Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Rýchla zóna zefektívni vybavovanie agendy na mestskom úradeVytlačiť
 

Mesto Poprad v snahe maximálne zefektívniť vybavovanie agendy svojich občanov pripravuje od 1.februára otvorenie rýchlej zóny. Spolu štyri pracoviská budú situované vo vestibule MsÚ, v bezprostrednej blízkosti výťahu pre imobilných návštevníkov. Okrem doterajšej agendy kontaktných občianskych centier budú pracovníci rýchlej zóny pripravení riešiť aj ďalšie požiadavky občanov. Pribudnú všeobecné informácie zo stavebného úradu, ŠFRB, dane a poplatky ako aj ďalšie oblasti. „Zámerom je nastaviť veci tak, aby občania dokázali na jednom mieste hneď pri vstupe do úradu vybaviť maximum svojich požiadaviek,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko.

Pracovisko rýchlej zóny Mestského úradu v Poprade bude klientom pripravené pomôcť v týchto oblastiach:

- pomoc pri vyplňovaní žiadostí, formulárov, dotazníkov a tlačív,

- informovanie o postupoch pri vybavovaní základných záležitostí a požiadaviek občanov,

- vybavovanie priznania k dani za psa, prihlasovanie psov na území Popradu, vydávanie známky pre psov a vedenie evidencie prihlásených psov a vydaných (aj stratených) známok pre psa,

- vydávanie rybárskych lístkov a vedenie evidencie žiadateľov na základe OP,

- osvedčovanie podpisov a listín v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a občanmi v znení neskorších predpisov,

- všeobecné informácie k agende Stavebného úradu,

- agenda Štátneho fondu rozvoja bývania,

- agenda daní a poplatkov,

- agenda oddelenia dopravy.

„Chceme aby pracovníci rýchlej zóny dokázali ľuďom s ich agendou pomôcť naozaj komplexne – od prijatia žiadosti, cez pomoc pri jej vyplnení až po jej oficiálne zaevidovanie či zaplatenie správneho poplatku. A to všetko v príjemnom prostredí bez potreby zbytočných presunov. Kým v minulosti sme takéto integrované služby poskytovali len v prípade jednorázových nárazových akcií, tentoraz to bude celoročný štandard,“ doplnil prednosta MsÚ v Poprade Róbert Bujalka. Pracovisko rýchlej zóny bude v najviac vyťažených časoch posilnené priamo pracovníkmi jednotlivých oddelení. Pre väčší komfort klientov pribudne v rýchlej zóne postupne aj vyvolávací a informačný systém.


 
 

Mesto POPRAD opäť ocení najlepších pedagógovVytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlasuje tretí ročník ankety NAJ PEDAGÓG 2017. V rámci nej chce pri príležitosti Dňa učiteľov oceniť najaktívnejších a  najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl pôsobiacich na území mesta. Pôsobnosť ankety NAJ PEDAGÓG teda naďalej zostáva v rozsahu od materských škôl až po školy stredné.

„Cieľom ankety je vyzdvihnúť prácu a poslanie pedagógov v popradských školách. Okrem postupných systematických krokov, ktorými zlepšujeme podmienky v školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, chceme aj takto dať najavo, že školstvo a vzdelávanie sú pre nás dôležitou prioritou. Už teraz môžem prezradiť, že anketa bude len jednou z foriem, ktorými chceme učiteľom poďakovať za ich prácu pre naše mesto,“ uviedol 1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš.

Školy môžu po internom hlasovaní alebo výbere s možnosťou zapojenia pedagógov, žiakov a rodičov nominovať do ankety NAJ PEDAGÓG 2017 pedagogických zamestnancov v týchto kategóriách:

1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec – do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci bez ohľadu na vek (teda aj mladí), ktorí sú tvoriví, akční, zavádzajú do edukačného procesu inovatívne metódy, využívajú netradičné metódy a  formy práce,publikujú, pracujú v metodických združeniach a predmetových komisiách, aktívne pracujú v rôznych spoločenských organizáciách.

2. Učiteľ s  mimoriadnymi výsledkami – do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagógovia,ktorí vo svojej pedagogickej praxi dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v projektoch, v reprezentácii školy, mesta, kraja či republiky.

3. Zaslúžilý učiteľ - do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci podľa dĺžky pedagogickej praxe - takí, ktorí pracujú v školstve, alebo  sú už na dôchodku, alebo sú v preddôchodkovom veku, ktorí svoj aktívny pedagogický život zasvätili práci s deťmi v  škole aj mimo školy. Nemuseli dosiahnuť mimoriadny úspech, ale sú z  pohľadu žiakov, vedenia školy i rodičov skvelými učiteľmi.

Každá škola môže nominovať do jednotlivých kategórií maximálne jedného pedagóga. Osobitne budú hodnotení pedagógovia zo stredných škôl. Riaditelia škôl zašlú spracované nominácie s najúspešnejšími pedagógmi odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade najneskôr do 22.2.2017 na adresu najpedagog@poprad.sk. Odborná porota následne z predložených návrhov určí víťazov v jednotlivých kategóriách. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety NAJ PEDAGÓG 2017 sa uskutoční počas galavečera pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry v Poprade dňa 1.3.2017. Novinkou tohtoročnej ankety je priamy postup víťaza kategórie „učiteľ s mimoriadnymi výsledkami“ zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad do súťaže ZLATÝ AMOS, ktorej finále sa uskutoční práve v Poprade.


 
 

Vedenie mesta Poprad poďakovalo pracovníkom PES za zásah počas požiaruVytlačiť
 

Vedenie mesta Poprad verejne poďakovalo dvom pracovníkom Popradskej energetickej spoločnosti(PES), ktorí sa podieľali na technickom zásahu pri odstraňovaní následkov spôsobených požiarom v obytnom dome TÁLIUM na Ul.L.Svobodu dňa 8.januára 2017 o 02:45 hod.

Vďaka profesionálnemu zásahu v extrémne krátkom čase, s výkonom nad rámec bežných povinností (v jednom prípade v čase osobného voľna), sa vďaka zamestnancom PES Mariánovi Barillovi a Slavomírovi Müllerovi a v spolupráci s hasičmi podarilo zabezpečiť dodávku tepla pre obyvateľov v čo najkratšom možnom čase. Požiar, v dôsledku ktorého mohlo ostať bez tepla 1343 bytov v čase, kedy sa vonkajšia teplota pohybovala pod -20°C, tak výrazným spôsobom neznížil komfort týchto obyvateľov Popradu.

„Okolo tretej nadránom som zistil, že začala unikať voda vo vykurovacom systéme v okruhu kotolne E6/1 a E4/1, ktoré sú vzájomne prepojené. Hneď som šiel na miesto zistiť, čo sa deje. Medzitým mi kolega telefonoval, že tam začalo horieť, tak sme odstavili daný úsek, aby ľudia neostali bez tepla. Počkali sme na uhasenie požiaru a následne bol systém ústredného kúrenia doplnený vodou a okolo 4. hodiny opäť uvedený do prevádzky,“ zhrnul S. Müller, ktorý mal práve službu ako dispečer PES. Jeho spolupracovník M. Barilla mu pomohol, aby občania čo najmenej pocítili dôsledky požiaru, hoci mal voľno: „Bývam vo vedľajšom vchode a okolo štvrť na tri nás prišli zobudiť susedia, že vedľa horí. Odviezol som deti k otcovi a vrátil som sa naspäť. S kolegom sme urobili, čo bolo treba, aby ľudia nemali ešte väčšie škody, aby sa im kúrilo, lebo boli vydymení aj vytopení a tej škody bolo dosť.“

Primátor Popradu Jozef Švagerko obom poďakoval za to, že dokázali rýchlo zakročiť: „Dôležité je, že nešťastie, ktoré sa stalo na Ulici L. Svobodu, nemalo ďalekosiahlejšie následky. Ľudia z PES dokázali rýchlo a duchaprítomne zasiahnuť a občania nezostali bez tepla.“

Mesto zároveň ponúklo postihnutej rodine z vyhoreného bytu náhradné bývanie.

 

 


 
 

Teplo dodávané mestskou firmou je lacnejšieVytlačiť
 

Mesto Poprad vyhodnotilo prvý mesiac fungovania Popradskej energetickej spoločnosti (PES), ktorá dodáva teplo viac ako 14 - tisíc odberateľom v meste, školám a školským zariadeniam a ďalším subjektom v meste. Podľa januárových výsledkov - aj napriek väčším mrazom a väčšiemu množstvu dodaného tepla – zaplatia občania za teplo o približne 20% menej ako pred rokom.

                                         Január 2016                             Január 2017

priemerná denná teplota:      -3,97 °C                                  -6,99 °C

objem dodaného tepla:         18,65 GWh                              20,12 GWh

cena tepla:                      1 007 127 Eur                            794 668 Eur

 

„Toto je odpoveď tým, ktorí tvrdia, že PES-ka nie je dobrá spoločnosť. Urobili sme vážne a dobré rozhodnutie, stálo to veľa úsilia, ale občania dnes platia menej,“ uviedol 1.viceprimátor Igor Wzoš pri prezentácii januárových výsledkov fungovania spoločnosti PES.

„Som presvedčený, že politické rozhodnutie, ktoré sme urobili pri zakladaní Popradskej energetickej spoločnosti, bolo múdre a prezieravé a bude mať na Slovensku stále viac nasledovníkov, pretože o energiách a ich cenách sa dnes hovorí všade. My sme to prezieravo začali riešiť pred 2 rokmi. Vedeli sme, že zmluva s nadnárodnou spoločnosťou končí a rozhodli sme sa pre vlastnú cestu. Ľuďom boli síce od neprajníkov predkladané rôzne katastrofické scenáre, aby si nakúpili ohrievače a podobne, no nič z toho sa nestalo. Naopak. Prevzali sme prevádzku od Veolie Energia, zabezpečili sme kontinuálnu dodávku tepla, ďalšou prioritou je zníženie energetickej náročnosti budov a zvýšenie ich energetickej efektívnosti. Táto spoločnosť bola založená za účelom energetickej bezpečnosti a ochrany miestnych zdrojov v prospech obyvateľov tohto mesta a na tom budeme naďalej pracovať,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Rozhodnutie mesta Poprad prevziať správu tepelného hospodárstva späť do vlastných rúk potvrdili poslanci MsZ na svojom zasadnutí na jar roku 2016. Po 20-ročnom spravovaní tepelnej energetiky v meste firmami Dalkia a Veolia Energia Poprad , počas ktorých malo mesto v spoločnom podniku 25% účasť(budovy, rozvody a technológia vždy patrili mestu), tak od januára 2017 vyrába a dodáva teplo do popradských domácností mestská firma Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. (PES).


 
 

Kino Tatran si pripomenulo rok od svojho znovuotvorenia! Vytlačiť
 

Pred rokom začalo znovu fungovať kino Tatran v zmodernizovanej a zdigitalizovanej podobe. Po štyroch rokoch mimo prevádzky sa v kine začalo opäť premietať 28.januára 2016 filmom Eva Nová za účasti hlavnej protagonistky Emílie Vášáryovej a režiséra Marka Škopa. „Tento film sa stal pre kino Tatran symbolickým – nielen nanovo spustil jeho činnosť, no stal sa najnavštevovanejším filmom prvého roka. Za obdobie od 28. januára 2016 do konca roka 2016 kino odohralo spolu 406 predstavení s počtom divákov 21 435, čo predstavuje priemernú návštevnosť na jedno podujatie 52 divákov. Oproti slovenskému priemeru – v roku 2015 to bolo 25, vlani niečo nad 30 divákov – je návštevnosť kina Tatran veľmi dobrá. Samozrejme, ešte vyššia návštevnosť by nás len potešila,“ zhrnula Ľubomíra Olejárová, manažérka kina Tatran, ktoré patrí pod Mestskú informačnú kanceláriu v Poprade. „Jedna vec sú čísla, oveľa dôležitejšie však je, že tam chodia ľudia a že sa v kine opäť odohrávajú príbehy – na plátne i v hľadisku,“ doplnil 1.viceprimátor Igor Wzoš.

„Medzi obľúbené žánre a druhy filmov patria predovšetkým slovenské a české filmy, dokumenty o Slovensku, Tatrách a premietania spojené so sprievodnými podujatiami – za prítomnosti protagonistov filmu, besedy, prednášky,“ povedala Ľ. Olejárová.

V Tatrane zrealizovali aj prvý ročník Noci v kine, konali sa v ňom tri festivaly – Be Active pre mladých, PAFFcon pre nadšencov videohier, sci-fi a fantastiky a prehliadka výberových filmov z Benátok, Berlinale a Cannes Be2Can. Uskutočnili sa aj ďalšie špeciálne akcie – festival Snehová vločka zameraný na filmy s tematikou outdoorových aktivít, úspešný bol aj Deň otvorených dverí s bezplatným premietaním animovaného filmu a možnosťou nahliadnuť do „zákulisia“ kina a vidieť profesionálnu prezentáciu historickej kinotechniky, ktorú kino zabezpečilo v spolupráci s Múzeom tatranskej kinematografie a fotografie v Starom Smokovci

„Som rád, že kino Tatran sa prejavilo ako životaschopný projekt. Najkrajšou odmenou pre mesto je, že cestu do hľadiska si opäť nachádzajú nielen dospelí ale aj mládež a celé rodiny s deťmi,“ zhodnotil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Aj v tomto roku plánuje kino Tatran viacero noviniek. „Každý mesiac bude prvá streda patriť alternatívnym audiovizuálnym obsahom – baletu, koncertom, divadlám na plátne a posledný pondelok v mesiaci bude zase venovaný premietaniam pre seniorov so zvýhodneným vstupným. Mojím zámerom je tiež, aby sa videosála začala využívať na premietania pre menšie skupiny ľudí prípadne na besedy a prednášky. Tento priestor by mal pôsobiť ako „kinoklub“ s príjemným posedením, filmovou literatúrou a premietaním filmov,“ doplnila manažérka kina a zdôraznila, že bez priazne divákov by kino Tatran nebolo tým, čím je.

Najbližšou lahôdkou pripravovanou v kine Tatran bude 21.februára predpremiéra českého filmu Muzikanti Dušana Rapoša s osobnou účasťou režiséra, štábu a protagonistov. Keďže ide o hudobný film, premietanie budú sprevádzať koncerty Kollárovcov a Petra Cmorika na pódiu pred kinom.

Kapacita popradskej kinosály je 359 miest a premieta sa 5-krát do týždňa okrem utorka a stredy. Pondelky sú určené náročnejšiemu divákovi – Filmovému klubu, ktorý má už viac ako štyristo členov. Víkendové premietania o 16 hod. patria deťom a rodinám a tiež zaznamenávajú vysokú návštevnosť. Kino okrem bežných premietaní organizuje aj školské predstavenia pre základné a stredné školy a školské kluby.


 
 
Položky 71-75 z 1208

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 21.7.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 22.7.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Nedeľa 23.7.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 24.7.
Zlatý had
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 25.7.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 26.7.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Štvrtok 27.7. - 28.7.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka