Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Mestskí policajti kontrolovali dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov maloletým Vytlačiť
 

V sobotu 25. novembra 2017 v neskorých večerných hodinách sa na teritóriu mesta Poprad uskutočnila preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. „Policajti počas akcie kontrolovali, či nedochádza k porušovaniu zákazu podávania, predávania, alebo umožnenia požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Kontrola bola vykonaná v 6 prevádzkach v meste Poprad, kde bolo vykonaných celkom 9 orientačných dychových skúšok na zistenie požívania alkoholických nápojov, z ktorých 1 dychová skúška bola u mladistvého 17 ročného dievčaťa pozitívna, kde bola zistená hladina požitia alkoholických nápojov 0,53 mg/l, čo je 1,10 promile. Zároveň bola riešená aj jej kamarátka, ktorá jej umožnila požiť alkoholické nápoje, čím sa dopustila priestupku, za čo jej bola uložená na mieste bloková pokuta,“ informoval náčelník MsP Poprad Štefan Šipula. Súbežne bola vykonaná aj kontrola mládeže na verejných priestranstvách v blízkosti reštauračných a pohostinských zariadení s predpokladom konzumácie alkoholických nápojov týmito osobami. Z dlhodobého hľadiska Mestská polícia Poprad eviduje v problematike konzumácie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov v prevádzkach reštauračného a pohostinského charakteru výrazné zlepšenie avšak aj vzhľadom k zisteným okolnostiam bude mestská polícia aj naďalej pokračovať v podobných preventívno – bezpečnostných akciách.


 
 

Finančné zdravie mesta Poprad je výbornéVytlačiť
 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) prezentoval výsledky hodnotenia hospodárenia miest, obcí a územných celkov za rok 2016. Mesto Poprad sa podľa tohto hodnotenia teší z výborného finančného zdravia. Medzi mestami s viac ako 50 tisíc obyvateľmi Poprad opakovane obhájil 1.miesto, v celkovom hodnotení finančnej stability 50 najväčších miest sa Poprad umiestnil na 6.priečke.

Finančné zdravie mesta vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či mu hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie sa počíta kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej bilancie. INEKO hodnotí samosprávy na stupnici od 0 do 6, kde hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto je prevažne zdravé, pričom jeho finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre. Mesto Poprad si svoje výborné finančné zdravie udržalo a dosiahlo skóre 5,4 bodu.

Čistý majetok na obyvateľa: 2681 eur* / slovenský priemer 1364 eur

Čistý majetok obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je za roky 2006 až 2011 počítaný ako (neobežný majetok + finančné účty - (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB)) / (počet obyvateľov k začiatku roka).

Základná bilancia na obyvateľa: 51 eur / slovenský priemer 36 eur

Základná bilancia obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je počítaná ako (bežné príjmy + kapitálové prímy - bežné výdavky - kapitálové výdavky) / (počet obyvateľov k začiatku roka).

Výsledok hospodárenia na obyvateľa: 162 eur* / slovenský priemer 36 eur

Výsledok hospodárenia obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je počítaný ako (výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení) / (počet obyvateľov k začiatku roka).

Celkový dlh na obyvateľa: 31 eur /slovenský priemer 84 eur

Dlh obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je za roky 2006 až 2011 počítaný ako (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB) / (počet obyvateľov k začiatku roka).Počnúc rokom 2012 je počítaný na základe údajov od MF SR o celkovom dlhu obcí (VÚC) v pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok Úverovú zaťaženosť mesta Poprad predstavujú úvery zo ŠFRB (výstavba nájomných bytov r.2002, r.2008) a na rekonštrukciu mestských komunikácií(2011). Celkový dlh na obyvateľa klesol oproti roku 2015 z 38,2 na 31 eur.

 

INEKO(Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

* označené údaje predstavujú historicky najlepšie výsledky v hospodárení mesta Poprad od začiatku hodnotenia INEKO


zdroj: www.ineko.sk ; www.hospodarenieobci.sk


 
 

V nedeľu sa rozžiari prvá sviečka na adventnom venciVytlačiť
 

15419754_1323168224393986_5349120313010906259_o.jpg

V nedeľu 3. decembra sa rozsvieti prvé adventné svetlo a v Poprade na Námestí sv. Egídia pri tejto príležitosti otvoria Adventné mestečko. O 18. hod. posvätí adventný veniec so štyrmi sviecami okolo fontány dekan Rímskokatolíckej farnosti v Poprade Ondrej Borsík za účasti predstaviteľov mesta. Za zvuku trúbky zaznejú vianočné koledy a o 18. hod. zahrá na veži Kostola sv. Egídia DH Tatramat z Matejoviec prvý adventný koncert.

Adventné mestečko bude naplnené vôňou a chuťou vianočného punču, ale i inými maškrtami s príchuťou blížiacich sa Vianoc.

Popradské deti už tiež túžobne očakávajú príchod Mikuláša. Pre deti z jednotlivých mestských častí príde Putujúci Mikuláš už v nedeľu 3. decembra. Svoje mikulášske putovanie začne o 12. hod. v priestore pred Kostolom sv. Cyrila a Metoda. O 13. hod. poteší deti v Kvetnici, o 14. hod. vo Veľkej, o 15. hod. v Spišskej Sobote, o 16. hod. v Matejovciach a o 17. hod. v Strážach pod Tatrami.

Hlavný program Príchod Mikuláša v Poprade sa uskutoční v utorok 5. decembra o 17. hod. na Námestí sv. Egídia. Pódium na program spoločného vítania Mikuláša bude postavené v rovnakej lokalite ako vlani. Zabezpečená bdue takisto veľkoplošná led obrazovka, aby mohol každý návštevník v centre mesta dobre vidieť pripravené predstavenie. Zostáva síce kvôli prekvapeniu pre deti tajomstvom, ale plagát napovedá, o čom tohtoročný program bude. Ako každoročne sa Mikuláš so sprievodom chystá rozsvietiť aj vianočný stromček a všetkých občanov poteší tiež pyromuzikálny ohňostroj. Deti s rodičmi môžu využiť i fotografovanie s Mikulášom, anjelom a čertom vo fotoateliéroch umiestnených v medzikostolí, čakajú ich sladkosti a pravá mikulášska atmosféra. 

 


 
 

Kruhová križovatka ulíc Slovenského odboja/Hraničná bola otvorenáVytlačiť
 

Mesto Poprad v stredu 29.novembra 2017 o 13:00 hod. uviedlo do skúšobnej prevádzky novopostavenú kruhovú križovatku štátnej cesty č. III/3080 Slovenského odboja – Hraničná. Pôvodná križovatka bola vzhľadom na intenzitu dopravy, výjazd z obchodného centra a frekventovaný peší ťah k autobusovej i vlakovej stanici, častým miestom dopravných nehôd, dokonca aj s tragickými následkami.

„Sme radi, že sľub, ktorý sme dali, sa nám podarilo splniť. Je to stavba, ktorá by mala zabezpečiť lepšiu prejazdnosť tohto úseku a zvýšiť bezpečnosť chodcov. Chcem poďakovať občanom za trpezlivosť pri obmedzeniach počas výstavby a zároveň ich požiadať o obozretnosť pri prejazde touto kruhovou križovatkou. Je to nová stavba, nové dopravné riešenie, s ktorým je potrebné sa zžiť tak, aby mohlo naplno slúžiť v prospech nás všetkých,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

„Zvýraznil by som najmä prínos pre bezpečnosť chodcov, pretože na tomto úseku dochádzalo často ku kolíziám chodcov s motorovými vozidlami a žiaľ, boli tu aj tragické dopravné nehody. Vybudovaním tejto kruhovej križovatky sa teda výrazným spôsobom zvýši ich bezpečnosť“ informoval náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula

Stavba kruhovej križovatky bude doplnená ešte o zábradlie pre usmernenie chodcov, vodorovné dopravné značenie a zeleň.

Keďže ide o križovatku štátnej cesty a mestskej komunikácie, investícia bola riešená ako združená. Spolu 250-tisíc eur vyčlenilo na stavbu mesto Poprad a 300-tisíc Prešovský samosprávny kraj. Vo verejnej obchodnej súťaži bol úspešným uchádzačom zhotoviteľ SLOV-VIA,.s.r.o., so sumou 344 646,29 eur.

„Najnáročnejšie boli prekládky inžinierskych sietí. Kde sme zakopli, tam bol nejaký kábel. Tým, že množstvo sietí nebolo vytýčených, museli sme ich nachádzať a robiť ručné výkopy, čo skomplikovalo situáciu. Aj napriek tomuto všetkému sme stavbu dokázali v takmer päťtýždňovom predstihu dať do užívania,“ uviedol zástupca zhotoviteľa Peter Dujava.

Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná dňa 23. júna 2017. Samotné stavebné povolenie na realizáciu stavby nadobudlo právoplatnosť až 21.septembra 2017 z dôvodu, že do konania sa prihlásilo  Združenie domových samospráv z Bratislavy a museli uplynúť nevyhnutné termíny odvolacieho konania. Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 21.septembra a na realizáciu mal podľa uzavretej zmluvy 100 dní.


 
 

V Poprade odovzdali ľadové vysvedčenia Vytlačiť
 

korc.jpg

Na Zimnom štadióne mesta Poprad dnes odovzdali ľadové vysvedčenia prvým absolventom tohtoročného výcviku korčuľovania pre materské školy. „V tomto roku sa do populárneho výcviku korčuľovania zapojilo 10 materských škôl a predpokladáme účasť viac ako 300 detí. Ľadové vysvedčenia sme dnes odovzdali prvým absolventom tohtoročného kurzu z MŠ Podtatranská, ďalšie škôlky budú postupne pribúdať,“ uviedol Peter Procházka z MsÚ v Poprade. Materská škola z Podtatranskej ulice mala v kurze trvajúcom 2,5 mesiaca prihlásených 65 malých korčuliarov. „Väčšinou máme 5 až 6 ročné deti. Nakoľko bol zo strany rodičov veľký záujem a tréneri nám to umožnili, mali sme ľade aj zrejme najmladšieho účastníka v histórii škôlky – trojročného chlapčeka, ktorý korčuľoval,“ uviedla Oľga Korbová z MŠ Podtatranská.

Okrem zimného štadióna bude výcvik ďalších škôlok prebiehať aj na otvorenej ľadovej ploche pri Aréne Poprad. Tam výcvik v prípade priaznivých podmienok začne 6.decembra. Prvé kroky na ľade absolvovali deti v réžii skúsených trénerov - Eugena Nahalku, Pavla Svitanu a Petra Svitanu. Populárny prípravný výcvik v korčuľovaní pre materské školy mesta Poprad pripravila samospráva v súlade s koncepciou rozvoja športu v meste Poprad s cieľom podporiť športovanie najmladšej vekovej kategórie. Všetky náklady na výcvik korčuľovania pre materské školy, ktorý v Poprade prebieha od roku 2013, hradí mesto Poprad.

 


 
 
Položky 91-95 z 1336

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Utorok 19.6.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 20.6.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 21.6.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 22.6.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 23.6.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 24.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 25.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.6.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka