Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Mesto a kraj združili peniaze na okružnú križovatkuVytlačiť
 

Už v lete sa predpokladá začiatok prác na prestavbe križovatky cesty Ul. slovenského odboja a Ul. Hraničnej na okružnú križovatku. Stavba bude spolufinancovaná mestom Poprad a Prešovským samosprávnym krajom v pomere 250 tisíc mesto a 300 tisíc eur PSK. Prestavbu si vyžaduje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky v krížení ciest v blízkosti Billy na sídlisku Západ. Na štvrtkovom rokovaní MsZ poslanci schválili účasť mesta v združení bez právnej subjektivity s PSK na realizáciu tejto stavby. Mesto zároveň zabezpečí majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, vydanie právoplatného stavebného povolenia, proces vereného obstarávania na výber zhotoviteľa prestavby, výkon objednávateľa a stavebného dozoru stavby, ako aj dokumentáciu skutočného zrealizovania stavby.(Noviny Poprad)


 
 

Začali riešiť problém komunitného centraVytlačiť
 

Po tom, čo sa petícia proti výstavbe komunitného centra vo vybranej lokalite v mestskej časti Matejovce dostala pred poslancov na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretli sa obe strany opäť. Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko zvolal stretnutie so zástupcami petičného výboru, ako aj zástupcov zainteresovaných orgánov. Po stretnutí s primátorom mesta boli zástupcovia petičného výboru, ako aj samotní prítomní obyvatelia, s výsledkom rokovania čiastočne spokojní. Podľa nich má komunitné centrum význam, ale s danou lokalitou nesúhlasia. „Nikto dopredu nevie, čo sa komunitným centrom vyrieši. Ktovie, na základe čoho majú tamojší ľudia povolené bývať v tejto lokalite. Chýbajú tam základné životné a hygienické podmienky a preto je to problém.Boli by sme radi, keby to už skončilo a aby aj oni žili ako kultúrni ľudia,“ povedal Matejovčan a člen petičného výboru Štefan Kozák. „Sme vďační, že nás mesto Poprad pozvalo na diskusiu. Výsledkom je riešenie, no nie je to uzavretá záležitosť. Pre nás je dôležité, že sa tento problém začína riešiť a sme radi, že sa bude hľadať iná lokalita. Komunitné centrum chceme aj my, pretože má pomôcť neprispôsobivým občanom. Budeme situáciu sledovať a chceme byť nápomocní pri hľadaní vhodnej lokality,“ vyhlásil predseda petičného výboru Ľuboš Stankoven. Vedenie mesta sa chce situáciu riešiť v prospech všetkých „Je tu problém, ktorý Matejovčanov trápi a to je podstatné. Komunitné centrum chceme všetci, ale možno v inej lokalite tak, ako navrhujú Matejovčania. Budeme teda hľadať, či takú lokalitu vôbec máme. Hovorili sme aj o tom, aby to nebolo len samostatné riešenie komunitného centra, ale aj riešenie svojpomocného bývania, sociálneho podniku a podobne. Dohodli sme sa, že dvoch zástupcov tejto mestskej časti, ktorí sa danou problematikou zaoberajú, budeme prizývať na rokovania ohľadom výzvy na komunitné centrum a ďalšie aktivity, ktoré sú s tým spojené,“ uviedol primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. 

Ďalšie podrobnosti čítajte v najbližšom vydaní týždenníka Noviny Poprad.

foto (mav)


 
 

Stanovisko primátora mesta k obvineniam zo strany vedenia FK PopradVytlačiť
 

Vážení Popradčania, vážená futbalová verejnosť,

v uplynulých dňoch padli na vedenie mesta Poprad, na niektorých poslancov i na moju osobu rôzne obvinenia týkajúce sa nečinnosti pri riešení problémov FK Poprad, obvinenia o odovzdaní štadióna Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) a o nedostatočnej podpore športu v našom meste. Tie boli uverejnené v regionálnych novinách i na stránke FK Poprad*. To všetko na základe toho, že zámer na prestavbu tenisových kurtov a vybudovanie zázemia pre FK Poprad z dielne spoločnosti VIA INVEST s.r.o. blízkej prezidentovi FK Poprad nemal uspieť vo verejnej obchodnej súťaži na predaj tenisových kurtov. Je mojou povinnosťou na tieto závažné obvinenia zareagovať a poskytnúť verejnosti aj ďalšie informácie, o ktorých prezident FK Poprad Roman Dvorčák vo svojich vyjadreniach pre médiá nehovoril.

Mesto Poprad podpísalo zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom o vybudovaní Národného tréningového centra (NTC) SFZ dávno predtým, ako som sa stal primátorom mesta. Krátko po nástupe do funkcie som už musel riešiť vážnu situáciu v FK Poprad, ktorého členovia a realizačný tím mali na novovybudovaný štadión veľmi obmedzený prístup. Keďže štadión nám v tom čase už nepatril, jediné čo nám ostávalo, bolo rokovať so SFZ o nových podmienkach pre klub. Po náročných vyjednávaniach sme sa aj za účasti prezidenta klubu nakoniec na nových podmienkach dohodli. Podarilo sa doplniť tréningové jednotky, vybavili sme kabínu pre hlavný tím, upratovací servis, vyriešili sa aj majstrovské zápasy. Situácia sa pre FK Poprad za krátky čas diametrálne zlepšila.

Na mestských tenisových kurtoch sa medzitým podarilo etablovať medzinárodný tenisový turnaj POPRAD TATRY ATP Challenger Tour. Po diskusii s organizátormi turnaja ako aj tenisovými expertmi sme sa rozhodli aktívne riešiť aj kvalitné zázemie pre tento šport. Z tohto dôvodu sme vyhlásili súťaž na revitalizáciu tenisových kurtov. Do súťaže, v ktorej boli rozhodujúcimi faktormi cena a zámer, sa prihlásili 3 spoločnosti. Dve predložili návrh vybudovať krytú halu na mieste súčasných kurtov, jedna navrhla súčasné kurty revitalizovať a krytú halu s ďalšími tromi kurtmi vybudovať v tesnej blízkosti. Všetkých uchádzačov sme zároveň konfrontovali s myšlienkou, aby v rámci prestavby kurtov vyčlenili priestory pre vybudovanie zázemia pre FK Poprad a definitívne tak vyriešili aj tento problém.

Celú diskusiu, obvinenia a vyjadrenia o tom, že prezident klubu s futbalom v Poprade končí, mal spôsobiť fakt, že „neprešiel zámer na prestavbu nielen tenisových kurtov, ale hlavne vybudovania zázemia pre FK Poprad“ z dielne spoločnosti VIA INVEST s.r.o. , ktorá sa o areál tenisových kurtov uchádzala vo verejnej obchodnej súťaži. V súťaži, ktorá do dnešného dňa nie je uzavretá. V súťaži, v ktorej boli už na začiatku stanovené jasné podmienky – cena a kvalita projektového zámeru, resp. štúdie. Cena ponúknutá spoločnosťou VIA INVEST s.r.o. v zastúpení pánom Dvorčákom bola najnižšia zo všetkých ponúk. Jednotliví záujemcovia boli komisiou vyzvaní na doplnenie dát, pretože do úvahy bolo potrebné vziať aj zastavanosť, parkovacie možnosti, svetelnú techniku, majetkové pomery a iné detaily v nadväznosti na zámery záujemcov v súvislosti s budúcnosťou tenisových kurtov. Zámer na vybudovanie tenisovej haly, a teda zastavanie vonkajších tenisových kurtov (VIA INVEST), za predpokladu nedostavania ostatných by bolo v súčasnosti podľa oslovených odborníkov krokom späť, pretože na zabezpečenie turnajov či pre potreby tenisovej akadémie sú potrebné aj vonkajšie kurty. Pán Dvorčák informoval, že by to riešil na susedných pozemkoch, ktoré však nie sú v jeho vlastníctve. Na priamu otázku prezidentovi FK Poprad p. Dvorčákovi, či mu ide o zázemie klubu alebo o kurty odpovedal, že má záujem iba o celý projekt. Ďalší záujemca o kurty – spoločnosť Aquapark Poprad – písomne deklaroval, že ak bude úspešným uchádzačom v prípade odkúpenia tenisových kurtov, „zabezpečí pre futbalový klub v meste Poprad, ktorý bude hrať najvyššiu futbalovú súťaž, v nových priestoroch zázemie pre hráčov ako aj realizačný tím“, čo listom potvrdil aj SFZ.

V situácii, ktorá nastala, sa mesto aj napriek vyššie uvedeným obvineniam snaží naďalej riešiť situáciu tak, aby pre klub zabezpečilo potrebné zázemie v areáli NTC SFZ. Snažím sa nájsť najlepšie riešenie pre dané územie a stále hľadám cestu dohody so zainteresovanými stranami tak, ako som to riešil po mojom nástupe do funkcie pri korekciách pôvodnej zmluvy so SFZ. O to viac ma mrzia vyjadrenia R. Dvorčáka, ktoré navodzujú dojem nátlaku pri presadzovaní jeho projektu ako jediného a najlepšieho.

Dôležité je vysvetliť aj okolnosti diania okolo futbalového ihriska v Strážach pod Tatrami. Mesto oslovilo vlastníkov pozemkov s tým, aby sme „vyrovnali“ staré hriechy a dostali pozemok do vlastníctva mesta. Samospráva chcela ihrisko zrekonštruovať a vybudovať príslušné zázemie. V tejto situácii sa však niektorí majitelia pozemkov rozhodli predať ich inému subjektu, čo samospráva nedokázala ovplyvniť. Spoločnosť RTI, ktorá uvedené pozemky kúpila, deklarovala, že sa tak stalo s úmyslom rozvíjať futbal v našom meste. Preto sme reagovali a dohodli sa so všetkými zainteresovanými stranami, že uvedené pozemky dá k dispozícii SFZ a následne spoločne mesto Poprad a SFZ začnú rokovať o možnom dobudovaní futbalového zázemia v tejto lokalite. Už vopred som avizoval, že tieto rokovania sa budú konať za účasti všetkých – SFZ, mesta, FK Poprad a FK Zemedar, aby sa neopakovali chyby z minulosti.

Vážim si všetko, čo prezident FK Poprad urobil pre tento klub a pre jeho rozvoj, ale nemôžem súhlasiť s jeho slovami, že mesto nedostatočne podporuje šport. Aj preto, že len pred pár dňami boli Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad na podporu športu v tomto roku schválené dotácie vo výške 470 tisíc eur! Hovoriť o nedostatočnej podpore pri tejto sume je v kontexte mnohých iných slovenských miest minimálne odvážne a z môjho pohľadu nekorektné. Čo sa týka podpory samotného futbalu ako jedného z prioritných športov v meste Poprad, ten každoročne dostáva od mesta dotáciu. Len pre zaujímavosť – v r. 2015 to bolo 100 tisíc eur, v r. 2016 suma vzrástla na 165 000,- eur a tento rok to bolo vo výške 171 500,- eur. A to už len na okraj spomeniem rekonštrukciu futbalového štadióna a vybudovanie areálu v Poprade - Veľkej za cca 1,5 mil. eur. Fakt, že klub má k dispozícii aj telocvične či Arénu Poprad, je už iba drobným detailom.

Na základe všetkých týchto informácií sa domnievam, že vyššie uvedené obvinenia sú dôsledkom komunikačných šumov a vzájomného nepochopenia. Mesto Poprad v žiadnom prípade nemieni klásť prekážky rozvoju futbalu v našom meste. Naopak, futbal ako jeden z prioritných športov chce podporovať dlhodobo aj naďalej – bez ohľadu na jeho personálne zázemie.

Je mi ľúto, že táto horúca téma sa v športovej verejnosti rieši mediálnymi vyjadreniami a vytváraním nátlaku vo chvíli, keď nebol vynesený žiadny verdikt komisie rozhodujúcej v obchodnej súťaži na predaj areálu tenisových kurtov a FK Poprad čakajú veľmi dôležité zápasy v jarnej časti súťaže. Prajem hráčom i funkcionárom, aby aj v tejto zložitej situácii dokázali zabojovať nielen v Slovenskom pohári, ale najmä v zápasoch, ktoré rozhodnú o ich udržaní sa v II. lige.

                                                                                                Jozef Švagerko

                                                                                            primátor mesta Poprad

 

*Rastislav Ovšonka: „Dvorčák je znechutený z diania okolo futbalu v meste. Končí.“ In Podtatranské noviny, 21.2.2017, s.1-2; 

Lukáš Marhefka: Kto brzdí popradský futbal, fkpoprad.sk/novinky/brzdi-popradsky-futbal/

 

foto: R. Dudáš


 
 

Primátor mesta rokoval s prezidentom SFZVytlačiť
 

Primátor Popradu Jozef Švagerko rokoval v stredu 15.marca 2017 s prezidentom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom. „Témou stretnutia bola výstavba tréningovej haly, ktorú začneme stavať možno už koncom tohto roka a tiež ďalšej tréningovej plochy,“ uviedol prezident SFZ.

V súvislosti s aktuálnou témou nespokojnosti vedenia FK Poprad s možnosťami a zázemím, ktoré má A mužstvo v Národnom tréningovom centre Slovenského futbalového zväzu, reagoval prezident slovenského futbalu diplomaticky: „Považoval by som za korektné, keď je niekto nespokojný alebo má inú potrebu, ozvať sa, sadnúť si za stôl a rozprávať sa. Sme tu od toho, aby sme hľadali riešenie a dohodli sa. Pribudla nám ďalšia tréningová plocha, ktorú sme v čase uzatvárania zmluvy ešte nemali, takže sme pripravení na to, aby FK Poprad mal tie najlepšie podmienky,“ doplnil Kováčik. „Rokujeme o vytvorení takého zázemia, aby A mužstvo FK Poprad malo v NTC SFZ lepšie podmienky ako doteraz“, uzavrel primátor Popradu Jozef Švagerko.

 


 
 

Aktualizácia územného plánu je po dvoch rokoch práce vo finále Vytlačiť
 

Mesto Poprad finalizuje práce na najdôležitejšom dokumente z pohľadu jeho ďalšieho rozvoja. Zmena a doplnok 2016 Územného plánu mesta Poprad (ÚPN) je v konečnej podobe a tento upravený návrh bude v zmysle platnej legislatívy predložený štátnym orgánom na odsúhlasenie a následne na schválenie MsZ mesta Poprad.

„Zmena a doplnok 2016 ÚPN zásadným spôsobom vytvára predpoklady na zastavenie stagnácie a naopak naštartovanie rozvoja mesta – riešením kolabujúcej dopravy, rozšírením možností jeho ďalšieho rozvoja, spresnením regulácie umiestňovania stavieb. Po jej schválení bude vypracované úplné znenie grafickej časti ÚPN, ktoré bude zverejnené v digitálnej podobe, kde si každý obyvateľ bude môcť jednoducho a prehľadne overiť, čo sa v jeho susedstve plánuje resp. čo tam môže a čo nemôže byť. Týmto krokom budú môcť aj samotní občania vo zvýšenej miere prispieť k verejnej kontrole,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko.

MsZ mesta Poprad schválilo začatie preskúmania ÚPN v marci 2015. Zámerom bolo prehodnotiť stav ÚPN a zapracovať víziu vychádzajúcu z Programu rozvoja mesta na roky 2015-2022.

Do preskúmania mesto zapojilo aj verejnosť, ktorú požiadalo o nahlásenie podnetov a problémov vyžadujúcich si riešenie. Samospráva tak urobila aj napriek tomu, že jej zákon túto povinnosť neukladá. Verejnosť mohla svoje pripomienky a podnety podávať aj na verejných stretnutiach HOVOR S MESTOM 2015, ktoré mesto zorganizovalo v jednotlivých častiach mesta. Verejnosť túto možnosť privítala a do procesu preskúmania ÚPN prispela takmer 300 podnetmi na riešenie.

Všetky podnety boli posúdené. Výsledkom preskúmania ÚPN bola správa, ktorá bola predložená MsZ mesta Poprad v novembri 2015. V decembri 2015 následne MsZ mesta Poprad uložilo prednostovi zabezpečiť obstaranie zmeny a doplnku ÚP.

Po spracovaní návrhu zmien a doplnkov samospráva v júni 2016 oznámila prerokovanie návrhu zmeny a doplnku a materiál zverejnila na svoje internetovej stránke a vo vestibule mestského úradu. Okrem toho usporiadala po jednotlivých častiach mesta verejné prerokovania, na ktorých zabezpečila výklad spracovateľa. Verejnosť sa tak mohla s predloženým rozsahom zmien podrobne oboznámiť. Verejné prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN v takom rozsahu usporiadala aj napriek tomu, že stavebný zákon to nepožaduje, mesto Poprad tak urobilo po prvýkrát od roku 2004.

Svoje pripomienky mohla verejnosť podať do 1.7.2016. Došlé pripomienky boli posúdené, v prípade že sa neakceptovali, boli občania o tejto skutočnosti vyrozumení a boli opätovne prerokované. „Pri niektorých sa našli na týchto rokovaniach kompromisné riešenia, ktoré boli napokon do zmien a doplnkov zapracované,“ uviedol spracovateľ zmeny a doplnku 2016 ÚPN Martin Baloga.

Pripomienky nad rámec rozsahu riešenia zmien a doplnkov boli posunuté na prehodnotenie do najbližšieho procesu zmien a doplnkov.

Nové regulatívy vstúpia do platnosti schválením Zmeny a doplnku 2016 ÚPN mesta Poprad a vyhlásení ich záväznej časti MsZ mesta Poprad. Vyhlásenie záväznej časti sa vykonáva VZN.


 
 
Položky 66-70 z 1218

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Utorok 26.9.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Streda 27.9. - 28.9.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.9.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Sobota 30.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka