Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Lepšia orientácia v prímestských rekreačných lesochVytlačiť
 

Mesto Poprad v spolupráci so spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o. Poprad osadilo v miestnej časti Kvetnica dve exteriérové tabule s turistickou mapou prímestských rekreačných lesov mesta Poprad.

Mapa obsahuje vyznačené okruhy, náučné chodníky, cyklistické chodníky, studničky, altánky a ohniská. Cieľom osadenia týchto tabúľ je zabezpečiť domácim a zahraničným turistom lepšiu orientáciu v teréne. Jedna z tabúľ sa nachádza v blízkosti odpočívadla pri cyklistickom chodníku, druhá na mieste bývalej starej Tančiarne.


 
 

Kontrola nočných podnikovVytlačiť
 

Dňa 19. 08. 2016 v čase od 22.00 do 01.00 hod. sa uskutočnila na teritóriu mesta Poprad preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov ako aj pátrania po hľadaných osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Kontrola bola vykonaná v dvoch prevádzkach na teritóriu mesta Poprad. Počas akcie bolo vykonaných celkom 37 dychových skúšok zameraných na zistenie požívania alkoholických nápojov, pričom nebolo zistené porušenie zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Na Mestskú políciu v Poprade bolo v zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov predvedených celkom 5 osôb za účelom zistenia totožnosti.

Mestská polícia v Poprade bude aj naďalej pokračovať v takýchto preventívno – bezpečnostných akciách na teritóriu mesta.


 
 

Poslanci schválili peniaze na prípravu viacerých investičných aktivítVytlačiť
 

Rozsiahlu časť augustového zasadania Mestského zastupiteľstva v Poprade zabrali majetkovo-právne záležitosti. Pripomienky boli okrem iného k návrhu na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Stráže pod Tatrami pre spoločnosť Zizak. Poslankyňu Annu Schlosserovú prekvapilo nesúhlasné stanovisko obyvateľov z Jilemnického ul., s ktorými sa touto vecou niekoľkokrát zaoberala. Poslanci návrh na predaj neschválili. Takisto neschválili zámenu pozemkov pri OC Forum. Ako podotkol poslanec Vladimír Lajčák, zdá sa mu to pre mesto nevýhodné. Primátor Popradu Jozef Švagerko bol v tomto prípade za odpredaj, nie zámenu pozemkov. Z rokovania bol stiahnutý návrh na predaj Tenisového areálu Spišská Sobota.

Ostatné body programu v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom MsZ schválilo (viac na www.poprad.sk). Patrí medzi ne i darovanie umeleckého diela – smaltovanej kompozície umelca Jozefa Kornucika z budovy Zimného štadióna v Poprade občianskemu združeniu Art factory Elektráreň Poprad. Ako uviedla poslankyňa Anna Ondrušeková, zároveň riaditeľka Tatranskej galérie, dielo pozostáva zo sústavy samostatných smaltovaných dielcov: „Celé dielo nebude možné inštalovať vzhľadom na jeho stav. Chceme však využiť, zachrániť a zrecyklovať čo sa bude dať.“ Riaditeľka pred piatimi rokmi, keď sa dozvedela, že dielo dávajú stavbári dole z priečelia zimného štadióna, urobila všetko pre jeho záchranu. Kompozícia významného slovenského výtvarného umelca J. Kornucika bola následne uložená do skladu v Spišskej Sobote. Ten musí byť vyprataný a keďže mesto nepočíta s osadením na pôvodné miesto, oslovili riaditeľku TG. Galéria o dielo prejavila záujem a poslanci darovanie schválili. Ďalej poslanci schválili zámer prenájmu pozemkov vhodných na výstavbu bytových domov na Suchoňovej ulici v Poprade a podmienky obchodnej verejnej súťaže k tomuto zámeru.

MsZ schválilo aj zmenu a doplnok územného plánu mesta Poprad v katastrálnom území Matejovce, stiahnutá bola zmena a doplnok ÚPN – SÚ na Ul. 29. augusta. Schválilo tiež financie na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre budúci Skatepark vo výške 6 500 eur, pre Komunitné centrum Matejovce vo výške 33 000 eur, pre oplotenie futbalového ihriska Stráže pod Tatrami vo výške 2 500 eur, pre cyklistický chodník Matejovce vo výške 25 tisíc eur a na finančné zabezpečenie stavebnej úpravy - odvodnenie časti pozemku v k.ú. Matejovce vo výške 40 000 eur. Poslanci tiež schválili doplnenie vecnej náplne a finančného zabezpečenia pre realizáciu investičnej akcie Parkovisko NTC vo výške 536 tisíc eur, pre rekonštrukciu časti mestskej komunikácie a chodníkov na Ul. staré ihrisko vo výške 114 tisíc eur a zaradili do nových investičných akcií architektonickú súťaž Vyhliadková veža Kvetnica. Primátor J. Švagerko zastáva názor, že by malo ísť o dobovú rozhľadňu. O vytvorenie súboru rozhľadní majú záujem aj iné okolité mestá a obce.

Diskusia sa rozvinula k novej investičnej akcii – oploteniu Zariadenia pre seniorov na Komenského ulici, pre ktoré poslanci schválili na zabezpečenie projektovej dokumentácie 3 500 eur. Poslankyňa A. Schlosserová poznamenala, že sa zdvihla vlna odporu od obyvateľov bloku Šípka a okolia. Poslanec Š. Pčola dúfa, že nepôjde o štandardný plot a poslanec P. Gápa poukázal na to, koľko ľudí využíva tamojší parčík a „ohrada“ by nebola vhodná. V zariadení sa však nachádzajú aj seniori s ťažkým zdravotným stavom a kvôli ich bezpečnosti a súkromiu je vhodné vyčleniť časť plochy pre potreby tohto objektu kultivovaným oddelením od verejného priestoru.

Pred záverom augustového MsZ vystúpil prednosta MsÚ Róbert Bujalka s informatívnou správou o zavedení Digitálneho zastupiteľstva, ktoré má prispieť k zefektívneniu komunikácie pre poslancov a úradníkov. V septembri budú pre nich pripravené školenia o využívaní tohto systému.

V bode Rôzne poslanci neschválili zámenu nehnuteľností – pozemkov pri garážach pri Kauflande, po tom, čo poslanec, predseda komisie výstavby a majetku Slavomír Božoň vysvetlil, prečo komisia výstavby túto zámenu neodporúča. Poslanci ďalej schválili spolufinancovanie mesta Poprad vlastnými zdrojmi pri realizácii projektu osadenia meračov rýchlosti motorových vozidiel. Náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula uviedol, že mesto sa môže uchádzať o poskytnutie dotácie na tento zámer, ale súčasťou žiadosti o dotáciu z Ministerstva vnútra SR je doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5 perc. z celkových predpokladaných výdavkov. Vo finančnom vyjadrení ide o 1200 eur z maximálnej sumy dootácie 24 tisíc eur. Zámerom je v záujme bezpečnosti obyvateľov osadiť 4 merače rýchlosti v rizikových úsekoch na miestne komunikácie na Vagonárskej ul., Ul. Ludvíka Svobodu, Slovenského odboja a Železničnej ul.

NOVINY POPRAD,  (mar)


 
 

Na Podtatranskom polmaratóne sme spoznali bežeckého kráľa i kráľovnú TatierVytlačiť
 

Nádherné slnečné počasie privítalo počas prvého septembrového dňa viac ako 700 nadšencov na športových súťažiach v rámci 2. ročníka Podtatranského polmaratónu.

Na trate hlavných bežeckých a nordic walking disciplín sa postavilo 595 štartujúcich, ďalšie desiatky detí a dospelých súťažili v športovom rodinnom súboji MAMA, TATO ŠPORTUJTE S NAMI, v behu budúcich prváčikov či v tatranskej chôdzi pre seniorov. Podujatie bolo súčasťou kalendára Tatry v pohybe a každý účastník dlhších tratí získal účastnícku medailu zo série Tatry v pohybe Prestige Tour 2016.

Na polmaratónskej trati, ktorá viedla z Popradu do Svitu a späť cez Spišskú Teplicu, bol najrýchlejší Marián Zimmermann, ktorý 21,1 km zdolal v čase 1:14:48. Druhé miesto obsadil Tomáš Michalec, tretí skončil Peter Gallik. Medzi ženami bola s časom 1:29:11 najrýchlejšia Zuzana Gejdošová pred Ivanou Liškovou a Danicou Božovou. Na rovnakej trati prebiehali aj preteky v Nordic Walking, v ktorých zvíťazil Tomáš Fianta s časom 2:27:06 a Zuzana Šucová s časom 2:34:28.

Trať Primátorskej desiatky spojila mesto Poprad so Spišskou Teplicou a medzi mužmi bol najrýchlejší Jozef Dubašák s časom 34:22. Druhý skončil Pavol Orolín a tretí najrýchlejší čas dosiahol Tomáš Kamas. V ženskej kategórii zvíťazila Timea Mihoková s časom 42:20. Druhá skončila Alena Stevens a Monika Chovanová.

Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko, mesta Svit Miroslav Škvarek a starosta Spišskej Teplice Radoslav Šeliga ocenili víťazov jednotlivých vekových kategórii a udelili ocenenie najrýchlejším bežcom z ich obce, ktoré získali Jozef Dubašák (Poprad), Tomáš Kačmarčík (Svit) a Tomáš Švagerko (Spišská Teplica).

Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka boli finálovým podujatím bežeckej série Tatry v pohybe Prestige Tour 2016, ktorým predchádzali preteky City Trail Vysoké Tatry, Tatry Running Tour, Malý štrbský maratón a Memoriál Jána Stilla v Novej Lesnej. Titul Bežecký kráľ Tatier získal Marián Zimmermann a Bežeckou kráľovnou Tatier sa stala Zuzana Gejdošová.

Spolu s hlavným štartom v Poprade vyštartovalo zo Svitu 57 pretekárov na 10 km dlhú trať, ktorá bola zároveň 4. kolom Slovak Nordic Walking Tour. Medzi mužmi sa najlepšie darilo Jozefovi Šoltésovi, ktorý absolvoval trať v čase 1:07:03. Druhý najrýchlejší muž bol Martin Polák pred Vladimírom Vlčkom. Prvá žena Simona Šimová dorazila do cieľa v čase 1:10:02. Druhá prišla Hana Gallová a tretia Mária Oberhauserová.

Medzi štartom a dobehnutím prvého bežca z Primátorskej desiatky sa v Poprade odohrávali súboje na mini polmaratónskej trati, ktorá bola situovaná medzi rodinnými domami v blízkosti rieky Poprad. Zároveň v priestoroch štartu a cieľa bežali budúci prváci 300 metrový úsek počas FORUM Behu prvákov.


Počas športového dňa v Poprade aj vo Svite prebiehalo množstvo sprievodných podujatí. Rodiny s deťmi sa v Poprade zapojili do súťaže MAMA, TATO, ŠPORTUJTE S NAMI, pred štartom pretekárov v spoločnej rozcvičke zahriali hokejisti HK Poprad a hudobnú produkciu vytváral DJ Spectra. Vo Svite prebehla súťaž seniorov v Nordic Walking, do ktorej sa zapojilo 40 skôr narodených walkerov. Predškoláci a žiaci súťažili v behu na 60-400 metrov, na ihrisku prebiehala Svitská futbalová jedenástka, Vodný hod na cieľ a Crazy volejbal.

Okrem samotných účastníkov sa do podujatia zapojilo množstvo organizácii a dobrovoľníkov z blízkeho okolia. Aj tu sa ukázalo, že vynaložená práca a výborná spolupráca mestských pracovníkov, pracovníkov obecných služieb, Mestskej polície v Poprade i Svite, štátnej polície a organizátorov s podporou sponzorov môže vyústiť do nádherného podujatia, ktoré priláka stovky aktívnych športovcov a obrovské množstvo divákov. Organizátori už teraz pozývajú všetkých športovcov na tretí ročník Podtatranského polmaratónu a Primátorskej desiatky, ktorý sa uskutoční 1. septembra 2017.

Kompletné výsledky:

polmaraton.tatryvpohybe.sk/vysledky/


 
 

Archeologický prieskum na Zámčisku prináša ovocieVytlačiť
 

Počas archeologického prieskumu v lokalite Zámčisko bolo nájdených viacero zaujímavých predmetov dokazujúcich čulý život na tomto mieste.

Našlo sa: 
1) z 15. storočia:
jeden pár železných ostrôh - kompletne zachovaných, 
gotický pohár hlinený zdobený vkolkovaným ornamentom,
železné lyžice, brániky, podkovy, nožíky,
2 ks zubadiel z konského postroja, úlomok z kosáku
veľké množstvo klincov, ráfy z kolies vozov, závlačky, ...

2) obsidiánový čepeľový nožík - z mladšej alebo neskorej doby kamennej,
3) početná keramika a hlinený praslen zo staršej doby železnej,
4) kruhová bronzová náušnica - z mladšej až neskorej doby bronzovej, resp. zo staršej doby železnej.

   

   

„Archeologický výskum tu predpísal krajský pamiatkový úrad. Skúmame plochu 13 x 13 metrov. Sondu sme rozdelili do štyroch sektorov, pričom v strede sme nechali krížový kontrolný blok, aby sme prípadné nájdené objekty videli pekne z profilu, ako sa správajú. Terén sme si na úvod prešli detektormi kovov a hneď sme narazili na rôzne kovové predmety, ktoré svedčia o tom, že tu evidentne žili aj poľnohospodári, nielen baníci a remeselníci,“ objasňoval archeológ Marián Soják.

Samospráva plánuje toto miesto zatraktívniť pre verejnosť a poodhaliť jeho históriu aj ďalším generáciám.

„Máme v pláne postaviť na tomto mieste vyhliadkovú vežu, ktorá tu už v dávnej minulosti stála. Návštevníci tak budú môcť obdivovať krásu celého okolia, nakoľko je odtiaľ výhľad na celý Spiš,“ prezradil plány mesta riaditeľ Mestských lesov Poprad Róbert Dula, ktorý dodal, že práce boli naplánované na desať dní.

„Výskum robíme preto, aby bol tento úsek dôkladne zmapovaný a archeologicky preskúmaný. Snažíme sa historicky objasniť celý priestor a sprístupniť ho verejnosti. Históriu treba preskúmať a poučiť sa z nej, pretože sa hovorí, že kto nepozná minulosť, nemôže riešiť budúcnosť. My sa radi poučíme, aby aj budúce generácie vedeli o tejto lokalite čo najviac,“ uviedol primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.

Projekt realizuje Mesto Poprad v spolupráci s Mestskými lesmi, s.r.o. za podpory Nadácie Slovenskej sporiteľne prostredníctvom získaného grantu v rámci výzvy „Obce bližšie k Vám 2016“, ktorý zabezpečuje Oddelenie strategického rozvojového manažmentu MsÚ.


 


 
 
Položky 146-150 z 1184

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 22.5.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 23.5.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Streda 24.5.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 25.5.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Piatok 26.5.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 27.5.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 28.5.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Pondelok 29.5.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka