíťazil v obľúbenosti za rok 2016 Jakub (33), za ním Samuel (25), Adam (19), rovnako Matej a Oliver (18) a Dávid (17). V roku 2015 viedol tabuľku najčastejších chlapčenských mien Filip, za ním bol Matúš, Jakub, Peter, Lukáš a Samuel.

O tom, aké exotické mená dávali rodičia deťom pod Tatrami v uplynulom roku, sa dočítate v aktuálnom vydaní týždenníka NOVINY POPRAD.

(mar) 


 
 
Položky 56-60 z 1158

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00ďalšie dni

Nedeľa 26.3.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Pondelok 27.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 29.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 30.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 31.3.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka