Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Školáci budú aj v tomto roku zdobiť vianočné stromčeky v centre PopraduVytlačiť
 

zsmsavschefrel2.JPG

Mesto Poprad a OZ PRE MESTO pripravili aj v tomto roku prehliadku vianočných stromčekov vyzdobených žiakmi popradských škôl. Podujatie „Vyzdobme si vianočný stromček“ tak bude opäť prehliadkou tvorivosti a kreativity žiakov, ktorí sa budú môcť predviesť v zdobení vianočných stromčekov. Každá škola, ktorá sa zapojí, bude mať v centre Popradu vyhradený jeden stromček, ktorý vyzdobí vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Tie môžu byť vytvorené ľubovoľnými technikami s prihliadnutím na exteriérové podmienky. Na výzdobu stromčekov nebudú môcť byť použité priemyselne vyrobené ozdoby dostupné v obchodnej sieti. „Stromčeky budeme zdobiť vo štvrtok 7. decembra 2017 od 9:00 priamo na Námestí sv. Egídia. Zdobiť stromčeky budú deti pod dozorom pedagogických pracovníkov, každý vianočný stromček bude označený tabuľkou školy, ktorá ho vytvorila,“ uviedla Edita Pilárová z odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade.

Vecné ceny pre autorov výzdoby všetkých vianočných stromčekov venuje mesto Poprad a OZ PRE MESTO dňa 8. decembra 2017 o 10.00 hod. počas otvorenia XV. Tradičného vianočného jarmoku. Stromčeky budú do 17. decembra vystavené v priestore medzi evanjelickým kostolom a chodníkom na južnej strane námestia. „Vyzdobené vianočné stromčeky budú robiť radosť nielen na námestí, ale od 18. decembra ich budeme distribuovať ďalej – darujeme ich klubom a domovom dôchodcov ako aj nemocnici,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko. Do prehliadky vianočnej tvorivosti sa školy môžu prihlásiť ešte do 30.novembra na MsÚ – odbore školstva, mládeže a športu.


 
 

Bezdomovci si zveľadili svoj druhý domovVytlačiť
 

ut1.jpg

Mesto Poprad získalo z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dotáciu vo výške 3000.-eur v rámci programu Podpora rozvoja sociálnych služieb. Tieto prostriedky budú využité na výmenu podláh a dverí v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici. V súvislosti s pripravovanými výmenami si rukávy vyhrnuli aj samotní klienti nocľahárne. Priestory vypratali, vlastnoručne vymaľovali a pripravili tak na výmenu podláh a dverí. „Táto nocľaháreň má kapacitu 35 osôb a od svojho otvorenia v roku 2003 pomohla stovkám osôb v rôznych kritických situáciách vrátiť sa späť do života. Touto drobnou rekonštrukciou, ktorú chceme stihnúť ešte pred Vianocami, by sme mali vymeniť prvky na konci životnosti nachádzajúce sa v obytnej časti nocľahárne,“ vysvetlila Etela Lučivjanská zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade. Zariadenie na Levočskej ulici poskytuje okrem možnosti prenocovania aj služby výdajne šatstva, strediska osobnej hygieny a práčovne .Vytvára podmienky pre prípravu jedla a prostredníctvom SČK v Poprade ponúka bezplatne teplú polievku s chlebom. Občianske združenie KORENE ponúka ľuďom bez domova možnosť predaja časopisov NOTA BENE a získať tak finančné prostriedky prácou.  V súčasnosti je v nocľahárni 35 klientov, služby vyhrievaného vojenského stanu pred nocľahárňou využíva ďalších 8 klientov. Sociálni pracovníci  počas celého roka vykonávajú terénnu prácu zameranú na vyhľadávanie a monitorovanie tejto klientely, s cieľom poskytnúť sociálne poradenstvo, intervenciu a predísť tak fatálnym následkom na životoch ľudí na ulici. 


 
 

Mestskí policajti kontrolovali dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov maloletým Vytlačiť
 

V sobotu 25. novembra 2017 v neskorých večerných hodinách sa na teritóriu mesta Poprad uskutočnila preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. „Policajti počas akcie kontrolovali, či nedochádza k porušovaniu zákazu podávania, predávania, alebo umožnenia požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Kontrola bola vykonaná v 6 prevádzkach v meste Poprad, kde bolo vykonaných celkom 9 orientačných dychových skúšok na zistenie požívania alkoholických nápojov, z ktorých 1 dychová skúška bola u mladistvého 17 ročného dievčaťa pozitívna, kde bola zistená hladina požitia alkoholických nápojov 0,53 mg/l, čo je 1,10 promile. Zároveň bola riešená aj jej kamarátka, ktorá jej umožnila požiť alkoholické nápoje, čím sa dopustila priestupku, za čo jej bola uložená na mieste bloková pokuta,“ informoval náčelník MsP Poprad Štefan Šipula. Súbežne bola vykonaná aj kontrola mládeže na verejných priestranstvách v blízkosti reštauračných a pohostinských zariadení s predpokladom konzumácie alkoholických nápojov týmito osobami. Z dlhodobého hľadiska Mestská polícia Poprad eviduje v problematike konzumácie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov v prevádzkach reštauračného a pohostinského charakteru výrazné zlepšenie avšak aj vzhľadom k zisteným okolnostiam bude mestská polícia aj naďalej pokračovať v podobných preventívno – bezpečnostných akciách.


 
 

Finančné zdravie mesta Poprad je výbornéVytlačiť
 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) prezentoval výsledky hodnotenia hospodárenia miest, obcí a územných celkov za rok 2016. Mesto Poprad sa podľa tohto hodnotenia teší z výborného finančného zdravia. Medzi mestami s viac ako 50 tisíc obyvateľmi Poprad opakovane obhájil 1.miesto, v celkovom hodnotení finančnej stability 50 najväčších miest sa Poprad umiestnil na 6.priečke.

Finančné zdravie mesta vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či mu hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie sa počíta kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej bilancie. INEKO hodnotí samosprávy na stupnici od 0 do 6, kde hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto je prevažne zdravé, pričom jeho finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre. Mesto Poprad si svoje výborné finančné zdravie udržalo a dosiahlo skóre 5,4 bodu.

Čistý majetok na obyvateľa: 2681 eur* / slovenský priemer 1364 eur

Čistý majetok obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je za roky 2006 až 2011 počítaný ako (neobežný majetok + finančné účty - (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB)) / (počet obyvateľov k začiatku roka).

Základná bilancia na obyvateľa: 51 eur / slovenský priemer 36 eur

Základná bilancia obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je počítaná ako (bežné príjmy + kapitálové prímy - bežné výdavky - kapitálové výdavky) / (počet obyvateľov k začiatku roka).

Výsledok hospodárenia na obyvateľa: 162 eur* / slovenský priemer 36 eur

Výsledok hospodárenia obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je počítaný ako (výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení) / (počet obyvateľov k začiatku roka).

Celkový dlh na obyvateľa: 31 eur /slovenský priemer 84 eur

Dlh obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je za roky 2006 až 2011 počítaný ako (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB) / (počet obyvateľov k začiatku roka).Počnúc rokom 2012 je počítaný na základe údajov od MF SR o celkovom dlhu obcí (VÚC) v pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok Úverovú zaťaženosť mesta Poprad predstavujú úvery zo ŠFRB (výstavba nájomných bytov r.2002, r.2008) a na rekonštrukciu mestských komunikácií(2011). Celkový dlh na obyvateľa klesol oproti roku 2015 z 38,2 na 31 eur.

 

INEKO(Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

* označené údaje predstavujú historicky najlepšie výsledky v hospodárení mesta Poprad od začiatku hodnotenia INEKO


zdroj: www.ineko.sk ; www.hospodarenieobci.sk


 
 

V nedeľu sa rozžiari prvá sviečka na adventnom venciVytlačiť
 

15419754_1323168224393986_5349120313010906259_o.jpg

V nedeľu 3. decembra sa rozsvieti prvé adventné svetlo a v Poprade na Námestí sv. Egídia pri tejto príležitosti otvoria Adventné mestečko. O 18. hod. posvätí adventný veniec so štyrmi sviecami okolo fontány dekan Rímskokatolíckej farnosti v Poprade Ondrej Borsík za účasti predstaviteľov mesta. Za zvuku trúbky zaznejú vianočné koledy a o 18. hod. zahrá na veži Kostola sv. Egídia DH Tatramat z Matejoviec prvý adventný koncert.

Adventné mestečko bude naplnené vôňou a chuťou vianočného punču, ale i inými maškrtami s príchuťou blížiacich sa Vianoc.

Popradské deti už tiež túžobne očakávajú príchod Mikuláša. Pre deti z jednotlivých mestských častí príde Putujúci Mikuláš už v nedeľu 3. decembra. Svoje mikulášske putovanie začne o 12. hod. v priestore pred Kostolom sv. Cyrila a Metoda. O 13. hod. poteší deti v Kvetnici, o 14. hod. vo Veľkej, o 15. hod. v Spišskej Sobote, o 16. hod. v Matejovciach a o 17. hod. v Strážach pod Tatrami.

Hlavný program Príchod Mikuláša v Poprade sa uskutoční v utorok 5. decembra o 17. hod. na Námestí sv. Egídia. Pódium na program spoločného vítania Mikuláša bude postavené v rovnakej lokalite ako vlani. Zabezpečená bdue takisto veľkoplošná led obrazovka, aby mohol každý návštevník v centre mesta dobre vidieť pripravené predstavenie. Zostáva síce kvôli prekvapeniu pre deti tajomstvom, ale plagát napovedá, o čom tohtoročný program bude. Ako každoročne sa Mikuláš so sprievodom chystá rozsvietiť aj vianočný stromček a všetkých občanov poteší tiež pyromuzikálny ohňostroj. Deti s rodičmi môžu využiť i fotografovanie s Mikulášom, anjelom a čertom vo fotoateliéroch umiestnených v medzikostolí, čakajú ich sladkosti a pravá mikulášska atmosféra. 

 


 
 
Položky 76-80 z 1323

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 25.4.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 26.4.
Dr.Max - Francisciho
Francisciho 4977/22,
058 01 Poprad
Piatok 27.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Sobota 28.4. - 29.4.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Pondelok 30.4.
Schneider - Suchoňova
Suchoňova 3527/4,
05801 Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka