Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Cestári v nepretržitej pohotovostiVytlačiť
 

V súvislosti s očakávaným vývojom počasia, ktoré podľa meteorológov avizuje sneženie i mrazy, nastupujú v utorok 18.apríla od 18:00 do nepretržitej pohotovosti aj pracovníci Správy mestských komunikácií v Poprade. „V 24-hodinovej pohotovosti budú naši pracovníci a mechanizmy až do konca týždňa, o ukončení pohotovosti sa rozhodneme podľa vývoja počasia,“ uviedol Peter Fabian zo Správy mestských komunikácií Poprad.


 
 

Veľkonočné prianie primátora mesta PopradVytlačiť
 

Pozdrav primator.jpg


 
 

Zápisy prvákovVytlačiť
 

V utorok 4. apríla sa v Poprade začali zápisy budúcich prvákov, ktoré potrvajú do štvrtka 6. apríla. Kvôli zvyšujúcemu sa počtu odkladov mesto prichádza s novinkou v ZŠ s MŠ Jarná. Ponúka rodičom možnosť otvoriť v budúcom školskom roku tzv. prípravný ročník podľa záujmu.

Zápisy sa konajú v jednotnom čase od 12. do 17. hod., vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne.

Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na iných verejne prístupných miestach (obchody, zdravotné strediská, vchody do bytových domov a pod.).

Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú: 1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne     občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, 2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov a ďalšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou.


 
 

Informácia o jednoduchých pozemkových úpravách (JPU) pre majiteľov pozemkovVytlačiť
 

Jednoduché pozemkové úpravy (JPU) v praxi znamenajú zmenu hraníc pozemkov. Možno ich nazvať komasácia, či sceľovanie pozemkov. Realizujú sa podľa zákona č. 330/1991 Zb., sú riadené pozemkovým a lesným odborom príslušného okresného úradu. V procese JPU sú si všetci vlastníci rovnocenní a rovnako sa pristupuje ku súkromnému vlastníctvu, vlastníctvu mesta i štátu a neznámych vlastníkov.

Odhadovaná doba trvania projektu JPU je 2 až 3 roky.

Ciele JPU navrhovaných mestom Poprad v lokalite JUH 4 (Nový Poprad), k.ú. Poprad a Turnička, k.ú. Veľká (navrhnuté je maximálne možné územie podľa územného plánu):

- zjednodušiť vlastnícke vzťahy

- vytvoriť stavebné parcely pokiaľ možno vlastnené jediným vlastníkom (minimálna výmera stavebnej parcely je 400 m2); vlastníci, ktorých výmera nedosahuje minimálnu výmeru pre stavebnú parcelu budú mať spoluvlastníkov

- vytvoriť dostatok spoločných priestorov, ktoré umožnia vysoko kvalitné bývanie (komunikácie, odstavné plochy, parkoviská, chodníky, zeleň, komunitné centrá, občianska vybavenosť a pod.)

- zabezpečiť prístup ku každej parcele zahrnutej do JPU

Potrebu výmery spoločných priestorov znášajú všetci vlastníci projektu pomerne k svojmu vlastníctvu pričom maximálna zákonom povolená hodnota na spoločné priestory je stanovená na 25% vlastníctva. Konečný podiel pre spoločné priestory si odsúhlasia vlastníci. Podľa skúseností a dlhodobého vývoja nárokov (napr. potreba dodržať parametre rozmerov ciest a pod.) je vysoký predpoklad, že minimum výmery na spoločné priestory bude okolo 22%. O presnom podiele rozhodnú vlastníci v procese JPU.

Podľa zákona prejdú spoločné priestory do vlastníctva mesta pričom mesto je zo zákona povinné zabezpečiť starostlivosť o tieto spoločné priestory (napr. odpratávanie snehu, vývoz smetí, dostup hasičov a sanitiek, vhodné uloženie sietí). Mesto nemôže tieto spoločné priestory v budúcnosti previesť na iného vlastníka ani zaťažiť. Ak rozloha spoločných priestorov odsúhlasených vlastníkmi nezabezpečí mestu možnosť starať sa o spoločné priestory, mesto s vysokou pravdepodobnosťou odstúpi od zámeru realizovať JPU na náklady mesta.

Ak vlastníci pozemkov budú súhlasiť s týmito podmienkami, mesto Poprad uhradí náklady spojené s JPU vrátane zápisu nových parciel na listy vlastníctva.

Mesto Poprad vykonáva prostredníctvom zmluvného partnera prieskum záujmu o JPU.

Cenový pohľad na JPU (uvedené sú v súčasnosti známe trhové ceny v Poprade):

 

 

Cena pozemkov využívaných na poľnohospodárske účely bez určenia na výstavbu: 

 

   Do 10,- €/m2                                               

 

Cena pozemkov využívaných na poľnohospodárske účely určených na výstavby bez prístupu a vysporiadania vlastníckych vzťahov (pred JPU)

 

   Cca 50,- €/m2

 

Cena pozemkov určených na výstavbu po vysporiadaní vlastníctva a zabezpečení prístupu (po JPU)

 

   Cca 100,- €/m2

Teda ak sa vlastník nevysporiadaného pozemku bez zaisteného prístupu k pozemku zúčastní JPU, stratí do 25% rozlohy ale zdvojnásobí cenu pozemku. V konečnom dôsledku zvýši hodnotu svojho majetku o 50%

Odpredaj pozemkov

Ak vlastníci pozemkov uvažujú o odpredaji svojho pozemku, môžu navrhnúť mestu Poprad odkúpenie tohto pozemku. Podľa rozlohy a umiestnenia pozemku zváži mesto Poprad odkúpenie pozemkov za primeranú cenu.
Pozn.: Slovenský pozemkový fond je v súčasnosti ochotný predať pozemky v zmienených lokalitách za cenu cca 50,- EUR/m2.

POSTUP JPU:

Mesto žiada oslovených vlastníkov pozemkov, aby do 15.02.2017 doručili na Mestský úrad Poprad súhlas s realizáciou JPU (formulár dostali poštou, prípadne si ho môžu stiahnuť tu: Prehlásenie Turnička, Prehlásenie JUH 4 hyperlinky na formulár).

Mesto pozýva všetkých vlastníkov pozemkov v dotknutých lokalitách  na individuálne konzultácie so spoločnosťou AGROCONS B.Bystrica s.r.o. dňa 22. 02. 2017   na Mestskom úrade Poprad. Po tomto stretnutí samospráva vyhodnotí záujem vlastníkov o JPU.

Do 15. 03.2017 mesto Poprad rozhodne, či pristúpi k procesu JPU a v ktorých lokalitách. Tie môžu byť oproti pôvodnému zámeru zmenšené. Mesto pristúpi k JPU tam, kde súhlas vlastníkov pozemkov bude dosahovať 70% rozlohy. 

PRÍKLAD JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV V PRAXI: 

Príklad spoluvlastníka 6 neprístupných parciel s viacerými spoluvlastníkmi a rozlohou spoluvlastníckeho podielu 6840 m2.

Možné umiestnenie parciel toho istého vlastníka po JPU bez spoluvlastníkov:

 


 
 

Pietna spomienka pri príležitosti 75. výročie prvého transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz Vytlačiť
 


 
 
Položky 66-70 z 1229

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 22.11.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 23.11.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Piatok 24.11. - 25.11.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 26.11. - 27.11.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.11.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 29.11.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka