Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Október priniesol do Popradu snehVytlačiť
 

sneh2.jpg   sneh.jpg

So začiatkom sneženia vyrazilo v nedeľu 29.októbra 2017 večer v Poprade do ulíc postupne 5 mechanizmov Správy mestských komunikácií(SMK) Poprad, ktoré pluhovali, posýpali chodníky a komunikácie medzi bytovkami. "Počas tejto noci bolo použitých spolu 22 ton posypovej soli. Momentálne prebieha dočisťovanie chodníkov, lávok, komunikácií medzi bytovými domami a ciest," uviedol v pondelok 30.októbra riaditeľ SMK Peter Fabian.


 
 

Mestskí policajti rozdávali reflexné prvky senioromVytlačiť
 

pre1.jpg   pre2.jpg

V súvislosti s očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas dní Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas sviatkov, Mestská polícia Poprad opätovne zaradila medzi svoje preventívne akcie aj rozdávanie reflexných prvkov. V nedeľu 29.októbra 2017 tieto reflexné prvky mestskí policajti rozdávali občanom pred Kostolom sv. Juraja v Spišskej Sobote, Chrámom svätého Petra a Pavla na Ulici Ústecko-orlickej, Kostolom svätého Cyrila a Metoda na Ulici L.Svobodu, Kostolom sv. Apoštola Jána v Poprade-Veľkej, Kostolom sv. Štefana v Poprade-Matejovciach a Kostolom sv. Jána Krstiteľa v Poprade-Strážach. Na uvedených miestach bolo celkovo občanom príslušníkmi Mestskej polície Poprad rozdaných 500 ks reflexných prvkov. „Používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Podcenenie reflexných prvkov na oblečení prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, čím je samotný život. Je potrebné si uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. Veríme, že náš dobrý úmysel zvýši povedomie chodcov a účastníkov cestnej premávky o význame nosenia reflexných prvkov a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov v našom meste,“ uviedol náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula. Pre chodcov je aj veľmi riskantné a nebezpečné vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla, predovšetkým na autobusových zastávkach, spomedzi zaparkovaných vozidiel a na málo osvetlených miestach. Je dôležité, aby vodiči rešpektovali práva chodcov na priechode a boli predvídaví. „Rizikovými skupinami hlavne v tomto období sú starší ľudia, ktorí sa často správajú nepredvídateľne, preto opatrnosti aj v okolí cintorínov nikdy nie je dosť. Predvídanie, prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, vyhýbanie sa rizikovým úsekom, to všetko tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na ceste,“ doplnil Šipula. MsP zároveň apeluje na vodičov, aby boli ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky na cestách.

Príslušníci Mestskej polície Poprad vykonávajú v období sviatkov zvýšený výkon služby v okolí cintorínov so zámerom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a zabezpečiť verejný poriadok.

foto: MsP Poprad

 


 
 

Odrazovým mostíkom olympiády je plávanie Vytlačiť
 

Hoci jedno z vrcholných športových podujatí organizovaných mestom Poprad začne tradične vo vode, rysoval sa iný variant. „Koncom septembra zavítal pod Tatry svetový pohár v cyklokrose. Plánovali sme spojiť Popradský detský pedál do novej disciplíny v rámci olympiády, do cyklistiky. Nápad presahoval rámec základných škôl, keďže mali súťažiť i škôlkari,“ rozhovoril sa referent mládeže a športu a zároveň koordinátor Športovej olympiády mesta Peter Procházka a jedným dychom dodal: „Žiaľ, areál organizátorskej školy na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote sa kvôli oprave chodníkov v tom čase zmenil na nepoznanie. Nabehli doň ťažké stroje a bolo vymaľované. Racionálne sme vyhodnotili, že bezpečnosť detí by to ohrozilo.“ Spomínané dôvody viedli opätovne k situácií, že olympiáda štartuje v bazéne. „Našťastie, podarilo sa nám nájsť spoločnú reč s Klubom plávania Aquacity, za čo im touto cestou ďakujem, a preteky budú. Po novom síce už nie ako súčasť Pohára olympijských nádejí, no zato s rozšíreným počtom disciplín pre mladších žiakov,“ informoval Procházka. Od aktuálneho ročníka sa môže vyvíjať formát súťaže do budúcnosti.  „Úprimne povedané, tých zmien je toľko, že sami nevieme, čo môžeme očakávať. Čas ukáže. Dôležitou skutočnosťou ale je, že popradské deti chcú športovať. Vo veľkej miere za to vďačíme trénerom a pedagógom, ktorí ich vedú,“ uzatvára Procházka z odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad. 

Program ŠOMP: 
10. november 2017 (čas, miesto, spoluorganizátor) plávanie (od 7,45 h.; Aquacity Poprad; ZŠ s MŠ Vagonárska Poprad - Spišská Sobota a KP Aquacity)
pozn.: Slávnostné otvorenie je naplánované na 9:00 hod. Vlani sa do súťaží v plávaní zapojilo
vyše sto pretekárov z 12 základných škôl.


 
 

MsZ schválilo predaj pozemkov v záhradkovej osade na sídlisku Západ IVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo spôsob predaja pozemkov v záhradkárskej osade na sídlisku Západ I. Pred 5 rokmi vtedajšie MsZ neschválilo predaj mestských pozemkov o celkovej výmere 9 387 m2 v tejto záhradkárskej osade, ale žiadalo ako vyrovnanie náhradné pozemky. Záhradkári sa o majetkovoprávne vysporiadanie snažia od roku 1997, kedy nadobudol platnosť Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim.

Záhradkári počas svojho pôsobenia zveľadili územie, ktoré bolo kedysi močariskom a smetiskom. MsZ na svojom 5.plánovanom zasadnutí dňa 26.10.2017 schválilo spôsob prevodu nehnuteľností, teda parciel, na ktorých sú záhradky v ZO na Západe I predajom za cenu určenú podľa znaleckého posudku 8,31 €/m2 užívateľom týchto záhradiek z dôvodu hodného osobitného zreteľa s podmienkou predkupného práva pre mesto Poprad na dobu 30 rokov. „Ďakujem za nás všetkých, aj za tých záhradkárov, ktorí sa toho nedožili, poslancom a vedeniu mesta, že po dvadsiatich rokoch sa jednohlasne zmenilo rozhodnutie mesta Poprad a odsúhlasili nám predaj pozemkov. Je to veľký posun, že ich získame do vlastníctva a nádej pre všetkých záhradkárov, pretože v Poprade máme 2 tisíc záhradiek na viac ako 200 hektároch pôdy, že sa konečne dohodneme aj so súkromnými vlastníkmi,“ uviedol predseda ZO SZZ č. 35-18 Západ I. Jozef Kubus. „Som rád, že veci, ktoré sa riešili 20 rokov sa pohli. Uznesenie z roku 2012 nebolo dobré. Chceli sme záhradkárom pomôcť a verím, že budú spokojní. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov riešia všetky záhradkárske osady, ale na Západe I bolo najviac mestských pozemkov. Som rád, že som poslancov presvedčil, aby sme krivdu spred desiatok rokov dokázali napraviť,“ uzavrel primátor Popradu Jozef Švagerko.

(mar)


 
 

Vianočná výzdoba absolvuje omladzovaciu kúruVytlačiť
 

2017-11-07 13.19.32.jpgVianočná výzdoba Popradu absolvuje pred tohtoročnými Vianocami omladzovaciu kúru. Rozsiahlejšie opravy boli nevyhnutné z dôvodu opotrebenia a životnosti jednotlivých prvkov či technológií. „Potrebné boli výmeny svetelných reťazí, ktoré sú trvalo inštalované na stromoch v centre mesta, generálnu opravu absolvuje aj vstupná brána. V snahe zabezpečiť všetky opravy, revízie ako aj montáž ďalších prvkov rozsiahlej vianočnej výzdoby načas, začala samospráva s jej postupnou inštaláciou v skoršom termíne,“ uviedla Iveta Borňáková z odboru správy majetku MsÚ v Poprade. Vianočná výzdoba Popradu bude v tomto roku doplnená o vianočné girlandy tak, aby obopínali celé Námestie sv. Egídia v Poprade. K pôvodne zakúpeným 300 metrom girlánd v uplynulom roku tak pribudne ďalších 900 metrov. Takýmto spôsobom mesto úplne obmení girlandovú časť výzdoby, ktorej pôvodné prvky už vykazovali veľkú mieru poškodenia a nefunkčnosti. „Do 1.decembra chceme mať kompletne nainštalovanú a odskúšanú celú vianočnú výzdobu tak, aby sme už v čase 1.adventnej nedele mohli rozsvietiť adventné mestečko. Následne bude celá vianočná výzdoba rozsvietená 5.decembra Mikulášom a jeho malými pomocníkmi, ktorí zaplnia celé popradské námestie. Výzdoba bude svietiť do 31.januára,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Súčasťou vianočnej výzdoby bude aj v tomto roku adventné mestečko so stánkami v okolí fontány na Námestí sv. Egídia. Adventné mestečko bude v prevádzke od 3.decembra do 10.januára a predajcovia v ňom budú ponúkať opäť vianočné dobroty a tovar. Zimný festival podujatí pod názvom POPRADSKÉ VIANOCE bude pozostávať z 33 podujatí – vrátane Tradičného vianočného jarmoku, ktorý sa uskutoční v čase od 8. do 10.decembra.


 
 
Položky 66-70 z 1321

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 18.2.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 19.2.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 20.2.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 21.2.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 22.2.
Styrax - L. Svobodu 3782 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 23.2.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 24.2.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.2.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka