Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Hviezdoslavovu ulica otvorená pre automobily v obmedzenom režimeVytlačiť
 

Hviezdoslavova ulica, ktorej komplexná rekonštrukcia začala v polovici júla, je od soboty po položení prvej asfaltovej vrstvy - sprístupnená pre automobily – avšak v obmedzenom režime. K tejto forme sprístupnenia pristúpila napokon samospráva po konzultácii s dopravnou políciou v snahe zachovať bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. V praxi to znamená, že automobilmi sa bude možné dostať k všetkým zásadným bodom na Hviezdoslavovej ulici – k poliklinike, hotelu, obytným domom a obchodným prevádzkam v zmysle dopravného značenia – nebude však prejazdná v celej svojej dĺžke. Dostavba chodníkov bude priebežne pokračovať ďalej. Cestu uzatvorí firma STRABAG realizujúca rekonštrukciu následne už iba krátkodobo kvôli položeniu vrchnej asfaltovej vrstvy. „Chceme zároveň upozorniť vodičov, aby do doby položenia poslednej asfaltovej vrstvy jazdili po komunikácii s maximálnou pozornosťou kvôli jestvujúcim sieťovým uzáverom, ktoré budú zatiaľ mierne nad úrovňou vozovky,“ doplnil Rusnák.

Samotná rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice zahŕňa tiež rekonštrukciu priľahlých chodníkov, ktoré budú oproti pôvodným širšie, a tým bezpečnejšie a komfortnejšie. Pribudne nový úsek chodníka pred hotelom Gerlach,dobudované budú tiež zastávky pre autobusovú dopravu a odvodnenie.

Pôvodne avizovaný termín odovzdania celej stavby – 14.október 2015 sa nepodarilo dodržať kvôli neočakávaným komplikáciám. Tie majú na svedomí dva zásadné faktory: nekvalitné podložie, ktoré bolo nevyhnutné spevniť a podzemné rozvody rôznych subjektov uložené v nesúlade s platnými normami. Kvôli vyriešeniu týchto problémov muselo mesto urobiť rokovacie konanie, aby sa dodržal zákon o verejnom obstarávaní. Pôvodné náklady vo výške 318 tisíc eur museli byť z uvedených dôvodov navýšené o viac ako 60 tisíc eur.

Aj keď podľa upravených plánov by mala byť stavba dokončená najneskôr 21.novembra, zhotoviteľ avizuje zámer odovzdať stavbu v prípade priaznivého počasia do konca októbra. 

Súbor na stiahnutie h1.jpg h1.jpg (419.7 kB)
Súbor na stiahnutie h2.jpg h2.jpg (365.4 kB)
Súbor na stiahnutie h3.jpg h3.jpg (387.7 kB)

 
 

Zimná údržba mestských komunikácií v Poprade bude transparentnejšiaVytlačiť
 

Správa mestských komunikácií (SMK) Poprad predstavila ďalšiu novinku zimnej údržby v prebiehajúcej zimnej sezóne. Po zavedení GPS monitoringu jednotlivých mechanizmov, ktorý zabezpečuje efektívnejší a adresnejší výkon zimnej údržby, je ďalším krokom k stransparentneniu zimnej údržby sprístupnenie aktuálnej polohy jednotlivých vozidiel online pre verejnosť. „Sprístupnili sme zimnú údržbu tak, aby ju Popradčania mali doslova ako na dlani. Ktokoľvek a kedykoľvek môže rýchlo a jednoducho získať aktuálny prehľad v akom nasadení a na ktorých miestach sa vozidlá zimnej údržby pohybujú,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. „Táto funkcionalita je k dispozícii na webových stránkach SMK www.smkpp.sk od 1.februára 2016. Okrem tohto prehľadu bude v pravidelných mesačných intervaloch dopĺňaná tabuľka s výkonmi mechanizmov počas zimnej údržby spolu so spotrebou posypového materiálu,“ doplnil riaditeľ Fabian. Okrem aktuálneho prehľadu o pohybe mechanizmov získala SMK aj presnejšie informácie o realizovanej údržbe a jej rozsahu.

Mesto Poprad sa zaradilo medzi prvé mestá na Slovensku, ktoré zimnú údržbu vďaka použitým technológiám nastavili transparentnejšie a prehľadnejšie pre verejnosť.  

Aktuálnu polohu vozidiel zimnej údržby si môžete pozrieť aj TU


 
 

Mesto Poprad opäť zverejnilo dlžníkovVytlačiť
 

Mesto Poprad opätovne zverejňuje od 15. februára 2016 na svojom webovom sídle zoznam daňových dlžníkov na daniach a miestnom poplatku podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Správca dane zverejní dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na dani:

- z nehnuteľností,

- za psa,

- za užívanie verejného priestranstva,

- za ubytovanie,

- za predajné automaty,

- za nevýherné hracie prístroje,

ako aj nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31.12.2015.

Týka sa to fyzických osôb, u ktorých nedoplatok presiahol výšku 160 eur a právnických osôb, u ktorých nedoplatok presiahol výšku 1 600 eur.

Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť obvyklým spôsobom – bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo priamo do pokladnice Mestského úradu v hotovosti, alebo platobnou kartou. Pri platbách je dôležitý variabilný symbol, ktorý je uvedený v zasielaných rozhodnutiach, alebo je možné si ho zistiť u zamestnancov oddelenia daní a poplatku na 2. poschodí Mestského úradu v Poprade.

Mesto Poprad ešete začiatkom februára prostredníctvom médií vyzvalo všetkých dlžníkov, aby svoje nedoplatky uhradili najneskôr do 12. februára 2016 a vyhli sa tak zverejneniu svojho mena, respektíve obchodného mena na webovom sídle mesta. V prípade, ak si občan alebo obchodná spoločnosť potrebuje overiť, či je dlžníkom na daniach a poplatku, môže tak urobiť na tel. čísle 0910 890 272 denne počas úradných hodín. Tí, ktorí svoje nedoplatky  neuhradili, sú zverejnení v sekcii SAMOSPRÁVA// ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ// ZOZNAM DLŽNÍKOV .


 
 

Popradčania budú voliť aj z Čile, Juhoafrickej republiky či z Jakutska Vytlačiť
 

Voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb do NR SR sa budú zdržiavať mimo krajinu, mohli požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Do 15. januára tak v Poprade urobilo 394 obyvateľov. Najviac Popradčanov chce voliť z Českej republiky, sú však aj takí, ktorí budú voliť z exotickejších krajín - z Čile, Číny, z Juhoafrickej republiky, dokonca aj z Jakutska. 

Pre porovnanie - v roku 2012 požiadalo o voľbu poštou 153 Popradčanov.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 5.marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Ešte do 15. februára môžu Popradčania, ktorí sa chcú voliť mimo miesto svojho trvalého pobytu, požiadať písomne alebo elektronicky o vydanie voličského preukazu. V prípade osobnej žiadosti priamo na MsÚ v Poprade môžu obyvatelia o vydanie požiadať do 4.3.2016 v úradných hodinách obce.

Ďalšie detailné informácie pre voličov nájdete TU.  

 


 
 

Do čistenia popradských ulíc bolo v noci nasadených 13 mechanizmov Vytlačiť
 

Poprad má za sebou sneženie, vďaka ktorému pribudlo v uliciach postupne do 10 cm snehu. Vozidlá zimnej údržby sa v uliciach mesta objavili spolu s nástupom sneženia. “Prvé dva mechanizmy vyrazili do ulíc v stredu podvečer o 17:30. Tie začali s posypom ciest, po ktorých premáva MHD. Zmiešaný posyp bol realizovaný soľou a inertným materiálom. Následne o 18:00 vyrazilo do ulíc ďalších 10 mechanizmov na čistenie chodníkov a mestských komunikácií. Od polnoci k nim pribudol nakladač, ktorý sa venoval dočisťovaniu zálivov zastávok MHD,” informoval riaditeľ Správy mestských komunikácií(SMK) v Poprade Peter Fabian. Ranná smena, ktorá nastúpila o 6:00, pokračuje podľa potreby v dočisťovaní MK a chodníkov a predovšetkým v posype chodníkov inertným materiálom. Pohyb a nasadenie techniky počas zimnej údržby mohli občania sledovať online aj vďaka novinke, ktorú SMK Poprad spustila začiatkom februára. Túto funkcionalitu sprístupnila SMK na svojich webových stránkach.  


 
 
Položky 121-125 z 1053

Podporili by ste svojim podpisom petíciu proti hazardu a hazardným hrám v našom meste?
 
 
90

 
 
 
22

 
 
 
6

 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 27.10.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 28.10.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Sobota 29.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Nedeľa 30.10.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 31.10.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka