Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Primátor odovzdal do užívania 11 zrekonštruovaných obytných jednotiek v Zariadení pre seniorovVytlačiť
 

 

   3.JPG  02.jpg

   4.JPG   6.1.JPG  6.3.JPG

Primátor Popradu Jozef Švagerko v pondelok 25.septembra 2017 odovzdal do užívania 11 zrekonštruovaných obytných jednotiek v rámci ukončenia realizácie projektu „Bezbariérové úpravy Zariadenia pre seniorov – 3. etapa“.

Pri úprave ubytovacích buniek na 7. poschodí Zariadenia pre seniorov v Poprade na Komenského ulici boli zrealizované pôdorysné a materiálové úpravy priestorov s účelom dosiahnuť ich väčšiu bezbariérovosť. „Došlo k úpravám hygienických jadier – kúpeľní a WC, úprave existujúceho priestoru kuchyne a výmene elektrických rozvodov v celej obytnej jednotke. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena starého signalizačno-komunikačného systému za nový, technologicko modernejší. Cena za samostatnú rekonštrukciu predstavovala sumu 98 750 eur. Cena za výmenu signalizačno-komunikačného systému na štyroch  poschodiach s novou ústredňou tvorila čiastku 34 988 eur,“ uviedol riaditeľ Centra sociálnych služieb v Poprade Jozef Košický. Zo strany klientov boli najpozitívnejšie prijaté práve bezbariérové úpravy hygienických jadier. „Najväčšiu radosť majú zo sprchovacích kútov so sedačkou a signalizačno-komunikačným systémom pre prípad potreby privolať pomoc,“ doplnil Košický.

Celkovo ide o štvrté zrekonštruované poschodie v objekte na sídlisku Západ, v podobnom duchu chce samospráva zrekonštruovať aj zostávajúce štyri.

„Mesto Poprad je známe vysokou úrovňou poskytovania sociálnych služieb, vďaka ktorým chceme zabezpečiť dôstojnú starobu pre našich obyvateľov. Jestvujúce zariadenia nám napomáhajú tieto požiadavky napĺňať, no jedna vec je takéto zariadenia mať a druhá obnovovať a rekonštruovať ich. Bezbariérovosť, kuchynské linky, signalizačné zariadenia, to všetko sú veci, ktoré pomáhajú ľuďom zabezpečiť komfort a dôstojné prežitie staroby. Budeme preto hľadať prostriedky, aby sme mohli zrekonštruovať aj ďalšie poschodia a zázemie pre našich starších spoluobčanov naďalej skvalitňovať,“ doplnil primátor Popradu.

V súčasnosti je kapacita zariadenia na sídlisku Západ 97 klientov, v poradovníku je ďalších 95 záujemcov. Celková kapacita všetkých zariadení pre seniorov je 132 klientov, v Zariadení opatrovateľskej služby je kapacita 30 klientov. Zariadenia sú kapacitne vyťažené, v poradovníku sú ďalší záujemcovia.


 
 

V Poprade skončili tohtoročné veľkoplošné opravy ciest a chodníkovVytlačiť
 

20170914_125003.jpg

Správa mestských komunikácií (SMK) v Poprade zavŕšila tohtoročné veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov. Nové asfaltové koberce dostalo v roku 2017 spolu 11 200 m2 chodníkov a 2150 m2 mestských ciest. Veľkoplošné opravy realizovala od augusta spoločnosť STRABAG, ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní. Cena diela predstavuje sumu 178-tisíc Eur. „V snahe zabezpečiť čo najrýchlejší a zároveň plynulý priebeh asfaltovania sme už v júni začali s odstraňovaním starých, poškodených najmä liatych asfaltov, ktoré boli následne nahradené novými povrchmi,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Výber chodníkov a komunikácií bol vypracovaný SMK Poprad na základe požiadaviek a podnetov občanov a schválený vedením mesta. „Opravované úseky boli na sídliskách JUH a Západ, v Matejovciach, v centre Popradu, v Spišskej Sobote či vo Veľkej. Ďalšie kilometre opravených povrchov nadväzujú na minuloročný rekordný rozsah veľkoplošných opráv mestských komunikácií a chodníkov, keď sa podarilo opraviť viac ako 16 tisíc m2 chodníkov a ďalších 407 m ciest,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Okrem veľkoplošných opráv vykonáva SMK ďalšiu bežnú údržbu komunikácií – aktuálne prebieha oprava schodov na Šoltésovej ulici na sídlisku Juh III, opravu absolvovali aj schody pri evanjelickom kostole v centre Popradu, prebieha tiež obnova vodorovného dopravného značenia.


 
 

Univerzita tretieho veku otvára ďalší akademický rokVytlačiť
 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Mestom Poprad v akademickom roku 2017/2018 otvára ďalší ročník Univerzity tretieho veku v Poprade. Akademický rok začína 2. októbra 2017. Do oficiálneho termínu podania prihlášok bolo zaevidovaných viac ako dvesto záujemcov. V tomto týždni prebiehajú zápisy a na podanie prihlášky je stále ešte čas aj po termíne.

Cieľom Univerzity tretieho veku je na vysokoškolskej úrovni sprístupniť študujúcim nové poznatky a zručnosti z vedeckých disciplín v priamej nadväznosti na ich životné skúsenosti, záujmy a schopnosti. Študijné programy sa otvárajú v súlade s potrebami a záujmami študujúcich. V tomto akademickom roku boli z tohto dôvodu zaradené do ponuky aj nové študijné odbory. „Univerzita ponúka záujmové vzdelávanie, štúdium je trojročné a štúdium vždy prebieha iba v rámci jedného odboru. Výučba prebieha v popoludňajších hodinách, odbor Spoločenský a diplomatický protokol býva v sobotu dopoludnia. Študijné odbory a jazykové kurzy budeme otvárať v závislosti od počtu zapísaných študentov. Pokiaľ ide o zverejnenú ponuku záujmových odborov, už teraz viem, že z pôvodnej ponuky tento rok nebudeme otvárať odbory Záhradníctvo a Udržateľný svetový rozvoj. Prijímacie skúšky sa nerobia. Základný poplatok za štúdium je 100 eur na jeden rok, poberatelia dôchodkov v prípade dostatočného počtu zapísaných poslucháčov môžu využiť zľavu 30 eur,“ uviedla Katarína Zimermanová z UMB pracovisko Poprad a dodala: „Hodnotiť, ktoré odbory otvoríme alebo kde ešte váhame je dnes ťažké. Všetko bude jasné po zápise. Čakáme ešte napríklad na záujemcov o kurz španielskeho jazyka pre začiatočníkov, aby mohol byť otvorený. K odborom s najväčším záujmom študentov patria: Dejiny Slovenska so zameraním na región Spiš, Výživa a netradičné formy medicíny, Psychológia, Právo, veľmi obľúbené sú Turistika a spoznávanie regiónu Vysokých Tatier a Zdravotný telocvik. Novým odborom je odbor Cestovný ruch, verím, že si nájde veľa priaznivcov, pretože je spojený s návštevami zaujímavých miest nielen v našom meste a jeho okolí. Z kurzov je najobľúbenejší kurz anglického jazyka.“

Podmienkou prijatia na štúdium je vek nad 40 rokov a stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. Študijný program sa otvorí iba pri dostatočnom počte záujemcov. Uchádzači o štúdium môžu súbežne študovať aj 2 študijné programy, resp. môžu so študijným odborom absolvovať niektorý z kurzov.

Ponuka študijných programov UTV v akademickom roku 2017/2018: Výživa a netradičné formy medicíny, Kvalita života seniorov v dnešnej spoločnosti, Starostlivosť o telesné zdravie – zdravotný telocvik, Psychológia, Právo, Dejiny Slovenska (so zameraním na regionálnu históriu), Spoločenský a diplomatický protokol, Záhradníctvo, Turistika a spoznávanie regiónu Vysokých Tatier, Cestovný ruch, Udržateľný svetový rozvoj, Finančná gramotnosť v 21. storočí, Kresba a maľba, Informačné a komunikačné technológie, Cudzie jazyky: anglický, nemecký, španielsky, taliansky.  


 
 

Leto prinieslo zvýšený záujem o sprievodcovské službyVytlačiť
 

V mesiacoch júl a august obslúžili pracovníci Mestskej informačnej kancelárie Poprad spolu 10 533 klientov, čo je počet porovnateľný s rovnakým obdobím v roku 2016. Turisti a návštevníci mesta mali k dispozícii okrem hlavnej prevádzky MIK v centre mesta aj dva infopointy – na popradskej železničnej stanici a v priestoroch Podtatranského múzea v Spišskej Sobote. Tretinu návštevníkov počas leta tvorili Slováci, zvyšok zahraniční návštevníci, medzi ktorými dominovali Česi, Poliaci a nemecky hovoriaci turisti. „Medzi pravidelných hostí sa zaradili izraelskí turisti. Zaznamenali sme tiež nárast turistov z krajín Beneluxu, ktorí navštívili našu krajinu vôbec po prvýkrát a boli veľmi spokojní a nadšení. MIK Poprad aj v tomto roku privítala exotických návštevníkov – napr. z Francúzskej Guyany, Mexika, Argentíny, Islandu, Surinam, Madagaskaru, či Konga,“ uviedla riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková. Zaznamenaný bol zvýšený záujem o sprievodcovské služby. Pozitívne ohlasy od turistov i domácich zaznamenala MIK na novinky tejto sezóny - bedeker mesta Poprad, zľavové kupóny POPRADské VISITky, turistickú mapu Kvetnice, či digitálny panel so špeciálnou aplikáciou v zákazníckom centre na popradskej železničnej stanici.


 
 

Dopravno-sociologický prieskum v PopradeVytlačiť
 

Mesto Poprad v súčasnosti pripravuje dopravno sociologický prieskum, ktorý bude v popradských domácnostiach realizovaný v dňoch 09.10.2017 – 06.11.2017. Prieskum bude prebiehať formou vyplňovania anonymného dotazníka prostredníctvom vyškolených anketárov, ktorí jednotlivé domácnosti v meste navštívia. Tento prieskum bude základom pre prípravu a realizáciu opatrení v oblasti dopravy a mobility, ktoré pomôžu zlepšiť dopravnú situáciu v Poprade a prispejú k zvýšeniu kvality života v meste.

"Hlavným cieľom tohto prieskumu je zlepšenie a zefektívnenie mestskej hromadnej dopravy v meste a odstránenie pretrvávajúcich problémov. Keďže tento zámer je možné dosiahnuť iba na základe presných a pravdivých informácií od veľkej vzorky obyvateľov mesta, chceme z tohto dôvodu požiadať obyvateľov o súčinnosť a pravdivé vyplnenie dotazníka za jednotlivých členov domácností," informoval Ľubomír Hán z odd.dopravy MsÚ v Poprade.

Výsledky prieskumu poskytnú samospráve údaje o dopravnom správaní obyvateľov, ktoré budú použité pre spracovanie plánu dopravnej oblužnosti. Využijú sa prioritne pri návrhu opatrení v rámci MHD v meste Poprad ako aj pri tvorbe ďalších strategických dokumentov mesta.


 
 
Položky 66-70 z 1336

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Utorok 19.6.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 20.6.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 21.6.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 22.6.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 23.6.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 24.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 25.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.6.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka