Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Primátor mesta rokoval s prezidentom SFZVytlačiť
 

Primátor Popradu Jozef Švagerko rokoval v stredu 15.marca 2017 s prezidentom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom. „Témou stretnutia bola výstavba tréningovej haly, ktorú začneme stavať možno už koncom tohto roka a tiež ďalšej tréningovej plochy,“ uviedol prezident SFZ.

V súvislosti s aktuálnou témou nespokojnosti vedenia FK Poprad s možnosťami a zázemím, ktoré má A mužstvo v Národnom tréningovom centre Slovenského futbalového zväzu, reagoval prezident slovenského futbalu diplomaticky: „Považoval by som za korektné, keď je niekto nespokojný alebo má inú potrebu, ozvať sa, sadnúť si za stôl a rozprávať sa. Sme tu od toho, aby sme hľadali riešenie a dohodli sa. Pribudla nám ďalšia tréningová plocha, ktorú sme v čase uzatvárania zmluvy ešte nemali, takže sme pripravení na to, aby FK Poprad mal tie najlepšie podmienky,“ doplnil Kováčik. „Rokujeme o vytvorení takého zázemia, aby A mužstvo FK Poprad malo v NTC SFZ lepšie podmienky ako doteraz“, uzavrel primátor Popradu Jozef Švagerko.

 


 
 

Aktualizácia územného plánu je po dvoch rokoch práce vo finále Vytlačiť
 

Mesto Poprad finalizuje práce na najdôležitejšom dokumente z pohľadu jeho ďalšieho rozvoja. Zmena a doplnok 2016 Územného plánu mesta Poprad (ÚPN) je v konečnej podobe a tento upravený návrh bude v zmysle platnej legislatívy predložený štátnym orgánom na odsúhlasenie a následne na schválenie MsZ mesta Poprad.

„Zmena a doplnok 2016 ÚPN zásadným spôsobom vytvára predpoklady na zastavenie stagnácie a naopak naštartovanie rozvoja mesta – riešením kolabujúcej dopravy, rozšírením možností jeho ďalšieho rozvoja, spresnením regulácie umiestňovania stavieb. Po jej schválení bude vypracované úplné znenie grafickej časti ÚPN, ktoré bude zverejnené v digitálnej podobe, kde si každý obyvateľ bude môcť jednoducho a prehľadne overiť, čo sa v jeho susedstve plánuje resp. čo tam môže a čo nemôže byť. Týmto krokom budú môcť aj samotní občania vo zvýšenej miere prispieť k verejnej kontrole,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko.

MsZ mesta Poprad schválilo začatie preskúmania ÚPN v marci 2015. Zámerom bolo prehodnotiť stav ÚPN a zapracovať víziu vychádzajúcu z Programu rozvoja mesta na roky 2015-2022.

Do preskúmania mesto zapojilo aj verejnosť, ktorú požiadalo o nahlásenie podnetov a problémov vyžadujúcich si riešenie. Samospráva tak urobila aj napriek tomu, že jej zákon túto povinnosť neukladá. Verejnosť mohla svoje pripomienky a podnety podávať aj na verejných stretnutiach HOVOR S MESTOM 2015, ktoré mesto zorganizovalo v jednotlivých častiach mesta. Verejnosť túto možnosť privítala a do procesu preskúmania ÚPN prispela takmer 300 podnetmi na riešenie.

Všetky podnety boli posúdené. Výsledkom preskúmania ÚPN bola správa, ktorá bola predložená MsZ mesta Poprad v novembri 2015. V decembri 2015 následne MsZ mesta Poprad uložilo prednostovi zabezpečiť obstaranie zmeny a doplnku ÚP.

Po spracovaní návrhu zmien a doplnkov samospráva v júni 2016 oznámila prerokovanie návrhu zmeny a doplnku a materiál zverejnila na svoje internetovej stránke a vo vestibule mestského úradu. Okrem toho usporiadala po jednotlivých častiach mesta verejné prerokovania, na ktorých zabezpečila výklad spracovateľa. Verejnosť sa tak mohla s predloženým rozsahom zmien podrobne oboznámiť. Verejné prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN v takom rozsahu usporiadala aj napriek tomu, že stavebný zákon to nepožaduje, mesto Poprad tak urobilo po prvýkrát od roku 2004.

Svoje pripomienky mohla verejnosť podať do 1.7.2016. Došlé pripomienky boli posúdené, v prípade že sa neakceptovali, boli občania o tejto skutočnosti vyrozumení a boli opätovne prerokované. „Pri niektorých sa našli na týchto rokovaniach kompromisné riešenia, ktoré boli napokon do zmien a doplnkov zapracované,“ uviedol spracovateľ zmeny a doplnku 2016 ÚPN Martin Baloga.

Pripomienky nad rámec rozsahu riešenia zmien a doplnkov boli posunuté na prehodnotenie do najbližšieho procesu zmien a doplnkov.

Nové regulatívy vstúpia do platnosti schválením Zmeny a doplnku 2016 ÚPN mesta Poprad a vyhlásení ich záväznej časti MsZ mesta Poprad. Vyhlásenie záväznej časti sa vykonáva VZN.


 
 

Radnica pôjde v separovaní odpadu príkladom Vytlačiť
 

Mestský úrad v Poprade sa rozhodol, že pôjde svojim občanom príkladom a ukáže im, že triediť odpad sa naozaj oplatí. Organizácia zodpovednosti výrobcov, spoločnosť ENVI – PAK, ktorá financuje triedený zber v meste, odovzdala mestskému úradu v Poprade spolu deväť sád nerezových triediacich košov na sklo, papier, plasty a kovy. Spolu 36 nádob na triedený zber. „Veríme, že to bude nový impulz pre separáciu odpadu v našom meste. Radnica by v tomto smere mala byť vzorom aj pre samotných obyvateľov mesta,“ povedal primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. Nerezové nádoby na triedenie budú rozmiestnené po chodbách mestského úradu a budú tak slúžiť aj obyvateľom mesta, ak si prídu na úrad vybaviť potrebné veci.

„Mestu Poprad sme navrhli celý projekt vzdelávania obyvateľov v oblasti triedeného zberu. Začali sme od detí - vyškolili sme pedagógov základných a materských škôl a odovzdali im stovky vzdelávacích pomôcok, pravítok, triediacich koliesok, prezentácií, manuál, maľovanky, či video,“ informovala o vzdelávaní v Poprade Silvia Nosálová, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti ENVI – PAK. Tá mestu vyrobila a odovzdala aj nálepky na kontajnery s informáciou, čo kam triediť. Ak si občan nie je istý, aký odpad kam vyhodiť, nálepka mu to napovie. Nerezové kontajnery proces vzdelávania iba dopĺňajú. „Ďalšie aktivity plánujeme aj na budúci rok a to pre všetky vekové kategórie. Vieme, že naučiť ľudí triediť je dlhodobý proces,“ doplnila Silvia Nosálová.

Správnym triedením pomôžu Popradčania nielen životnému prostrediu, ale aj peňaženke. Náklady za triedený odpad totiž od júla prebrala spoločnosť ENVI – PAK. Mesto Poprad by tak malo ušetriť. Platí iba za komunálny odpad.


 
 

Výstava súťažných návrhov vyhliadkovej veža KvetnicaVytlačiť
 

Vo vestibule MsÚ v Poprade bola otvorená výstava všetkých 42 návrhov, ktoré autori prihlásili do verejnej anonymnej architektonicko-konštrukčnej “Vyhliadková veža Kvetnica”. Súťaž, ktorú vyhlásilo mesto Poprad 26.októbra 2016, bola vyhodnotená koncom uplynulého roka. Výsledky a víťazné návrhy nájdete TU. Výstava v priestoroch MsÚ potrvá dva týždne.

Návrhy, ktoré porota neocenila, si môžete pozrieť aj tu:

 

 


 
 

Mesto Poprad stálo pri vzniku originálnej nahrávky popradských organovVytlačiť
 

Popradské píšťaly – pod týmto názvom uzrela svetlo sveta originálna audionahrávka organov z dvoch popradských kostolov. Organy  v Kostole sv. Egídia v Poprade a v Kostole sv. Jána Evanjelistu v Poprade - Veľkej pochádzajú z organárskej dielne popradských rodákov bratov Biesovcov. Práve organárske dielňa BIES v spolupráci s produkčnosu spoločnosťou FILMA a mestom Poprad zrealizovali hudobný nosič, ktorý bude spolu informáciami v booklete originálnym spôsobom propagovať mesto, jeho sakrálne pamiatky a samotné organy.  Pozvanie na  nahrávanie prijal známy český organista a organológ - profesor Václav Uhlíř. Na spoluprácu pozval aj svojho syna Václava Metoděja, študenta Janáčkovej akadémie múzických umení v  Brne. Otec so synom hrali sólovo, štvorručne, ale aj na dvoch organoch súčasne. Do kostola v Poprade – Veľkej  dielňa Bies priniesla aj svoj prenosný organ - pozitív, a tak je na CD zaznamenané aj zriedkavé organové duo. Na CD sa nachádza 9 skladieb, ktoré mapujú organovú tvorbu od klasických diel Händla, Haydna a Bacha, cez domácich autorov Vaňhal, Strejc a Pololáník až po modernejšie poňatie organovej tvorby v diele Denisa Bédarda, či známu Hommage à J.S.Bach od Mariána Vargu, ktorú do organovej podoby s láskavým zvolením autora upravil prof. Václav Uhlíř. CD sa tak môže stať kvalitným sprievodcom svetom organovej hudby pre zainteresovaného poslucháča.

Organárska dielňa Bies má v súčasnosti na svojom konte 19 vlastných nástrojov inštalovaných v rôznych chrámoch Slovenska. Výnimočne, ale aj symbolicky, sú dva z nich v rovnakom meste. V Kostole sv. Egídia na popradskom námestí a v Kostole sv. Jána Evanjelistu v Poprade - Veľkej. V oboch prípadoch ide o úplne nový nástroj situovaný do historickej organovej skrine. 


 
 
Položky 16-20 z 1165

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 26.4.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 27.4.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 28.4.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Sobota 29.4.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 30.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka