Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Od začiatku roka spravuje teplo vlastná mestská spoločnosťVytlačiť
 

Od 1. januára 2017 mesto Poprad spravuje tepelné hospodárstvo vlastnou mestskou spoločnosťou. „Som veľmi rád, že projekt Popradskej energetickej spoločnosti sa podarilo úspešne uviesť do života. Vieme, že rovnako koncepčne pri hospodárení s energiami by chceli postupovať aj iné samosprávy,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Občania prechod z Veolie Energie nijako nepocítili, keďže bol plynulý a starostlivo zabezpečený.

Konateľ PES Pavol Kubičko informoval: „Priviedli sme na svet projekt zdravý a životaschopný. Štartovali sme od 1. januára 2017, máme schopných zamestnancov – ľudí na svojich miestach a technológia zmenu majiteľa nepocítila. So zástupcami odborov bývalej Veolie a súčasných zamestnancov PES sa uskutočnilo viacero rokovaní. Všetci zamestnanci mali na základe týchto rokovaní na vstup do PES rovnaké podmienky. Do kolektívnej zmluvy boli nastavené také parametre, ktoré zlepšili postavenie pracovníkov PES. Spolu 39 zamestnancov túto ponuku využilo a stali sa zamestnancami PES, štyria sa rozhodli túto ponuku nevyužiť.“

Od 1.1.2017 tak pracuje v PES kolektív zamestnancov, ktorý zabezpečuje dodávky tepla v zmysle dohodnutých zmluvných kontraktov. Hneď na začiatku ich preverila arktická zima, ktorá zároveň poskytla dobrý priestor na analýzu a poukázala na možnosti niektorých vylepšení, ktoré bude PES postupne realizovať. „Čo sa týka ceny tepla, schválil nám ju Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a pre rok 2017 bola stanovená vo variabilnej zložke na 39,50 € bez DPH za MWh, vo fixnej zložke trošku nad úrovňou 125 € bez DPH za kW. V roku 2016 bola variabilná zložka vo výške 53,9 €/MWh a fixná približne na tej istej úrovni,“ doplnil Kubičko.


 
 

Radnica vyjednávala s majiteľmi pozemkovVytlačiť
 

Minulý týždeň - od 17. do 20.januára 2017 - sa na pôde Mestského úradu v Poprade konali stretnutia zástupcov mesta a projektantov s majiteľmi pozemkov, ktoré chce radnica jednoduchými pozemkovými úpravami pripraviť pre budúcu výstavbu a súčasne tak majiteľom pozemkov uľahčiť nakladanie s majetkom. Štyri stretnutia sa týkali lokality, ktorá susedí so sídliskom Juh 3, kde by mal v budúcnosti vyrásť tzv. „Nový Poprad“ (Juh4) a tiež lokality v mestskej časti Poprad-Veľká známej ako „Turnička“. „Od majiteľov dotknutých pozemkov sme sa snažili získať súhlas na zrealizovanie jednoduchých pozemkových úprav a mnohí ho odovzdali hneď po stretnutí. Otvára to cestu k novému usporiadaniu pozemkov, zadefinovaniu nových vlastníckych vzťahov a tiež k umožneniu individuálnej bytovej výstavby,“ uviedol viceprimátor Popradu Pavol Gašper s tým, že projekt sa môže začať realizovať, ak s ním súhlasia vlastníci nadpolovičnej rozlohy daného územia. Výstavba „Nového Popradu“ je už na dobrej ceste. „V jednej lokalite plánovaného sídliska už mesto prenajalo svoje pozemky za účelom výstavby bytového domu a v súčasnosti sa dokončuje projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Zámerom je, aby do konca kalendárneho roka, či najneskôr v januári budúceho roka, bola prvá bytovka skolaudovaná,“ vysvetlil P. Gašper.

„Turnička“ vo Veľkej je jednou z lokalít, ktorú v rámci zmien a doplnkov územného plánu chcú majitelia pozemkov využiť ako plochu na výstavbu rodinných domov. „Záujem bol obrovský, ľudia by radi stavali až po diaľnicu. Sme však obmedzení najmä podmienkami, ktoré stanovil letecký úrad,“ dodal viceprimátor.

Stretnutia mali vysokú účasť a majitelia pozemkov sa o predstavený zámer živo zaujímali. Jednoduché pozemkové úpravy si však vyžadujú z každého pozemku ubrať približne 25 percent na výstavbu prístupových ciest, chodníkov a parkov. To sa poniektorým vlastníkom nepozdávalo. „Bolo by vhodné zabrať väčšie územie, pretože najväčšie náklady a úbytky na pozemkoch sú na okružných komunikáciách. Tých 20 percent by bolo ešte prijateľných,“ povedal Marcel Mašan. „Ideme do toho. Už sme jednali aj s realitnou kanceláriou, ale mám pocit, že tie pozemky sa oveľa viac zhodnotia po týchto úpravách. Dané percentá musia byť a nakoniec sa to pozitívne odrazí na koncovej cene,“ pridal trochu odlišný názor Ján Gažo. „Mnohí majitelia majú určitý vek a chcú majetok zhodnotiť čo najskôr a investovať peniaze do ďalšej generácie. Projekt je však urobený veľkolepo, preto verím, žeby sa to dalo urobiť aj z menším záberom,“ zamyslel sa Stanislav Korec.

Mesto ponúka majiteľom možnosť postarať sa o ich pozemky bez námahy a navyše ich výhodne zhodnotiť. „Mesto Poprad pristúpilo z vlastnej iniciatívy k rozširovaniu územia pre zástavbu bytovými a rodinnými domami. Počet obyvateľov v meste je veľmi dôležitý ukazovateľ, na základe ktorého sa definuje aké podielové dane do mesta prídu. Mesto musí financovať nielen infraštruktúru pre bývanie, ale aj pre občiansku vybavenosť a ostatnú infraštruktúru a tento príjem do mesta je veľmi dôležitý. Práve takýmito jednoduchými pozemkovými úpravami chceme pristúpiť k tomu, aby mesto vytvorilo reálne stavebné pozemky, kde môžu majitelia stavať a nemusia za podobnou výstavbou odchádzať mimo mesta,“ objasňoval zámer šéf rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad Martin Baloga. „Projekt je pre ľudí výhodný v tom, že ho bude financovať mesto. Je to výhodné aj preto, lebo sa vlastníkom zhodnotí všetko vlastníctvo v danej lokalite. Z pôvodnej výmery poľnohospodárskej pôdy sa stanú stavebné parcely a cena pozemku sa výrazne zvýši. Navyše, je to bez akejkoľvek námahy vlastníka, pretože celú agendu zabezpečí mesto. 25 percent z pozemku môže byť veľa, pretože prístupové cesty musia mať určitú dimenziu. Musíme však rešpektovať minimálne zábery. Bonusom sú zelené plochy a parky, ktoré predstavujú to dané mierne navýšenie,“ uzavrel projektant Martin Zaťko, ktorý zastupuje zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Majitelia pozemkov majú možnosť rozhodnúť sa do 15. februára 2017. (mav)


 
 

Mesto Poprad od 15. februára opäť zverejní zoznam daňových dlžníkovVytlačiť
 

Mesto Poprad opätovne zverejňuje od 15. februára 2017 na svojom webovom sídle zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Správca dane zverejní dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na dani:

- z nehnuteľností,

- za psa,

- za užívanie verejného priestranstva,

- za ubytovanie,

- za predajné automaty,

- za nevýherné hracie prístroje,

ako aj nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31.12.2016.

Týka sa to fyzických osôb, u ktorých nedoplatok presiahol výšku 160 eur a právnických osôb, u ktorých nedoplatok presiahol výšku 1 600 eur.

Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť obvyklým spôsobom – bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo priamo do pokladnice Mestského úradu v Poprade v hotovosti, alebo platobnou kartou. Pri platbách je dôležitý variabilný symbol, ktorý je uvedený v zasielaných rozhodnutiach, alebo je možné si ho zistiť u zamestnancov oddelenia daní a poplatku na 2. poschodí Mestského úradu v Poprade.

Mesto Poprad vyzýva všetkých dlžníkov, aby svoje nedoplatky uhradili najneskôr do 9. februára 2017 a vyhli sa tak zverejneniu svojho mena, respektíve obchodného mena na webovom sídle mesta. V prípade, ak si občan alebo obchodná spoločnosť potrebuje overiť, či je dlžníkom na daniach a poplatku, môže tak urobiť na tel. čísle 0910 890 272 denne počas úradných hodín.


 
 

Popradský unikát – školáci budú súťažiť aj na sánkarskom trenažéri reprezentantovVytlačiť
 

Športová olympiáda mesta Poprad (ŠOMP) sa tento rok uskutoční 1. a 2. februára. Novinkou je, že do olympiády bolo zaradené aj sánkovanie. Jej dvadsiate druhé pokračovanie tak bude v rámci celého Slovenska unikátne. „Podarilo sa nám dohodnúť so Slovenským zväzom sánkarov a deti tak dostanú príležitosť zasúťažiť si v ľadovom koryte sánkarského trenažéra v Starom Smokovci. Ide o jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku, čo zároveň znamená, že Poprad je jediným mestom republiky, ktoré pre svoje deti takéto súťaže organizuje,“ informoval referent mládeže a športu a zároveň koordinátor Športovej olympiády mesta Peter Procházka.

V Poprade funguje súčasný športový model olympiády od roku 2008. „Olympiáda je vo svete všeobecne overená značka. Tá popradská pozostáva zo zimnej a letnej časti, pričom jej leitmotívom je, aby sa naše deti čo najviac hýbali. Balík športov sa v zimnej časti rozširuje zo šesť na sedem. Myslím, že i v komplexnosti a zabezpečení chodu celej Športovej olympiády sme slovenská špička. Aj touto cestou sa preto chcem poďakovať za spoluprácu všetkým partnerom, bez ktorých by organizácia ŠOMP možná nebola,“ doplnil Procházka.

V minulom roku sa do olympiády zapojilo štrnásť základných škôl v meste. Jej zimnej časti sa pritom zúčastnilo vyše päťsto detí.

 

Program ŠOMP:

1. február 2017 (čas, miesto, spoluorganizátor)

bowling (od 8,30 h.; bowlingové centrum v ZOC MAX; ZŠ s MŠ Francisciho a BK Citybowling Poprad)

sánkovanie (od 9,45 h.; Sánkarský štartovací trenažér v Starom Smokovci; ZŠ s MŠ Matejovce, Sánkarský klub Matejovce, Slovenský zväz sánkarov)

rýchlokorčuľovanie - short track (od 10,00 h.; Zimný štadión mesta Poprad, ZŠ s MŠ Spišská Sobota)

 

2. február 2017

beh na lyžiach (od 10,00 h.; Snowpark Lučivná; ZŠ s MŠ Jarná)

lyžovanie a snowboard obrovský slalom (od 10,00 h.; Snowpark Lučivná; ZŠ s MŠ Tajovského, CVČ Poprad)

pozn.: Úvod zimnej časti ŠOMP obstaralo plávanie 30. septembra 2016 v popradskom Aquacity. Štartovalo 104 pretekárov z 12 základných škôl.


 
 

S veľkým srdcom športovcov vychovávali mladú generáciuVytlačiť
 

V sobotu do obradnej siene mesta Poprad zavítali štyria jubilanti, ktorí sa s veľkým srdcom a obetavosťou venovali športu a výchove mladej generácie. Za celoživotnú prácu im vyslovil primátor Popradu Jozef Švagerko slová uznania a poďakovania.

Osemdesiate narodeniny si pripomenul Rudolf Gurka, ktorý pôsobil ako zástupca riaditeľa školy vo Veľkej, riaditeľ ZŠ na Ul. 29. augusta, neskôr okresný školský inšpektor a riaditeľ okresnej pedagogicko-psychologickej poradne. Bol jedným zo zakladateľov športových hokejových tried v ZŠ dnes na Francisciho ulici a tiež vo Veľkej, kedy boli počas jeho pedagogického pôsobenia zriadené športové triedy so zameraním na futbal a bolo vytvorené i školské športové stredisko cyklistov. Ako pedagóg dbal o to, aby chlapci dosiahli nielen športové úspechy, ale aj potrebné vzdelanie.

Milan Skokan oslávil 75 rokov, ktoré nerozlučne spojil s popradským hokejom – bol hokejovým reprezentantom, trénerom mládeže, seniorov a dnes žien. Popradské hokejistky doviedol k titulu majsteriek Slovenska, naposledy v sezóne 2015/16. Hokej začal hrávať ešte ako dorastenec, ako 18-ročný bol obrancom LV Poprad, s tímom LVS Poprad získal v sezóne 1969/70 titul víťaz Slovenskej národnej hokejovej ligy. Dostal aj ponuky hrať vo Švédsku a Rakúsku, ale Slovensko neopustil a opäť s tímom vybojoval titul. Po ukončení aktívnej hokejovej kariéry sa stal trénerom. A ako hlavný tréner doviedol ŠKP PS Poprad v sezóne 1990/91 k víťazstvu v 1. SNHL a postupu do federálnej hokejovej ligy.

Sedemdesiat rokov dovŕšil Dušan Božoň, ktorý odučil 41 rokov v školstve – v ZŠ Poprade-Veľkej ako učiteľ, neskôr zástupca riaditeľa a v rokoch 1991-2000 riaditeľ školy. Bol i tajomníkom Telovýchovnej jednoty vo Veľkej, spolu s R. Gurkom a A. Comissom podnietili vznik futbalových i hokejových tried. Oslávenec si môže právom povedať, že sa pričinil o rozvoj popradského športu.

Sedemdesiatročný jubilant Ján Pavlovčin nastúpil do popradského pivovaru, neskôr roky pôsobil v mládežníckej organizácii v okrese Poprad, potom v podniku Tatramat, v Štátnej intendantúre v oblasti kultúry a napokon na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, odkiaľ odišiel do dôchodku. Takisto žil športom, najmä turistikou. Päťdesiat rokov spoluorganizoval medzinárodné výstupy na Rysy. V súčasnosti je stále aktívny ako tajomník Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Osobné vyznania ocenených čítajte v aktuálnom vydaní týždenníka NOVINY POPRAD.

foto: Marta Marová


 
 
Položky 76-80 z 1218

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Utorok 26.9.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Streda 27.9. - 28.9.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.9.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Sobota 30.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka