Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Samospráva chce pomôcť pri vysporiadaní pozemkovVytlačiť
 

V Poprade je stále veľký záujem o výstavbu rodinných domov. Podľa nových zmien v územnom pláne mesta sú pre ne vytypované územia a ešte v tomto roku by mali byť schválené na výstavbu.

„To je prvý krok. Ďalší je, že je potrebné vysporiadať pozemky. Radi by sme vyšli v ústrety všetkým, ktorí chcú stavať dom a majú na to pozemky, aby vysporiadanie vlastníctva bolo jednoduchšie. Preto sme na zastupiteľstve schválili prípravné práce pre tzv. zistenie vykonateľnosti projektu jednoduchých pozemkových úprav. Samospráva chce občanom uľahčiť, preto chce byť mesto Poprad akýmsi urýchľovačom – katalyzátorom a pripraviť podklady a podmienky, aby mohli nielen developeri, ale aj bežní ľudia stavať, ak majú pozemok. Mesto do toho procesu hodlá vstúpiť tým, že pomôže vysporiadať vlastníctvo pozemkov, teda, aby vznikol ucelený stavebný pozemok. Samozrejme pritom sa vyčlenia aj pozemky pre spoločné priestory ako sú cesty, chodníky, zelené pásy, plochy pre siete a pod.,“ vysvetlil viceprimátor Popradu Pavol Gašper. Doplnil, že podobný proces prebieha v katastrálnych územiach všetkých slovenských miest a obcí. Ide o komplexné pozemkové úpravy.

Vďaka takémuto vlastníckemu „preorganizovaniu“ pozemkov by sa v Poprade v budúcnosti mohli postaviť stovky rodinných domov. Prispelo by to k zastaveniu úbytku Popradčanov, ktorí by tak získali ďalšie možnosti bývania v meste. (mar)

Noviny Poprad


 
 

Prerušenie dodávky vody Vytlačiť
 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. informuje, že dňa 26.09.2016  od 8:00 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v Poprade-Veľkej na uliciach Oravská, Šarišská, Kysucká, Magurská, Odbojárska, Jokaiho, Tekovská z dôvodu opravy poruchy.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené cisternou.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. 

Pre viac informácií kontaktujte dispečing spoločnosti na tel. čísle 052 / 77 29 548.

 


 
 

Európsky týždeň mobility 2016 Vytlačiť
 

Slovenské mestá odštartovali aktivity Európskeho týždňa mobility 2016 (ETM 2016), ktoré vyvrcholia 22.septembra 2016 Dňom bez áut. Do národnej kampane ETM 2016 sa prihlásilo 46 miest , ktoré si naplánovali aktivity súvisiace s ústrednou témou: Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy, alebo sa zapoja do Dňa bez áut a vyčlenia jednu či viaceré zóny v meste výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu, alebo prijali trvalé opatrenia, ktoré prispejú k postupnému prechodu od prepravy osobným vozidlom na ekologickejší dopravný prostriedok.

Mesto Poprad sa v tomto roku zapojilo do kampane bezplatnou MHD, ktorá bude na Deň áut premávať vo štvrtok 22.septembra 2016 celý deň zadarmo a bude zároveň podporená letákovou kampaňou na podporu alternatívnych spôsobov dopravy. Malí Popradčania si budú môcť po celý týždeň bezplatne požičiavať šliapacie autíčka v Mestskej informačnej kancelárii mesta Poprad a rovnako tak aj v OC FORUM v Poprade, ktoré sa k tejto aktivite pripojilo. Z pohľadu systémových opatrení mesta Poprad na podporu udržateľnosti mestskej mobility je dôležité schválenie prostriedkov na prípravu projektovej dokumentácie na investičnú akciu „Cyklistický chodník Poprad – Matejovce“. Tento chodník by mal rozšíriť jestvujúcu sieť cyklistických chodníkov v meste Poprad a zvýšiť tak bezpečnosť cyklistov v meste.

V tomto roku je kampaň ETM v znamení motta Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy. Konanie v súlade s inteligentnou a udržateľnou mobilitou môže mať pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť výrazný finančný prospech. Intenzívnejšie využívanie inteligentných a udržateľných spôsobov dopravy môže viesť k výrazným úsporám verejných financií okrem iného aj v oblasti zdravia, životného prostredia a spotreby energie. Inšpiráciu, ako žiť v súlade s týmto mottom, nám ponúknu počas národnej kampane ETM 2016 rôznorodé aktivity miest. Všetky zapojené mestá budú prostredníctvom svojich webov, lokálnych médií a sociálnych sietí vyzývať obyvateľov, aby 22. septembra využili na cestu do práce, do školy, do obchodu, iný dopravný prostriedok, ako auto...

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či hromadnou dopravou). Národnú kampaň organizujú Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Slovensko sa tento rok počtom zaregistrovaných samospráv do národnej kampane zaradilo na deviatu priečku medzi zapojenými krajinami do ETM 2016. Viac informácií o kampani ETM, aktivitách a trvalých opatreniach jednotlivých zapojených miest nájdete na webovej stránke www.eurotm.sk.


 
 

Správa mestských komunikácií nezaháľa ani v leteVytlačiť
 

Pracovníci Správy mestských komunikácií v Poprade sa v uplynulých dňoch venovali nielen oprave samotných mestských ciest a chodníkov, ale aj opravám lávok, osvetlenia podchodov, čisteniu kanalizačných vpustí či striekaniu vodorovného dopravného značenia. Pozrite si fotoreportáž z ich činnosti. 

  

  

  

  


 
 

Poprad preinvestuje v školách a škôlkach cez prázdniny 800-tisíc eurVytlačiť
 

Leto v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad je v znamení rozsiahlych opráv, modernizácií i bežnej údržby. Celkovo bude počas leta preinvestovaných okolo 800 000  eur. Najväčšie investície počas leta putujú do materských škôl.

Kapitálové výdavky boli naplánované na tieto práce: výmena gastrotechniky v ŠJ (ZŠ s MŠ Dostojevského, ZŠ s MŠ Francisciho, ZŠ s MŠ Koperníkova), rekonštrukcia školských jedální MŠ (Mládeže,5 a Záborského ul. ), rekonštrukcia niektorých striech na materských školách (MŠ Podtatranská ul., MŠ Záborského ul. a MŠ Ulica mládeže 5) a hydroizolácia v ZŠ s MŠ na Vagonárskej ul.  Mesto uspelo tiež v 2 projektoch na rekonštrukciu telocviční v ZŠ Jarná a ZŠ Komenského.

„Aj keď sú to investície do budov a vybavenia, musíme to vnímať v prvom rade ako investíciu do vzdelania. Školy a škôlky potrebujú kvalitné vybavenie a zázemie, aby výučba mohla prebiehať v takých podmienkach, ako si to naše deti zaslúžia,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko.

Jednotlivé práce postupujú podľa plánu. Trpezlivejší však musia byť rodičia detí, ktoré navštevujú Detské jasle mesta Poprad. „Robí sa kompletná rekonštrukcia kuchyne, čo si vyžaduje dlhší čas. Nebolo možné odstaviť detské jasle na celé dva mesiace, ako by sa to dalo v prípade materskej školy. Prevádzka v jasliach už začala, ale kuchyňa ešte dokončená nie je. Zásobovanie jedlom sme zabezpečili z MŠ na Ulici mládeže 11 aj pre detské jasle,“ uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová. V týchto dňoch sa pracuje na hydroizolácii budov na Vagonárskej ulici, rekonštrukcie striech prídu na rad následne.


 
 
Položky 121-125 z 1166

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Nedeľa 30.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka