Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Test mobility vyhral v Poprade bicykelVytlačiť
 

Vedenie mesta Poprad si pri príležitosti Dňa bez áut v rámci Európskeho týždňa mobility 2015 vyskúšalo viacero alternatív prepravy po meste. Malý test mobility na trase medzi sídliskom JUH III a autobusovou stanicou postavil vedľa seba chodca, cyklistu, cestujúceho v MHD a klienta taxislužby.

Ako prvý dorazil do cieľa na autobusovej stanici s časom 5minút 39 sekúnd cyklista – 2.viceprimátor Pavol Gašper. „Nešiel som pritom vôbec na víťazstvo. Skoro ráno je chladnejšie a na bicykli sa ide naozaj dobre, hlavne to človeka poriadne preberie,“ povedal Gašper. Podľa jeho názoru je v Poprade z pohľadu cyklistov dôležité pripravovať také cyklistické chodníky, na ktorých nebude dochádzať ku kolíziám s chodcami. Zároveň bude nevyhnutné doplniť najmä mobiliár v podobe stojanov na bicykle. „Všimol som si to nielen na autobusovej stanici ale aj v ostatných častiach mesta, je to námet na zamyslenie a nápravu,“ doplnil 2.viceprimátor.

Hneď po cyklistovi dorazil do cieľa klient taxislužby – 1.viceprimátor Igor Wzoš, ktorého druhé miesto vyšlo vďaka cene za prepravu 1,70.-Eur. Od chvíle objednania taxíka po príchod do cieľa mu to trvalo 6 minút 9 sekúnd. „ Očakával som, že môžem aj vyhrať, pretože som starý pasažier taxíkov - mám už otestované všetky taxislužby v Poprade a viem zhruba odhadnúť, ako rýchlo prídu. Dnes ma však aj napriek snahe tromfol kolega viceprimátor Gašper, ktorý to má na bicykli natrénované,“ povedal s úsmevom Wzoš. Podľa 1.viceprimátora bude v budúcnosti v rámci alternatív ohľaduplných voči životnému prostrediu dôležité sústrediť pozornosť predovšetkým na verejnú dopravu. „Osobne si želám, aby logistika liniek, grafikon, rýchlosť a najmä cena dopravy bola taká, aby motivovala akéhokoľvek občana mesta nasadnúť do autobusu a previezť sa na druhú stranu mesta, lebo bude mať istotu, že sa lacno a včas prevezie tam, kam potrebuje,“ dodal Wzoš.

Dvanásť minút a jednu sekundu od nasadnutia do autobusu dorazil do cieľa prednosta MsÚ v Poprade Róbert Bujalka. „Autobus odchádzal zo zastávky presne, do cieľa prišiel načas, bol čistý, takže som spokojný. Bonusom pre cestujúcich bola dnes navyše cesta zadarmo, z ktorej mali očividnú radosť,“ uviedol prednosta. Za štandardných podmienok by cesta MHD stála 0,70.-Eura pri platbe v hotovosti a 0,50.-Eura pri platbe čipovou kartou.

Ako posledný s časom 17 min 59 sek prišiel do cieľa primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý trasu zo sídliska na autobusovú stanicu absolvoval pešo. „Ako chodca ma potešilo, že až na jeden prípad boli na všetkých cestách, ktoré sme prechádzali, priechody pre chodcov, vodiči ma ani v jednom prípade na priechode neohrozili a bez problémov som došiel do cieľa. Dnešný deň bol ale predovšetkým o tom, aby sme poukázali na alternatívne spôsoby dopravy. Cieľom bolo zistiť, porovnať a vyhodnotiť možnosti presunu v meste Poprad. Bol to taký malý test mobility, ako v Poprade pokračovať a riešiť situáciu v MHD, nastavenie liniek, propagáciu, možno požičovňu bicyklov a podobne,“ vysvetlil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Popradčania majú dnes - 22.septembra 2015 v rámci akcie Deň bez áut mestskú hromadnú dopravu zadarmo. V nej zároveň prebieha aj letáková kampaň, ktorej cieľom je upozorniť na výhody cestovania MHD:

1.vydanie prvej mestskej čipovej karty umožňujúcej cestovanie so zľavou zabezpečuje mesto Poprad pre svojich obyvateľov bezplatne,

2.pri platbe čipovou kartou možnosť v MHD jazdiť s prestupom do 30 min bezplatne,

3. držitelia diamantovej a zlatej Janského plakety a držitelia Kňazovického medaily sú pri platbe čipovou kartou prepravovaní bezplatne,

4. jeden autobus môže na cestách nahradiť desiatky áut.

Mesto Poprad realizuje pravidelne aj trvalé opatrenia, ktoré systematicky zvyšujú bezpečnosť a skvalitňujú podmienky pre ľudí využívajúcich alternatívne a udržateľnejšie formy mobility. Medzi tieto opatrenia patrí pravidelné natieranie priechodov pre chodcov reflexnými nátermi, nasvietenie priechodov, rozširovanie chodníkov. Aktuálne sa pripravuje vybudovanie cyklochodníka spájajúceho Poprad s Veľkou Lomnicou, ktorý by mal doplniť jestvujúcu sieť cyklochodníkov v meste a jeho okolí v dĺžke takmer 12km.


 
 

Budúcnosť Popradu očami študentov architektúryVytlačiť
 

V utorok 14.7.2015 bola vo vestibule MsÚ v Poprade otvorená výstava prác študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave. Ide o práce študentov venované mestu Poprad na tému riešenia centrálnej mestskej zóny, námestia a obytného súboru Nový Poprad/Merťuky. „Práce sú z akademickej pôdy a miera reality je rôzna, pretože predstavujú vízie študentov. Ak tieto práce vyvolajú nejakú diskusiu, tak splnili účel. To je základný kameň demokracie – otvoriť diskusiu. Z nášho hľadiska považujeme za dôležité vtiahnuť do tohto procesu mladých ľudí, aby si uvedomili, že to mesto je vec verejná a je potrebné naučiť sa diskutovať – musím si svoj návrh obhájiť a presvedčiť ľudí alebo možno v niektorých veciach cúvnuť,“ uviedol prof. Bohumil Kováč z Fakulty architektúry STU v Bratislave. „Keď sa otvorila otázka rekonštrukcie námestia v Poprade, tak sme si povedali, že tá participácia ľudí by mala byť väčšia, ako bola v tom momente. Preto sme hľadali možnosti, ako ľuďom toto územie predstaviť. Jednou z možností bolo takéto zadanie študentom. Samozrejme vystavené veci je potrebné brať ako študentské práce, vízie. Aj mne sa tu veľa vecí páči, niektoré sú viac - iné menej realizovateľné. Je to ale začiatok. Je dôležité, aby tí študenti mali spojenie s Popradom a vnímali tento priestor. Námestie, Nový Poprad, Duklianske kasárne – to všetko sú územné celky, ktoré by sme v budúcnosti chceli riešiť aj s pomocou STU,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Spolupráca so študentmi pri hľadaní budúcich architektonických vízií rozvoja mesta by mala byť dôležitým signálom aj do budúcnosti. „V Trenčíne sme do takéhoto procesu vstúpili opatrným krokom a skončilo to veľkou medzinárodnou architektonickou súťažou, ktorá mala odozvu v celej Európe. Akademický úvod tak viedol k veľkej medzinárodnej koncovke,“ doplnil prof. Kováč.

Výstava študentských prác BUDÚCNOSŤ POPRADU potrvá vo vestibule MsÚ do 16.8.2015.   


 
 

Mesto prenajme areál kasární polícii na obhliadky áut Vytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na svojom 4. tohtoročnom zasadnutí schválili prenájom pozemkov v areáli bývalých kasární na Ul.29.augusta Ministerstvu vnútra SR pre potreby Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Poprade za účelom vykonávania obhliadok motorových vozidiel. OR PZ v súčasnosti vykonáva obhliadky na Bernolákovej ulici pričom dopravná situácia v dňoch vykonávania obhliadok je na tejto miestnej komunikácii neúnosná. Keďže mesto Poprad zatiaľ nemá iné vhodné využitie pre pozemok v areáli bývalých kasární na Ul. 29. augusta, vzniknutú situáciu sa na základe žiadosti MV SR rozhodlo riešiť dočasným prenájmom uvedeného pozemku. 


 
 

Mesto Poprad hľadá najlepšie riešenie pre Kvetnicu Vytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na vypracovanie urbanisticko – krajinárskej štúdie MESTSKÉ REKREAČNÉ LESY. Predmetom zákazky je vypracovanie komplexného riešenia územia a zosúladenie jednotlivých požiadaviek a ich vzájomných väzieb. Urbanisticko – krajinárska štúdia bude slúžiť ako podklad pre zapracovanie do územného plánu mesta Poprad. Hlavnou víziou rozvoja je vytvoriť atraktívnu lokalitu pre prímestskú rekreáciu a vytvorenie turistického centra s minimálne regionálnym významom, ktoré svojím riešením ponúkne širokú škálu služieb zameraných na prezentáciu hodnôt územia. „Kvetnica patrí medzi veľmi zaujímavé a malebné lokality nášho regiónu a z tohto dôvodu je záujem o rôzne investície v tomto území. Pre zhodnotenie kvalít územia je potrebný komplexný prístup k riešeniu tejto lokality a jednotlivé investície musia prispieť k celkovému zveľadeniu územia,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Vzhľadom na pripravovanú aktualizáciu územného plánu mesto Poprad pristúpilo k obstaraniu komplexnej urbanisticko-krajinárskej štúdie. Verejné obstarávanie na spracovanie urbanisticko-krajinárskej súťaže Mestské rekreačné lesy má za cieľ vybrať spracovateľa na základe inovatívneho a komplexného náčrtu riešenia územia.  Medzi hlavné okruhy problémov patrí priestorové usporiadanie a vzájomné väzby medzi rôznymi druhmi využitia územia s premietnutím celkovej vízie regionálneho centra cestovného ruchu a zóny prímestskej rekreácie. Štúdia bude podkladom pre zapracovanie do územného plánu mesta. Súťažné podklady je možné prevziať si osobne na MsÚ v Poprade alebo si ich vyžiadať na adrese marek.michalko@msupoprad.sk .

 


 
 

Aquacity bude pre Popradčanov dostupnejšie Vytlačiť
 

Vedenie mesta Poprad v spolupráci s Aquacity Poprad pripravili špeciálnu akciu STREDA PRE POPRADČANOV, ktorej cieľom je ešte viac sprístupniť akvapark domácim obyvateľom. „Našim obyvateľom sme sľúbili, že im pri využívaní akvaparku vyjdeme v ústrety. Toto je prvý konkrétny krok, vďaka ktorému bude AQUACITY pre Popradčanov dostupnejšie,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko. „STREDA PRE POPRADČANOV“ začne platiť od budúceho týždňa a pôjde o názov 50% zľavy z pultového cenníka na produkty AQUA PACKET a VITAL PACKET pre občanov z regiónu Poprad, ktorí sú vlastníkmi platnej klubovej karty Aquacity Poprad. Využívanie karty je nevyhnutné z dôvodu zosúladenia poskytovaných zliav s platnou legislatívou. Táto zľava sa bude poskytovať z celodenného vstupu pre dospelú osobu a bude platná každú stredu. Samostatnú kapitolu budú v tejto akcii tvoriť seniori. Jednotlivci si budú môcť po preukázaní platnou klubovou kartou Aquacity Poprad zabezpečiť vstup AQUA PACKET v cene 6,50.-Eur/osobu, v prípade organizovanej skupiny 10 a viac osôb bude cena za tento vstup 5.-Eur/osobu – v takomto prípade sa zľava pohybuje na úrovni viac ako 75%.

Akcia „STREDA PRE POPRADČANOV“ neplatí v iné pracovné dni, štátne sviatky, víkendy a počas sezónneho obdobia v čase od 24.12. do 7.3.

„Vstupy AQUA a VITAL PACKET sú mimoriadne obľúbené a sprístupňujú to najlepšie z AQUACITY, preto sme sa rozhodli, že táto akcia sa bude týkať práve ich. Dovolíme si však upozorniť, že skutočnou nevyhnutnosťou na využívanie týchto zliav je jednorazové zakúpenie klubovej karty AQUACITY POPRAD. Táto karta umožní využívať svojim majiteľom využívať zľavy do 30% po celý rok a prináša tiež celý rad ďalších výhod,“ informoval riaditeľ AQUACITY POPRAD Richard Pichonský.

foto: Aquacity Poprad


 
 
Položky 156-160 z 1006

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 25.7.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.7.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 27.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Štvrtok 28.7.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.7.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 30.7.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 31.7.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 1.8.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka