Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Poslanci pomohli KvetničanomVytlačiť
 

Poslanci popradského mestského zastupiteľstva ešte v októbri schválili zámenu rekreačného areálu vo vlastníctve mesta Poprad v Mlynčekoch za pozemky pod komunikáciami, chodníkmi a verejnou zeleňou na Kvetnici spoločnosti DANMIR bez doplatku. Spoločnosť však na zámenu bez doplatku nepristúpila a trvá na doplatku rozdielu v hodnotách zamieňaných nehnuteľností vo výške 61 600 eur. To sa stalo témou rušnej rozpravy na rokovaní MsZ minulý štvrtok.

V záujme Kvetničanov prevažovali názory za doplatok, najmä, keď sa objavili ponuky DANMIRu pre občanov Kvetnice na odkúpenie pozemkov do ich osobného vlastníctva. Poslanec Štefan Pčola za poslanecký klub Sieť, Smer-SD a niektorých nezávislých poslancov deklaroval, že si síce uvedomujú vážnosť situácie, ale nie sú za doplatok. Zároveň však cítia, že Kvetničanom treba pomôcť. Poslankyňa Beáta Sichrovská uviedla, že na terajšom zastupiteľstve zostalo naprávať hriechy minulosti a obyvatelia Kvetnice si pomoc zaslúžia. Poslanec Peter Brenišin dodal, že Kvetničania túto situáciu nespôsobili a mesto by im malo pomôcť. Trpia už približne desať rokov, odkedy objekty a pozemky v Kvetnici po zániku tamojšieho liečebného ústavu zmenili majiteľov. Poslanec Ondrej Kavka podčiarkol, že treba urobiť nápravu a 1. viceprimátor Igor Wzoš zdôraznil, že ide o kvalitu života obyvateľov tejto mestskej časti. Vladimír Lajčák sa však obával precedensu a požiadavku DANMIRu pokladá za tlačenie k múru. Diskutovali i ďalší poslanci. Primátor dodal, že pôvodný doplatok mal byť až 120 tisíc eur, 90 percent Kvetničanov využíva prístupová cestu, ktorá je tiež súčasťou vysporiadania, a preto pokladá schválenie odkúpenia s doplatkom za najprijateľnejšie riešenie.

Pred rozhodnutím si poslanci vyžiadali prestávku, kde prehodnocovali svoje postoje (na foto) a nakoniec pri hlasovaní schválili 16 hlasmi za a 2 zdržanými za zámenu s doplatkom. Primátor Jozef Švagerko povedal: „Obyvatelia Kvetnice boli rukojemníkmi situácie, ktorú nespôsobili a toto je cesta, ako im vieme pomôcť. Netvrdím, že je to najlepšie riešenie, ale je lepšie ako žiadne. Je dôležité, keď ľudia cítia, že mesto za nimi stojí.“ (mar)


 
 

Vyhlásenie výsledkov architektonickej súťaže VYHLIADKOVÁ VEŽA KVETNICAVytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlásilo výsledky verejnej anonymnej architektonicko – konštrukčnej súťaže návrhov na riešenie vyhliadkovej veže na vrchu Zámčisko, nachádzajúcom sa južne od Popradu nad mestskou časťou Kvetnica. V stanovenej lehote do 06.12.2016 do 14:00 hod. bolo vyhlasovateľovi súťaže doručených 42 súťažných návrhov, z ktorých všetky splnili formálne podmienky účasti v súťaži.Predložené súťažné návrhy boli spracované na vysokej technickej, odbornej a grafickej úrovni. Hodnotenie sa uskutočnilo dvojkolovo.

Porota na základe získaného celkového počtu bodov zostavila poradie bodovaných návrhov nasledovne:

návrh č. 31 110 bodov

návrh č. 14 97 bodov

návrh č. 16 95 bodov

návrh č. 28 78 bodov

návrh č. 35 77 bodov

návrh č. 05 74 bodov

Po vyhodnotení boli otvorené vnútorné obálky za účelom identifikácie autorov jednotlivých návrhov. Súťažná porota rozhodla o udelení cien a odmien nasledovne:

1. cena 2 200,- €

Návrh č. 31:

Autori: Ing. arch. Vladimír Torda, Zvolen

Ing. Stanislava Tordová, Medvedzie

Hodnotenie poroty: Vhodné začlenenie do okolitej krajiny, výtvarne a architektonicky výrazne emotívne a nápadité riešenie, výborne zvládnuté funkčne a prevádzkovo, objekt svojím nadčasovým riešením prináša do krajiny atraktívny turistický artefakt, vyjadruje symbiózu architektúry a prírody.

 

2. cena 1 500,- €

Návrh č. 14:

pantograph s.r.o., Brezno

Autor: Ing. arch. Peter Kožuško, Zvolen

Spolupráca: Ing. arch. Peter Hudač, Filip Krajč

Hodnotenie poroty: Minimalisticky poňatá hmota predstavuje riešenie s jednoduchými výrazovými prvkami, dobre zvládnutá proporcia hmoty je oživená horizontálnym členením (vyhliadkové plošiny), hľadanie vzťahu k regiónu – odkaz na hrázdenú architektúru.

 

3. cena 1 000,- €

Návrh č. 16:

Autori: Ing. arch. Peter Školek, Bratislava

Ing. Jozef Fugger, Šípkové

Ing. Gabriel Bartoš, Štrba

Hodnotenie poroty: Návrh je odrazom histórie lokality, postupné striedanie materiálov s odľahčením v hornej časti ozvláštňuje architektonické riešenie, technicky jednoducha realizovateľný návrh.

 

odmena 200,- €

Návrh č. 28:

Autori: Ing. arch. Jozef Pavelčák, Bratislava

Ing. arch. Norbert Sládečka, Piešťany

Hodnotenie poroty: Architektonický koncept vychádzajúci z organickej hmoty, ktorá v celej trase výstupu umožňuje kontakt s krajinou.

 

odmena 200,- €

Návrh č. 35:

Autor: Ing. arch. Miloslav Dulík, Poprad

Hodnotenie poroty: Atypické konštrukčné riešenie vytvára možnosť dobrého funkčného využitia, návrh poskytuje možnosť panoramatických výhľadov na krajinu z rôznych výškových úrovní.

 

odmena 200,- €

Návrh č. 05:

Autor: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Komárno-Nová Stráž

Spoluautor: Ing. arch. Gábor Nagy, Okoč

Hodnotenie poroty: Dynamicky koncipovaná hmota vytvára obvodovým plášťom zaujímavé skĺbenie hmoty veže s jej funkčným využitím.

 

Navrhovaná vyhliadková veža sa má stať objektom s potenciálom zatraktívniť pre širokú verejnosť plánovaný lesopark celomestského významu, iniciovať jeho intenzívnejšie využívanie a skultúrňovanie s odkazom na bohatú históriu a prírodné danosti.

Súťažná porota bola zložená zo zástupcov mesta Poprad a stavovských organizácií, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov. Predsedom poroty bol Ing. arch. Peter Marcinko, ďalšími členmi poroty Ing. arch. Ľudovít Vartovník, Ing. arch. Ján Derevjaník, Ing. arch. Jarmila Vojtaššáková a Ing. Róbert Dula.


 
 

V Poprade potešili 200 detí z rodín v núdzi Vytlačiť
 

Mesto Poprad v spolupráci s Apoštolskou cirkvou Slovenska v stredu 14. decembra 2016 odovzdalo 200 deťom zo 112 rodín, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií, vianočné balíčky . Darčeky potešili deti z neúplných rodín, z rodín, ktorým boli deti zverené do  náhradnej starostlivosti a rovnako rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi. „V týchto balíčkoch si deti mohli nájsť hygienické a školské potreby, sladkosti, hračky a oblečenie. Aj takouto formou sa mesto snaží zmierniť sociálnu situáciu týchto rodín a už trinástym rokom sa usiluje o to, aby boli Vianoce aj pre tieto deti sviatkami štedrosti,“ informovala Etela Lučivjanská zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade.

Sociálni pracovníci pracujú s týmito rodinami počas celého roka a to poskytovaním sociálneho poradenstva, organizovaním letného tábora, poskytovaním šatstva, ktoré získavajú od občanov, v spolupráci so SČK im poskytujú z rôznych zbierok potravinovú pomoc.


 
 

Psíky v popradskom útulku mali oneskorené VianoceVytlačiť
 

Mestský útulok pre túlavé a odchytené psy v Poprade usporiadal v utorok 27.decembra ďalší ročník podujatia VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY. Aj napriek chladnému počasiu so silným vetrom, ktoré ovplyvnilo dramaturgiu podujatia, si cestu do útulku našla približne stovka dobrých ľudí. Už tradične dominovali rodiny s deťmi, ktoré okrem toho, že vzali psíkov na prechádzku, priniesli obyvateľom útulku aj oneskorené vianočné darčeky. „Psíkovia dostali takmer 300kg granúl, 20 kg konzerv, rôzne maškrty, pod stromčekom nechýbali ani misky, obojky, deky či vankúše,“ vyratúva Peter Greňa z útulku. „Sme radi, že okrem pre nás už známych tvárí si cestu do útulku našli aj ďalší – veľkí i malí milovníci zvierat. V jednom prípade prejavili dokonca záujem aj o adopciu, takže to je asi ten najkrajší darček,“ uzavrel Greňa.

V popradskom útulku je v súčasnosti 27 psov, v dočasných opaterách ďalších 17 psov. Od začiatku roka do 27.decembra 2016 prijal útulok spolu 172 psíkov. Z toho 91 psíkom pomohol útulok nájsť nový domov, ďalších 37 zatúlaných psov pomohol útulok vrátiť pôvodným majiteľom.


 
 

Novoročný príhovor primátora mestaVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,
uplynulý rok 2016 zavŕšil polovicu doterajšieho volebného obdobia, odkedy som sa ujal vedenia mesta Poprad ako primátor. Boli to dva náročné roky naplnené ambicióznymi víziami a zámermi, z ktorých niektoré sa už dočkali svojho splnenia, iné ešte len čakajú na uskutočnenie. Spolu so svojimi spolupracovníkmi sme si stanovili veľké ciele, ktoré sa nedajú zrealizovať za krátke obdobie, ale vyžadujú si dôkladnú prípravu. Veď viaceré ovplyvnia život nášho spoločného mesta nie iba na roky, ale až na desaťročia.

Kým prvý rok môjho pôsobenia na poste primátora Popradu bol rokom položenia základov pre presadzovanie novej línie vedenia mesta, v druhom sa už dostavili prvé konkrétne výsledky a som presvedčený, že nasledujúci rok 2017 prinesie uskutočnenie mnohých plánov, ktoré sme si určili.

Po celý minulý rok, rovnako ako v roku predtým, sme dôsledne pracovali na zmene a doplnku Územného plánu mesta Poprad, do ktorého sme aktívne zapojili Vás – občanov, aby ste sa spolupodieľali na jeho premene. Vaše podnety, pripomienky a návrhy sme sa snažili zohľadniť a vytvoriť tak dokument, ktorý bude významným podkladom pre ďalší rozvoj nášho mesta. Nie je vždy jednoduché ani možné, vyhovieť všetkým, ale vždy som mal na zreteli, aby každé riešenie bolo čo najlepšie pre obyvateľov mesta. Vždy mám na pamäti spokojnosť a dobro pre všetkých Popradčanov bez rozdielu, či sú to Sobotčania, Veľčania, Matejovčania, Strážania, Kvetničania, či občania zo sídlisk alebo centra. Vediem toto mesto v prospech Vás všetkých, ale je jasné, že pri riešení niektorých dôležitých záležitostí sú rozhodovania ťažké a vyžadujú si aj kompromisy. V uplynulom roku medzi verejnosťou najviac zarezonoval zámer parkovacieho domu na Rastislavovej ulici, obmedzenie parkovania dodávok a nákladných áut na sídliskách Juh I-VI, problémy v popradskom hokeji a v dotovaní športu v meste, situácia a riešenie mediáciou medzi občanmi a spoločnosťou Schule atď.

V rámci investičných aktivít patrili v minulom roku medzi najvýznamnejšie výstavba kruhovej križovatky na Ul. L. Svobodu, Rázusovej a Mládeže, rekonštrukcia Bernolákovej ulice, rozsiahle veľkoplošné opravy chodníkov a ciest, viaceré vylepšenia na cintoríne vo Veľkej, Strážach a príprava ďalších na ostatných pohrebiskách. V závere roka sme vyhodnotili architektonicko-konštrukčnú súťaž vyhliadkovej veže na vrchu Zámčisko v Kvetnici, kde v minulom roku prebiehal archeologický výskum a priniesol veľa zaujímavých nálezov. Vôbec Kvetnica bola vlani často v centre pozornosti – okrem iného bola miestom vzniku Baníckeho cechu horného Spiša, ale aj riešenia pozemkov pod komunikáciami, chodníkmi a verejnou zeleňou, aby Kvetničania nedoplácali na minulosť a mohli si byť istí, že mesto sa snaží všetkým svojim obyvateľov vytvoriť spokojné miesto na život.

V roku 2017 sa medzi investičné zámery zaradia: dlhoočakávaná prestavba križovatky štátnej cesty na Ul. Slovenského odboja a mestskej komunikácie na Ul. Hraničnej na okružnú križovatku, stabilizácia svahu na Kukučínovej ul. V Strážach, rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov na Ul. Staré ihrisko, most pre peších a cyklistov ponad štátnu cestu 66, cyklistický chodník od mestského úradu do Spišskej Soboty, rekonštrukcia verejného osvetlenia na Velickej ceste, vybudovanie parkoviska NTC, tréningová hala a nákup rolby pre zimný štadión, oplotenie futbalového ihriska v Strážach, rekonštrukcia a prístavba budovy Materskej školy na Podtatranskej ulici, vybudovanie skate parku, workout parku, oplotenie zariadenia pre seniorov, rekonštrukcia nebytového priestoru Reduta v Poprade, nocľaháreň na Levočskej ul., spolufinancovanie projektu na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov a ďalšie.

Vyčlenené sú aj finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (PaPD) na rekonštrukciu kultúrneho domu vo Veľkej, Brokoffovho domu v Spišskej Sobote, PaPD rekonštrukcie mestskej komunikácie na Ul. Boženy Němcovej, Ul. Vagonárskej, chodníka na Ul. Allendeho a prepojenia pre peších pri ZŠ v Matejovciach, mosta na Ul. Francisciho, tiež PaPD rekonštrukcie mestskej komunikácie okolo tenisových kurtov ZŠ Veľká, športovísk – areál ZŠ Matejovce a areál ZŠ Komenského, rekonštrukcie Immaculaty v Matejovciach a detského ihriska v Spišskej Sobote.

Do nového roka vstupuje mesto Poprad aj s výnimočnou zmenou – spravovanie tepelného hospodárstva po dvadsiatich rokoch bude vykonávať Popradská energetická spoločnosť, ktorej je mesto stopercentným vlastníkom. Som presvedčený, že Popradčania pocítia túto zmenu vo svoj prospech a budú za teplo platiť menej.

Koncom roka 2016 sa Poprad zviditeľnil i ďalším významným počinom – stal sa členom Slovak Smart City Clustra a presadzuje sa ako moderné mesto, ktoré bude postupne zavádzať inteligentné technológie do riadenia a celého chodu mesta.

Stálu pozornosť venujeme takisto rozvoju školstva nielen v obnove a modernizácii budov, ale aj v skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho systému. Od nového roka dochádza tiež k zmene systému v školskom stravovaní – vytvoreniu jednotného jedálneho lístka na všetkých popradských základných školách.

Ak sa obzriem späť na rok 2016, môžem konštatovať, že mesto je vo výbornej finančnej kondícii, doma i v zahraničí sa teší jedinečnému renomé ako líder regiónu cestovného ruchu na Slovensku. Tisíce návštevníkov k nám prichádzajú počas celého roka, aby si vychutnali bohaté kultúrne, športové a spoločenské programy, prezreli si pamätihodnosti a historické cennosti, ku ktorým pribudne po rekonštrukcii Podtatranského múzea i prezentácia kniežacej hrobky. Poprad je povestný jedinečnými podujatiami počas celého roka a v zime navyše svojou vianočnou výzdobou, do ktorej sme aj tohto roku pridali nové prvky, najmä adventný veniec okolo fontány. V uplynulom roku sa mesto zaslúžilo aj o vybudovanie nového informačného systému o pamiatkach v Spišskej Sobote, zabezpečilo organové CD z popradských kostolov, prispelo k realizácii projektu Umenie v podchode, usporiadalo workshop o cestovnom ruchu Workshop Poprad 2016, Scholtzove dni v Matejovciach, konferenciu o smerovaní popradského športu, podporilo charitatívne podujatie Integrácia so živou reťazou detí z námestia až k viacúčelovej hale Aréna, postaralo sa o znovuoživenie kina Tatran, odkúpilo budovu bývalého Tatranského múzea vo Veľkej, ktorú chce zrekonštruovať a multifunkčne využiť, uskutočnila sa tiež rekonštrukcia zimného štadióna, bolo vybudované nové tréningové ihrisko NTC. K imidžu Popradu prispelo množstvo skvelých podujatí ako boli festivaly v spolupráci s OZ Pre mesto Made in Slovakia a Viva Italia, tenisový turnaj ATP Challenger Tour 2016, oslavy 110. výročia futbalu v Poprade, bežecké preteky Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka či spolupráca na Feel Fajn Poprad a ďalších.

Vážení spoluobčania,
každodenný život v meste prináša veľa vecí, ktoré treba riešiť „za pochodu“ a vedenie mesta ich rieši tak, aby ste nepocítili žiadne obmedzenia alebo problémy. Kým sa z našich spoločných predsavzatí stanú skutky a dospejú do realizácie, si často vyžaduje určitý čas, avšak iba dobre pripravené zámery sú zárukou úspechu. Verím, že spoločnými silami budeme pokračovať v budovaní nášho mesta. Ďakujem Vám za Vašu doterajšiu podporu a spoluprácu, ktorou prispievate k dobrému menu Popradu.

Do nového roka 2017 Vám prajem veľa zdravia, šťastia, pracovných aj osobných úspechov, aby sa nám dobre žilo a tvorilo v našom spoločnom meste Poprad.

Jozef Švagerko,
primátor mesta Poprad


 
 
Položky 121-125 z 1226

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 22.10.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 23.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 24.10.
Dr.Max - Francisciho
Francisciho 4977/22,
058 01 Poprad
Streda 25.10.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 26.10.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 27.10.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Sobota 28.10.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 29.10.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka