Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

V Matejovciach začala opäť pôsobiť občianska hliadkaVytlačiť
 

Od začiatku apríla začala v meste Poprad znova pôsobiť občianska hliadka. Vznikla na základe podpísanej Dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad a mestom Poprad,  v rámci  Národného projektu Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom VAOTP-2. Mesto Poprad sa do tohto projektu rozhodlo vstúpiť na základe potreby zintenzívnenia ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia hlavne v časti mesta Matejovce. V tomto projekte pokračuje Mesto Poprad aj na základe pozitívnych ohlasov na ich činnosť v roku 2016, ako aj na základe vyhodnotenia ich činností spojeného s dotazníkovým prieskumom, do ktorého sa zapojilo 142 obyvateľov Matejoviec, na základe ktorého sa až 73 % respondentov vyjadrilo o potrebe ďalšieho pôsobenia občianskej hliadky v tejto mestskej časti. V občianskej hliadke budú znova pôsobiť štyria príslušníci, ktorí túto činnosť vykonávali aj minulý rok a sú začlenení pod sociálny odbor Mestského úradu v Poprade. Túto prácu budú vykonávať do konca roka 2017 v koordinácii a pod dohľadom mestských policajtov.

„Medzi hlavné úlohy občianskej hliadky bude patriť ochrana verejného poriadku, ochrana životného prostredia, ktorá bude spočívať hlavne v nahlasovaní čiernych skládok a pod. Všetci pracovníci boli preškolení vo vymedzenom rozsahu hlavne z oblasti trestného práva, zákona o priestupkoch a o cestnej premávke, aby ju vedeli primerane riadiť, hlavne počas sprevádzania detí do školy a to bezpečným prechodom cez hlavnú cestu. Ich činnosť však nebude iba pri ochrane verejného poriadku, ale chceme, aby boli nápomocní aj napr. pri nastoľovaní poriadku pri vyplácaní sociálnych dávok, pri výkone práce plynárov, elektrikárov, zdravotníckej služby, aby nedochádzalo počas vykonávania ich činnosti k ich napádaniu resp. ohrozeniu,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula.

Od občianskej hliadky sa vyžaduje, aby vzbudzovala prirodzený rešpekt a to najmä medzi rómskou komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity. Čaká ich trojmesačná skúšobná doba a ak by sa neosvedčili, dôjde k ich výmene.

Členovia občianskej hliadky budú vybavení reflexnou vestou s označením „Občianska hliadka“, na ktorej budú mať pripnutý preukaz člena občianskej hliadky s fotografiou a okrem toho budú vybavení baterkou a zastavovacím terčom pre riadenie cestnej premávky. Pracovať budú vo dvojiciach v čase od 7. do 15. hod. a od 14. do 22. hod., ale v prípade potreby budú k dispozícii aj pri zásahoch spojených s rušením nočného pokoja alebo narušením verejného poriadku aj po 22. hod. Na mestskej polícií im boli vyhotovené karty úsekov s presným rozpisom ich činností, kde a kedy sa budú zdržiavať a akú konkrétnu činnosť budú v danom úseku vykonávať. Dôležité je uviesť, že občianske hliadky nebudú dohliadať na verejný poriadok iba v rómskej osade na Staničnej ul., ale v celých Matejovciach, či už je to na sídlisku, pri garážach, základnej škole a inde. Občianska hliadka môže byť využívaná aj v inej mestskej časti podľa stavu a vývoja bezpečnostnej situácie, resp. požiadaviek pracovníkov sociálneho odboru MsÚ Poprad.


 
 

Mestská polícia si posvieti na parkovanie na zeleni!Vytlačiť
 

Mestská polícia v Poprade pripravila preventívnu akciu, ktorou chce upozorniť vodičov motorových vozidiel parkujúcich na zeleni na porušovanie zákona a z toho vyplývajúce možné sankcie. Polícia takto reaguje aj na množstvo telefonátov prijatých na linke 159, na ktorú sa obracajú občania rozhorčení z konania niektorých vodičov, ktorí pri hľadaní parkovacieho miesta odstavujú svoje vozidlá na chodníkoch a aj priamo na zeleni. Deje sa tak najčastejšie v podvečerných alebo ranných hodinách. „Je potrebné, aby si vodiči vozidiel uvedomili, že nedostatok parkovacích miest nezakladá vodičovi právo porušovať zákon a mestská polícia môže za nesprávne parkovanie uložiť blokovú pokutu až do výšky 50,- €. Na druhej strane si plne uvedomujeme, že každé parkovanie mimo parkovacích miest sa nedá riešiť uložením blokovej pokuty, lebo inak by sme museli sankcionovať možno aj polovicu sídliska, čo určite nie je naším cieľom. Osobitnou časťou problému s parkovaním je parkovanie na žltých čiarach pri odpadových nádobách, ktoré je zakázané a takéto státie budú príslušníci mestskej polície riešiť dôslednejšie a nie iba napomínaním, nakoľko státím vozidla na takomto mieste je častokrát znemožnené vyprázdnenie smetných nádob,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula. Častejšie kontroly státia na zeleni majú svoje opodstatnenie v zákone o cestnej premávke, keďže vodič nesmie poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú a cestnú zeleň a taktiež nesmie zastaviť a stáť s vozidlom na cestnej alebo inej verejne prístupnej zeleni, ak to nie je určené príslušnou dopravnou značkou. „Príslušníci mestskej polície sa často stretávajú s výhovorkami vodičov, ktorí si význam slova zeleň upravujú podľa toho, ako im to v danom momente vyhovuje. Je potrebné si uvedomiť, že aj keď sa na mieste často už nenachádzajú rastliny, najčastejšie tráva, je potrebné, aby tam neparkovali, nakoľko stále je to považované za zeleň, aj keď už na tejto ploche nerastie tráva, ktorá bola často krát zničená práve takýmto nezodpovedným státím vozidiel,“ doplnil Šipula.

Mestská polícia Poprad vyhotovila informačné letáky, ktorými chce upozorňovať vodičov, ktorí svoje vozidlá parkujú na chodníkoch, kde neostáva voľná šírka 1,5 m a tiež parkujú vozidlá na verejnej zeleni, o tom, že týmto konaním porušujú ustanovenia § 25 ods. 1, písm. q) a písm. s) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. Porušenie uvedeného ustanovenia zákona môže mať za následok prejednanie skutku v priestupkovom konaní.

„Tieto upozornenia sú súčasťou prevencie Mestskej polície Poprad, ktorou sa snažíme prispieť k tomu, aby naše mesto bolo čistejšie, krajšie a aby životné prostredie, v ktorom žijeme bolo zdravšie. S písomnými upozorneniami sa vodiči môžu stretnúť prevažne na sídliskách, kde príslušníci mestskej polície vykonávajú kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o cestnej premávke, a tieto budú zakladané za stierače motorových vozidiel. Veríme, že aj na základe uvedených informácií si prevažná časť vodičov uvedomí dôležitosť dodržiavania platných predpisov a mestská polícia nebude musieť pristúpiť k ich riešeniu formou sankcií,“ uzavrel Šipula.


 
 

Poprad v mobilnej aplikácii VIRTUALNEVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo pre občanov i návštevníkov mobilnú aplikáciu VIRTUALNE, prostredníctvom ktorej môžu získavať najaktuálnejšie informácie z mesta priamo do svojich mobilných telefónov. „Táto aplikácia je ďalším krokom k lepšiemu informovaniu verejnosti o všetkom, čo sa v meste deje. Našim zámerom je vytvoriť takú sieť komunikačných tokov, aby si občania mohli vybrať taký spôsob prijímania informácií, ktorý im bude vyhovovať čo najviac,“ povedal primátor Popradu Jozef Švagerko. Zavedenie novej aplikácie reaguje na aktuálne trendy vo využívaní mobilných zariadení. „Už v novembri 2016 na Slovensku počet prístupov na internet z mobilných zariadení prekonal počítače. Mobily už nie sú len hernými konzolami, dnes nám pomáhajú v najrôznejších sférach nášho života a táto mobilná aplikácia je toho konkrétnym dôkazom,“ uviedla Katarína Gavurová zo spoločnosti WebyGroup, ktorá je technickým prevádzkovateľom webového sídla mesta Poprad a aplikáciu VIRTUALNE vyvinula. „Dôležité oznamy a upozornenia môže vedieť občan vedieť ihneď po ich zverejnení na webovej stránke mesta. Navyše, úradné hodiny mestského úradu alebo kontaktné informácie si môže cez mobilnú aplikáciu uložiť pre prezeranie aj v offline režime a bude ich mať k dispozícii aj bez internetového pripojenia,“ doplnila Gavurová. Zaujímavou možnosťou aplikácie je tiež nastavenie, ktoré umožňuje občanovi zapnúť notifikácie na zverejňované oznamy, ktoré tak užívateľa upozornia na to, čo zaujímavé sa deje. Je iba na užívateľovi, či si bude želať upozornenia na aktuality, kultúrne podujatia alebo čokoľvek iné z ponuky. Aplikácia ponúkne Popradčanom tiež možnosť prehľadne sa zorientovať v mape ulíc so zobrazením úradov, inštitúcií, škôl a športovísk, po ruke môžu mať informácie o aktuálnom dianí a športových či kultúrnych podujatiach. V aplikácii nájdu aj ďalšie užitočné informácie týkajúce sa pohotovostí lekární, k dispozícii bude vždy aj aktuálna ponuka voľných pracovných miest či spravodajstvo zo Slovenska i celého sveta. Mobilná aplikácia VIRTUALNE je bezplatne dostupná pre operačné systémy iOS a Android (od verzie 4.4) v AppStore/Google Play.

Nová mobilná aplikácia rozšírila jestvujúce komunikačné kanály, ktoré využíva samospráva. „Tým základným je webové sídlo mesta Poprad www.poprad.sk, ktoré ponúka aj možnosť zasielania pravidelného týždenného newslettera s aktualitami priamo do emailovej schránky. Tú istú možnosť - ale len s informáciami o kultúrno-spoločenských a športových podujatiach ponúka aj webová stránka Mestskej informačnej kancelárie visitpoprad.sk. Ďalšie komunikačné kanály mesta Poprad predstavujú: TV Poprad, Noviny Poprad, stránky a účty na sociálnych sieťach Facebook (facebook.com/poprad.eu), Twitter (twitter.com/MestoPoprad), Instagram (instagram.com/mestopoprad). Na obojstrannú komunikáciu slúži aj aplikácia Citymonitor, ktorá pomáha nielen pri nahlasovaní porúch zo strany občanov, ale aj na rozosielanie oznamov a informácií zo strany samosprávy obyvateľom,“ informoval komunikačný manažér MsÚ v Poprad Marián Galajda.

virtu.jpg

 


 
 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokovVytlačiť
 

740_330.jpg

Rozpis zápasov na Zimnom štadióne mesta Poprad: 

13.4.2017 - Skupina A - Lotyšsko - Kanada (LAT - CAN) 15:30

13.4.2017 - Skupina A - Slovensko - Fínsko (SVK - FIN) 19:30 

14.4.2017 - Skupina A - Švajčiarsko - Lotyšsko (SUI - LAT) 19:30

15.4.2017 - Skupina A - Fínsko - Švajčiarsko (FIN - SUI) 15:30 

15.4.2017 - Skupina A - Kanada - Slovensko (CAN - SVK) 19:30 

16.4.2017 - Skupina A - Lotyšsko - Fínsko (LAT - FIN) 19:30 

17.4.2017 - Skupina A - Kanada - Švajčiarsko (CAN - SUI) 15:30

17.4.2017 - Skupina A - Slovensko - Lotyšsko (SVK-LAT) 19:30

18.4.2017 - Skupina A - Fínsko - Kanada (FIN - CAN) 15:30 

18.4.2017 - Skupina A - Švajčiarsko - Slovensko (SUI - SVK) 19:30 

20.4.2017 - Štvrťfinále 1  13:30 Fínsko - Česká republika

20.4.2017 - Štvrťfinále 3  17:30 Rusko - Slovensko

22.4.2017 - Semifinále 1  15:30 Fínsko - Rusko

22.4.2017 - Semifinále 2  19:30 USA - Švédsko

23.4.2017 - Zápas o 3. miesto  15:30 

23.4.2017 - Finále 19:30

Rozpis zápasov v Spišskej Novej Vsi ako aj ďalšie informácie týkajúce sa turnaja nájdete na oficiálnych stránkach šampionátu http://u18worlds2017.iihf.com/sk/ . Predpredaj lístkov TU.  

„Samospráva zabezpečila všetky nevyhnutné servisné služby v súvislosti s konaním majstrovstiev tak, aby mohol šampionát prebehnúť bez problémov a návštevníci si mohli tento hokejový sviatok v Poprade vychutnať skutočne naplno,“ uviedol primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.

Mestská informačná kancelária bude počas trvania šampionátu poskytovať informácie o meste a jeho zaujímavostiach nielen na pracoviskách v centre mesta a na železničnej stanici, ale aj na vysunutom pracovisku priamo pri zimnom štadióne. Špeciálnou ponukou pre návštevníkov šampionátu budú tiež organizované prehliadky mesta Poprad a Spišskej Soboty. V súvislosti s MS 18 sa uskutočnilo stretnutie bezpečnostných zložiek, ktorí sa budú podieľať na ich zabezpečení, pričom boli prijaté opatrenia na ich bezproblémové zabezpečenie jednak na úseku verejného poriadku ako aj na úseku dopravy. Na každom zápase konanom v meste Poprad budú prítomní príslušníci mestskej polície. Všetky ostatné bezpečnostné opatrenia budú koordinované s Policajným zborom SR.

Ešte v lete 2016 bola v súvislosti s organizáciou MS hráčov do 18 rokov rozšírená samotná ľadová plocha zimného štadióna na rozmery 60x29 metrov v zmysle platných pravidiel IIHF. V nadväznosti na to bolo rozšírené aj osvetlenie.

Na základe zmeny pravidiel ľadového hokeja (IIHF – 2014), týkajúcich sa rozmerov mantinelov a ochranných skiel, boli zároveň vymenené pôvodné mantinely a ochranné sklá za mantinely a sklá s vyhovujúcimi rozmermi. Koncom uplynulého roka bola zakúpená nová rolba.

Pred šampionátom boli vymenené okná na chodbách pod tribúnami ako aj na toaletách, ktoré boli zároveň opravené. Priestory štadióna boli zvnútra vymaľované, bufety dostali nový branding.


 
 

Rekonštrukcie MK Staré ihrisko a Velická cestaVytlačiť
 

Dňa 18.apríla 2017 začne rekonštrukcia dvoch mestských komunikácií v Poprade. Pôjde o MK Staré ihrisko a časť MK Velická cesta. V čase rekonštrukcie bude z uvedených úsekov vylúčená verejná doprava.

Staré ihrisko:  

stare.jpg

MK „Staré ihrisko“ je v úseku od križovatky s ulicou Huszovou (Záhradníckou) po ukončenie v napojení na miestnu komunikáciu okolo rodinných domov, je určená len na obsluhu priľahlého územia zväčša osobnými automobilmi. Rekonštruovaný úsek dl. 63,27 m je situovaný medzi zástavbou rodinných domov. MK je situovaná 1866/1 v k.ú. Poprad. Komunikácia je v celom úseku, t.j. od križovatky s ulicou Huszovou (Záhradníckou) v nevyhovujúcom technickom stave, s nevyhovujúcim šírkovým usporiadaním. MK má v tomto úseku nerovnomernú šírku asfaltového spevnenia v rozsahu 5,8 - 6,2 m s nevyhovujúcim odtokom povrchových vôd. Šírka miestnej komunikácie je limitovaná jestvujúcimi majetkovými pomermi a jestvujúcimi vjazdmi a chodníkmi k priľahlým nehnuteľnostiam. Popri miestnej komunikácii je vybudovaný ľavostranný súvislý chodník. Rekonštrukcia je limitovaná teda jestvujúcimi šírkovými pomermi, ktoré budú rešpektované a komunikácia bude rozšírená na kategóriu MO 7,5/40. Bude vybudovaný obojstranný chodník v celej dĺžke rekonštruovaného úseku. 

Zhotoviteľ: Asfalt Tatry s.r.o., cena 67 663,82 eur, doba výstavby 40 dní.

 

Velická cesta

foto - 9.jpg

Navrhovaná je kompletná rekonštrukcia MK s jej rozšírením na požadované parametre, vybudovaním nového chodníka v pôvodnej trase so zrušením jestvujúcich schodov a prepojenie historickej kamennej dlažby pôvodného chodníka vedúceho na Sobotské námestie s kamennou dlažbou nového parkoviska s chodníkom, pri vstupe na cintorín.

Rozšírenie MK na projektovanú šírku sa zrealizuje od terajšieho, ľavostranného okraja MK a to od začiatku úpravy po PF10. Od PF 9 do konca úseku sa jedná o obojstranné rozšírenie. Rozšírenie MK je v rozsahu 0-1,50m.

Podľa STN 76 6110 je rekonštruovaný úsek navrhovaný ako komunikácia zatriedená do funkčnej triedy C3, kategórie MO 7,5/ 40 so šírkou jazdného pruhu 3,00m a vodiacim pruhom, odvodňovacím pruhom šírky 0,25m. Rekonštrukcia MK je navrhovaná s kompletnou výmenou podkladových vrstiev, pričom v miestach navrhovanej novej nivelety cesty (medzi PF3-8) bude ako pláň slúžiť pôvodná konštrukcia cesty po odstránení jestvujúceho asfaltového krytu. Po odfrézovaní pôvodného živičného krytu v hr.150mm a zrealizovaní podkladových vrstiev v miestach rozšírenia sa na zhutnenú pláň cesty, pre zlepšenie únosnosti rôznorodého podložia (pôvod. podkladová konštrukcia cesty+ rozšírenie), navrhuje mechanicky stabilizovaná vrstva pomocou trojosích geomreží Tensar TriAx, ktoré vďaka ich účinnosti a rovnomerný roznos zaťaženia do podložia vo všetkých smeroch, minimalizuje sadanie na nehomogénnom podloží. V mieste položenia len nového asfaltového koberca, bude tento položený na jestvujúci asfaltový koberec po odfrézovaní pôvodného krytu v hrúbke 50mm.

Zhotoviteľ Inžinierske stavby Košice, a.s., cena 207 961,96 eur, doba výstavby 90 dní


 
 
Položky 151-155 z 1322

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 20.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 21.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 22.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 23.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 24.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 26.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Utorok 27.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka