Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Kvetinová výzdoba v plnej kráseVytlačiť
 

V uliciach Popradu naplno rozkvitla kvetinová výzdoba. Tulipány, ktoré boli vysadené ešte na jeseň, žiaria pestrými farbami v centre mesta ako aj v ďalších lokalitách – v strede veľkej kruhovej križovatky, v záhonoch pred MsÚ, na Štefánikovej ulici, na sídliskách JUH III a JUH V a v Spišskej Sobote. Spolu 21 000 ks cibúľ stálo mesto približne 3900 eur.

„Tulipány budú po odkvitnutí nahradené letničkami, ktoré budú okrem vyššie uvedených lokalít vysadené aj v ďalších častiach mesta. Už tradične nebude kvetinová výzdoba chýbať ani na prechodových lávkach cez rieku Poprad v širšom centre mesta, závesné kvetináče budú aj na stĺpoch verejného osvetlenia, pribudnú opäť aj kvetinové pyramídy na Námestí sv. Egídia,“ informovala Daniela Polaštiková z odd. životného prostredia MsÚ v Poprade.


 
 

V Poprade začína kosba verejnej zeleneVytlačiť
 

V Poprade začína kosba trávnatých plôch v správe mesta. Ide o súčasť opatrení pri vytváraní a ochrane zdravého životného prostredia pre občanov mesta. „Základnými dôvodmi pre kosbu trávnatých porastov je estetické a predovšetkým zdravotné hľadisko. V mestskom prostredí sú totiž práve trávy a buriny najrozšírenejšími a najväčšími alergénmi. Vďaka systematickej údržbe v podobe kosenia verejných priestranstiev trávy a buriny nedosiahnu generatívnu fázu, čím sa darí alergizujúce účinky peľu týchto rastlín obmedzovať,“ uviedla Daniela Polaštiková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Kosba bude prebiehať postupne v smere z centra mesta do jednotlivých sídlisk a častí mesta. Kosenie plôch vykonáva pre mesto spoločnosť Brantner s. r. o. Poprad. Kosba verejnej zelene sa v období vegetácie uskutoční 3–4x v závislosti od počasia. S kosbou ochranného pásma zelených plôch okolo mestských komunikácií začala aj Správa mestských komunikácií v Poprade.

V snahe zabezpečiť maximálnu možnú mieru ochrany pred rozšírením peľov tráv a burín samospráva žiada aj ostatných majiteľov trávnatých plôch na území mesta o súčinnosť a kosbu plôch v ich vlastníctve.


 
 

Školským jedálňam svitá na lepšie časyVytlačiť
 

V tomto roku pôjde na zlepšenie stavu školských jedální a ich vybavenia 75 tisíc eur. Na aprílovom mestskom zastupiteľstve poslanci z tejto čiastky schválili použitie 25 500 eur na rekonštrukciu kuchyne školskej jedálne Materskej školy na Ul. mládeže, čím sa vyriešia technické nedostatky, na ktoré poukázal aj okresný hygienik. Ak by ich zavčasu neodstránili, mohli by spôsobiť havarijný stav, ktorý by viedol až k zatvoreniu prevádzky tejto školskej jedálne. Na nákup plynového kotla pre ŠJ pri ZŠ na Francisciho ul. pôjde 5 tis. eur, na elektrickú panvicu pre ŠJ pri MŠ na Okružnej ul. 4 500 eur, na plynovú panvicu pre ŠJ pri ZŠ na Dostojevského ul. 5 tis. eur, takisto na plynovú panvicu pre ŠJ pri ZŠ na Koperníkovej ul. 3 800 eur a na elektrický kotol pre ŠJ pri tejto ZŠ 2 800 eur.

Vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ Edita Pilárová uviedla: „Strojové a technické vybavenie školských jedální je vo väčšine prípadov zastaralé, často desaťročia staré a v zlom technickom stave. Používané stroje sú opotrebované, energeticky náročné, často poruchové a v konečnom dôsledku musia byť nakoniec vyradené z prevádzky.“ Vďaka ich výmene za nové sa predíde havarijným situáciám, ktoré sú často finančne náročnejšie ako samotná výmena zariadenia.


 
 

Mestská polícia v Poprade začala testovať elektrické trojkolkyVytlačiť
 

Popradskí mestskí policajti začali vo výkone služby testovať elektrické trojkolky. Zámerom je zistiť v praxi ich využiteľnosť a možnosti pri nasadení v popradských uliciach.

„Stále hľadáme možnosti, ako zefektívniť výkon hliadkovej služby a jednou z týchto možností sú aj trojkolky. Tie môžu poslúžiť na to, aby sme mohli byť čo najrýchlejšie na miestach, kde nás potrebujú občania," vysvetlil náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula. „Testujeme dva typy, jeden vyššej a jeden nižšej kategórie. Dojazd závisí od rôznych okolností a je v priemere okolo 25km, nabíjanie trvá približne štyri hodiny. Zatiaľ ich máme požičané na dva - tri týždne. Chceme ich využívať a vyskúšať vo všetkých mestských častiach, “ doplnil Šipula.

„Nestálo nás to nič. V tejto chvíli začala testovacia prevádzka a na základe jej výsledkov sa rozhodneme, či tieto trojkolky budú mať opodstatnenie vo výbave našej mestskej polície. Prioritou je pre nás ochrana zdravia a zvýšenie bezpečnosti v našom meste,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko.


 
 

Vyhodnotenie zimnej údržby v PopradeVytlačiť
 

Správa mestských komunikácií(SMK) Poprad vyhodnotila zimnú údržbu 2015/16. Náklady na zimnú údržbu predstavovali sumu 270 287,13 eur. Pre porovnanie - v zime 2014/15 predstavovali náklady sumu 289 962,40 eur.

„Všeobecne môžeme konštatovať, že v priebehu zimného obdobia 2015/2016 nenastala ťažšia, kalamitná dopravná situácia, nakoľko za obdobie november 2015 až marec 2016 nedošlo v Poprade k  nadmernému spádu snehu. Sneženie, ktorým sa táto zima vyznačovala, organizácia bez problémov riešila vlastnými a zazmluvnenými pracovníkmi v zmysle Operačného plánu. Aj napriek miernej zime bola údržba oveľa náročnejšia, ako by sa dalo predpokladať. Nadmerná vlhkosť spojená s  mrazmi vytvárala často poľadovicu, kvôli ktorej bolo v záujme bezpečnosti občanov a motoristov vykonávať nepretržité kontroly a posyp na mestských komunikáciách a chodníkoch. Odzrkadlilo sa to na počte výjazdov a hlavne na spotrebe posypového materiálu - priemyselnej soli, ktorá je na údržbu komunikácií pri takejto zime najvhodnejšia,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian.

Prvé výjazdy zimnej údržby zaznamenala Správa mestských komunikácií Poprad už  11. a 12. októbra 2015, kedy došlo v Poprade k prvému spádu snehu. Oficiálne začala zimná údržba 21.11.2015.


Správa mestských komunikácií spotrebovala počas zimy 676 ton posypovej soli, čo v porovnaní s predchádzajúcou zimou predstavuje nárast o 120 ton. Naopak, kým počas zimy 2014/15 bolo potrebné prepluhovať 11 794 km ciest a chodníkov, uplynulá zima si vyžiadala pluhovanie len v rozsahu 5 534km.

Zimnú údržbu zabezpečovalo 21 mechanizmov. V snahe stransparentniť a priblížiť zimnú údržbu verejnosti bola do prevádzky uvedená technická novinka, vďaka ktorej mohla verejnosť sledovať priebeh zimnej údržby online priamo na webovej stránke www.smkpp.sk .

Pre plynulé a bezproblémové zabezpečenie zimnej údržby 2015/2016 organizácia uzatvorila aj dve zmluvy o výpomoci pri zabezpečení ZÚ s dvomi spoločnosťami disponujúcimi vhodnou technikou v častiach mesta Veľká a Matejovce.

Počas zimy bola zabezpečovaná zjazdnosť na 68 km mestských komunikácií a 32 km chodníkov.

Nástupištia zastávok MHD, schody, lávky cez rieku Poprad, prístupy k prechodom pre chodcov boli udržiavané ručným odstraňovaním snehu resp. ľadu a zabezpečovala to firma Brantner a. s. Poprad.


 
 
Položky 151-155 z 1124

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

ďalšie dni

Piatok 24.2.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Sobota 25.2. - 28.2.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 1.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 2.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.3.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:
Pri Aréne od 6.12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka