Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokovVytlačiť
 

740_330.jpg

Rozpis zápasov na Zimnom štadióne mesta Poprad: 

13.4.2017 - Skupina A - Lotyšsko - Kanada (LAT - CAN) 15:30

13.4.2017 - Skupina A - Slovensko - Fínsko (SVK - FIN) 19:30 

14.4.2017 - Skupina A - Švajčiarsko - Lotyšsko (SUI - LAT) 19:30

15.4.2017 - Skupina A - Fínsko - Švajčiarsko (FIN - SUI) 15:30 

15.4.2017 - Skupina A - Kanada - Slovensko (CAN - SVK) 19:30 

16.4.2017 - Skupina A - Lotyšsko - Fínsko (LAT - FIN) 19:30 

17.4.2017 - Skupina A - Kanada - Švajčiarsko (CAN - SUI) 15:30

17.4.2017 - Skupina A - Slovensko - Lotyšsko (SVK-LAT) 19:30

18.4.2017 - Skupina A - Fínsko - Kanada (FIN - CAN) 15:30 

18.4.2017 - Skupina A - Švajčiarsko - Slovensko (SUI - SVK) 19:30 

20.4.2017 - Štvrťfinále 1  13:30 Fínsko - Česká republika

20.4.2017 - Štvrťfinále 3  17:30 Rusko - Slovensko

22.4.2017 - Semifinále 1  15:30 Fínsko - Rusko

22.4.2017 - Semifinále 2  19:30 USA - Švédsko

23.4.2017 - Zápas o 3. miesto  15:30 

23.4.2017 - Finále 19:30

Rozpis zápasov v Spišskej Novej Vsi ako aj ďalšie informácie týkajúce sa turnaja nájdete na oficiálnych stránkach šampionátu http://u18worlds2017.iihf.com/sk/ . Predpredaj lístkov TU.  

„Samospráva zabezpečila všetky nevyhnutné servisné služby v súvislosti s konaním majstrovstiev tak, aby mohol šampionát prebehnúť bez problémov a návštevníci si mohli tento hokejový sviatok v Poprade vychutnať skutočne naplno,“ uviedol primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.

Mestská informačná kancelária bude počas trvania šampionátu poskytovať informácie o meste a jeho zaujímavostiach nielen na pracoviskách v centre mesta a na železničnej stanici, ale aj na vysunutom pracovisku priamo pri zimnom štadióne. Špeciálnou ponukou pre návštevníkov šampionátu budú tiež organizované prehliadky mesta Poprad a Spišskej Soboty. V súvislosti s MS 18 sa uskutočnilo stretnutie bezpečnostných zložiek, ktorí sa budú podieľať na ich zabezpečení, pričom boli prijaté opatrenia na ich bezproblémové zabezpečenie jednak na úseku verejného poriadku ako aj na úseku dopravy. Na každom zápase konanom v meste Poprad budú prítomní príslušníci mestskej polície. Všetky ostatné bezpečnostné opatrenia budú koordinované s Policajným zborom SR.

Ešte v lete 2016 bola v súvislosti s organizáciou MS hráčov do 18 rokov rozšírená samotná ľadová plocha zimného štadióna na rozmery 60x29 metrov v zmysle platných pravidiel IIHF. V nadväznosti na to bolo rozšírené aj osvetlenie.

Na základe zmeny pravidiel ľadového hokeja (IIHF – 2014), týkajúcich sa rozmerov mantinelov a ochranných skiel, boli zároveň vymenené pôvodné mantinely a ochranné sklá za mantinely a sklá s vyhovujúcimi rozmermi. Koncom uplynulého roka bola zakúpená nová rolba.

Pred šampionátom boli vymenené okná na chodbách pod tribúnami ako aj na toaletách, ktoré boli zároveň opravené. Priestory štadióna boli zvnútra vymaľované, bufety dostali nový branding.


 
 

Rekonštrukcie MK Staré ihrisko a Velická cestaVytlačiť
 

Dňa 18.apríla 2017 začne rekonštrukcia dvoch mestských komunikácií v Poprade. Pôjde o MK Staré ihrisko a časť MK Velická cesta. V čase rekonštrukcie bude z uvedených úsekov vylúčená verejná doprava.

Staré ihrisko:  

stare.jpg

MK „Staré ihrisko“ je v úseku od križovatky s ulicou Huszovou (Záhradníckou) po ukončenie v napojení na miestnu komunikáciu okolo rodinných domov, je určená len na obsluhu priľahlého územia zväčša osobnými automobilmi. Rekonštruovaný úsek dl. 63,27 m je situovaný medzi zástavbou rodinných domov. MK je situovaná 1866/1 v k.ú. Poprad. Komunikácia je v celom úseku, t.j. od križovatky s ulicou Huszovou (Záhradníckou) v nevyhovujúcom technickom stave, s nevyhovujúcim šírkovým usporiadaním. MK má v tomto úseku nerovnomernú šírku asfaltového spevnenia v rozsahu 5,8 - 6,2 m s nevyhovujúcim odtokom povrchových vôd. Šírka miestnej komunikácie je limitovaná jestvujúcimi majetkovými pomermi a jestvujúcimi vjazdmi a chodníkmi k priľahlým nehnuteľnostiam. Popri miestnej komunikácii je vybudovaný ľavostranný súvislý chodník. Rekonštrukcia je limitovaná teda jestvujúcimi šírkovými pomermi, ktoré budú rešpektované a komunikácia bude rozšírená na kategóriu MO 7,5/40. Bude vybudovaný obojstranný chodník v celej dĺžke rekonštruovaného úseku. 

Zhotoviteľ: Asfalt Tatry s.r.o., cena 67 663,82 eur, doba výstavby 40 dní.

 

Velická cesta

foto - 9.jpg

Navrhovaná je kompletná rekonštrukcia MK s jej rozšírením na požadované parametre, vybudovaním nového chodníka v pôvodnej trase so zrušením jestvujúcich schodov a prepojenie historickej kamennej dlažby pôvodného chodníka vedúceho na Sobotské námestie s kamennou dlažbou nového parkoviska s chodníkom, pri vstupe na cintorín.

Rozšírenie MK na projektovanú šírku sa zrealizuje od terajšieho, ľavostranného okraja MK a to od začiatku úpravy po PF10. Od PF 9 do konca úseku sa jedná o obojstranné rozšírenie. Rozšírenie MK je v rozsahu 0-1,50m.

Podľa STN 76 6110 je rekonštruovaný úsek navrhovaný ako komunikácia zatriedená do funkčnej triedy C3, kategórie MO 7,5/ 40 so šírkou jazdného pruhu 3,00m a vodiacim pruhom, odvodňovacím pruhom šírky 0,25m. Rekonštrukcia MK je navrhovaná s kompletnou výmenou podkladových vrstiev, pričom v miestach navrhovanej novej nivelety cesty (medzi PF3-8) bude ako pláň slúžiť pôvodná konštrukcia cesty po odstránení jestvujúceho asfaltového krytu. Po odfrézovaní pôvodného živičného krytu v hr.150mm a zrealizovaní podkladových vrstiev v miestach rozšírenia sa na zhutnenú pláň cesty, pre zlepšenie únosnosti rôznorodého podložia (pôvod. podkladová konštrukcia cesty+ rozšírenie), navrhuje mechanicky stabilizovaná vrstva pomocou trojosích geomreží Tensar TriAx, ktoré vďaka ich účinnosti a rovnomerný roznos zaťaženia do podložia vo všetkých smeroch, minimalizuje sadanie na nehomogénnom podloží. V mieste položenia len nového asfaltového koberca, bude tento položený na jestvujúci asfaltový koberec po odfrézovaní pôvodného krytu v hrúbke 50mm.

Zhotoviteľ Inžinierske stavby Košice, a.s., cena 207 961,96 eur, doba výstavby 90 dní


 
 

Poprad navštívila veľvyslankyňa Fínskej republiky Helena TuuriVytlačiť
 

18190956_1346331808778783_988888948_n.jpg 18156927_1464771503566990_4318444703834732641_n.jpg

Do Popradu zavítala v piatok 28.apríla 2017 veľvyslankyňa Fínskej republiky v Českej republike a na Slovensku Helena Tuuri. Pracovné stretnutie s primátorom mesta Jozefom Švagerkom a viceprimátorom Igorom Wzošom absolovala v spoločnosti honorárneho konzula Fínskej republiky v Košiciach Rastislava Puchalu. Hlavnou témou stretnutia bola pripravovaná spolupráca Popradu s fínskym Oulu. „Asi najzaujímavejší bod, ktorý nás oboch spája je smart city a vzdelávanie, ktoré považujeme za kľúč akéhokoľvek úspechu mesta,“ uviedla fínska veľvyslankyňa. Tá po stretnutí spolu s primátorom zasadila v Poprade symbolický strom. „Zavádzame takú fínsku tradíciu, lebo tohto roku oslavujeme sto rokov od založenia Fínskej republiky a v súvislosti s týmito oslavami sadíme stromy. Urobili sme to, keď sme oslavovali 50 rokov, aj teraz,“ doplnila veľvyslankyňa, ktorá zasadila strom aj ako symbol budúcej spolupráce. 
„Rozhodli sme sa spolupracovať na rôznych úrovniach, smart city, školstvo, firmy, koncom budúceho mesiaca budeme mať veľkú konferenciu, kde privítame podnikateľov v oblasti inovácií technológií, kde sa zúčastní aj fínska strana a verím, že tie prierezy nájdeme v rôznych oblastiach a budeme sa vzájomne podporovať a hľadať cesty, ako si navzájom pomôcť,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko. Výber Oulu ako partnera mesta Poprad vo Fínsku práve pre oblasť smart city pochválil aj honorárny konzul Rastislav Puchala. „Oulu je považované za živé laboratórium nových technológií. Myslím, že lepšia voľba ako Oulu nemohla byť. Je to veľmi životaschopné mesto. Pani primátorka bola veľmi zaujatá aj našimi technológiami, naším potenciálom a lepšie sme vybrať nemohli,“ uzavrel honorárny konzul Fínska v Košiciach Rastislav Puchala.


 
 

Mestskí policajti kontrolovali dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvýmiVytlačiť
 

Dňa 29. apríla 2017 v neskorých večerných hodinách sa uskutočnila na teritóriu mesta Poprad preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. Policajti počas akcie kontrolovali, či nedochádza k porušovaniu zákazu podávania, predávania, alebo umožnenia požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. „Kontrola bola vykonaná v 6 prevádzkach v meste Poprad, kde bolo vykonaných celkom 11 orientačných dychových skúšok na zistenie požívania alkoholických nápojov, z ktorých 6 dychových skúšok bolo u mladistvých osôb pozitívnych. Zaujímavosťou je, že pod vplyvom alkoholických nápojov bolo až päť dievčat vo veku 17 rokov, pričom u jednej bola zistená hladina požitia alkoholických nápojov 0,63 mg/l, čo je 1,31 promile a u druhého dievčaťa hladina až 0,74 mg/l čo je 1,54 promile, čo znamená už strednú opilosť,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Poprad Štefan Šipula. Všetky prípady budú ďalej riešené v správnom konaní za účasti pracovníkov sociálnej kurately ÚPSVaR v Poprade. Súbežne bola vykonaná aj kontrola mládeže na verejných priestranstvách v blízkosti reštauračných a pohostinských zariadení s predpokladom konzumácie alkoholických nápojov týmito osobami. „Pravidelné preventívno – bezpečnostné akcie venované konzumácii alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov v prevádzkach reštauračného a pohostinského charakteru ako aj následné riešenie v podobe správnych konaní s jednotlivými aktérmi a ich rodičmi majú svoj efekt. V týchto akciách preto budeme aj naďalej v snahe zlepšovať celkovú bezpečnostnú situáciu pokračovať,“ doplnil Š.Šipula.


 
 

Bezplatná právna poradňa pri príležitosti Dňa advokácieVytlačiť
 

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie 2017, aj tento rok organizuje v Poprade bezplatné právne poradenstvo pre občanov.

V stredu 26. apríla 2017 Vás pozývame, v spolupráci s primátorom mesta Jozefom Švagerkom, do priestorov Mestského úradu na Nábreží Jána Pavla II, 2802/3 v Poprade, kde Vám regionálni advokáti poradia v oblastiach pracovného, obchodného, civilného i trestného právna.

Poradenstvo sa uskutoční v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Popradčanom ponúka bezplatné právne poradenstvo aj právne oddelenie MsÚ v Poprade. Právna poradňa funguje každú prvú stredu v mesiaci v čase od 14.00 do 16.00 vo vestibule mestského úradu. Právne rady poskytujú právničky Mesta Poprad JUDr. Anna Gaborčíková a Mgr. Anna Pitoňáková.


 
 
Položky 161-165 z 1329

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 21.5.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 22.5.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 23.5.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 24.5.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Piatok 25.5.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Sobota 26.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 27.5.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.5.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka